Mirtis

Iš Wikiquote.
Jump to navigation Jump to search

Biblija[keisti]

 1. Atpildas už nuodėmęmirtis, o Dievo dovana – amžinasis gyvenimas per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį. – Rom. 6, 23
 2. Kas keikia savo tėvą ar motiną, tas baudžiamas mirtimi. – Iš 21, 17.
 3. Kūniškas mąstymas – tai mirtis, o dvasiškas – gyvenimas ir ramybė. – Rom. 8, 6
 4. Man gyvenimas – tai Kristus, o mirtis – tai laimėjimas. – Fil. 1, 21
 5. Mirtis ir gyvenimas yra liežuvio galioje; kas jį mėgsta, valgys jo vaisių. – Pat. 18, 21

Sentencijos ir aforizmai[keisti]

 1. Ar mirties bijosi, ar nebijosi – ji neišvengiamai ateis. – J. V. Gėtė.
 2. Atkreipkite dėmesį, kaip menkai mirties artėjimas veikia stiprios dvasios žmones, nes kiekvienas jų iki galo lieka savimi. – F. Bekonas.
 3. Bailiai miršta keleriopai anksčiau už savo mirtį, drąsūs su ja susitinka tik kartą. – V. Šekspyras.
 4. Be meilės pasaulis iš tiesų yra mirties pasaulis, kuriame ir mirtis praranda savo reikšmingumą. – J. Girnius.
 5. Beprotiška gyvam žmogui galvoti apie mirtį. – M. Gorkis.
 6. Bijome mirti, nors kiekviena akimirka yra ankstesnės mūsų būklės mirtis. – Seneka.
 7. Blogai gyvena tas, kas nemoka gerai numirti. – Seneka.
 8. Brangiai atsieina būti nemirtingam: už tai ne kartą tenka mirti dar gyvam. – F. Nyčė.
 9. Dažnai mirties baimė yra mirties priežastis. – Seneka.
 10. Gamta sukūrė mirtį, kad turėtų daug gyvybės. – J. V. Gėtė.
 11. Gandai apie mano mirtį buvo gerokai perdėti. – M. Tvenas.
 12. Garbingai gyvenantys žmonės nebijo mirties. – A. Nin.
 13. Gausybė mirties bausmių ne mažiau žemina valstybės galvą, nei gydytoją žemina ligonių mirtingumas. – Seneka.
 14. Gyvenimas apskritai niekuomet nežiūri į mirtį rimtai, jis juokiasi, šoka ir griežia, jis stato, kaupia ir myli mirties akivaizdoje. Tik išskyrę vieną konkretų mirties faktą pastebime jos tuštumą ir sutrinkame. – R. Tagorė.
 15. Gyvenimas be mokslomirtis. – Seneka.
 16. Gyventi be naudos – prieš laiką mirti. – J. V. Gėtė.
 17. Gyventi reikia mokytis visą gyvenimą ir visą gyvenimą reikia mokytis mirti. – Seneka.
 18. Išminčiaus mirtis yra mirtis be baimės. – Seneka.
 19. Išminčius gyvenimo pabaigoje supranta, kad mirtis baisi tik iš šalies, artimiems žmonėms, o sau pačiam mirties nėra, ir pats žmogus savaime kaip gimė nemirtingas, taip ir mus palieka… – M. Prišvinas.
 20. Jei mes gyvename širdyse tų, kurie lieka po mūsų, vadinasi, mes nemirštame. – T. Kambelas.
 21. Jei mirtis būtų gėriu, dievai nebūtų nemirtingi. – Sapfo.
 22. Jei nebūtų mirties, gyvenimas mums neatrodytų toks gražus. – N. Gogolis.
 23. Jei nori vesti žmones į pražūtį, pasakyk jiems, kad vedi juos į garbę. – Š. M. de Taleiranas.
 24. Jei suprasite, kad gyvenime viskas keičiasi, nebeliks nieko, į ką nuolat būtumėte įsikibęs. Jei nebijosite mirties, nebus nieko, ko negalite pasiekti. – Lao Dzė.
 25. Jeigu tavo gyvenimas susiklostė nesėkmingai, tai gal pavyks gerai numirti. – F. Nyčė.
 26. Jeigu negali išsigelbėti nuo mirties, bent mirk garbingai. – Ezopas.
 27. Joks blogis nėra didelis, jei jis paskutinis. Atėjo pas tave mirtis? Ji būtų baisi, jei galėtų būti su tavimi, bet ji arba nepasirodys, arba greitai bus praeityje, jokiu būdu ne kitaip. – Seneka.
 28. Kadangi neįmanoma išvengti gimimo ir mirties, belieka mėgautis intervalu. – Dž. Santajana.
 29. Kai ima atrodyti, kad tau niekas nesiseka, kad tu beveik žlugęs, atsigręžk į savo mirtį ir paklausk ar tai tiesa. Ir mirtis pasakys, kad tu klysti, kad viskas yra niekai išskyrus jos prisilietimą. – K. Kastaneda.
 30. Kai kuriuos priverčia mirti tai, kad be paliovos keisdami sumanymus grįžta prie to paties, ir nebelieka vietos naujovei. Jiems pradeda atsibosti gyvenimas ir pasaulis, ir iškyla tas tirpstančių smagumų klausimas: „Iki kolei vis tas pats?“ (…) Klausi, kaip, mano manymu, kovoti su šiuo pasibjaurėjimu. Geriausia, kaip sako Atenodoras, prisirišti prie veiklos, valstybės reikalų ir pilietinių pareigų. – Seneka.
 31. Kai mes egzistuojame, mirtis nedalyvauja, kai mirtis ateina, mes nebeegzistuojame. – Epikūras.
 32. Kančia reikalauja daugiau drąsos, nei mirtis. – Napoleonas Bonapartas.
 33. Kiekviename mūšyje ieškojau mirties ir dėl įgimtos meilės, kurią jaučiu Lietuvai, ir dėl noro susijungti su savo motina. – E. Pliaterytė.
 34. Kiekvienas gali sustabdyti žmogaus gyvenimą, bet niekas negali sustabdyti mirties, visos pasaulio durys jai praviros. – Seneka.
