Ralfas Voldas Emersonas

Iš Wikiquote.
Jump to navigation Jump to search

Ralph Waldo Emerson (1803-1882) – JAV filosofas, poetas, eseistas.

Ralfas Voldas Emersonas

Sentencijos[keisti]

Apie baimę[keisti]

 1. Baimę visuomet gimdo neišmanymas.
 2. Darykite tai, ko bijote, ir baimė neišvengiamai išnyks.
 3. Tas, kuriam netenka kasdien įveikti baimės, dar negavo gyvenimo pamokų.

Apie darbą[keisti]

 1. Apdovanojimas už gerą darbą – pats jo atlikimas.
 2. Bendras darbas sukelia žmonėms tokį karštą norą veikti, kokį jie retai pajunta pavieniui.
 3. Tavo darbai kalba taip garsiai, kad negirdžiu, ką sakai.
 4. Viena diena rūpesčių labiau išsekina negu savaitė sunkaus darbo.

Apie draugą[keisti]

 1. Artimiausias ryšys, kokį galime užmegzti su savo draugu, tai leisti tarp mudviejų amžinai egzistuoti tiesai.
 2. Brangink savo draugą kaip savo idealo atspindį, kaip savęs papildymą.
 3. Vienintelis būdas turėti draugą – pačiam juo būti.

Apie gamtą[keisti]

 1. Gamta – amžinai besikeičiantis debesis; niekuomet nebūdama tokia pat, ji visuomet išlieka pačia savimi.
 2. Gamta nepakenčia netikslumų ir neatleidžia klaidų.
 3. Gamtos įtaka, deja, yra per menka, kad taptume menininkais.
 4. Gamtos neįmanoma užklupti nevalyvos ir nerūpestingai apsirengusios, ji visuomet žavi.
 5. Prisitaikykite prie gamtos ritmo; kantrybė atskleis visas jos paslaptis.

Apie gyvenimą[keisti]

 1. Gyvenimas ne toks jau trumpas, kad žmonėms neužtektų laiko būti mandagiems.
 2. Gyvenimas – tai amžinybės miniatiūra.
 3. Gyvenime labiausiai mums stinga žmogaus, kuris mus verstų daryti tai, ką mes mokame.
 4. Kiek žmoguje gerumo, tiek jame ir gyvenimo.
 5. Mes randame gyvenime tai, ką patys jam suteikiame.
 6. Mes visuomet ruošiamės gyventi, bet niekada iš tiesų negyvename.
 7. Mūsų gyvenimas yra tai, apie ką visą dieną mąstome.
 8. Nešvaistykite gyvenimo abejonei ir baimei.
 9. Tik išmintingiems gyvenimas yra šventė.
 10. Visas gyvenimaseksperimentas. Kuo daugiau eksperimentų atliekate, tuo geriau.

Apie mąstymą[keisti]

 1. Didis yra žmogus, suprantantis, jog pasaulį valdo mąstymas.
 2. Kuo žmogus mažiau mąsto arba žino apie savo privalumus, tuo labiau mums patinka.
 3. Muzika skatina mus gražiai mąstyti.

Apie pasaulį[keisti]

 1. Egzistuojantis pasaulis – ne fantazija. Negalima nebaudžiamam su juo elgtis kaip su fantazija.
 2. Pasaulyje daug dalykų, kurių protingas žmogus galėtų nenorėti žinoti.
 3. Vienas pasaulio sutvarkymo būdų – sukurti teisingą pasaulį.

Apie vaizduotę[keisti]

 1. Mokslas nežino, už ką jis dėkingas vaizduotei.
 2. Mes naudingi jaunimui, jei galime paveikti jo vaizduotę; šito jis niekada nepamirš.
 3. Vaizduotės savybė – trykšti ir neužšalti.

