Pereiti prie turinio

Henris Byčeris

Iš Wikiquote.

Henris Byčeris (angl. Henry Ward Beecher (1813-1887) – JAV teologas, visuomenės veikėjas.

Henris Byčeris

Sentencijos[keisti]

 1. Atkaklumas ir užsispyrimas skiriasi tuo, kad pirmojo šaltinis yra stiprus noras, o antrojo, atvirkščiai, stiprus nenoras.
 2. Bažnyčios skola yra velnio atlyginimas.
 3. Cinikas – tai žmogus pelėda, budraujanti prietemoje ir akla šviesoje, mėgstanti dvėseną ir niekinanti prakilnią laukinieną.
 4. Cinikas visų žmonių poelgius skirsto į dvi kategorijas: atviras niekšybes ir slaptąsias.
 5. Esama tokių sausaširdžių žmonių, kuriuos gali ištisą mėnesį niurdyti pokštuose, ir nė lašelis šių nepersunks jų odos.
 6. Išdavimas – vaisius, kuriam geriausia kaboti ant vienos iš laisvės medžio šakų.
 7. Išdidėlis retai būna kilnus žmogus: jis visada manosi gaunąs mažiau negu vertas.
 8. Kada žmogus pasiekia gyvenimo tašką, kai yra patenkintas viskuo ir sako, kad nenori nieko išmokti, keisti ar netgi būti, tai reiškia, kad atėjo laikas jį užbalzamuoti ir paversti mumija.
 9. Kasdieniniuose reikaluose darbštumu pasieksi visa, ką sugeba genijus, ir dar daugybę genijui nepasiekiamų dalykų.
 10. Lengvos pergalės mažavertės. Galima didžiuotis tik tomis iš jų, kurios pasiektos įtemptai kovojant.
 11. Meilė – daugiau nei teisingumas.
 12. Negalima laikyti išmintingu tokio žmogaus, kuris prireikus nemoka būti pakvaišėliu.
 13. Negalima laikyti protingu žmogaus, kuris prireikus nesugeba atsidėti idėjai.
 14. Nėra stipresnio nugalėtojo už tą, kuris nugalėjo pats save.
 15. Palaikyti geru žodžiu nelaimėn įkliuvusį žmogų dažnai taip pat svarbu, kaip laiku perjungti geležinkelio iešmą: vos vienas colis skiria katastrofą nuo sklandžios ir saugios gyvenimo kelionės.
 16. Pasaulyje nėra niekingesnio bylinėjimosi už tą, į kurį žmogus įsivelia savo sąžinės teisme.
 17. Paukštis narvelyje – tai pusė paukščio.
 18. Pralaimėjimas mūsų kaulus paverčia titnagu, silpną kūną – raumenimis, o žmogų – nenugalimu. Būtent tai formuoja tą didvyrių prigimtį, kuri valdo pasaulį. Todėl nebijokite pralaimėjimų. Niekada nebūsite taip arti pergalės, kaip pralaimėdami dėl garbingo reikalo.
 19. Siela be vaizduotės – tarsi observatorija be teleskopo.
 20. Skepticizmas – nederlingas kraštas be uostų ir švyturių.
 21. Tik išbandžiusios sužinosite, ar vyrai prieinami. Vis dėlto prie vyro turite eiti per reikiamas duris.
 22. Visi kilnūs žmogaus motyvai, idėjos, sumanymai ir jausmai neverti nė surūdijusio skatiko, jei neteikia jam jėgų geriau atlikti kasdieninio gyvenimo pareigą.
 23. Žmogus be savitvardos, kaip statinė be lankų, subyra į atskiras dalis.