Gyvenimas

Iš Wikiquote.
Jump to navigation Jump to search

Gyvenimas – buvimas, egzistavimas, būvis, buitis, gyvybė.

Sentencijos ir aforizmai[keisti]

A[keisti]

 1. Akimirką, kai imi daryti tai, ką nori, prasideda visai kitoks gyvenimas. – B. Fuleris.
 2. Alkoholis – tai anestezija, leidžianti ištverti operaciją vardu gyvenimas. – Dž. B. Šo.
 3. Ar ne per vėlu pradėti gyventi tuomet, kai reikia jį baigti? – Seneka.
 4. Ar tu myli gyvenimą? Tad negaišk laiko, nes laikas – gyvenimo metmenys. – B. Franklinas.
 5. Aš esu gyvas, – (...) Ir kai aš valgau, aš nedarau nieko kito, tik valgau. Kai einu – einu, ir tai viskas. O jei vieną dieną reikės kautis, tai ar ne vis tiek, kada mirti? Aš negyvenu nei praeitimi, nei ateitimi. Aš esu dabartyje, ir tik ji mane domina. Ir tu, jei sugebėsi visuomet gyventi dabartimi, būsi laimingas žmogus. Tu suprasi, kad yra gyvybė dykumoje, kad dangus žvaigždėtas ir kad vyrai kariauja, nes tai būdinga žmogaus prigimčiai. Tavo gyvenimas taps švente, vienu didžiuliu festivaliu, nes jis – tik šiuo metu išgyvenama akimirka, tik tiek. – P.Koeljas.
 6. gyvensiu blogai, jei nerašysiu ir aš rašysiu blogai, jei nesimėgausiu gyvenimu. – F. Sagan.
 7. gyvensiu galvodamas, jog esu gimęs dėl kitų ir už tai dėkosiu gamtai. – Seneka.
 8. Aš tikiu, kad paprastas ir kuklus gyvenimas yra naudingas visiems ir kūniškai, ir protiškai. – A. Einšteinas.
 9. Atkaklus darbas yra ir meno, ir gyvenimo dėsnis. – O. de Balzakas.

B[keisti]

 1. Bailiui gyvenimas – vienintelis gėris. – F. Šileris.
 2. Blogai gyvena tas, kas nemoka gerai numirti. – Seneka.
 3. Blogi žmonės gyvena, kad galėtų valgyti ir gerti. Geri žmonės valgo ir geria, kad galėtų gyventi. – Sokratas.
 4. Būtent toks ir yra gyvenimo tikslas: gyventi taip, kad ir po mirties liktum gyvas. – M. Džalilis.

C[keisti]

 1. Cukrum gyvenimo nepasaldinsi.

D[keisti]

 1. Darbas yra gyvenimo druska: jis ne tik apsaugo nuo sugedimo, bet ir duoda skonį. – R. Tagorė.
 2. Dauguma žmonių bankrutuoja, per daug investavę į gyvenimo prozą. Bankrutuoti dėl poezijos – garbinga. – O. Vaildas.
 3. Dauguma žmonių savo pirmąją gyvenimo pusę nugyvena taip, kad sugadintų antrąją. – Ž. de la Briujeras.
 4. Daugumos žmonių gyvenimas yra tyli neviltis. Tai, kas vadinama susitaikymu, iš tikrųjų tėra chroniška neviltis. – H. D. Toro.
 5. Didžiausia gyvenimo dalis praeina mums darant klaidas, didelė – nieko neveikiant, o visas gyvenimas – darant ne tai, ką reikia. – Seneka.
 6. Didžiausia gyvenimo laimė – įsitikinimas, kad esi mylimas toks, koks esi, arba teisingiau – net ir toks. – V. Hugo.
 7. Didžiausia laimė gyvenime – žinoti, kad esi mylimas. – V. Hugo.
 8. Didžiausią reikšmę gyvenime turi tai, ką padarote dėl kitų. – Z. Ziglaras.
 9. Didžiausias gyvenimo džiaugsmas – jausti, kad esi reikalingas ir artimas žmonėms. – A. Čechovas.
 10. Diena, praleista be juoko ar be meilės, tai diena, praleista be gyvenimo. – R. Šarma.
 11. Dykaduoniškas gyvenimas – tai priešlaikinė senatvė. – J. V. Gėtė.
 12. Draugai – geriausias gyvenimo papuošalas. – Ciceronas.
 13. Du kartus negyvename, bet yra daug žmonių, kurie ir vieną kartą gyventi nemoka. – F. Riukertas.
 14. Duoti – tai gyventi patį kilniausią gyvenimą. – Dž. Maksvelas.
 15. Džiaugsmas yra visko pradžia ir visko pasireiškimas. Tik apsireiškęs džiaugsmas yra gyvenimas. Tiek, kiek yra džiaugsmo, tiek yra ir gyvenimo. Tiek vertingas yra gyvenimas, kiek jame yra džiaugsmo. – R. Tagorė.
 16. Džiaugtis gyvenimu – tai mokytis gauti už savo pinigus ką nors vertinga ir suvokti tai. – E. Hemingvėjus.

E[keisti]

 1. Elkimės taip, kad mūsų gyvenimas, kaip brangenybės, nedaug vietos užimtų, bet daug svertų. Matuokime jį darbais, o ne laiku. – Seneka.
 2. Esame pakviesti į Gyvenimo puotą. Kiekvienam skirta groti savo melodiją, pagal savo natas, o kai ateis laikas ir Namų Šeimininkas praneš apie puotos pabaigą, tereiks atsistoti, nusilenkti ir iškeliauti. – R. Tagorė.

