Žodis

Iš Wikiquote.
Pereiti į navigaciją Jump to search

Biblija[keisti]

 1. Jūs, žmonos, būkite klusnios savo vyrams, kad tie, kurie neklauso žodžio, ir be žodžio būtų laimėti savo žmonų elgesiu. – 1 Pt 3,1.
 2. Pradžioje buvo Žodis... Visa per jį atsirado, ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę. – Jn 1,1-3.
 3. Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. – Jn 1, 14.
 4. Žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris ateina iš Dievo lūpų! – Mt 4,4.
 5. Žodis – kiekvieno darbo pradžia, o svarstymas – kiekvieno veiksmo. – Sir 37, 16.

Sentencijos ir aforizmai[keisti]

 1. Aš sutinku, kad paskutinis žodis būtų moters, bet tik, jeigu tikrai paskutinis! – P. Ustinovas.
 2. Dar nė vienas žmogus, nurydamas piktus žodžius, nepakenkė savo skrandžiui. – V. Čerčilis.
 3. Dėstytojams žodis duotas ne tam, kad užliūliuotų savo mintį, o tam, kad žadintų svetimą. – V. Kliučevskis.
 4. Didžiųjų žodžiai nėra didesni: iš aukščiau mesti jie turi didesnę svorio jėgą. – V. Karalius.
 5. Gera taisyklė, kai žodžiai paprasti, o jų prasmė gili. – Mencijus.
 6. Geriausias būdas tęsėti savo žodį – nežadėti. – Napoleonas.
 7. Gerbkime žodį, leiskime jam pailsėti. – V. Karalius.
 8. Gydant ligonius, iš pradžių privalo būti žodis, po to vaistai ir tik vėliau – peilis. – Hipokratas.
 9. Grakštūs žodžiai ir dirbtinis elgesys retai eina kartu su žmoniškumu. – Konfucijus.
 10. Kalbėk įtikinamai, o žodžiai klausytojus veiks savaime. – J. V. Gėtė.
 11. Ką nors aiškindami, neturime to daryti vien balsui, liežuviui ir lūpoms mankštinti. Stenkimės, kad mūsų žodžiai padėtų šalį, sritį, liaudį valdyti. – Mo Ti.
 12. Ko nejaudina žodis, to neišjudins ir lazda. – Sokratas.
 13. Kur baigiasi žodžiai – prasideda muzika. – H. Heinė.
 14. Kur yra žodžio laisvė, visada bus sakoma daug kvailysčių. – V. Čerčilis.
 15. Maloniausi tie žodžiai, kurie suteikia kokių nors žinių. – Aristotelis.
 16. Meilikaujantys žodžiai, veidmainingas veidas dažniausiai nerodo gero būdo. – Konfucijus.
 17. Ne žodis, o nelaimė yra kvailių mokytoja. – Demokritas.
 18. Nejudink žodžio, kuris gali tave prispausti. – V. Karalius.
 19. Nesistenk pasakyti paskutinio žodžio, o pasistenk žengti paskutinį žingsnį. – G. Cesbronas.
 20. Netikėkite žodžiais nei savo, nei kitų, tikėkite vien darbais tiek savo, tiek kitų. – L. Tolstojus.
 21. Nevalia pamiršti ne tik žmonių kalbų, bet ir jų žodžių. Tikra tų žodžių, tų pasakymų saugykla – tai kalbų, laiškų, sentencijų rinkiniai. – F. Bekonas.
 22. Nors žmogus kartais nesuvaldo jausmų, bet žodžius turi visada valdyti. – P. Buastas.
 23. Seniau žmonės taip lengvabūdiškai nesišvaistydavo žodžiais, prisibijodavo, kad neliktų vieni su savo žodžiais. – Konfucijus.
 24. Tas, kuris daug galvoja, mažai kalba, stengdamasis įsprausti kuo daugiau minčių į kuo mažiau žodžių. – V. Irvingas.
 25. Teisingi žodžiai – ne visada malonūs, o malonūs žodžiai – ne visada teisingi. – Lao Dzė.
 26. Tikslus žodis nuo apytikslio skiriasi tiek, kiek žaibas nuo jonvabalio. – M. Tvenas.
 27. Trys dalykai niekada negrįžta: paleista strėlė, ištartas žodis ir praėjusios dienos. – G. F. Daumeris.
 28. Už tūkstantį tuščių žodžių geriau yra vienas žodis, atnešantis taiką. – Buda.
 29. Venk daugžodžiavimo, nes jis panašus į didelę erdvę, pilną kliūčių. – Abu'l Faradžas al Isfahanijus.
 30. Vienais žodžiais mes jodinėjam, o kiti mus užjodo. – V. Karalius.
 31. Visada? Koks baisus žodis!..Moterys jį labai mėgsta. Jos sugadina kiekvieną meilę, siekdamos, kad ji truktų amžinai. – O. Vaildas.
 32. Visada žemėje per mažai gerų žodžių – meilės, tiesos ir dėkingumo žodžių. Mes dažnai taip ir išsiskiriame, nepasakę jų vienas kitam, nusinešame, užgniaužę juos savo širdyse. Praeiname abejingi pro medį, paukštį, pro žydintį rugį ir pro kenčiantį žmogų, tarytum ne vienos žemės broliai, ne vienos saulės vaikai būtumėm. – J. Marcinkevičius.
 33. Visą mūsų gyvenimą galima išreikšti trimis žodžiais: buvo, yra, bus. – A. Diuma (tėvas).
 34. Žmogaus jausmus dažnai įtaigiau veikia pavyzdžiai negu žodžiai. – P. Abelaras.
 35. Žodisdarbo šešėlis. – Demokritas.
 36. Žodis, einantis iš širdies, pasiekia širdį. – N. Gandževi.
 37. Žodis KODĖL – sena pavojinga šachta. Kiek ji palaidoja žmonių, kurie skuba gilyn, nesustiprinę praėjimų. – V. Karalius.
 38. Žodis žeidžia greičiau negu gydo. – J. V. Gėtė.
 39. Žodį reikia vertinti. Tai didžiausia dovana, kokią mums davė Dievas. – N. Gogolis.
 40. Žodžiai panašūs į lapus: labai vešlūs medžiai išaugina labai mažai vaisių. – A. Popas.
 41. Žodžiai priklauso amžiui, o mintys – amžiams. – N. Karamzinas.
 42. Žodžiai turi galią naikinti ir išgydyti. Kai jie yra tikri ir nuoširdūs, jie gali pakeisti mūsų pasaulį. – Buda.
 43. Žodžiais beveik visi žmonės vienodi, tik elgesys parodo jų skirtumą. – Moljeras.
 44. Žodžiais tikėkite tik tada, kai juos atitinka darbai. – Napoleonas.
 45. Žodžiams kartais reikia muzikos, o muzikai nieko nereikia. – E. Grygas.
 46. Žodžių atsargumas svarbiau už iškalbą. – F. Bekonas.
 47. Žodžių galia milžiniška. Sėkmingai parinktas žodis ne kartą sustabdė pakrikusią armiją, pralaimėjimą pavertė pergale ir išgelbėjo imperiją. – E. de Žirardenas.

Patarlės ir priežodžiai[keisti]

Afrikiečių[keisti]

 1. Būk atsargus, sakydamas žodžius kiekvieną dieną, įsitikink, kad jie yra geri ir saldūs, nes gali būti, kad ateityje, tau reikės kai kuriuos iš jų suvalgyti.
 2. Išmintingam užtenka žodžio.
 3. Kai kalba veiksmai, žodžiai yra niekas.
 4. Žodžiai – gerai, bet vištos geriau, nes deda kiaušinius.
 5. Paveikslas yra vertas tūkstančio žodžių.
 6. Žaizdą, padarytą žodžiu, daugelyje atveju yra sunkiau išgydyti, negu tą, kuri yra padaryta kardu.
 7. Žodžiai – gerai, bet vištos geriau, nes deda kiaušinius.
 8. Žodžiai, yra kaip kulkos – jeigu jos ištrūksta, tu nebegali jų sugaudyti.

