Dievas

Iš Wikiquote.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Sentencijos ir aforizmai[keisti]

 1. Aš manau, kad dievas, kurdamas žmogų, kažkur pervertino savo sugebėjimus. – O. Vaildas.
 2. Aš visada laikausi žodžio, jeigu bendrauju su žmonėmis, ir ne visada – jeigu bendrauju su Dievu, nes Dievas sugeba atleisti. – P. de Dorenas.
 3. Dievas ateina pas mus per dalykus, kuriuos geriausiai pažįstame ir galime lengviausiai patikrinti – per mūsų kasdienio gyvenimo dalykus. Jonas Paulius II.
 4. Dievas atėjo numirti ant Kryžiaus, nes pavydėjo mums mūsų skausmo. Tas keistas žvilgsnis, dar netapęs jo žvilgsniu. – A. Kamiu.
 5. Dievas yra ekstravagantiškas, bet ne piktavalis. – A. Einšteinas.
 6. Dievas mirė. Dievas mirė viesiems laikams! Ir jį nužudėme – mes! Kaip rasti nusiraminimą – mums, žudikų žudikams! Tai kas buvo pasaulyje šviesiausia, galingiausia, paplūdo kraujais nuo mūsų peilių – kas nuplaus kraują nuo mūsų rankų?… Ar ne per didelė mums to didingojo darbo našta? Galbūt mes patys turime virsti dievais, kad taptume verti to, ką padarėme? – F. Nyčė.
 7. Jei Dievas yra, nors tuo aš tikrai netikiu, Jis supranta, kad žmonių suvokimas ribotas. Tai Jis sukūrė tą maišatį, kur viešpatauja skurdas, neteisybė, godumas, vienatvė. Jo ketinimai, be abejo, buvo geriausi, bet rezultatai niekiniai: jei Dievas yra, Jis turi būti gailestingas kūriniams, panorusiems išeiti anksčiau iš šios žemės, ir net gali mūsų atsiprašyti už tai, kad buvome čia atsiųsti. – P. Koeljas.
 8. Jei Dievas ką nors sukūrė geresnio, tai pasiliko sau. – P. Pikaso.
 9. Jei Dievas retkarčiais neįsikištų, žmonės žūtų nuo savo kvailumo. – N. Gogolis.
 10. Jei vyras nepažino moters kūno grožio – tai jau Dievo bausmė. – Tėvas Stanislovas.
 11. Jeigu nebūtų Dievo, reikėtų jį išgalvoti. – Volteras.
 12. Kai Dievas nori sunaikinti žmogų, jis išpildo jo norus. – O. Vaildas.
 13. Kaip? Ar žmogus yra tik Dievo klaida? Ar Dievas tik žmogaus klaida? – F. Nyčė.
 14. Naktimis ateistas beveik tiki į Dievą. – E. Jungas.
 15. Negalima sužinoti tiesos apie Dievą mokslo pagalba. Mokslas suteikia informaciją tik apie jutimais suvokiamus dalykus. – Šri Ramakrišna.
 16. Netgi ateistas, burnojantis prieš Dievą, nesąmoningai juo tiki; Juk neįmanoma pulti to, ko nėra. – Paul Guerin.
 17. Širdis, ne protas jaučia Dievą. Štai kas yra tikėjimas: širdimi, o ne protu juntamas Dievas. – B. Paskalis.
 18. Tarp žmonių gyvenk taip, lyg Dievas tave matytų. Kalbėk su Dievu taip, lyg žmonės tave girdėtų. – Seneka.
 19. Tikėti Dievu reiškia žinoti, jog gyvenimas turi prasmę. – L. Wittgenstein.
 20. Truputis mokslo atitolina nuo Dievo, daug – vėl pas jį atveda. – L. Pasteras.
 21. Visa, ką aš mačiau, moko mane tikėti Kūrėju viso, ko aš nemačiau. – R. V. Emersonas.

Patarlės ir priežodžiai[keisti]

Airių[keisti]

 1. Dievas davė mums dvi ausis ir vieną burną, tad ir naudokime jas tokiomis proporcijomis.
 2. Dievas niekada neužtrenkia durų, prieš tai neatidaręs lango.

Arabų[keisti]

 1. Dievas su tais, kurie kantriai siekia savo tikslo.

Indų[keisti]

 1. Nekeik dievo, kad jis sukūrė tigrą, dėkok Dievui, kad jis nesuteikė jam sparnų.

Lietuvių[keisti]

 1. Akys prie Dievo, mintys prie velnio.
 2. Atsargų žmogų ir Dievas saugo.
 3. Be Dievo žinios nieko gero nenuveiksi.
 4. Bijok Dievo! (dievobaimingų žmonių ir dievobaimingiems skirtas apeliavimas į kokių nors dalykų šventumą).
 5. DarbasDievo paliepimas, tinginysvelnio pagunda.
 6. Davatka ir bezdėdama Dievą garbina.
 7. Davatkai Dievas burnoj, velnias šiknoj, o dūšia apie bambą sukasi.
 8. Davatkai Dievas glėby, velnias širdy.
 9. Davė Dievas dantis, duos ir duonos.
 10. Dievas burnoj, velnias uodegoj.
 11. Dievas davė ligą, duos ir sveikatos.
 12. Dievas duoda riešutų, bet jų neišgliaudo.
 13. Dievas glėbyje, velnias širdyje.
 14. Dievo žinioj viskas yra.
 15. Į dievo pagalbą tikėk, bet ir pats netingėk.
 16. Yra dvi taisyklės: vienas dievas danguj, viena motina žemėj.
 17. Kas su Dievu, ir Dievas su tuo.
 18. Nevaryk Dievo į medį (nenorėk, kad esant ir taip gerai, būtų dar geriau).
 19. Žmogus užmano – Dievas padaro.

Turkų[keisti]

 1. Jei Dievas nori suteikti vargšui laimės, tai pirma ką jis padaro – paklaidina jo asilą, o tada padeda vargšui jį surasti.

Žydų[keisti]

 1. Jeigu Dievas gyventų Žemėje, žmonės jam išdaužytų langus.

Įterpiniai[keisti]

 1. Dėl Dievo meilės!..

Biblija[keisti]

 1. Aš esu Alfa ir Omega, sako Viešpats Dievas, kuris yra, buvo ir kuris ateis, Visagalis. – Apreiškimo kn. 1,8.
 2. Dievas yra Dvasia, ir tie, kurie jam meldžiasi, turi jį melsti visa dvasia ir tiesa. – Jon. 4, 24.
 3. Dievas yra Meilė. – 1.Jono 4,16.
 4. Dievas yra Šviesa. – 1.Jono 1,5.
 5. Dievas kalbėjo Mozei: „Aš esu tas, kuris esu!“ – 2 Moz. 3, 14.

Taip pat skaitykite[keisti]

Nuorodos[keisti]

Wikipedia
Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje


WiktionaryLt.svg
Laisvajame žodyne yra terminas Dievas