G[keisti]

 1. Galėčiau išmatuoti savo gyvenimą kavos šaukštais. – T. S. Eliotas.
 2. Galiausiai svarbūs ne gyvenimo metai, o gyvenimas tais metais. – A. Linkolnas.
 3. Galimybė įgyvendinti svajonę – štai kas gyvenimą daro įdomų. – P. Koeljas.
 4. Gerbkite moteris: jos nuskina dangiškas rožes ir įpina jas į žemišką gyvenimą. – F. Šileris.
 5. Geresniam gyvenimui nereikia efektyvumo, produktyvumo, reitingų ir rodiklių, nei ryškių šviesų – geresniam gyvenimui reikia lietaus ir šešėlių, mažų kasdieninių krizių, pasimetimo visiško (kartais), nejaukių pauzių, po kuriu norisi juoktis, kartais reikia ką nors pamesti ir ką nors atrasti (daiktą, bet galima ir žmogų... ar kokį idealą... ).. reikia neskubėjimo, atsipalaidavimo, privatumo... – R. Baločkaitė.
 6. Geriausi dalykai gyvenime apima labai aiškų tarpusavio koreliacijos suvokimą. Žmogus gali tai neigti tik labai niūriu, nihilistiniu būdu. – A. Einšteinas.
 7. Gyveni tik kartą. Gali būti ir linksmas. – K. Šanel.
 8. Gyvenimas apskritai niekuomet nežiūri į mirtį rimtai, jis juokiasi, šoka ir griežia, jis stato, kaupia ir myli mirties akivaizdoje. Tik išskyrę vieną konkretų mirties faktą pastebime jos tuštumą ir sutrinkame. – R. Tagorė.
 9. Gyvenimas be mokslomirtis. – Seneka.
 10. Gyvenimas be tikslo yra klaidžiojimas. – Seneka.
 11. Gyvenimas būna prasmingas arba beprasmis. Aš puoselėju savo nerimastingą viltį, kad prasmė nugalės ir įsiviešpataus. – K. G. Jungas.
 12. Gyvenimas – daina, dainuok ją iki galo! – Motina Teresė.
 13. Gyvenimas gražus, kai savo vidaus spinduliais jį nušvieti, kai savo vidaus šiluma jį sušildai. – S. Nėris.
 14. Gyvenimas ilgas, jeigu jis tikravertis... Matuokime jį poelgiais, o ne laiku. – Seneka.
 15. Gyvenimas ilgas, kai jis pilnatviškas. – Seneka.
 16. Gyvenimas ilgas vienu atveju: jei jo pakanka. – Seneka.
 17. Gyvenimas yra dievo sapnuojamas sapnas. – L. Borchesas.
 18. Gyvenimas yra komedija tiems, kurie galvoja, ir tragedija tiems, kurie jaučia. – M. Larnis.
 19. Gyvenimas yra medaus ir tulžies derinys. – Apulėjus.
 20. Gyvenimas yra ne kas kita, kaip gladiatorių mokykla: su tais pačiais ir kartu geriama, ir kaunamasi. – Seneka.
 21. Gyvenimas yra tai, kas vyksta, kol jūs esate užsiėmęs kitais darbais. – Dž. Lenonas.
 22. Gyvenimas yra tarsi plaukiantis debesis, kuris atsiranda. Mirtis yra tarsi plaukiantis debesis, kuris išnyksta. – Budizmas ZEN.
 23. Gyvenimas jau vien dėl to puikus, kad iš jo galima sukurti satyros šedevrą. – V. Karalius.
 24. Gyvenimas – keistas mišinys. Būtina jį pažinti tokį, koks jis yra, pirmiausia mėginant jį suprasti, o paskui tobulinti. – R. Tagorė.
 25. Gyvenimas – kova. – Seneka.
 26. Gyvenimasmalonumų indas, pripildytas kartaus pareigos ir atsakomybės gėrimo. – J. Marcinkevičius.
 27. Gyvenimas – menas visur surasti grožį ir džiaugsmą. – M. Gorkis.
 28. Gyvenimas – ne tai, kas buvo išgyventa, o tai, ką tu atsimeni ir tai, kaip tu apie tai pasakoji. – G. G. Markesas.
 29. Gyvenimas nėra nei gėris, nei blogis, o tik gėrio ir blogio buveinė. – Seneka.
 30. Gyvenimas, nukreiptas į asmenišką troškimų tenkinimą, anksčiau ar vėliau atves prie kartaus nusivylimo. – A. Einšteinas.
 31. Gyvenimas pailgėja tiek, kiek sutaupai laiko. – F. Kolijeras.
 32. Gyvenimas – paslaptis. Jo idealas – meilė. Jo išgryninimas – auka. – O. Vaildas.
 33. Gyvenimas pats savaime nėra nei gėris, nei blogis, o tik jų buveinė; koks jis bus, priklausys nuo mūsų pačių. – M.de Montenis.
 34. Gyvenimas per trumpas, kad jį galima būtų eikvoti niekams. – B. Dizraelis.
 35. Gyvenimas skirstomas į tris laiko vienetus: kas buvo, kas yra ir kas bus. Tai, ką dabar veikiame, yra trumpa, ką veiksime – netikra, ką nuveikėme – užtikrinta. – Seneka.
 36. Gyvenimas – tai kalnas: kopiame lėtai, žemyn lipame greitai. – Gi de Mopasanas.
 37. Gyvenimas – tai kažkas daugiau nei didinti jo tempą. – M. K. Gandis.
 38. Gyvenimas – tai ne problema, kurią reikia išspręsti, o realybė, kurią reikia patirti. – S. Kierkegoras.
 39. Gyvenimas – tai solo smuiku klausant publikai, tiktai mokytis groti tenka koncerto metu. – S. Batleris.
 40. Gyvenimas – tai šventė, į kurią mes visi pakviesti. – N. Pogodinas.
 41. Gyvenimas – tai visokių kombinacijų kaitaliojimasis; jas reikia nagrinėti, sekti, kad visur liktume patogioje padėtyje. – O. de Balzakas.
 42. Gyvenimas teikia daugybę dingsčių įtarimams ir užgavimams, o juos ar apeiti, ar sumažinti, ar ištverti yra būdinga išminčiams. – Ciceronas.
 43. Gyvenimas toks trumpas, o mokslo kelias toks ilgas. – Hipokratas.
 44. Gyvenimas trumpas, bet panobuodžiauti visada suspėji. – Ž. Renaras.
 45. Gyvenimas trumpas, bet šlovė gali būti amžina. – Ciceronas.
 46. Gyvenimas trumpas – menas amžinas. – Hipokratas.
 47. Gyvenimas trumpas, meno kelias ilgas; gera proga trumpalaikė; patyrimas apgaulingas; išmanymas sunkus. Todėl ne tik gydytojas turi naudotis viskuo, kas būtina, bet ir ligonis, ir artimieji, ir visos išorinės aplinkybės privalo padėti jam darbuotis. – Hipokratas.
 48. Gyvenimas teka mumyse lyg rami upė, ir tai - stebuklas, tačiau ir prie stebuklų priprantama. Kiekviena diena yra nauja dovana, baltas neprirašytas lapas. - Bruno Ferrero.
 49. Gyvenimas užkrečiamas – kaip ir liga. – Žorž Sand.
 50. Gyvenimas visada rimtas, bet visada gyventi rimtai – negalima. – G. K. Čestertonas.
 51. Gyvenimą gali nugyventi dvejopai: taip, tarsi nieko nėra stebuklingo, arba taip, tarsi viskas yra stebuklinga. – A. Einšteinas.
 52. Gyvenimą valdyti įmanoma tik jį paniekinus. – Seneka.
 53. Gyvenimą valdo likimas, ne išmintis. – Ciceronas.
 54. Gyvenime yra du tikri džiaugsmai – mylėti ir būti mylimam. – Žorž Sand.
 55. Gyvenime yra tik dvi tragedijos: pirma yra negauti to, ko trokšti, antra – tai gauti. – O. Vaildas.
 56. Gyvenime nėra kursų pradedantiesiems: kiekvienas iš karto gauna sunkiausius uždavinius. – R. M. Rilkė.
 57. Gyvenime nėra teorijos, yra tik kitų bloga patirtis. – M. Tvenas.
 58. Gyvenime už viską svarbiau yra pats gyvenimas, todėl reikia išmokti juo džiaugtis. – R. Tagorė.
 59. Gyvenimo esmės ir jo reiškinių supratimas gali apsaugoti būtį nuo išnykimo ir suteikti naujo gyvybės džiaugsmo. – V. Mykolaitis-Putinas.
 60. Gyvenimo išmintis visada gilesnė ir platesnė už žmonių išmintį. – M. Gorkis.
 61. Gyvenimo prasmė yra būti su žmonėmis, kuriuos myli ir kurie myli tave. – Shakira Mebarak Ripoll.
 62. Gyvenimo tyrumas yra aukščiausias ir tyriausias menas. – M. K. Gandis.
 63. Gyvenimo tikslas yra tikslingas gyvenimas. – R. Šarma.
 64. Gyvenimo trumpumo mes negauname, o pasidarome jį patys. – Seneka.
 65. Gyvenimui reikia judesių. – Aristotelis.
 66. Gyvenk taip, lyg mirtum rytoj, mokykis taip, lyg gyventum amžinai. – M. K. Gandis.
 67. Gyventi be naudos – prieš laiką mirti. – J. V. Gėtė.
 68. Gyventi reikia mokytis visą gyvenimą ir visą gyvenimą reikia mokytis mirti. – Seneka.
 69. Gyventi – reiškia dirbti. Darbas yra žmogaus gyvenimas. – Volteras.
 70. Gyventi – tai iš lėto gimti. – A. de Sent-Egziuperi.
 71. Gyventi – tai nuolat gimti. Būtų per daug paprasta gauti jau užbaigtą sielą. – A. de Sent-Egziuperi.
 72. Gyvuliškas gyvenimas baigiasi skerdykla. – I. Jašinskaitė.
 73. Greit iššvaistantys jėgas žmonės, tai gyvenimo trumpų distancijų bėgikai. – I. Jašinskaitė.

