Pereiti prie turinio

Žodis

Iš Wikiquote.

Biblija[keisti]

 1. Jūs, žmonos, būkite klusnios savo vyrams, kad tie, kurie neklauso žodžio, ir be žodžio būtų laimėti savo žmonų elgesiu. – 1 Pt 3,1.
 2. Pradžioje buvo Žodis... Visa per jį atsirado, ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę. – Jn 1,1-3.
 3. Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. – Jn 1, 14.
 4. Žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris ateina iš Dievo lūpų! – Mt 4,4.
 5. Žodis – kiekvieno darbo pradžia, o svarstymas – kiekvieno veiksmo. – Sir 37, 16.

Sentencijos ir aforizmai[keisti]

 1. Aš sutinku, kad paskutinis žodis būtų moters, bet tik, jeigu tikrai paskutinis! – P. Ustinovas.
 2. Balso skambesys, akys ir visa kalbančiojo povyza ne mažiau iškalbinga kaip pasirinkti žodžiai. – F. de Larošfuko.
 3. Dar nė vienas žmogus, nurydamas piktus žodžius, nepakenkė savo skrandžiui. – V. Čerčilis.
 4. Dėstytojams žodis duotas ne tam, kad užliūliuotų savo mintį, o tam, kad žadintų svetimą. – V. Kliučevskis.
 5. Didžiųjų žodžiai nėra didesni: iš aukščiau mesti jie turi didesnę svorio jėgą. – V. Karalius.
 6. Gera taisyklė, kai žodžiai paprasti, o jų prasmė gili. – Mencijus.
 7. Geriau atsisakyti aštraus žodelio negu draugo. – M. F. Kvintilianas.
 8. Geriausias būdas tęsėti savo žodį – nežadėti. – Napoleonas.
 9. Gerbkime žodį, leiskime jam pailsėti. – V. Karalius.
 10. Gydant ligonius, iš pradžių privalo būti žodis, po to vaistai ir tik vėliau – peilis. – Hipokratas.
 11. Grakštūs žodžiai ir dirbtinis elgesys retai eina kartu su žmoniškumu. – Konfucijus.
 12. Gryna širdim tu susiurbki žodžius ir tikėki išminčiais.
  Jausim ilgai naujo indo sugertąjį kvapą. – Horacijus.
 13. Ir medžių lapai kasmet keičiasi, ir atgyvenę savo amžių žodžiai užleidžia vietą naujiems. – Horacijus.
 14. Kai akys kalba viena, o žodžiai kita, prityręs žmogus labiau tiki pirmosiomis. – R. V. Emersonas.
 15. Kai esmė iš anksto apgalvota, žodžiai ateina savaime. – Horacijus.
 16. Kai nesiskaitoma su žodžiais, visi nesmagiai jaučiasi. – Ž. Ž. Ruso.
 17. Kai pokalbyje nori įrodyti pašnekovui kokią nors tiesą, svarbiausia nesusierzinti ir nepasakyti nė vieno pikto ar užgaulaus žodžio. – Epiktetas.
 18. Kalba – visų pavojingiausias ginklas: kardo prakirsta žaizda lengviau užgydoma negu ta, kurią palieka žodis. – P. Kalderonas.
 19. Kalbėdamas su išmintinguoju, naudokis nedaugeliu žodžių. – Katonas.
 20. Kalbėk įtikinamai, o žodžiai klausytojus veiks savaime. – J. V. Gėtė.
 21. Kalbos jėga – sugebėjimas nedaugeliu žodžių daug pasakyti. – Plutarchas.
 22. Kas labai liesas, tas mielai nešioja vatinį, o kurių mintims trūksta turinio, tas jas išpučia žodžiais. – M. de Montenis.
 23. Kas net suaugęs moka kalbėti vien žodžiais, o ne darbais, tas ir žmogumi vadintis neturi teisės. – J. A. Komenskis.
 24. Kas niekada mylėti neprisieks, tas niekada ir žodžio nesulaužys. – Platonas.
 25. Ką nors aiškindami, neturime to daryti vien balsui, liežuviui ir lūpoms mankštinti. Stenkimės, kad mūsų žodžiai padėtų šalį, sritį, liaudį valdyti. – Mo Ti.
 26. Ko nejaudina žodis, to neišjudins ir lazda. – Sokratas.
 27. Kokį žodį pasakysi, tokiu ir tau bus atsakyta. – Homeras.
 28. Kuo daugiau žodžių moku, tuo svarbesnis esu kitiems, tuo platesnis mano poveikis ir didesnė įtaka. – L. Fojerbachas.
 29. Kur baigiasi žodžiai – prasideda muzika. – H. Heinė.
 30. Kur yra žodžio laisvė, visada bus sakoma daug kvailysčių. – V. Čerčilis.
 31. Maloniausi tie žodžiai, kurie suteikia kokių nors žinių. – Aristotelis.
 32. Meilikaujantys žodžiai, veidmainingas veidas dažniausiai nerodo gero būdo. – Konfucijus.
 33. Mes dorai neįsivaizduojame, kokią žalą sau ir kitiems galime padaryti vienu vieninteliu žodžiu; ši žala vargiai bepataisoma. – F. R. de Lamenė.
 34. Mintis kinta kintant žodžiams, kuriais ji reiškiama. – B. Paskalis.
 35. Narsus žmogus laikosi duotojo žodžio. – P. Kornelis.
 36. Ne žodis, o nelaimė yra kvailių mokytoja. – Demokritas.
 37. Neapgalvotai išsprūdusį žodį taip pat sunku sulaikyti, kaip ir sviestą akmenį. – Menandras.
 38. Nejudink žodžio, kuris gali tave prispausti. – V. Karalius.
 39. Nesistenk pasakyti paskutinio žodžio, o pasistenk žengti paskutinį žingsnį. – G. Cesbronas.
 40. Netikėkite žodžiais nei savo, nei kitų, tikėkite vien darbais tiek savo, tiek kitų. – L. Tolstojus.
 41. Nevalia pamiršti ne tik žmonių kalbų, bet ir jų žodžių. Tikra tų žodžių, tų pasakymų saugykla – tai kalbų, laiškų, sentencijų rinkiniai. – F. Bekonas.
 42. Nėra nieko galingesnio už žodį. Tvirtų argumentų ir taurių minčių gretų neįmanoma pralaužti. Žodis kerta nuožmiuosius ir griauna tvirtoves. Tai nematomas ginklas. Be jo pasaulį valdytų šiurkšti jėga. – A. Fransas.
 43. Nėra nieko stipresnio už žodį. – Menandras.
 44. Nėra stipresnės magijosžodžių magiją. – A. Fransas.
 45. Nors žmogus kartais nesuvaldo jausmų, bet žodžius turi visada valdyti. – P. Buastas.
 46. Nuostabi tiesa virsta tuščiais žodžiais, jei ji primetama. – A. Fransas.
 47. Patarlė – tai plačiausias turinys, išreikštas keliais žodžiais. – T. Fuleris.
 48. Pernelyg kruopštus žodžio ieškojimas dažnai gadina visą kalbą. Geriausi žodžiai tie, kurie ateina savaime; jie tartum pačios tiesos padiktuoti. – M. F. Kvintilianas.
 49. Seniau žmonės taip lengvabūdiškai nesišvaistydavo žodžiais, prisibijodavo, kad neliktų vieni su savo žodžiais. – Konfucijus.
 50. Svarbu tiksliai suvokti kiekvieno žodžio reikšmę. – Publijus Siras.
