Draugas

Iš Wikiquote.
Jump to navigation Jump to search

Sentencijos ir aforizmai[keisti]

 1. Aš nusišalinau nuo pasaulio ne todėl, kad turėjau jame priešų, o kad turėjau jame draugų. Ne todėl, kad jie man kenkė, kaip paprastai būna, o kad manė, jog aš geresnis nei esu iš tikrųjų. Tai melas, kurio negalėjau pakęsti. – A. Kamiu.
 2. Atsikratyk, brolau, draugo, kuris draugauja su tavo priešais. – U. al Maalis.
 3. Būdami kartu vienas kitam daugiau duosime. – Seneka.
 4. Draugai – geriausias gyvenimo papuošalas. – Ciceronas.
 5. Draugas yra dovana, kurią pats sau įteiki. – R. L. Stivensonas.
 6. Draugas – tai tavo antrasis Aš. – Ciceronas.
 7. Draugas – tas, su kuriuo už jo pagalbą atsiskaityti nereikia. – J. Laucius.
 8. Draugą aš labiausiai myliu už jo trūkumus, apie kuriuos galima pakalbėti. – V. Hazlitas.
 9. Draugystė ir neįkainojama, ir nuostabi: mes garbstome tą, kuris myli savo draugus, ir turėti daug draugų atrodo labai gražu, o kai kas net mano, kad būti geru žmogumi ir draugu – tolygu. – Aristotelis.
 10. Draugo negalima ieškoti ar pasirinkti. Draugais daromasi netyčia ir nepastebimai. Nieko nereikia reikalauti draugystės vardu. – V. Belinskis.
 11. Draugo ištikimybė reikalinga ir laimėje, o nelaimėje ji tiesiog būtina. – Seneka.
 12. Geras draugas — didžiulis turtas. – U. al Maalis.
 13. Geriau už teisybę laimėti priešą negu su melu draugą. – V. Kudirka.
 14. Geriau žmogui neturėti brolio negu draugų. – U. al Maalis.
 15. Jei nori turėti draugų, nebūk kerštingas. – U. al Maalis.
 16. Jeigu draugai jus apgaus, atsakykite abejingumu į jų draugiškumą, bet būkite jautrūs jų nelaimėms. – F. de Larošfuko.
 17. Jeigu neieškai draugo, esi pats sau priešas. – Š. Rustavelis.
 18. Kad įgytume draugų ir bičiulių palankumą kasdieniniuose santykiuose su jais, reikia vertinti mums rodomas jų paslaugas labiau, negu tai daro jie patys; priešingai, mūsų paslaugas draugams reikia laikyti mažesnėmis, negu apie tai mano mūsų draugai ir bičiuliai. – Platonas.
 19. Kadangi mano draugas draugauja su mano priešu, man neverta bičiuliautis su draugu. – Avicena.
 20. Kai randi naują draugą, neatsuk nugaros senajam. – U. al Maalis.
 21. Kam įgyju draugą? Kad turėčiau už ką numirti, kad turėčiau pas ką sekti į tremtį, kad galėčiau savo krūtine ginti jo gyvybę, paaukodamas savąją. – Seneka.
 22. Kiek tai įmanoma, pasirinkime laisvus nuo geismų draugus. Mat ydos šliaužia ir peršoka į kiekvieną šalia esantį ir kenkia prisilietus. – Seneka.
 23. Kvailas tas, kuris daro sau bloga, norėdamas padaryti gerą savo draugui. – Hipokratas.
 24. Mes iš tiesų nugalime savo priešus tada, kai paverčiame juos draugais. – Dalai Lama XIV.
 25. Nebijok priešų – blogiausiu atveju jie gali tave užmušti, nebijok draugų – blogiausiu atveju jie gali tave išduoti. Bijok abejingųjų. Nors šie neužmuša ir neišduoda, bet, jiems tyliai pritariant, žemėje vyksta išdavystės ir žmogžudystės. – B. Jasenskis.
 26. Nelinkėkite savo draugams pernelyg didelės sėkmės, jeigu nenori jų prarasti. – B. Grasjanas.
 27. Niekuomet laimė nėra iškėlusi žmogaus į tokią aukštumą, kad jam nebūtų reikėję draugo. – Seneka.
 28. Nors yra tokių dalykų, kuriuos paprastai slepiame, draugui patikėk visus rūpesčius, visas mintis. – Seneka.
 29. Pasirinkti draugus mažiausiai susitepusius. – Seneka.
 30. Pataikauti savo bičiulių silpnybėms, nematyti jų ydų, net žavėtis jų trūkumais, tartum dorybėmis – argi tai nėra gimininga kvailybei? – E. Roterdamietis.
 31. Per skurdą sužinosi tai, ko pats negaliu žinoti: skurdas paliks tik tikrus ir patikimus draugus; nueis šalin kiekvienas, kuriam reikėjo ne tavęs, bet ko nors kito. Argi neverta mylėti skurdo vien todėl, kad jis parodo, kas tave iš tikrųjų myli?! – Seneka.
 32. Priešininkas, ieškantis jūsų klaidų, naudingesnis nei draugas, norintis jas nuslėpti. – L. da Vinčis.
 33. Svarbiausias tikros, aktyvios, vaisingos draugystės reikalavimas – eiti su draugu vienodu žingsniu, kad draugas pritartų mano tikslams, o aš – jo. – J. V. Gėtė.
 34. Tam, kad susirastum draugą, reikia užmerkti vieną akį, o kad jį išsaugotum – abi. – N. Duglas.
 35. Tas, kuris toks kurčias, kad net iš draugo nenori išgirsti tiesos, yra beviltiškas. – Ciceronas.
 36. Tau nedera pykti ant draugo, kuris norėdamas gero pažadina tave iš saldžių svajonių, net jeigu jis tai padarys šiurkščiai ar griežtai. – V. Skotas.
 37. Tik draugo ranka gali išrauti iš širdies dyglius. – Helvecijus.
 38. Tikra aktyvi draugystė – tai savitarpio parama. Mano draugas pritaria mano sumanymams, o aš pritariu jo, mes kartu einame į priekį, nors mūsų mintys ir būtų skirtingos. – J. V. Gėtė.
 39. Tikras draugas yra tas, kuris laikys tave už rankos ir jaus tavo širdį. – G. G. Markesas.
 40. Tikras draugas turi būti antruoju mūsų „aš“; jis niekuomet nepareikalaus iš draugo nieko, išskyrus tai, kas dorovinga ir puiku; draugystė mums duota iš prigimties kaip kilnumo pagalbininkė, bet ne kaip ydų palydovė. – Ciceronas.
 41. Tikrą draugą nelaimėje pažinsi. – Ciceronas.
 42. Vienatvė geriau negu blogas draugas. – U. al Maalis.

