Biblija

Iš Wikiquote.
Peršokti į: navigacija, paiešką

Biblija (gr. βιβλία – „knyga“) – krikščionių šventasis raštas, kurį sudaro Senasis Testamentas ir Naujasis Testamentas. Pirmasis Bibliją į lietuvių kalbą 1590 m. išvertė Jonas Bretkūnas.

Gutenbergo Biblija

Sentencijos[keisti]

 1. Akis už akį, dantis už dantį. – Iš 21, 24.
 2. Aš esu Alfa ir Omega, sako Viešpats Dievas, kuris yra, buvo ir kuris ateis, Visagalis. – Apr 1, 8.
 3. Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas valgys šią duoną, gyvens per amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę. – Jn 6, 51.
 4. Dievas yra dvasia, ir jo garbintojai turi šlovinti jį dvasia ir tiesa. – Jn 4, 24.
 5. Dievas yra Meilė. – 1 Jn 4, 16.
 6. Dievas yra Šviesa. – 1 Jn 1, 5.
 7. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. – Jn 3, 16.
 8. Duokite – ir jums bus duota. Kokiu saiku seikėsite, tokiu jums bus atseikėta. – Lk 6, 38.
 9. Erškėčiai ir spąstai auga ant sukto žmogaus kelio; atokiai nuo jo laikysis, kas vertina savo gyvastį. – Pat 22, 5.
 10. Išminčius tenesididžiuoja savo išmintimi. – Jer 9, 22.
 11. Išminties pradžia yra tokia: įsigyk išminties, įsigyk supratimo, nors tai kainuotų visą, ką turi. – Pat 4, 7.
 12. Išmintinga moteris statosi namus, o kvailoji savuosius nugriauna savo rankomis. – Pat 14, 1.
 13. Išmintingas vaikas tėvui džiaugsmas, o paikas vaikas – skausmas motinai. – Pat 10, 1.
 14. Išmintis padeda pelnyti sėkmęKoh 10, 10.
 15. Jūs, vyrai, mylėkite savo žmonas, kaip ir Kristus pamilo bažnyčią ir atidavė už ją save, kad ją pašventintų, apvalydamas vandens nuplovimu ir žodžiu, kad pristatytų sau šlovingą bažnyčią, neturinčią dėmės nei raukšlės, nei nieko tokio, bet šventą ir nesuteptą. Taip ir vyrai turi mylėti savo žmonas kaip savo kūnus. Kas myli savo žmoną, myli save patį. – Ef 5, 25-28.
 16. Jūs, žmonos, būkite klusnios savo vyrams lyg Viešpačiui, nes vyras yra žmonos galva, kaip ir Kristus yra galva bažnyčios, – Jis kūno gelbėtojas. Todėl kaip bažnyčia paklūsta Kristui, taip ir žmonos visame kame teklauso savo vyrų. – Ef 5, 22-24.
 17. Kaip pragaras ir prapultis niekados neprisipildo, taip žmogaus akys niekados nepasisotina. – Pat 27, 20.
 18. Kam gi kvailiui pinigai? Kad nusipirktų išminties, nes jam dar trūksta proto? – Pat 17, 16.
 19. Kas ciesoriaus – ciesoriui, kas Dievo – Dievui. – Mt 22, 21.
 20. Kraukitės lobį danguje, kur nei kandys, nei rūdys neėda, kur vagis neįsilaužia ir nevagia, nes kur tavo lobis, ten ir tavo širdis. – Mt. 6, 20-21.
 21. Kur yra daug išminties, ten daug ir apmaudo; ir kas daugina žinojimą, didina ir kentėjimą. – Koh 1, 18.
 22. Kvailys juokiasi visu balsu, o išmintingas žmogus kukliai šypsosi. – Sir 21, 20.
 23. Kvailių protas yra jų burnoje, o išmintingųjų burna yra jų prote. – Sir 21, 26.
 24. Kvailo žmogaus kelias jam pačiam atrodo teisingas, o išmintingas žmogus klauso patarimo. – Pat 12, 15.
 25. Mano vaike, valgyk medaus, nes jis geras,/ ir medaus lašai iš korio bus saldūs tavo gomuriui. – Pat 24, 13.
 26. Mokyk jaunuolį, kuriuo keliu jis turėtų eiti, jis nenukryps nuo jo, net kai pasens. – Pat 22, 6.
 27. Mokyti kvailį – tai kaip klijuoti sudužusį puodą, ar drumsti saldžiai miegančio žmogaus ramybę. – Sir 22, 9.