I,Į[keisti]

 1. Idealai, kurie apšvietė mano kelią ir laikas nuo laiko man suteikė drąsos, kad sutikčiau gyvenimą linksmai, buvo Geranoriškumas, Grožis ir Tiesa. Be giminystės jausmo su žmogiškomis būtybėmis, be užimtumo objektyviu pasauliu, be amžinos nepasiekiamybės mokslo ir meno srityse, gyvenimas man būtų atrodęs tuščias. Nuvalkioti žmonių dėmesio objektai – turtai, išorinė sėkmė, prabanga, – man visuomet atrodė niekingi. – A. Einšteinas.
 2. Individo gyvenimas turi prasmę iki tol kol jis padeda paversti kiekvieno kito gyvo sutvėrimo gyvenimą didingesniu ir gražesniu. Gyvenimas yra šventas, tai yra aukščiausia vertybė, prieš kurią visos kitos vertybės atrodo antraeilėmis. – A. Einšteinas.
 3. Istorija yra gyvenimo mokytoja. − Ciceronas.
 4. Iš būtinų dalykų pirmą vietą užima tie, be kurių negalima gyventi, antrą – be kurių privalome gyventi, trečią – be kurių nenorime. – Seneka.
 5. gyvenimo reikia išeiti kaip iš puotos, neištroškusiam ir neapgirtusiam. – Diogenas.
 6. Iš tikrųjų gyvenime nėra mažų ar didelių dalykų. Visa yra vienodai reikšminga, visa lygiai didu. – O. Vaildas.
 7. Išmintis yra tobulas viršūnę ir gėrį pasiekęs protas. Ji – gyvenimo menas. – Seneka.
 8. Išorinį padorumą visada sąlygoja vidinis gyvenimas. – J. V. Gėtė.