Patarlės ir priežodžiai[keisti]

Afrikiečių[keisti]

 1. Blogi draugai trukdys tau turėti gerus draugus.
 2. Būnant geru skorpiono draugu, dar nereiškia, kad tu negali būti įgeltas bitės.
 3. Draugas visiems – nėra draugas niekam.
 4. Draugas visiems – yra draugas niekam.
 5. Draugas yra tas, kuris žino apie tave viską, ir vis dar nori būti tavo draugu.
 6. Ieškok draugo be kaltės ir tu paliksi be draugų.
 7. Geru metu draugai pažins tave; blogu metu – tu pažinsi draugus.
 8. Savo tikrą draugą laikyk abiem rankomis.

Amerikiečių[keisti]

 1. Prieš skolindamiesi pinigųdraugo, nuspręskite, ko jums labiau reikia.
 2. Tikrą draugą laikyk abiem rankom.

Anglų[keisti]

 1. Draugus laikyk arti, o priešus dar arčiau.

Arabų[keisti]

 1. Grįždamas iš kelionės bičiuliui parvežk nors akmens.
 2. Ko neturi žinoti tavo priešas, nesakyk ir draugui.

Bulgarų[keisti]

 1. Graži žmona, senas vynas – gausybė draugų.

Čekų[keisti]

 1. Geras draugas brangesnis už auksą.
 2. Verčiau apsupk save draugais nei tvora.

Gruzinų[keisti]

 1. Draugą kritikuok jo akivaizdoje, priešą – už nugaros.

Indėnų[keisti]

 1. Ir vieno priešo per daug ir šimto draugų per mažai.
 2. Mes esame draugai; mes turime padėti vienam kitam, nešti vienas kito sunkumus.

