Išdidumas

Iš Wikiquote.
Jump to navigation Jump to search

Išdidumas – puikybė, pasipūtimas, gera nuomonė apie save, pasitikėjimas.

Sentencijos[keisti]

 1. „Aš tai padariau“, – sako mano atmintis. „Aš negalėjau to padaryti“, – sako mano nepalenkiamas išdidumas. Galų gale atmintis pasiduoda. – F. Nyčė.
 2. Būti dosniam reiškia duoti daugiau nei gali. Būti išdidžiam – imti mažiau, negu tau reikia. – K. Gibranas.
 3. Didžiuokliai neapkenčia kitų žmonių išdidumo. – B. Franklinas.
 4. Išdidėlis retai būna kilnus žmogus: jis visada manosi gaunąs mažiau negu vertas. – H. Byčeris.
 5. Išdidumas būdingas visiems žmonėms: tik svarbu, kur ir kada jie jį parodo. – F. de Larošfuko.
 6. Išdidumas ir silpnybė – Siamo dvyniai.– Dž. R. Lovelis.
 7. Išdidumas padės jam suprasti, kad jam nėra reikalo burnoti dėl to, kad gyvenimas tėra akimirka... – F. Dostojevskis.
 8. Išdidumas – visų herojų Achilo kulnas. – V. Hugo.
 9. Išdidumo nereikia nei slopinti, nei netgi mažinti: jį reikia tik panaudoti vertingiems tikslams. – K. A. Helvecijus.
 10. Išdidumas – slidi nuokalnė, kurios apačioje mūsų laukia arogancija ir tuštybė. – A. Dekurselis.
 11. Kai kurie povai slepia savo uodegą ir vadina tai išdidumu. – F. Nyčė.
 12. Mūsų tuštybę sunkiausia pažeisti kaip tik tada, kai užgautas mūsų išdidumas. – F. Nyčė.
 13. Perdėtas kuklumas yra ne kas kita, kaip slepiamas išdidumas. – A. M. Šenjė.
 14. Tas neprotingas išdidumas iš anų laikų, donkichotiškumas; tačiau kas mums daugiau lieka? Žydintys figmedžiai mėnesienos naktimis. Senekos ir Sokrato filosofija, Šumano koncertas violončelei ir sugebėjimas numatyti praradimą. – E. M. Remarkas.
 15. Turbūt iš visų įgimtų aistrų mums sunkiausia įveikti išdidumą; kad ir kaip maskuojamas, kad ir kaip gujamas, slopinamas, marinamas – jis vis gyvena ir kartkarčiais prasiveržęs pasirodo visu gražumu. – B. Franklinas.

Patarlės ir priežodžiai[keisti]

Afrikiečių[keisti]

 1. Jeigu tu esi užpildytas išdidumu, tada tau nebeliks vietos išminčiai.
 2. Jeigu tu užpildysi savo galvą pasipūtimu, tau pritrūks vietos išminčiai.
 3. Žmogaus nuopolis prasideda išpuikimu.

Anglų[keisti]

 1. Išdidumas kainuoja mums daugiau negu alkis, troškulys ir šaltis.
 2. Išdidumas, klestėjimo metu, pasikeičia į niurgzlumą nelaimėje.
 3. Kai išdidus žmogus girdi apie kito pagyrimą – jis jaučiasi įskaudintas.
 4. Tas, kuris būna per daug išdidus, kad prašytų, būna per daug didelis, kad gautų.

Lotynų[keisti]

 1. Išsipūtę daiktai yra supuvę.