Apie žmogų[keisti]

 1. Egzistuoja maloni klaidinga pažiūra, kylanti iš mūsų planetos formos, kad kiekvienas žmogus yra pasaulio viršūnė.
 2. Kiekviena didi organizacija yra tik ištįsęs vieno žmogaus šešėlis.
 3. Kiekvienas mano sutiktas žmogus yra kuo nors už mane pranašesnis. Todėl aš ko nors iš jo mokausi.
 4. Pasitikėk žmonėmis ir jie neišduos tavęs, elkis su jais kilniai ir jie tavęs neapvils.
 5. Žmogaus stilius – jo proto balsas.
 6. Žmogus yra toks, kokios yra jo mintys...
 7. Žmogus – tai niekingai mažas dydis, kol jis dirba savaime arba pats sau, tačiau kai jis skelbia meilės ir teisingumo įstatymus, jis tampa panašus į Dievą.
 8. Žmonės yra tai, ką iš jų sukūrė jų motinos.
 9. Žmonės, trokštantys bauginti, kartu parodo, kad yra bailiai.
 10. Žmonija, kaip ir atskiras žmogus, kiekviename amžiuje serga savo ligomis.

Kitos[keisti]

 1. Aistra – blogas reguliatorius, bet galinga spyruoklė.
 2. Amato pamėgimas ir prisirišimas prie jo – tai svarbiausios laimėjimo prielaidos.
 3. Amžinas naujoviškumas – štai kur kiekvieno meno kūrinio privalumo matas.
 4. Apsišvietusieji turi vieną teisę nemokšų atžvilgiu – teisę juos šviesti.
 5. Ar jums nebaisu matyti, kad čigonai mums atrodo patrauklesni už apaštalus?
 6. Be entuziazmo nebūtų pačių didžiausių pasiekimų.
 7. Beprotybėje yra vilties, vidutinybėje – jokios.
 8. Bet kokia prievarta liudija ne jėgą, o bejėgiškumą.
 9. Būk labai atsargus nuteikdamas savo širdį ko nors trokšti, nes neabejotinai tai turėsi.
 10. Dar niekas be įkvėpimo nėra pasiekęs nieko didingo.
 11. Didieji yra tie, kurie pripažįsta, kad dvasingumas yra svarbiau nei bet kokia materijos apraiška, kad mintys valdo pasaulį.
 12. Didžiausia žmogaus laimė yra turėti aiškų palinkimą į tokį amatą, kuris gali padaryti žmogaus gyvenimą darbingą ir patenkinamą; nesvarbu, ar to amato objektas bus pintinės ar kanalai, statulos ar dainos.
 13. Didžiausias dorybių ir nuopelnų įvertinimas yra priimti juos tyliai, kaip būtinumą.
 14. Fizinis skurdas slypi jausmų skurdume.
 15. Gero išsilavinimo požymis – kalbėti apie didžius dalykus paprastais žodžiais.
 16. Geros manieros atsiranda iš smulkių pasiaukojimų.
 17. Gerumas – tai vienintelis drabužis, kuris niekuomet nenutriūšta.
 18. Gink tiesą visur, kur ji persekiojama.
 19. Grožis yra kūno dorybė, nes dorybė – sielos grožis.
 20. Ieškodami grožio, keliaujame po visą pasaulį, tačiau turime turėti grožio savyje, antraip jo nerasime.
 21. Išmintingi žmonės žino, kad neprotinga įstatymų leidyba panaši į smėlio virvę, byrančią bandant ją vyti.
 22. Jei tikite savo likimu, tikėkite bent su nauda sau.
 23. Jei žvaigždės rodytųsi kartą per tūkstantmetį, kaip žmonės jas mylėtų ir garbintų!
 24. Jeigu jūs užmaunate grandinę vergui ant kaklo, kitas jos galas pats užsineria jums ant kaklo.
 25. Kai akys kalba viena, o žodžiai kita, prityręs žmogus labiau tiki pirmosiomis.
 26. Kai įprantame ką nors daryti, pasidaro lengviau, nes mūsų galimybės padidėja.
 27. Kai slidinėji ant plono ledo, saugumas priklauso nuo greičio.
 28. Kalba – tai miestas, į kurio statybas kiekvienas žmogus, gyvendamas Žemėje, atneša savo akmenį.
 29. Kalbėkite kaip norite, bet jūs negalite pasakyti nieko kito, tik tai, koks jūs esate.
 30. Kiekviena sudeginta knyga apšviečia pasaulį.
 31. Kiekvienas didis pasiekimas yra liepsnojančios širdies pergalė.
