Yda

Iš Wikiquote.
Pereiti į navigaciją Jump to search

Yda – bloga ypatybė, trūkumas.

Sentencijos ir aforizmai[keisti]

 1. Atsisakyti ydų, siekti dorybės, kuri yra aukščiausias gėris. – Seneka.
 2. Be kitų blogybių, blogiausia yra ta, kad keičiame pačias ydas. – Seneka.
 3. Blogiausia, ką gali išmokti jaunimaslengvabūdiškumo. Nes šio padarinys yra tie malonumai, iš kurių rutuliojasi ydos. – Demokritas.
 4. Darbas apsaugo mus nuo trijų didžiųjų blogybių: nuobodulio, ydų ir skurdo. – Volteras.
 5. Didelė yda yra taip pat ir didelė nelaimė žmogui, kurią jis turi. – E. Ožeškova.
 6. Dykinėjimas ir neveiklumas ieško ydingumo ir patraukia jį paskui save. – Hipokratas.
 7. Dorybę sudaro ne susilaikymas nuo ydos, o nesiveržimas į ją. – Dž. B. Šo.
 8. Dorybė turi šydą, yda kaukę. – V. Hugo.
 9. Dorybės bus ten, kur sutarimas ir vienybė, o ydos neša prieštaravimus. – Seneka.
 10. Dorybės takelis labai siauras, o ydos kelias – platus ir erdvus. – Servantesas.
 11. Esama epochų, kai charakteriai tokie vangūs, kad ydos lemia ne nusikaltimus, o tik ištvirkavimą. – A. Kamiu.
 12. Filosofija neturi tarnauti ydų pateisinimui. – Seneka.
 13. Girtavimas – visų ydų tėvas. – Abu'l Faradžas al Isfahanijus.
 14. Ir pasitikėjimas visais, ir netikėjimas niekuo yra yda. – Seneka.
 15. Išsekimas ir pervargimas – šiuolaikinės mūsų ydos. – F. Nyčė.
 16. Įstatymai turi rauti su šaknim ydas ir diegti dorybes. – Ciceronas.
 17. Yda nuo senų laikų siejama su menkyste. – J. V. Gėtė.
 18. Ydą turi tik tas, kas gali turėti dorybę. – Seneka.
 19. Ydinga visa, kas per daug. – Seneka.
 20. Ydos įgyjamos ir be mokytojų. – Seneka.
 21. Jaunystės ydų nereikia pasilaikyti senatvei, nes senatvė turi savo trūkumų. – J. V. Gėtė.
 22. Jei ydos madingos, jos šlovinamos kaip dorybės. – Moljeras.
 23. Jeigu matote žmones tokius, kokie jie yra, su visais jų trūkumais ir ydomis, niekada nepadarysite jų geresnių. Bet jeigu elgiatės su jais kaip su idealiais žmonėmis, pakeliate juos į aukštumą, kurioje norite juos matyti. – J. V. Gėtė.
 24. Kai kurios ydos prasiskverbia į mus dorybių pavidalu. – Seneka.
 25. Kas turi daug ydų, tas turi daug ir valdovų. – F. Petrarka.
 26. Kiekviena įgimta yda darosi dvigubai didesnė, bandant ją paslėpti po išorinės dorybės kauke. – Erazmas Roterdamietis.
 27. Kitų ydas pastebime, o savųjų nematome. – Ciceronas.
 28. Kitų ydos, iš kurių mes juokiamės, mumyse juokiasi iš mūsų. – Braunas.
 29. Klestėjimas atskleidžia mūsų ydas, o nelaimės dorybes. – F. Bekonas.
 30. Klysti, mielas Liucijau, manydamas, jog prabanga, dorybingumo nepaisymas ir visa, dėl ko kiekvienas priekaištauja savo laikams, yra mūsų šimtmečio ydos. Tai žmonių, o ne laiko trūkumai. Visi amžiai turėjo nuodėmių. – Seneka.
 31. Kodėl žmogus nepripažįsta savo ydų? Todėl, kad jis vis dar skendi jose. Tai tas pats, kaip reikalauti iš miegančiojo pasipasakoti sapną. – Seneka.
 32. Kūno poreikiai menki: nealkti, nešalti, netrokšti. Jei trokšta daugiau, vargsta dėl ydų, ne dėl reikalo. – Seneka.
 33. Meilikavimasydų pagalbininkas. – Ciceronas.
 34. Menkos neatitaisomos klaidos netrukus gali virsti didelėmis ydomis. – Seneka.
 35. Mes žalojame gyvenimą beprotybėmis ir ydomis, o paskui skundžiamės ištikusiom bėdom ir guodžiamės, kad nelaimė glūdi pačioje daiktų prigimtyje. – K. N. Bouvis.
 36. Mokytis dorybių – vadinasi, išsižadėti ydų. – Seneka.
 37. Nematome savo ydų, kaip kuprinės ant pečių. – Erazmas Roterdamietis.
 38. Nepasikeis tas, kuris keturiasdešimties sulaukė, o ydų neatsikratė. – Konfucijus.
 39. Nesaikingumas visada yda. – Seneka.
 40. Nėra žmonių be ydų. Iš mūsų tas tėra geriausias, kuris turi jų mažiausiai. – Horacijus.
 41. Niekas mūsų taip nevaržo, kaip mūsų ydos. – O. de Balzakas.
 42. Nuo mažų klaidų lengva pereiti prie didelių ydų. – Seneka.
 43. Pavyduliavimas – riboto proto yda. – Dž. Bentamas.
 44. Protingas žmogus, stebėdamas svetimas ydas, grumiasi su savosiomis. – Publijus Siras.
 45. Reikia išsirinkti garbingą vėliavą. Jos šūkiai turi skatinti kautis su tomis ydomis, kurios, vos tik atsiradusios beregint nusilpnina žmogų. – Seneka.
 46. Senyvame amžiuje meilė virsta yda. – O. de Balzakas.
 47. Skonio stoka – viena iš tų ydų, kurios neatsiejamos nuo veidmainystės. – O. de Balzakas.
 48. Su žmonėmis gyvenk taikiai, o su ydomis kariauk. – Publijus Siras.
 49. Svetimos ydos visada mums prieš akis, o savo – už nugaros. – Seneka.
 50. Tas jau yra ydos vergas, kuris leidžiasi su ja į derybas. – T. Dreizeris.
 51. Teisingas mąstymas parbloškia ne pavienes ydas, visas iš karto vienu ypu nugali. – Seneka.
 52. Ten, kur veši ydos, nuodėmingu laikomas teisuolis. – Publijus Siras.
 53. Tėvai sunkiausiai atleidžia vaikams tas ydas, kurias jie patys išugdė. – F. Šileris.

Patarlės ir priežodžiai[keisti]

Anglų[keisti]

 1. Iš pradžių kelionę pradėk su išmintimi; įprotis padarys tau kiekvieną dorybę lengvesne ir malonesne; toliau – bet kokia yda tegu lieka.

Lietuvių[keisti]

 1. Girtavimas – visų ydų motina.
 2. Savo ydas svarstyk, o artimo pamiršk.

Lotynų[keisti]

 1. Ydos yra puoselėjimos slėpimu.