Y[keisti]

 1. Yra dvi svarbiausios dienos žmogaus gyvenime. Diena, kada gimei, ir diena, kada supratai kodėl. - M. Tvenas.
 2. Yra tik du būdai, kaip gyventi. Vienas – galvoti, jog stebuklų nebūna. Kitas – galvoti, jog viskas yra stebuklas. – A. Einšteinas.

J[keisti]

 1. Jaučiu, kad gyvenimas dalijamas į siaubingą ir apgailėtiną. – V. Alenas.
 2. Jaunystės požiūriu gyvenimas yra begalinė ateitis; senatvės – labai trumpa praeitis. – A. Šopenhaueris.
 3. Jei gyvenimas apskritai turi prasmę, tai prasmę privalo turėti ir kančia. Juk kančia irgi yra gyvenimo dalis – kaip ir likimas, ir mirtis. Tik kančia ir mirtis paverčia žmogaus būtį visuma. – B. Franklinas.
 4. Jei gyvenimas būtų ištisa laimė, niekas negalėtų jos ištverti ir tada ji virstų pragaru žemėje. – Dž. B. Šo.
 5. Jei gyvenimas – scena, tai žmona despotiška režisierė. – J. Laucius.
 6. Jei mes gyvename širdyse tų, kurie lieka po mūsų, vadinasi, mes nemirštame. – T. Kambelas.
 7. Jei nebūtų mirties, gyvenimas mums neatrodytų toks gražus. – N. Gogolis.
 8. Jei nėra sielvarto gyvenime, nėra ir meilės gyvenimui. – A. Kamiu.
 9. Jei nori gyventi laimingą gyvenimą – susiek jį su tikslu o ne su kitais žmonėmis ar daiktais. – A. Einšteinas.
 10. Jei nori gyventi sau, gyvenk kitiems. – Seneka.
 11. Jei suprasite, kad gyvenime viskas keičiasi, nebeliks nieko, į ką nuolat būtumėte įsikibęs. Jei nebijosite mirties, nebus nieko, ko negalite pasiekti. – Lao Dzė.
 12. Jei tau paklūsta šį akimirka – paklūsta ir visas gyvenimas. – M. fon Ebner-Ešenbach.
 13. Jei teorija neina prie gyvenimo, gyvenimas eina prie teorijos. – V. Karalius.
 14. Jeigu reikalausi iš gyvenimo daugiau, negu jis gali duoti esamomis aplinkybėmis, neišvengiamai pralaimėsi. – R. Oldingtonas.
 15. Jis neilgai gyveno, bet ilgai prabuvo. – Seneka.
 16. Juk nėra žmogaus, kuriam gyvenimo loterijoje tektų vien laimėjimai. – B. Prusas.

K[keisti]

 1. Kad aš myliu gyvenimą – neneigiu, kad turėsiu jį palikti – nenuneigiama. – R. Tagorė.
 2. Kad gautum tai, ko nori iš gyvenimo, visų pirma būtinai turi apsispręsti – ko tu nori. – Ben Stein.
 3. Kad ir koks apgailėtinas būtų tavo gyvenimas, sutik jį drąsiai ir gyvenk; nevenk jo ir nekeik. Jis ne toks blogas, koks tu pats. – H. D. Toro.
 4. Kai atidėliojame gyvenimą, jis ir praeina. – Seneka.
 5. Kai egoistinė laimė yra vienintelis gyvenimo tikslas, gyvenimas labai greitai tampa be tikslo. – R. Rolanas.
 6. Kai gyvenime viskas kontroliuojama, dažniausiai nebelieka ką kontroliuoti, – nebelieka pačios gyvybės. – K. P. Estes.
 7. Kai gyventi gera, nėra reikalo ginčytis dėl gyvenimo prasmės. – R. Bredberis.
 8. Kai kurie nustoja gyventi taip ir nepradėję. – Seneka.
 9. Kaip ilgai gyvensiu nuo manęs nepriklauso, bet nuo manęs priklauso, ar tikrai gyvensiu, kol gyvenu. – Seneka.
 10. Kam gi mes gyvename, jei ne tam, kad vienas kitam palengvintume gyvenimą? – Dž. Eliotas.
 11. Kas bailiai rūpinasi, kaip čia nepraradus gyvenimo, niekuomet juo nesidžiaugs. – I. Kantas.
 12. Kas iš vaikystės žino, kad darbas yra gyvenimo dėsnis, kas iš jaunystės suprato, kad duona pelnoma tik sunkiai prakaituojant, tas pasirengęs žygdarbiui, nes reikiamą dieną ir valandą jis ras valios ir jėgų jį įvykdyti. – Ž. Vernas.
 13. Kas nesupranta, kad geras gyvenimas, santaika ypač reikalingi žmonių laimei ir gerovei! Skirtingi įsitikinimai be tarpusavio pakantumo būdavo ir esti didžiausių vaidų ir neapykantos šaltinis. – J. Blažys.
 14. Kas turi kam gyventi, ištvers bet kokį kaip. – F. Nyčė.
 15. Kažko vertas tik toks gyvenimas, kuris nugyventas dėl kitų. – A. Einšteinas.
 16. Ką rinktis: gerą gyvenimą ar gerą vardą? – Seneka.
 17. Kiek daug žmonių gyvena kasdienių įpročių spąstuose – pusiau sustingę, pusiau išsigandę, pusiau abejingi. Jei norime vertingesnio gyvenimo, privalome nuolat rinktis, kaip gyventi. – A. Einšteinas.
 18. Kiek žmoguje gerumo, tiek jame ir gyvenimo. – R. V. Emersonas.
 19. Kiekviena diena – vis naujas gyvenimas. – Seneka.
 20. Kiekvienas gali sustabdyti žmogaus gyvenimą, bet niekas negali sustabdyti mirties, visos pasaulio durys jai praviros. – Seneka.
 21. Kiekvienas gyvenimas – tai pastangos ir kova už teisę būti pačiu savimi. – Ch. Ortega I Gasetas.
 22. Kiekvienas, kuris nori sulaukti saldaus gyvenimo vaisiaus, laimės obelį turi pats pasodinti. – Ž. Gryva.
 23. Kiekvieno žmogaus gyvenimas – tai dienoraštis, kuriame ketinama įrašyti vieną istoriją, o įrašoma kita. – Dž. M. Beris.
 24. Kol atidėliojame gyvenimą, jis ir praeina. – Seneka.
 25. Kol galite, gyvenkite linksmai. – Seneka.
 26. Kol yra gyvenimas, yra ir viltis. – I. Saikaku.
 27. Kuo beprasmiškesnis gyvenimas, tuo sunkiau pakeliama mirtis. – Ž. P. Sartras.
 28. Kupina šilumos ir ištikimybės mirtis yra geriau negu šaltas, neištikimas gyvenimas. – H. Heinė.

