Vyras

Iš Wikiquote.
Jump to navigation Jump to search

Vyras – vyriškos lyties žmogus.

Sentencijos ir aforizmai[keisti]

 1. Abi lytys klysta viena kitos atžvilgiu – todėl jos gerbia ir myli iš esmės tik pačios save (arba, švelniau tariant, savo idealą). Antai vyras nori iš moters taikingumo, bet būtent moteris savo prigimtimi yra netaikinga, panašiai kaip katė, nors ir kaip puikiai ji būtų išmokusi atrodyti taikinga. – F. Nyčė.
 2. Atminkite auksinę taisyklę: kai pora gyvena kartu, moteris gali tikėtis sekso kada panorėjusi, o vyras tiktai kada ji panorės. – A. Halat.
 3. Bendra vyrų ir moterų klaida: netekę originalo ieškom kopijos. – V. Karalius.
 4. Bet kokia moteris gali apkvailinti vyrą, jei ji to nori ir jei jis myli ją. – A. Kristi.
 5. Dauguma moterų iš visų jėgų stengiasi vyrą pakeisti. O kai joms tai pavyksta – liaujasi jį mylėjusios. – M. Dytrich.
 6. Dauguma vyrų, kurie koneveikia moteris, iš tikrųjų plūsta tik vieną moterį. – R. de Gurmonas.
 7. Dievas sukūrė moteris gražias, kad jas galėtų mylėti vyrai, ir kvailas, kad jos galėtų mylėti vyrus. – F. Ranevskaja.
 8. Emanicipuotai moteriai reikalingas emanicipuotas vyras. – I. Jašinskaitė.
 9. Idealus vyras – melaginga sąvoka. – O. Vaildas.
 10. Idealus vyras turi kalbėti su moterimis kaip su dievaitėmis, o elgtis – kaip su vaikais. Jis turi nepaisyti jų rimtų prašymų, bet privalo tenkinti kiekvieną jų užgaidą. Jis turi skatinti jų kaprizus ir uždrausti jų misijas. Jis visados turi pasakyti daugiau negu galvoja, o galvoje turėti daugiau negu pasako. – O. Vaildas.
 11. vyro pasirinktos nuotakos lengva spręsti, koks jis ir ar žino savo vertę. – J. V. Gėtė.
 12. Jei moterys iš prigimties būtų lygiavertės su vyrais ir galėtų su jais lygintis sielos stiprybe ir dvasia, tai tarp tokios daugybės pačių įvairiausių tautų turėtų būti tokių, kur viena lytis nebūtų pranašesnė už kitą, bei tokių, kur moterys valdytų vyrus... Tačiau taip niekur nėra, todėl galima teigti, kad moterys iš prigimties neturi tokių pat teisių kaip vyrai. – B. Spinoza.
 13. Jei vyras nepažino moters kūno grožio – tai jau Dievo bausmė. – Tėvas Stanislovas.
 14. Jeigu nori, kad kas nors būtų pasakyta, paprašyk vyro. Jeigu nori, kad kas nors būtų padaryta – paprašyk moters. – M. Tečer.
 15. Kai moteris atleidžia vyrui, neturėtų pusryčiams šildyti jo nuodėmių. – M. Dytrich.
 16. Kai moteris esti tik moteris, ji vertingesnė nei vaidinanti vyro rolę. Ugdyti vyriškus moters bruožus, nepaisant jai būdingų savybių, – tolygu didžiai jai kenkti. – Ž. Ž. Ruso.
 17. Kai moteris gili upė, vyras stato tiltą, kai moteris – sekluma, jis brenda. – V. Karalius.
 18. Kai vyras ir moteris sugeba priimti ir gerbti vienas kito skirtumus, tada jų meilė turi galimybę žydėti. – J. Gray.
 19. Kai vyras susituokia su meiluže, jos vieta lieka laisva. – O. Vaildas.
 20. Kaip baisu vyrui – staiga sužinoti, kad visą gyvenimą jis kalbėjo tiesą, tikrą tiesą. – O. Vaildas.
 21. Kaip blogai vyrai begalvotų apie moteris, bet kuri moteris galvoja apie juos dar blogiau. – N. S. de Šamforas.
 22. Kaip moterys bijo gauti, taip vyrai bijo duoti. – J. Gray.