Indų[keisti]

 1. Draugą ir giminę pažinsi nelaimėje, didvyrį – mūšyje, žmoną neturte, garbingą – iš skolos mokėjimo.

Kinų[keisti]

 1. Be ištikimo draugo nesužinosi, kokias klaidas tu darai.
 2. Draugo ir per metus nesurasi, o prarasti gali per valandą.
 3. Geriausi drabužiai – nauji, geriausi draugai – seni.
 4. Kai yra vyno ir arbatos, bus ir draugų.
 5. Kas man pasako mano klaidas, tas yra mano draugas, kas man giria mano dorybes, tas yra mano priešas.
 6. Lengviau draugus aplankyti, nei su jais gyventi.
 7. Nebaidyk musės nuo draugo kaktos kirviu.
 8. Norėdamas pritraukti sėkmę, išleisk naują monetą senam draugui, seną malonumą pasidalink su nauju draugu ir pradžiugink tikro draugo širdį užrašydamas jo vardą ant drakono sparnų.
 9. Pažįstamų daug, o draugų mažai.
 10. Tarp draugų ir vanduo – medus.

Lietuvių[keisti]

 1. Arklį pažinsi kelionėj, o draugą – bėdoj.
 2. Artimas draugas už tolimą giminę geresnis.
 3. Be prietelių[1] negyvenk, bet tų nedaug turėk.
 4. Bičiulį nelaimėje pažinsi.
 5. Blogi draugai ir gerą išveda iš kelio.
 6. Didžiausiu išdaviku gali būti tik artimiausias draugas.
 7. Draugai, kol atskirai pinigai.
 8. Draugas nelaimėje užjaučia, laimėje pavydi.
 9. Draugą nelaimėje pažinsi.
 10. Draugų prie stikliuko netrūksta, o kai bėda – visi nurūksta.
 11. Geriausi rūbai nauji, geriausi draugai – seni.
 12. Kur pinigai, ten ir draugai.
 13. Litas – ne pinigai, ubagas – ne draugas.
 14. Pasakyk, kas tavo draugas, pasakysiu, kas tu esi.
 15. Prie alaus netrūks draugų.
 16. Tik nelaimėje pažinsi draugą.
 17. Tol draugai, kol atskirai pinigai.

Mongolų[keisti]

 1. Žmogus, turintis daug draugų, platus kaip stepė.

Olandų[keisti]

 1. Kai vienas draugas prausia kitą, abu tampa švarūs.

Persų[keisti]

 1. Draugas – tai poema.

Romėnų[keisti]

 1. Draugas – didžiausias turtas gyvenime.
 2. Draugui rodyk širdį, priešui kaktą.
 3. Tikras draugas – visada draugas.

Rusų[keisti]

 1. Neturėk 100 rublių, bet turėk 100 draugų!
 2. Pasakyk, kas tavo draugas, pasakysiu, kas tu esi.

Škotų[keisti]

 1. Draugų nustojame per dažnai arba per retai juos lankydami.

Turkų[keisti]

 1. Nė vienas nėra toks turtingas, kad galėtų švaistyti draugus.

Uzbekų[keisti]

 1. Gražūs rūbai puošia kūną, geri draugai džiugina sielą.

Žydų[keisti]

 1. Parkristi tu gali pats, bet kad atsikeltum, tau prireiks draugo rankos.
 2. Žmogus, kuris norėtų turėti draugų, turi ir pats būti draugiškas.

Merfio dėsniai[keisti]

 1. Kai padėsi draugui bėdoje, jis, žinoma, prisimins tave, kai vėl paklius į bėdą. – Cheito skundas.

Priešinga[keisti]

Priešas

Nuorodos[keisti]

WiktionaryLt.svg
Laisvajame žodyne yra terminas draugas

Žodžių paaiškinimai[keisti]

 1. Bičiulių, draugų.