 51. Tai, kas sunkiai suprantama, dažnai mėginama paaiškinti žodžiais, kurie išvis nesuprantami. – G. Floberas.
 52. Tas, kuris daug galvoja, mažai kalba, stengdamasis įsprausti kuo daugiau minčių į kuo mažiau žodžių. – V. Irvingas.
 53. Tas žodis neišnyksta be pėdsakų, kurį kartoja daugelis. – Heziodas.
 54. Teisingi žodžiai – ne visada malonūs, o malonūs žodžiai – ne visada teisingi. – Lao Dzė.
 55. Tikslus žodis nuo apytikslio skiriasi tiek, kiek žaibas nuo jonvabalio. – M. Tvenas.
 56. Trys dalykai niekada negrįžta: paleista strėlė, ištartas žodis ir praėjusios dienos. – G. F. Daumeris.
 57. Už tūkstantį tuščių žodžių geriau yra vienas žodis, atnešantis taiką. – Buda.
 58. Venk daugžodžiavimo, nes jis panašus į didelę erdvę, pilną kliūčių. – Abu'l Faradžas al Isfahanijus.
 59. Vienais žodžiais mes jodinėjam, o kiti mus užjodo. – V. Karalius.
 60. Visada? Koks baisus žodis!..Moterys jį labai mėgsta. Jos sugadina kiekvieną meilę, siekdamos, kad ji truktų amžinai. – O. Vaildas.
 61. Visada žemėje per mažai gerų žodžių – meilės, tiesos ir dėkingumo žodžių. Mes dažnai taip ir išsiskiriame, nepasakę jų vienas kitam, nusinešame, užgniaužę juos savo širdyse. Praeiname abejingi pro medį, paukštį, pro žydintį rugį ir pro kenčiantį žmogų, tarytum ne vienos žemės broliai, ne vienos saulės vaikai būtumėm. – J. Marcinkevičius.
 62. Visą mūsų gyvenimą galima išreikšti trimis žodžiais: buvo, yra, bus. – A. Diuma (tėvas).
 63. Žmogaus jausmus dažnai įtaigiau veikia pavyzdžiai negu žodžiai. – P. Abelaras.
 64. Žodisdarbo šešėlis. – Demokritas.
 65. Žodis, einantis iš širdies, pasiekia širdį. – N. Gandževi.
 66. Žodis KODĖL – sena pavojinga šachta. Kiek ji palaidoja žmonių, kurie skuba gilyn, nesustiprinę praėjimų. – V. Karalius.
 67. Žodis žeidžia greičiau negu gydo. – J. V. Gėtė.
 68. Žodį reikia vertinti. Tai didžiausia dovana, kokią mums davė Dievas. – N. Gogolis.
 69. Žodžiai panašūs į lapus: labai vešlūs medžiai išaugina labai mažai vaisių. – A. Popas.
 70. Žodžiai priklauso amžiui, o mintys – amžiams. – N. Karamzinas.
 71. Žodžiai turi galią naikinti ir išgydyti. Kai jie yra tikri ir nuoširdūs, jie gali pakeisti mūsų pasaulį. – Buda.
 72. Žodžiais beveik visi žmonės vienodi, tik elgesys parodo jų skirtumą. – Moljeras.
 73. Žodžiais tikėkite tik tada, kai juos atitinka darbai. – Napoleonas.
 74. Žodžiams kartais reikia muzikos, o muzikai nieko nereikia. – E. Grygas.
 75. Žodžiu gali dangaus vartus užkelt,
  Žodžiu gali ir mirusius prikelt. – N. Navoji.
 76. Žodžių atsargumas svarbiau už iškalbą. – F. Bekonas.
 77. Žodžių galia milžiniška. Sėkmingai parinktas žodis ne kartą sustabdė pakrikusią armiją, pralaimėjimą pavertė pergale ir išgelbėjo imperiją. – E. de Žirardenas.