 23. Kaip pasaulio pareiga yra varyti ratu daiktų tvarką, kaip saulės pareiga keisti saulėtekio ir saulėlydžio vietą, ir šie mums sveiki dalykai teikiami neatlyginamai, taip vyro pareiga yra tarp kitų darbų teikti geradarystę. Taigi kodėl jis teikia? Tam, kad teiktų, kad neprarastų progos daryti gera. – Seneka.
 24. Kalbėkime be užuolankų: moterys niekada nesižavėjo genialiais vyrais... Tikras dalykas, kad savybės, kurios vyro asmenyje labiausiai vertinamos dėl pažangos bei žmonijos didybės sąlygotų priežasčių, erotikos požiūriu moterų visai nedomina. – Ch. O. I. Gasetas.
 25. Karas vienodai apmokestina visus: iš vyrų paima kraują, iš moterų ašaras. – V. Tekerėjus.
 26. Kartais viena moteris esti daug įžvalgesnė už šimtą vyrų. – G. E. Lesingas.
 27. Kiek vyrų yra nusikaltę tik dėl savo silpnybės moterims! – Napoleonas Bonapartas.
 28. Kiekvienas vyras myli dvi moteris; viena yra jo vaizduotės kūrinys, o kita dar negimusi. – K. Gibranas.
 29. Komplimentai nuginkluoja vyrus, o ne moteris. Štai toks lyčių skirtumas. – O. Vaildas.
 30. Kūnas – tai mažiausia, ką gali moteris duoti vyrui. – R. Rolanas.
 31. Manau, neginčytina, kad moterys paprastai yra kvailesnės negu vyrai. Manau, tai iš esmės paaiškinama tuo, jog jų lyties smalsumas buvo sėkmingiau nuslopintas. – B. Raselas.
 32. Mažo ūgio vyrai nuolat turėtų galėti įsijausti į didelių žmonių padėtį, o didelio ūgio vyrai – į mažo žmogaus padėtį. – M. Musaši.
 33. Meilė daro vyrą aklą, tačiau pagerina moters regėjimą. – E. M. Remarkas.
 34. Meilė – nežymi vyro gyvenimo dalelė, moteriai ji – visas gyvenimas. – Dž. Baironas.
 35. Meilėje vyras ieško visiškos vergės, o moteris – visiškos vergijos. Meilė grįžta į praeities kultūrą ir praeities visuomenę – į Rytus. – F. Nyčė.
 36. Mėgstu vyrus su ateitimi ir moteris su praeitimi. – O. Vaildas.
 37. Moralizuojantis vyras paprastai esti veidmainis, o moralizuojanti moteris – visada kvailelė. – O. Vaildas.
 38. Moteris apdairesnė meilės reikaluose negu vyras, nes jai meilė kur kas svarbesnis viso gyvenimo dalykas ir veiklos objektas. – V. Irvingas.
 39. Moteris atsiduoda silpniesiems kaip prizas, o stipriesiems kaip parama, todėl niekada nė vienas vyras negauna to, ką turėtų gauti. – C. Pavese.
 40. Moteris daug greičiau linksta į piktas mintis negu vyras. – Demokritas.
 41. Moteris – didžioji vyro auklėtoja. – A. Fransas.
 42. Moteris gali būti blogesnė už angelą, o vyras turi būti tik truputį geresnis už velnią. – N. Gogolis.
 43. Moteris gali pataisyti vyrą tik įkyrėdama jam tiek, kad šis prarastų norą gyventi. – O. Vaildas.
 44. Moteris ir vyras papildo vienas kitą. – Motina Teresė.
 45. Moteris nėra pavaldi taip, tarsi vyras turėtų į ją prievartinę teisę; pavaldžią ją daro josios nuolatinis, neišvengiamas ir jos moralumą sąlygojantis noras būti pavaldžiai... O dėl šeimyninių ir vidinių ryšių, tai vyro švelnumas neišvengiamai jai atlygina viską ir net dar daugiau, negu ji neteko... Mano galva, tai vyro prievolė – valstybėse, kuriose piliečiai turi balsą sprendžiant visuomenės reikalus, neatiduoti šio balso, pirma neaptarus reikalo su savo žmona ir pokalbiu su ja nepakeitus savo nuomonės. – J. G. Fichtė.
 46. Moteris – tai luošas, gamtos sužalotas vyras. – Aristotelis.
 47. Moteris – tai paveikslas. Vyras – tai problema. – O. Vaildas.
 48. Moteris turi daugiau drąsos, o vyras – daugiau genijaus. – Ž. Ž. Ruso.
 49. Moterys be vyrų draugijos vysta, o vyrai be moterų – kvailėja. – A. Čechovas.
 50. Moterys lengviausiai pravirkdo tuos vyrus, kurių labiausiai bijo kiti vyrai. – A. Diuma (tėvas).
 51. Moterys mėgsta kalbėti dviese, o vyrai — trise. – G. K. Čestertonas.
 52. Moterys mus stebina pirmučiausia meilės aistra, pavyduliavimo priepuoliais, nesenkančia motinos meile, pasidavimu prietarams, tuo, kaip jos reaguoja į masines psichozes... Esu matęs begalinės moterų meilės, aistros, begalinio pavyduliavimo, pykčio, baisiausių prietarų, – vyrams tai negalimi dalykai... Moterys neatsparios epidemiškam siautuliui... O moterys, jūs esate keisti vaikai! – D. Didro.
 53. Moterys – tai materijos pergalė prieš protą, o vyrai – proto pergalė prieš moralę. – O. Vaildas.
 54. Moterys viena kitos nemėgsta dėl vyrų. – Ž. de la Briujeras.
 55. Moters geriausi meilės laiškai yra visada rašomi vyrui, kurį ji išduoda. – L. Darelas.
 56. Moters jėga tai, jog jos neįmanoma paaiškinti su psichologijos pagalba. Vyrus galima analizuoti, o moteris... tik dievinti! – O. Vaildas.
 57. Moters nuovoka tikslesnė už vyro tvirtumą. – Dž. R. Kiplingas.
 58. Moters pašaukimas, jei ji yra tik moteris, – būti konkrečiu vyro idealu (apžavais, iliuzija). Ne daugiau, bet ir ne mažiau... Taigi visa slypi toje magiškoje apžavėjimo dovanoje. – Ch. O. I. Gasetas.
 59. Santuoka ypatinga tuo, kad su ja baigiasi stabo garbinimas. Kai vyras geriau įsižiūri į savo dievaitę, ji vėl tampa paprasta moterimi. – Dž. Adisonas.
 60. Seksas prasideda tada, kai moteris paima vyrą už rankos. – Z. Froidas.
 61. Štai kur paradoksas – kuo kvailesnis ir mažiau gabus vyras, tuo daugiau pretenzijų jis turi moteriai. – K. Šanel.
 62. Tik gerbiantis moterį vyras gali išsiskirti su ja nepažemindamas. – V. S. Moemas.
 63. Tol, kol tu žinai, kad vyrai yra lyg vaikai, tu žinai viską. – K. Šanel.
 64. Vedęs vyras labai panešėja į namą ar arklį. – A. Trolopas.
 65. Vieniems vyrams rūpi darbas, kitiems malonumai, o visos moterys širdyje yra viliokės. – A. Popas.
 66. Vienu klausimu vyrai ir moterys, be abejo, sutaria: ir vieni, ir kiti nepasitiki moterimis. – H. L. Menkenas.
 67. Vyrai turi būti ištikimi moterims, kurios juos myli, jau bent dėl tų nuolatinių stebuklų, kuriuos kuria meilė aukštesniajame pasaulyje, vadinamame dvasiniu pasauliu. – O. de Balzakas.
 68. Vyras būtų sukūręs kitą vyrą, jei jis nebūtų sukurtas, o moteris galėtų gyventi amžinybę, net negalvodama dauginti savo lytį. – J. V. Gėtė.
 69. Vyras ir moteris – tai dvi natos, be kurių žmogaus sielos stygos neduoda teisingo ir pilno akordo. – Dž. Madzinis.
 70. Vyro branda: atgauti rimtį, turėtą vaikystėje, žaidžiant. – F. Nyčė.
 71. Vyro laimė: aš noriu. Moters laimė: jis nori. – F. Nyčė.
 72. Vyro pavyduliavimas susideda iš liguisto egoizmo, netikėtai priblokštos savimeilės ir suerzintos tuštybės. – O. de Balzakas.