L[keisti]

 1. Laikas gyventi, laikas vesti. – J. Laucius.
 2. Laimė – ne bet koks gyvenimas, o tik gražus. – Seneka.
 3. Laimingas gyvenimas yra toks, kuris neprieštarauja vidinei prigimčiai. – Seneka.
 4. Laimingas gyvenimas susideda iš teisingų poelgių. Prie gerų poelgių veda pamokymai. Vadinasi, laimingam gyvenimui užtenka pamokymų. – Seneka.
 5. Laimingo gyvenimo esmė yra tvirta ramybė ir nepajudinamas tikėjimas, o žmonės ieško progų nerimti ne nešdami savo naštą, o vilkdami savo naštą pavojingais gyvenimo keliais. Todėl jie nuolatos tolsta nuo tikslo ir kuo daugiau stengiasi, tuo labiau kliudo sau. Čia taip bėgant labirintu, skubantieji susipainioja. – Seneka.

M[keisti]

 1. Mano gyvenimas yra degantis gyvenimas, kiek aš nedegu, tiek negyvenu. – V. Mačernis.
 2. Mat kiekvienas tariasi tiksliai žinąs, kaip turėtų gyventi kitas. Tik nė vienas niekad nežino, kaip turėtų gyventi jis pats. – P. Koeljas.
 3. Mažiausiai mirties bijo tie žmonės, kurių gyvenimas turi didžiausią vertę. – I. Kantas.
 4. Mąstantis žmogus pažįstamas iš šventos pagarbos gyvenimui. – V. Hugo.
 5. Meilė ir kančia gaivina sielą taip, kaip rasa suvytusius žiedus. Be meilės gyvenimas tuščias ir beprasmis. – S. Nėris.
 6. Meilė pačiam sau – romanas, trunkantis visą gyvenimą. – O. Vaildas.
 7. Mes gyvename iš to, ką gauname, bet kuriame gyvenimą iš to, ką duodame. – V. Čerčilis.
 8. Mes gyvename šiame pasaulyje tol, kol jį mylime. – R. Tagorė.
 9. Mes ne tam gyvename, kad valgytume, o valgome tam, kad gyventume. – Sokratas.
 10. Mes negalime išplėšti puslapio iš savo gyvenimo, bet mes galime įmesti visą knygą į ugnį. – Žorž Sand.
 11. Mes randame gyvenime tai, ką patys jam suteikiame. – R. V. Emersonas.
 12. Mes viską gavom, kas mums priklausė. Gyvenimą gavom – didžiausią vertybę. Gal ką ir paliksim, kai iškeliausim, – kitiems vartoti, ne tik ardyti. – A. Baltakis.
 13. Mes visuomet ruošiamės gyventi, bet niekada iš tiesų negyvename. – R. V. Emersonas.
 14. Mėgstu gyvenimą. Čia yra ką veikti. – R. Šeiksas.
 15. Miegojau ir sapnavau, kad gyvenimasdžiaugsmas. Prabudau ir pamačiau, kad gyvenimas – pareiga. Ėmiausi veiklos ir supratau – pareiga yra džiaugsmas. – R. Tagorė.
 16. Minimališkai gyvendamas, pasieksi minimalius rezultatus. – I. Jašinskaitė.
 17. Mirk ir vėl atgyk naujam gyvenimui. – J. V. Gėtė.
 18. Mirti – tai niekis, baisu negyventi. – V. Hugo.
 19. Mylėk, kol turi drąsos, gyvenk, kol turi jėgos. – P. Hein.
 20. Mokantiems pasinaudoti gyvenimas yra ilgas. – Seneka.
 21. Mokėkime gyventi nors dūžtančiose formose... – V. Mačernis.
 22. Mokėti sentiišminties viršūnė ir viena iš sudėtingiausių gyvenimo didžiojo meno briaunų. – A. F. Amjelis.
 23. Mokykis iš vakar, gyvenk šiandien, tikėkis rytojaus. – A. Einšteinas.
 24. Mokykitės ir skaitykite. Skaitykite vertingas knygas. Visa kita padarys gyvenimas. – F. Dostojevskis.
 25. Mokytam ir išsilavinusiam žmogui gyventi – lygu mąstyti. – Ciceronas.
 26. Moteris gali pataisyti vyrą tik įkyrėdama jam tiek, kad šis prarastų norą gyventi. – O. Vaildas.
 27. Mūsų gyvenimas pasaulyje yra tas pats, kas dainos klausimas: mums gera ir smagu, kai dainuoja, ir mes privalome dainos laukti. – R. Tagorė.
 28. Mūsų gyvenimas – teatro uždanga, už kurios tūno didžiausios paslaptys. – R. M. Rilkė.
 29. Mūsų gyvenimas tiek vertas, kiek mums kainavo nugalėti jo sunkumus. – F. Moriakas.
 30. Mūsų norai nuspalvina vaivorykštės spalvom gyvenimo miglą. – R. Tagorė.

N[keisti]

 1. Ne mokyklai, bet gyvenimui mokomės. – Seneka.
 2. Ne žmogus turi klausinėti gyvenimą, bet – nors tai ir paradoksalu – pats gyvenimas kelia jam klausimus ir reikalauja atsakyti. – V. Franklis.
 3. Neapkęsti gyvenimo galima tik dėl apatijos ir tingumo. – Seneka.
 4. Nebandykite gyventi amžinai, jums nieko neišeis. – B. Šo.
 5. Nebijokite to, kad Jūsų gyvenimas baigsis, verčiau baiminkitės, kad jis taip ir neprasidės. – Dž. H. Niumanas.
 6. Nedorėliai pasidarome todėl, kad niekas neatsigręžia atgal ir neapžvelgia praleisto gyvenimo. – Seneka.
 7. Negalima pasitenkinti gyvenimu negyvenant išmintingai, dorovingai ir teisingai. – Epikūras.
 8. Nelaimės mums siunčiamos, kad atidžiau pažvelgtume į savo gyvenimą. – N. Gogolis.
 9. Nerasi norinčio išdalinti savo pinigus, o gyvenimą kiekvienas išskirsto daugybei kitų. – Seneka.
 10. Netekti gyvybės – menkas dalykas <...> bet matyti, kaip mūsų gyvybė netenka prasmės, kaip nyksta mūsų gyvenimo tikslas – štai kas napakeliama. Neįmanoma gyventi be tikslo. – A. Kamiu.
 11. Nepatirsinegyvensi. – Sokratas.
 12. Nesielk taip, lyg gyvenimas truktų tūkstančius metų. – Markas Aurelijus.
 13. Nesiilsėk! Gyvenimas šuoliuoja tolyn; eik ir išdrįsk kol dar esi gyvas. Po savęs palik tai, kas galinga ir didinga, kas įveiktų laiką. – J. V. Gėtė.
 14. Nesvarbu, kokį kelią pasirinkai, jis bus nuotykis, jeigu šlovinsi gyvenimą ir pakilsi virš paprasčiausio saugumo ir vidutiniškumo. – D. Sarnoffas.
 15. Neverta gyventi paviršutiniškai. – Sokratas.
 16. Nėra krašto, kur žmogus negalėtų gyventi; nėra krašto, kur jis negalėtų pakelti akių į dangų. Kur mes bebūtume, atstumas tarp to, kas dieviška, ir to, kas žmogiška, yra tas pats. – Seneka.
 17. Niekas mirtingiesiems nepadarė tiek blogo, kaip tie, kurie gyvena kitaip, negu moko gyventi. – Seneka.
 18. Niekas neneigia: tiesa gyvenime nugali, tik mums neužtenka gyvenimo. – V. Reimeris.
 19. Norite, kad gyvenimas jums šypsotųsi, iš pradžių dovanokite jam savo gerą nuotaiką. – B. Spinoza.
 20. Nuolat klaidžiojantis gyvenimo kryžkelėse ir takuose jokių išliekamų pėdsakų nepalieka. – Seneka.

O[keisti]

 1. O gera juk tikėti, kad gyvenimo diena gražiausia ir kelio gabalas įspūdingiausias – prieky, kad ten dar tavo lobiai užkasti, ten dar ir darbas tavo pats didžiausias, ir vis dar prieky, vis dar ateity – ir tavo pats didžiausias džiaugsmas... – V. Reimeris.
 2. O, kaip likimas palengvina mano išsiskyrimą su gyvenimu, atvesdamas mane prie ribos, kai gyvenimas tampa niekam nereikalingas ir niekam netrukdo. – M. de Montenis.

P[keisti]

 1. Paimkite gyvenimą į savo rankas, ir kas atsitiks? Siaubingas dalykas: nėra ką kaltinti. – E. Jong.
 2. Pasivogtas gyvenimas – negarbingas, pasivogta mirtis – graži. – Seneka.
 3. Patirtis – tai amžina gyvenimo mokykla. – J. V. Gėtė.
 4. Pats tikriausias būdas priartinti mus prie brangių mirusiųjų – tai ne mirtis, o gyvenimas. Jie gyvena mūsų gyvenimą ir miršta, kai mirštame mes. – R. Rolanas.
 5. Pinigai brangūs, žmogaus gyvenimas dar brangesnis, gi laikas – už viską brangiausias. – A. Suvorovas.
 6. Pirmiausia gyventi, paskui filosofuoti. – Seneka.
 7. Praeitis ir dabartis – mūsų priemonės, tik ateitis – mūsų tikslas. Tad niekuomet negyvename, bet tikimės gyventi, ir visuomet turėdami galimybę būti laimingi, niekuomet ja nepasinaudojame. – B. Paskalis.

R[keisti]

 1. Reikia mylėti, neapkęsti, kovoti, tikėtis – tai gali padaryti gyvenimą kartų, tačiau be šito visas gyvenimas – niekai. – J. V. Gėtė.
 2. Reikia, nugyventi ilgą gyvenimą ir pasenti, kad suprastum, koks jis trumpas. – A. Šopenhaueris.
 3. Reikia valgyti tam, kad gyventum, bet ne gyventi tam, kad valgytum. – Ciceronas.

S[keisti]

 1. Senti nuobodu, bet tai vienintelis būdas ilgai gyventi. – Š. O. de Sent Bevas.
 2. Smarkūs gyvenimo sukrėtimai išgydo mus nuo menkų baimių. – O. de Balzakas.
 3. Smėlis nevaisingas, bet nevaisingas ne dėl to, kad sausas: kaltas čia jo nepaliaujamas judėjimas, kurio negali pakelti joks gyvis. Kaip tai panašu į niūrų žmonių gyvenimą: šie taip pat diena iš dienos kabinasi vienas už kito. – Kobo Abė.
 4. Smulkiais žingsneliais bėga mūsų dienos Link nužymėtos kiekvienam ribos, Ir saulė, kuri šviečia mums, bepročiams, Tik rodo kelią nebūties tamson. Užgesk, užgesk, ugnele trumpaamže! Gyvenimas – tai bėgantis šešėlis, Tai komediantas, kurs jam skirtą laiką Papostringauja scenoj, pasimaivo, Nueina ir nutyla amžinai, Tai idioto pasaka triukšminga, Neturinti prasmės. – V. Šekspyras.
 5. Svajok taip, tarsi būtum nemirtingas, o gyvenk taip, tarsi mirtum šiandien. – Dž. Dynas.
 6. Svajonės yra būtinos gyvenimui. – A. Nin.
 7. Svarbu ne tai, ar ilgai, bet ar tinkamai tu gyveni. – Seneka.
 8. Sveikinimai žmogui, kuris gyvenimą pragyveno padėdamas kitiems, nežinodamas baimės jausmo, o agresyvumas ir apmaudas jam buvo svetimi jausmai. Šias savybes turi visi didūs dvasiniai lyderiai. – A. Einšteinas.
 9. Svetimame gyvenime suvaidinti svarbiausią vaidmenį lengviau nei savame. – G. Malkinas.

Š[keisti]

 1. Šimtus kartų per dieną aš vis primenu sau, kad mano vidinis ir išorinis gyvenimas yra paremtas kitų žmonių sunkiu darbu, gyvenimu ir mirtimi, ir kad aš privalau dėti pastangas žmonių labui norint bent iš dalies atsilyginti. – A. Einšteinas.
 2. Šykštuolis pamiršta, kaip greitai bėga laikas ir koks trumpas gyvenimas. – D. Didro.

T[keisti]

 1. Taikydamasis švelniai sakant, į „angelus“, žmogus taip sutrikdė skrandį ir leido apsinešti liežuviui, kad dėl to jam pasidarė atgrasus ne tik džiaugsmas ir gyvulio nekaltybė, bet ir pats gyvenimas neteko skonio. – F. Nyčė.
 2. Taip gyvenau, maniau, kad ne veltui gimiau. – Ciceronas.
 3. Tarp gardžių pietų ir gyvenimo yra tik vienas skirtumas: tai, kas saldu, valgoma pietų pabaigoje. – R. L. Stivensonas.
 4. Tarp žmonių gyvenk taip, lyg Dievas tave matytų. Kalbėk su Dievu taip, lyg žmonės tave girdėtų. – Seneka.
 5. Tas, kuris gyvenimu žaidžia, visuomet pralaimi, o kuris nemoka sau įsakyti, tuoj pat tampa vergu. – J. V. Gėtė.
 6. Tas, kuris myli, gyvena, o tas kuris gyvena, dirba. – V. van Gogas.
 7. Tas, kuris viską palieka atsitiktinumo valiai, paverčia savo gyvenimą loterija. – T. Fuleris.
 8. Tausokite laiką: tai audeklas, iš kurio pasiūtas gyvenimas. – S. Ričardsonas.
 9. Tavo blogybė buvo ne ta, kad per mažai žinojai apie gyvenimą, bet kad žinojai apie jį per daug. – O. Vaildas.
 10. Teorija, brolau – sausa šaka, už tai gyvenimo vaisingas medis žydi. – J. V. Gėtė.
 11. Tiek dorai pragyventa diena teikia ramų miegą, tiek naudingai pragyventas gyvenimas dovanoja ramią mirtį. – Mikelandželas.
 12. Tiek pasakėčia, tiek gyvenimas vertinamas ne už ilgumą, o už turinį. – Seneka.
 13. Tiems, kurie gyvena taurų gyvenimą, nereikia bijoti, kad jie bus gyvenę tuščiai, net jei jų kasdienė būtis yra kukli, nes iš jų gyvenimų nuolatos sklinda šviesa. – B. Raselas.
 14. Tiesą sakant, tik nedaugelis gyvena dabartyje – dauguma dar tik ruošiasi pradėti gyventi. – Dž. Sviftas.
 15. Tik gyvenimas, gyvenamas dėl kitų, yra vertas gyventi. – A. Einšteinas.
 16. Tik patirtis mus moko vertinti gyvenimo gėrybes. – J. V. Gėtė.
 17. Tik prasmingai nugyventas gyvenimas yra ilgas. – L. da Vinčis.
 18. Tik tas gyvenimo ir laisvės vertas, / Kuris kasdien dėl jų į kovą stos. – J. V. Gėtė.
 19. Tikrasis mūsų minčių veidrodis yra mūsų gyvenimas. – M. de Montenis.
 20. Tikrasis žmogaus gyvenimas – tai gyvenimas, kurio jis negyveno. – O. Vaildas.
 21. Tylus, kuklus gyvenimas suteikia daugiau laimės nei sėkmingi siekiai, susiję su nuolatiniu nerimu. – A. Einšteinas.
 22. Trumpalaikis yra šis mūsų egzistavimas, kaip ir trumpalaikis yra apsilankymas svečiuose. Takas, kuriuo einame yra menkai apšviestas blyksinčios sąmonės, kurios centras yra ribojantis ir atskiriantis „Aš“... Kai grupė individų tampa „Mes“, harmoninga visuma, jie pasiekia aukščiausias aukštumas, kurias žmogus tik gali pasiekti. – A. Einšteinas.
 23. Trumpas gyvenimas mums ne duodamas – jis mūsų pačių apkarpomas; ne pagailėta mums gyvenimo – patys jį iššvaistome. Deramai tausojamas gyvenimas – ilgas. – Seneka.
 24. Trumpiausias ir neramiausias gyvenimas tų, kurie pamiršta praeitį, nepaiso dabarties, bijo ateities; atėję prie gyvenimo krašto, vargšai per vėlai supranta, jog taip ilgai buvo užsiėmę nieko neveikimu. – Seneka.
 25. Trumpiausias yra užsiėmusių žmonių gyvenimas. – Seneka.

