Henris Byčeris

Iš Wikiquote.
Jump to navigation Jump to search

Henry Ward Beecher (1813-1887) – JAV teologas, visuomenės veikėjas.

Henris Byčeris

Sentencijos[keisti]

 1. Atkaklumas nuo užsispyrimo skiriasi tuo, kad pirmojo šaltinis – didelis noras, o antrojo, priešingai, – didelis nenoras.
 2. Bažnyčios skola yra velnio atlyginimas.
 3. Cinikas – tai žmogus pelėda, budraujanti prietemoje ir akla šviesoje, mėgstanti dvėseną ir niekinanti prakilnią laukinieną.
 4. Cinikas visų žmonių poelgius skirsto į dvi kategorijas: atviras niekšybes ir slaptąsias.
 5. Išdavimas – vaisius, kuriam geriausia kaboti ant vienos iš laisvės medžio šakų.
 6. Kada žmogus pasiekia gyvenimo tašką, kai yra patenkintas viskuo ir sako, kad nenori nieko išmokti, keisti ar netgi būti, tai reiškia, kad atėjo laikas jį užbalzamuoti ir paversti mumija.
 7. Meilė – daugiau nei teisingumas.
 8. Negalima laikyti išmintingu tokio žmogaus, kuris prireikus nemoka būti pakvaišėliu.
 9. Nėra stipresnio nugalėtojo už tą, kuris nugalėjo pats save.
 10. Paremti geru žodžiu, patekusį į bėdą, dažnai svarbu taip pat kaip laiku perjungti geležinkelio iešmą: vos vienas colis skiria katastrofą nuo sklandaus ir saugaus judėjimo per gyvenimą.
 11. Pasaulyje nėra niekingesnio bylinėjimosi už tą, į kurį žmogus įsivelia savo sąžinės teisme.
 12. Paukštis narvelyje – tai pusė paukščio.
 13. Pralaimėjimas mūsų kaulus paverčia titnagu, silpną kūną – raumenimis, o žmogų – nenugalimu. Būtent tai formuoja tą didvyrių prigimtį, kuri valdo pasaulį. Todėl nebijokite pralaimėjimų. Niekada nebūsite taip arti pergalės, kaip pralaimėdami dėl garbingo reikalo.
 14. Siela be vaizduotės – tarsi observatorija be teleskopo.
 15. Skepticizmas – nederlingas kraštas be uostų ir švyturių.
 16. Tik išbandžiusios sužinosite, ar vyrai prieinamu. Vis dėlto prie vyro turite eiti per reikiamas duris.
 17. Žmogus be savitvardos, kaip statinė be lankų, subyra į atskiras dalis.