 35. Kiekvienas žmogus visada miršta pernelyg anksti – arba pernelyg vėlai – ir vis dėlto visas jo gyvenimas tą momentą baigiasi, po juo rūpestingai nubrėžiamas brūkšnys, ir prasideda rezultatų suvedimas. – Ž. P. Sartras.
 36. Klaiku mirti jūroje iš troškulio. Ar tik nenorite taip persūdyti savo tiesą, kad ji niekada negalėtų numalšinti troškulio? – F. Nyčė.
 37. Kuo beprasmiškesnis gyvenimas, tuo sunkiau pakeliama mirtis. – Ž. P. Sartras.
 38. Kupina šilumos ir ištikimybės mirtis yra geriau negu šaltas, neištikimas gyvenimas. – H. Heinė.
 39. Kvaila mirti iš mirties baimės. – Seneka.
 40. Kurti – tai užmušti mirtį. – R. Rolanas.
 41. Mažiausiai mirties bijo tie žmonės, kurių gyvenimas turi didžiausią vertę. – I. Kantas.
 42. Mirčiai būtina rengtis labiau negu kam kitam. – Seneka.
 43. Mirtis baisi, bet dar baisiau būtų suvokti, kad gyvensi amžinai ir niekada nemirsi. – A. Čechovas.
 44. Mirtis mus sunaikina, arba išlaisvina. Išvaduotiems, nuėmus naštą, lieka kažkas geresnio, sunaikintiems nieko nelieka; pražūva ir gera, ir bloga. – Seneka.
 45. Mirtis neturi būti liūdna ir slegiama – mirtis turi būti smagi, įkvepiama. – Chuck Palahniuk.
 46. Mirtis – rimtas dalykas, tai gyvenimo dalis. Mirti reikia oriai. – A. Lunačiarskis.
 47. Mirtis stipresnė už meilę. – A. Škėma.
 48. Mirusieji nekalba, bet pataria. – L. Bušma.
 49. Mūsų gyvenime nėra nieko svarbesnio už dvasios tobulinimą. Netobulinti dvasios reiškia siekti mirties, o tai reiškia nesiekti nieko, nes mirtis ir taip mus pasiims. – K. Kastaneda.
 50. Nesvarbu, kiek žmonių eis paskui mano karstą; svarbu, paskui kieno karstus dar teks eiti man. – J. Wasilkowski.
 51. Numirti – tai dar ne viskas: svarbu numirti laiku. – Ž. P. Sartras.
 52. Niekas negali išvengti mirties, bet dideliais laimėjimais žmonės pasistato paminklą, kuris stovės tol, kol neatšals saulė. – G. Fabricijus.
 53. Pasivogtas gyvenimas – negarbingas, pasivogta mirtis – graži. – Seneka.
 54. Pats tikriausias būdas priartinti mus prie brangių mirusiųjų – tai ne mirtis, o gyvenimas. Jie gyvena mūsų gyvenimą ir miršta, kai mirštame mes. – R. Rolanas.
 55. Paukštis erškėčio perverta krūtine paklūsta nesikeičiančiam gamtos dėsniui, jis nežino, kas jį traukia pulti ant spyglio ir numirti giedant. Tą akimirką, kai spyglys perveria širdį, jis nežino, kad mirs; jis gieda ir gieda, kol balsas bejėgiškai nutyla. Bet mes, kai puolam krūtine ant erškėčių, mes žinom. Suprantam. Ir vis tiek puolam. Vis tiek. – K. Makalou.
 56. Reikia nemąstyti apie rytojų, nes rytoj iš esmės reiškia mirti. – A. Kamiu.
 57. Skiriantis su gyvenimu mirties baimės nėra, ir jeigu kas priešinasi ir virpa, tai tik pats kūnas, pats kraujas, o protas ir visa, kas sudaro žmogaus sąmonę, būna pasyvus, šaltas liudininkas… – E. Kapijevas.
 58. Šiame pasaulyje nieko nėra tikra, išskyrus mirtį ir mokesčius. – B. Franklinas.
 59. Tada, kai aš maniau, kad mokausi gyventi, mokiausi mirti. – L. da Vinčis.
 60. Tai, už ką žmonės miršta, nebūtinai yra tiesa. – O. Vaildas.
 61. Teismai teisia už viso gyvenimo darbus, o visus nuosprendžius skiria mirtis. – O. Vaildas.
 62. Tiek dorai pragyventa diena teikia ramų miegą, tiek naudingai pragyventas gyvenimas dovanoja ramią mirtį. – Mikelandželas.
 63. Tik kvailiai ir numirėliai niekada nekeičia nuomonės. – Dž. R. Lovelis.
 64. Trokšti mirties, kai gali gyventi, taip pat silpnadvasiška kaip gailėtis gyvenimo atėjus laikui mirti. – A. Fransas.
 65. Vertingiausia gyvenime – tai galimybė pasirinkti mirtį, bent jau tam, kad nebūtum pritvotas, kaip kokia žiurkė ar nebūtum prismaugtas, kai dar neesi tam pasirengęs. – E. M. Remarkas.
 66. Vidutinybei nėra didesnės paguodos negu tai, kad ir genijus neišvengs mirties. – J. V. Gėtė.
 67. Visas žmogaus gyvenimas yra kelias į mirtį. – Seneka.
 68. Viskas mirtinga. Amžinai gyventi skirta tik motinai. Ir kai motinos nebėra gyvųjų tarpe, lieka jos atminimas, kurio dar niekas nesiryžo išniekinti. – I. Babelis.
 69. Visiems mums derėtų atsiminti, jog turime mirti, ir tada visi gyventume taip, tarsi būtume tikri, jog turime gyventi amžinai. – F. Gvičardinis.
 70. Viso gyvenimo džiaugsmaikūryboje. Kurti – reiškia nugalėti mirtį. – R. Rolanas.
 71. Žiūrėti mirčiai į akis, numatyti ją artėjant ir nesistengti savęs apgauti, likti ištikimam sau iki paskutinės akimirkos, nesuglebti ir nepabūgti – tvirto charakterio bruožai. – D. Pisarevas.
 72. Žmogus neturi teisės leisti, kad mirtis valdytų jo mintis. – T. Manas.
 73. Žmogaus siela tobulėja iki pat mirties. – Hipokratas.

Patarlės ir priežodžiai[keisti]

Afrikiečių[keisti]

 1. Apsimesk, kad tu numirei ir tada tu pamatysi kas iš tiesų tave myli.
 2. Bet kuri mirusi žuvis gali plaukti pasroviui, bet tik gyva gali plaukti atgal prieš srovę.
 3. Ką tu išmoksti, su tuom tu miršti.
 4. Kas užauga greitai, miršta greitai.
 5. Kentėti – dar nereiškia mirti.
 6. Neužgauliok mirusiųjų.

Airių[keisti]

 1. Neišvydus savo laidotuvių, neverta mirti.

Anglų[keisti]

 1. Visi nori į dangų, bet niekas nenori mirti.

Graikų[keisti]

 1. Mirtis – visų nepagydomų ligų daktarė.

Indų[keisti]

 1. Turtas palieka mirusį žmogų prie slenksčio, draugai ir giminės – prie kapo, tik geri ir blogi darbai lydi jį ir po mirties.

Lietuvių[keisti]

 1. Blogiau mirties nebus.
 2. Durniui[1] pinigaismertis[2].
 3. Geriau mirti kovoje, kaip pasiduoti gėdoje.
 4. Gimti sunku, o mirti dar sunkiau.
 5. Mirtis kaip vagis – ateina neprašyta.
 6. Mirtis metų neklausia.
 7. Mirtis visus sulygins.
 8. Nuo mirties nėra vaistų.

Vokiečių[keisti]

 1. Gyvenime viskas turi savo kainą, net mirtis, nes mirtis kainuoja tau gyvybę.

Merfio dėsniai[keisti]

 1. Gyvenimas ne visada baigiasi mirtimi, kartais jis pasibaigia vestuvėmis.

Nuorodos[keisti]

Wikipedia
Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –


WiktionaryLt.svg
Laisvajame žodyne yra terminas mirtis

Žodžių paaiškinimai[keisti]

 1. Kvailiui.
 2. Mirtis.