U[keisti]

 1. Už visa, kas mūsų gyvenime yra šiuolaikiška, esame skolingi graikams. O visa, kas atgyvenę, atėjo iš Viduramžių. – O. Vaildas.

V[keisti]

 1. Verkti dėl to, kad mes negyvensime po šimto metų, tiek pat kvaila, kaip verkti dėl to, kad negyvenome prieš šimtą metų. – M. de Montenis.
 2. Viešpatavimas valandėlei yra viešpatavimas gyvenimui. – J. V. Gėtė.
 3. Visas gyvenimaseksperimentas. Kuo daugiau eksperimentų atliekate, tuo geriau. – R. V. Emersonas.
 4. Visas gyvenimas yra vergija. Reikia priprasti prie savo padėties, ja skųstis kuo mažiau, joje ieškoti, kas mums būtų naudingiau – nėra tokios atšiaurios būklės, kurioje nurimusi siela nerastų paguodos. – Seneka.
 5. Visas gyvenimas – tik sapnas. – P. Kalderonas.
 6. Visas žmogaus gyvenimas yra kelias į mirtį. – Seneka.
 7. Visi nori gyventi ilgai, bet niekas nenori pasenti. – Dž. Sviftas.
 8. Visi žmonės eina tais pačiais gyvenimo keliais, bet ne visi vienodai įmina pėdas. – V. Hugo.
 9. Visiems mums derėtų atsiminti, jog turime mirti, ir tada visi gyventume taip, tarsi būtume tikri, jog turime gyventi amžinai. – F. Gvičardinis.
 10. Visiškai niekingas tas, kuris turi daug priežasčių išeiti iš gyvenimo. – Epikūras.

Ž[keisti]

 1. Žmogaus gyvenimas kupinas laimės daugiausia dėl to, kad žmogus amžinai laukia, jog netrukus bus laimingas. – E. A. Po.
 2. Žmogaus gyvenimas panašus į geležį: vartojamas jis nusitrina, o nevartojamas rūdija. – Katonas (vyresnysis).
 3. Žmogaus gyvenimo istorija sudaro jo charakterį. – J. V. Gėtė.
 4. Žmogus, kuris savo paties ir kitų gyvenimą laiko beprasmišku, yra ne tik nelaimingas, bet ir apskritai tarsi negyvena. – A. Einšteinas.
 5. Žmogus gyvena tikrą gyvenimą, jeigu laimingas kitų laime. – J. V. Gėtė.
 6. Žmogus visą gyvenimą praleidžia tikėdamasis ir miršta dar turėdamas vilties. – Volteras.
 7. Žmonės žaidžia gyvenimą – kuo tragiškesnė kaukė, tuo didesnis juokdarys po ja slepiasi. – Ch.Ortega I Gasetas.
 8. Žmonių gyvenimas, skirtas tiktai malonumams, be sveiko proto ir dorovės neturi jokios vertės. – I. Kantas.
 9. Žmonių kalba tokia, koks jų gyvenimas. – Seneka.
 10. Žvelk gyveniman, jis moko už knygas labiau. – J. V. Gėtė.

Patarlės ir priežodžiai[keisti]

Arabų[keisti]

 1. Gyvenimas panašus į ugnį: prasideda dūmais, o baigiasi pelenais.

Čekų[keisti]

 1. Kas paskubomis valgo ir geria, – ilgai negyvena.

Indų[keisti]

 1. Gyvenimas yra kaip tigras. Galite arba gulėti ir leisti jam prispausti letena jums galvą, arba galite sėsti jam ant nugaros ir joti.
 2. Jei nori ilgiau gyventi – mažiau valgyk.
 3. Kol esi jaunas, gyvenk taip, kad būtum laimingas, kai pasensi.

Kinų[keisti]

 1. Vaiko gyvenimas – tarsi popieriaus lapas: kiekvienas praeivis palieka jame pėdsaką.

Lietuvių[keisti]

 1. Anksti kelsi, vėlai gulsi, gyvenime neprapulsi.
 2. Dukart negyvensi.
 3. Gėda gyventi ne nepritekliuje, o purve.
 4. Ir geras gyvenimas be darbo nusibosta.
 5. Ledas slidus, gyvenimas žmogaus dar slidesnis.

Prancūzų[keisti]

 1. Atsitiktinumas kuria gyvenimus.

Rusų[keisti]

 1. Kam darbas — džiaugsmas, tam gyvenimas — laimė.

Švedų[keisti]

 1. Jaunystė be meilės, senatvė be išminties – veltui nugyventas gyvenimas.

Vokiečių[keisti]

 1. Gyvenime viskas turi savo kainą, net mirtis, nes mirtis kainuoja tau gyvybę.
 2. Kuo ilgiau miegi, tuo trumpiau gyveni.

Merfio dėsniai[keisti]

 1. Gyvenimas ne visada baigiasi mirtimi, kartais jis pasibaigia vestuvėmis.

Taip pat skaitykite[keisti]

Nuorodos[keisti]

Wikipedia
Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –


WiktionaryLt.svg
Laisvajame žodyne yra terminas gyvenimas