Nelaimė

Iš Wikiquote.
Jump to navigation Jump to search

Nelaimė – bėda, vargas, nedalia, blogas likimas.

Sentencijos ir aforizmai[keisti]

 1. Aistros nepaliaujamai smerkiamos, joms priskiriamos visos žmonių nelaimės ir pamirštama, kad jos yra ir visų mūsų džiaugsmų šaltinis. – D. Didro.
 2. Apie laimę galima kalbėti penkias minutes, ne ilgiau. Čia nieko nepasakysi, išskyrus tai, kad esi laimingas. O apie nelaimę žmonės pasakoja ištisomis naktimis. – E. M. Remarkas.
 3. Aplinkybės, darančios žmones nelaimingus, dažnai daro juos ir prietaringus. – Seneka.
 4. Dėl savo nelaimių žmonės linkę kaltinti likimą, dievus ir ką tik nori, bet ne patys save. – Platonas.
 5. Didelė yda yra taip pat ir didelė nelaimė žmogui, kurią jis turi. – E. Ožeškova.
 6. Didžiausios nelaimės, pasirodo, visuomet yra nežaboto savanaudiškumo vaisius. – Volteras.
 7. Ir didelė nelaimė kartais baigiasi didele, nors ir nematoma laime. – F. Dostojevskis.
 8. Istorijos nuosėdos yra atskiro žmogaus nelaimė. – M. Džalilis.
 9. Ištikus nelaimei, protaujame daug teisingiau, o sėkmė pasigrobia tiesą. – Seneka.
 10. Jeigu draugai jus apgaus, atsakykite abejingumu į jų draugiškumą, bet būkite jautrūs jų nelaimėms. – F. de Larošfuko.
 11. Jokia nelaimė nėra per didelė, jei ji paskutinė. – Seneka.
 12. Jokios nelaimės ir nusikaltimai nesunaikina tiek žmonių ir jų turto, kiek girtavimas. – F. Bekonas.
 13. Kai tave ištinka nelaimė, apsidairyk aplinkui ir guoskis: esama žmonių, kurių dalia dar sunkesnė. – Ezopas.
 14. Kas nelaimėje duoda neaiškų patarimą, atsisako patarti. – Seneka.
 15. Kiekvienas yra nelaimingas tiek, kiek tiki toks esąs. – Seneka.
 16. Kvailiems žmonėms nelaimės, kurias jie prisišaukia, turėtų tapti mokytojais. – V. Šekspyras.
 17. Mūsų nelaimė ta, kad užuot matę dabartį, mes žiūrime į ateitį. – N. Gogolis.
 18. Nelaimė dažnai suteikia dingstį šaunumui. – Seneka.
 19. Nelaimė dažnai suteikia viltį. – Seneka.
 20. Nelaimė – kaip vedybos. Manai, kad pats išsirinkai, o pasirodo, tave išrinko. – A. Kamiu.
 21. Nelaimėnarsos pretekstas. – Seneka.
 22. nelaimė nėra tokia didelė, kaip skelbia gandai. – Seneka.
 23. Nelaimė tampa kertiniu charakterio akmeniu. – O. de Balzakas.
 24. Nelaimė užgriūva savo laiku. Ji tokia pribloškianti, kad mums belieka su ja susitaikyti. Ji pakeičia mūsų dienų tvarką, mūsų darbą, net patį mąstymą. Nors kyla pagunda piktintis nelaime, iš to nėra jokios naudos. – Dao filosofija.
 25. Nelaimė visada atskrenda ant sparnų, o išeina klibikščiuodama. – Volteras.
 26. Nelaimės gali smarkiai mus paveikti, bet jos praeina. Tik nuo mūsų priklauso tapsime pelenais, ar pakilsime kaip feniksai. – Dao filosofija.
 27. Nelaimės mums siunčiamos, kad atidžiau pažvelgtume į savo gyvenimą. – N. Gogolis.
 28. Nelaimingas žmogus, kuris nežino, ką jis gero padarys rytoj. – M. Gorkis.
 29. Niekas pasaulyje neužsitarnauja tokios pagarbos, kaip žmogus, kuris moka vyriškai iškentėti nelaimę. – Seneka.
 30. Prastuolis nelaimėje nesivaldo. – Konfucijus.
 31. Senatvėje labiau sugebame nelaimių išvengti, jaunystėje – jas iškęsti. – A. Šopenhaueris.
 32. Tikiuosi gero, bet pasirengęs sutikti ir nelaimę. – Seneka.
 33. Tikrą draugą nelaimėje pažinsi. – Ciceronas.
 34. Ugnis išbando auksą, nelaimė – žmonių tvirtumą. – Seneka.
 35. Ugnis, moteris ir jūra – trys nelaimės. – Ezopas.
 36. Vedybos, kurios nesuteikia didelės laimės, beveik visuomet suteikia didelę nelaimę. – A. Diuma (tėvas).
 37. Žinok, jog iš anksto apmąstytas negandas[1] žmonės pakelia narsiau, nes spėjo priprasti. – Seneka.
 38. Žmogus – ne angelas ir ne žvėris, ir nelaimė ta, kad, trokšdamas tapti angelu, jis tampa žvėrimi. – B. Paskalis.

Patarlės ir priežodžiai[keisti]

Anglų[keisti]

 1. Klestėjimas atranda blogybes, o nelaimės – dorybes.
 2. Klestėjimas susiranda sekėjų, o nelaimė atskiria juos.
 3. Klestėjimo metu draugų bus pilna; nelaimės metu – nė vieno tarp dvidešimties.
 4. Nelaimė ateina pas mus uolekčiais, o pasitraukia šalin coliais (uolektis yra 66-71 cm, colis - 2.54 cm).
 5. Nelaimė greičiau užgimsta, negu gerovė užsimiršta.
 6. Nelaimė padaro žmogų išmintingą, o ne turtingą.
 7. Nelaimės atvyksta ant sparnų, o išvyksta pėsčiomis.

Kinų[keisti]

 1. Ilgas liežuvis – laiptai, kuriais užlipa nelaimė.
 2. Pasibaidęs žirgas atneša nelaimę, supanikavęs žmogus pražudo darbą.

Lietuvių[keisti]

 1. Akmuo nesėjamas dygsta, nelaimė nekviečiama atvyksta.
 2. Bičiulį nelaimėje pažinsi.
 3. Draugas nelaimėje užjaučia, laimėje pavydi.
 4. Draugą nelaimėje pažinsi.
 5. Kur yra nelaimė, ten nėr pavydo.
 6. Laimė ir nelaimė praslenka ilgainiui.
 7. Nelaimę sutinki, o pro laimę praeini.
 8. Nelaimės ir vargai eina ne miškais, o žmonių sprandais.
 9. Nesigirk, kad klojasi, nes nelaimė gali už durų stovėti.
 10. Tik nelaimėje pažinsi draugą.

Lotynų[keisti]

 1. Mes esame autoriai mūsų pačių nelaimių.
 2. Nelaimės sukuria draugų.

Žydų[keisti]

 1. Niekam nepavydėk: kiekvienas turi savo nelaimės porciją.

Merfio dėsniai[keisti]

 1. Nelaimė būna dvejopa: sava bėda ir kito sėkmė.

Žodžių reikšmės[keisti]

 1. Nelaimes, vargus.