Patarlės ir priežodžiai[keisti]

Airių[keisti]

 1. Geri tikro vyro pietūs susideda iš aštuonių patiekalų – 6 bulvių ir 2 butelių alaus.

Amerikiečių[keisti]

 1. Moterys būna tokio amžiaus, kaip jos atrodo, o vyrai tokio, kaip jie jaučiasi.

Anglų[keisti]

 1. Kelias į vyro širdį eina per jo skrandį.

Indų[keisti]

 1. Gera moteris ir iš asilo padarys vyrą.
 2. Moterys būna tokio amžiaus, kaip jos atrodo, o vyrai tokio, kaip jie jaučiasi.

Ispanų[keisti]

 1. Saugokis vyro, kuris nekalba, ir šuns, kuris neloja.

Japonų[keisti]

 1. Geras vyras – tas, kuris visada yra sveikas ir jo niekada nėra namuose.
 2. Saugokis vyro, kuris nekalba, ir šuns, kuris neloja.
 3. Tikras vyras turi turėti bent vieną priešą.
 4. Vyrui virtuvėje – ne vieta.

Lenkų[keisti]

 1. Iki trisdešimties vyras veda pats, po trisdešimties būna apvesdinamas, o po keturiasdešimties jį sutuokia velnias.

Lietuvių[keisti]

 1. Anties plerpėjimas, o ne vyro šneka.
 2. Atėjo vyras kaip vilkas, jei su žmona – tai bus kaip šilkas.
 3. Bandyk vyrą moterim, o geležį akmeniu.
 4. Bloga pati ir gerą vyrą pagadina.
 5. Blogas vyras – ne našlystė.
 6. Būk vyras, nesipešk su boba.
 7. Dar vyras kaip jautis – moka po andaroku[1]. brautis.
 8. Gera moteris vyrui kelią taiso.
 9. Vyrui visą šlaunį gali parodyt, o visos teisybės – ne.

Malaiziečių[keisti]

 1. Moteris be vyro kaip smiltelė upėje.

Suomių[keisti]

 1. Geriau vyras varvančia nosimi, bet ne toks, kuris be reikalo juokiasi.

Švedų[keisti]

 1. Nėra tokio gero vyro, kurio moteris negalėtų padaryti geresniu.
 2. Vyrai myli galva, o moterys mąsto širdimi.

Ukrainiečių[keisti]

 1. Tegu vyras kaip varna, o bobai vis tiek paspirtis.

Vokiečių[keisti]

 1. Vyrai stato namus, o moterys juos kuria.
 2. Vyras be žmonos – galva be kūno, moteris be vyro – kūnas be galvos.

Žydų[keisti]

 1. Moterys vyrams išpešioja sparnus, o po to guodžiasi, kad jie ne angelai.
 2. Vyras be moters – pusė vyro.

Merfio dėsniai[keisti]

 1. Gerai žinoma ir pripažinta jog vienišam turtingam vyrui reikalinga žmona.
 2. Kai vyrui blogai – jis ieško moters. Kai vyrui gerai – jis ieško dar vienos.
 3. Moteris slepia nuo vyro savo praeitį, o vyras nuo moters – jos ateitį.
 4. Moteris turi rengtis taip, kad vyrui norėtųsi ją nurengti.
 5. Netekęs galvos vyras tuo neapsiriboja: dar ima siūlyti ranką ir širdį!

Taip pat skaitykite[keisti]

Nuorodos[keisti]

Wikipedia
Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –


WiktionaryLt.svg
Laisvajame žodyne yra terminas vyras

Žodžių paaiškinimai[keisti]

 1. Sijonu.