Patarlės ir priežodžiai[keisti]

Afrikiečių[keisti]

 1. Būk atsargus, sakydamas žodžius kiekvieną dieną, įsitikink, kad jie yra geri ir saldūs, nes gali būti, kad ateityje, tau reikės kai kuriuos iš jų suvalgyti.
 2. Išmintingam užtenka žodžio.
 3. Kai kalba veiksmai, žodžiai yra niekas.
 4. Žodžiai – gerai, bet vištos geriau, nes deda kiaušinius.
 5. Paveikslas yra vertas tūkstančio žodžių.
 6. Žaizdą, padarytą žodžiu, daugelyje atveju yra sunkiau išgydyti, negu tą, kuri yra padaryta kardu.
 7. Žodžiai – gerai, bet vištos geriau, nes deda kiaušinius.
 8. Žodžiai, yra kaip kulkos – jeigu jos ištrūksta, tu nebegali jų sugaudyti.

Anglų[keisti]

 1. Geriau įvertink kalbėtojo valią negu žodžių vertę.
 2. Išmintingam užtenka žodžio.
 3. Paukštis būna pažįstamas pagal savo toną, žmogus – pagal jo žodžius.
 4. Vartok minkštus žodžius ir stiprius argumentus.
 5. Veiksmai yra vaisiai – žodžiai yra lapai.

Arabų[keisti]

 1. Ištartas žodis valdo jus. Neištartiems žodžiams vadovaujate patys.

Indėnų[keisti]

 1. Gerai pasakytas žodis geriau už taikliai mestą kirvį.
 2. Jei kalbi – tai tavo žodžiai turi būti geresni už tylą.

Japonų[keisti]

 1. Vienas šiltas žodis sušildo tris šaltus žiemos mėnesius.

Kinų[keisti]

 1. Daug žodžių – daug klaidų.
 2. Ištartų žodžių nesulaikys net ir patys eikliausi žirgai.
 3. Jei tris dienas neskaitei jokios knygos, tavo žodžiai bus seklūs.
 4. Nepasakytas žodis kartais griaudžia kaip griaustinis.
 5. Nuoširdus žodis šildys tave tris žiemas.
 6. Žodis, kurio tu nepasakei – tavo vergas, o pasakytas tampa tavo ponu.

Lietuvių[keisti]

 1. Ar žodį sakai, ar žirnius beri į sieną, tai jam tas pats.
 2. Blogos ausys gero žodžio neklauso.
 3. Darbai giria, žodžiai peikia.
 4. Geras žodis turi kojas, o piktas – sparnus.
 5. Iš dainos žodžio neišmesi.
 6. Moki žodį, žinai kelią.
 7. Nuoširdus žodis šildys tave tris žiemas.
 8. Taisyk žodžiui vietą, kaip svečiui patalą.
 9. Žinai žodį – randi kelią.
 10. Žodisdarbas.
 11. Žodis, kurio tu nepasakei – tavo vergas, o pasakytas tampa tavo ponu.
 12. Žodis – ne darbas.
 13. Žodis – ne šūdas, neprilipo.
 14. Žodis – sidabras, tylėjimas – auksas.
 15. Žodis tvirtas – darbais paspirtas.
 16. Žodis žvirbliu išskrenda, jaučiu sugrįžta.
 17. Žodžiais darbo neatliksi.
 18. Žodžiais kailinių nepasiūsi.
 19. Žodžiu ąžuolus varto, darbu ir skiedros nepakelia.
 20. Žodžiu sotus nebūsi.
 21. Žodžiu sužeisi, žodžiu ir pagydysi.

Lotynų[keisti]

 1. Darbai turi stipresnį balsą negu žodžiai.
 2. Kieno gyvenimas yra kaip žaibas, to žodžiai yra kaip griaustinis.
 3. Neišsigąsk smarkiai skambančių žodžių.
 4. Žodžiai gali arba užmaskuoti charakterį arba jį iškelti aikštėn.
 5. Žodžiai neapmoka skolų.

Rusų[keisti]

 1. Iš pūvančios širdies ir žodžiai pūvantys.

Vokiečių[keisti]

 1. Žmogus retai kada būna geresnis už savo žodžius.

Žydų[keisti]

 1. Būk išmintingas ne žodžiais, o savo darbais.
 2. Paleidęs paukštį, dar gali jį sugauti, bet niekada nesugausi žodžio paleisto iš tavo lūpų.
 3. Žodžiai turi būti pasverti, o ne suskaičiuoti.

Nuorodos[keisti]

Wikipedia
Wikipedia
Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –


Laisvajame žodyne yra terminas žodis