Anglų[keisti]

 1. Geriau įvertink kalbėtojo valią negu žodžių vertę.
 2. Išmintingam užtenka žodžio.
 3. Paukštis būna pažįstamas pagal savo toną, žmogus – pagal jo žodžius.
 4. Vartok minkštus žodžius ir stiprius argumentus.
 5. Veiksmai yra vaisiai – žodžiai yra lapai.

Arabų[keisti]

 1. Ištartas žodis valdo jus. Neištartiems žodžiams vadovaujate patys.

Indėnų[keisti]

 1. Gerai pasakytas žodis geriau už taikliai mestą kirvį.
 2. Jei kalbi – tai tavo žodžiai turi būti geresni už tylą.

Japonų[keisti]

 1. Vienas šiltas žodis sušildo tris šaltus žiemos mėnesius.

Kinų[keisti]

 1. Daug žodžių – daug klaidų.
 2. Ištartų žodžių nesulaikys net ir patys eikliausi žirgai.
 3. Jei tris dienas neskaitei jokios knygos, tavo žodžiai bus seklūs.
 4. Nepasakytas žodis kartais griaudžia kaip griaustinis.
 5. Nuoširdus žodis šildys tave tris žiemas.
 6. Žodis, kurio tu nepasakei – tavo vergas, o pasakytas tampa tavo ponu.

Lietuvių[keisti]

 1. Ar žodį sakai, ar žirnius beri į sieną, tai jam tas pats.
 2. Blogos ausys gero žodžio neklauso.
 3. Darbai giria, žodžiai peikia.
 4. Geras žodis turi kojas, o piktas – sparnus.
 5. Iš dainos žodžio neišmesi.
 6. Moki žodį, žinai kelią.
 7. Nuoširdus žodis šildys tave tris žiemas.
 8. Taisyk žodžiui vietą, kaip svečiui patalą.
 9. Žinai žodį – randi kelią.
 10. Žodisdarbas.
 11. Žodis, kurio tu nepasakei – tavo vergas, o pasakytas tampa tavo ponu.
 12. Žodis – ne darbas.
 13. Žodis – ne šūdas, neprilipo.
 14. Žodis – sidabras, tylėjimas – auksas.
 15. Žodis tvirtas – darbais paspirtas.
 16. Žodis žvirbliu išskrenda, jaučiu sugrįžta.
 17. Žodžiais darbo neatliksi.
 18. Žodžiais kailinių nepasiūsi.
 19. Žodžiu ąžuolus varto, darbu ir skiedros nepakelia.
 20. Žodžiu sotus nebūsi.
 21. Žodžiu sužeisi, žodžiu ir pagydysi.

Lotynų[keisti]

 1. Darbai turi stipresnį balsą negu žodžiai.
 2. Kieno gyvenimas yra kaip žaibas, to žodžiai yra kaip griaustinis.
 3. Neišsigąsk smarkiai skambančių žodžių.
 4. Žodžiai gali arba užmaskuoti charakterį arba jį iškelti aikštėn.
 5. Žodžiai neapmoka skolų.

Rusų[keisti]

 1. Iš pūvančios širdies ir žodžiai pūvantys.

Vokiečių[keisti]

 1. Žmogus retai kada būna geresnis už savo žodžius.

Žydų[keisti]

 1. Būk išmintingas ne žodžiais, o savo darbais.
 2. Paleidęs paukštį, dar gali jį sugauti, bet niekada nesugausi žodžio paleisto iš tavo lūpų.
 3. Žodžiai turi būti pasverti, o ne suskaičiuoti.

Nuorodos[keisti]

Wikipedia
Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –


WiktionaryLt.svg
Laisvajame žodyne yra terminas žodis