 32. Kiekvieno genijaus kūrinyje atpažįstame savas atmestas mintis, jos sugrįžta su kažkokia susvetimėjusia didybe.
 33. Kokią kryptį bepasirinktum, visada atsiras tas, kuris pasakys, jog esi neteisus. Visada iškyla sunkumų, kurie vilioja tave patikėti, jog tavo kritikas yra teisus. Veiksmų plano sudarymas ir jo laikymasis iki pabaigos reikalauja.... drąsos.
 34. Kritika neturėtų būti pikta ir žeidžianti iki širdies gelmių; ji turėtų būti nukreipianti, pamokanti ir įkvepianti.
 35. Kultūra ir išorinis blizgesys – visiškai skirtingi dalykai.
 36. Kuo garsiau jis įrodinėjo savo garbę, tuo sparčiau mes skaičiavome savo stalo sidabrą.
 37. Laimė yra antras valios vardas.
 38. Linksmo, ar gero būdo, kuo daugiau tai išleidžiama, tuo daugiau tai lieka.
 39. Menininkas privalo aukotis menui panašiai kaip bitės, atiduodančios gyvybę kartu su savo gyliu.
 40. Menkutis faktas vertas aibės neįgyvendinamų svajonių.
 41. Mes manome, kad mūsų civilizacija artinasi prie vidurdienio, o iš tikro mums dar tik gieda pirmieji gaidžiai ir žėri ryto aušra.
 42. Mes verdame įvairiose temperatūrose.
 43. Metai moko daugelio dalykų, apie kuriuos dienos nė nežino.
 44. Mokytojas – tai žmogus, kuris gali sunkius dalykus paversti lengvais.
 45. Neik ten, kur veda kelias, verčiau eik ten, kur jo nėra ir palik savo pėdsakus.
 46. Nenustokite vilties dėl mokinio, kol jis turi nors vieną aiškią mintį.
 47. Nėra žinių, kurios netaptų galia.
 48. Niekada didingi tikslai nebuvo pasiekti be entuziazmo.
 49. Niekas neduos mums taikos, išskyrus principų pergalę .
 50. Niekas nesuteiks jums ramybės, tik jūs pats.
 51. Nieko didingo nebuvo pasiekta be entuziazmo.
 52. Nusikaltimas ir bausmė auga ant vieno stiebo.
 53. Pokalbis – tai toks menas, kai žmogaus priešininkas yra visa žmonija.
 54. Praeitis skirta mums tarnauti, bet ją valdyti galime tik pajungę dabarčiai.
 55. Ramybės tau niekas neatneš, ją pats turi susikurti, ją sukurs tavo principų triumfas.
 56. Regis, žmonės nesupranta, kad jų nuomonė apie pasaulį atskleidžia jų charakteris.
 57. Saulės sistema nesirūpina savo reputacija.
 58. Sėkmingo auklėjimo paslaptis – pagarba mokiniui.
 59. Stumtelėk savo vežimą žvaigždės link.
 60. Sugebėjimas matyti paprastų dalykų nuostabumą, – būdingiausias išminties požymis.
 61. Šis laikas, kaip ir visas kitas laikas, yra labai geras – jeigu tik mes žinome, ką su juo daryti.
 62. Tai, ką daro kiti, mes vadiname nuodėme, o ką patys darome – laikome eksperimentu.
 63. Tauta negali žūti, nebent nusižudyti.
 64. Tiesa yra nuostabi. Dėl šito nėra jokių abejonių. Bet melas – taip pat.
 65. Tik tai yra poezija, kas daro mane tyresnį ir narsesnį.
 66. Tikrą genijų nesunku pažinti: vos jam pasirodžius, visi bukagalviai prieš jį susimoko.
 67. Tikrasis civilizacijų rodiklis – ne turtingumo ir išsilavinimo lygis, ne miestų dydis, o šalies auklėjamo žmogaus charakteris.
 68. Tobulybė – didis pateisinimas. Darykite gerai – ne taip svarbu ką.
 69. Tu taip garsiai šauki, jog visai negirdžiu, ką nori pasakyti.
 70. Tūkstančių miškų sukūrimas slypi vienoje gilėje.
 71. Užkariautojais tampa tie, kurie tiki galintys tai padaryti.
 72. Užsirašyk tai savo širdyje – kiekviena diena yra geriausia metų diena.
 73. Visa, ką aš mačiau, moko mane tikėti Kūrėju viso, ko aš nemačiau.
 74. Visus mus kuria ir formuoja tai, ką mylime.
 75. Vos tik vaikai tampa paklusnūs, motinos išsigąsta: ar tik nesistengia jie mirti?