 28. Moters grožis padaro jos vyro veidą spindintį, nes pranoksta visa, kas žavi jo akis. – Sir 36, 22.
 29. Neatsiduok moteriai ir neleisk jai trypti savo orumo. – Sir 9, 2.
 30. Negalima vienu metu tarnauti Dievui ir Mamonai. – Mt 6, 24.
 31. Nėra stipresnių nuodų už gyvatės nuodus, nėra didesnio pykčiomoters pyktį. Verčiau su liūtu ir slibinu gyvenčiau, negu su pikta moterimi. – Sir 25, 15-16.
 32. Nėra teisaus, nėra nė vieno. Nėra išmanančio, nėra kas Dievo ieškotų. Visi nuklydo, visi nuėjo vėjais; nėra kas darytų gera, nėra nė vieno! – Rom 3, 10-12.
 33. O aš jums sakau: nesipriešink piktam [žmogui], bet jei kas tave užgautų per dešinį skruostą, atsuk jam ir kitą. – Mt 5, 39.
 34. O moteriai jis tarė: „Aš padauginsiu tavo skausmus per nėštumą; skausme gimdysi vaikus, bet aistringai geisi savo vyro, o jis valdys tave. – Pr 3, 16
 35. Palaimingiau duoti negu imti. – Apd 20, 35.
 36. Palaiminti gailestingieji; jie sulauks gailestingumo. – Mt 5, 7
 37. Puikybė apima prieš žūtį, įžūlumas veda į neviltį. – Pat 16, 18.
 38. Smėlio, druskos ir geležies luitas yra mažesnė našta, negu kvailas žmogus. – Sir 22, 15.
 39. Švelnus atsakymas nuramina pyktį, aštrūs žodžiai sukelia rūstybę. – Pat 15, 1.
 40. Tinginio kelias apaugęs erškėčiais. – Pat 15, 19.
 41. Tinginys yra kaip mėšlo luitas; kas jį pakelia, nusiplauna rankas. – Sir 22, 2.
 42. Tačiau, kai ėmiau širdimi pažinti išminties ir žinojimo prigimtį ir kvailystę bei paikystę, kad ir tai yra vėjo gaudymas. – Koh 1, 17.
 43. Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. – Jn 1, 14.
 44. Visi yra nusidėję ir stokoja Dievo garbės. – Rom 3, 23.
 45. Viskam yra metas, ir kiekvienam
  reikalui tinkamas laikas po dangumi.
  Laikas gimti ir laikas mirti;
  laikas sodinti ir laikas rauti,
  kas pasodinta.
  Laikas žudyti ir laikas gydyti;
  Laikas griauti ir laikas statyti.
  Laikas verkti ir laikas juoktis;
  Laikas gedėti ir laikas šokti.
  Laikas išmėtyti akmenis ir Laikas juos rinkti;
  Laikas glamonėtis ir laikas
  nesiglamonėti.
  Laikas ieškoti ir laikas pamesti;
  laikas turėti ir laikas išmesti.
  Laikas perplėšti ir laikas susiūti;
  laikas tylėti ir laikas kalbėti.
  Laikas mylėti ir laikas nekęsti;
  Laikas karui ir laikas taikai. – Koh 3, 2-8.
 46. Viskam yra metas, ir kiekvienam reikalui tinkamas laikas po dangumi. – Koh 3, 1.
 47. Viską darykite su meile. – 1 Kor 16, 14.
 48. Vyras paliks savo tėvą bei motiną ir susijungs su savo žmona; ir juodu taps vienu kūnu. – Pr 2, 24.
 49. Žiūrėkite, budėkite, nes nežinote, kada ateis tas laikas! – Mk 13, 33.
 50. Žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris ateina iš Dievo lūpų! – Mt 4, 4.
 51. Žmona neturi valios savo kūnui, bet vyras. Panašiai ir vyras neturi valios savo kūnui, bet žmona. – 1 Kor 7, 4.
 52. Žodis – kiekvieno darbo pradžia, o svarstymas – kiekvieno veiksmo. – Sir 37, 16.

Apie Bibliją[keisti]

 1. Biblija yra amžinai reikšminga, kol egzistuoja pasaulis, niekas negalės pasakyti: aš suvokiau jos visumą ir perpratau jos mintis. Mes kukliai teigiame: jos visuma kelia pagarbą, o mintys pritaikomos kasdieniame gyvenime. – J. V. Gėtė.

Nuorodos[keisti]

Wikipedia
Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje