Pereiti prie turinio

Tėvynė

Iš Wikiquote.

Sentencijos ir aforizmai[keisti]

 1. Be tikros meilės žmonijai nėra tikros meilės tėvynei. – A. Fransas.
 2. Didžiausi dorybingumo žygdarbiai atlikti iš meilės tėvynei. – Ž. Ž. Ruso.
 3. Didžiausia nelaimė savosios tėvynės netekti. – Euripidas.
 4. Duoti prieglobstį tiems, kurie prarado tėvynę, liepė pats Dievas. – E. M. Remarkas.
 5. Egzistuoja velnias grasinantis kiekvienam šios didžios tautos vyrui, moteriai ir vaikui. Privalome imtis žingsnių užtikrinti šalies saugumą ir apginti tėvynę. – A. Hitleris.
 6. Jie vis dar rašė ir kalbėjo, o mes jau matėme ligonines ir mirštančiuosius; jie vis dar kalė, kad tarnauti valstybei yra kilniausia pareiga, o mes jau žinojome, kad mirties baimė yra stipresnė. Nuo to mes netapome nei maištininkais, nei dezertyrais, nei bailiais, – jie taip lengvai svaidydavosi visais šiais žodžiais, – mes mylėjome savo tėvynę ne mažiau kaip jie ir drąsiai ėjome į kiekvieną ataką; bet dabar jau šį tą supratome, tartum mums iš karto būtų atsivėrusios akys. Ir matėme, kad iš jų pasaulio nieko nebeliko. Staiga pasijutome baisiausiai vieniši ir išeitį iš tos vienatvės turėjome susirasti patys. – E. M. Remarkas.
 7. Juodinti savo tėvynę – reiškia ją išduoti. – V. Hugo.
 8. Kas kovoja prieš savo tėvynę, tas niekada netampa didvyriu. – V. Hugo.
 9. Kas visuotinės nelaimės valandą gali galvoti apie ką nors kitą, o ne apie tėvynės gelbėjimą, tas nevertas gyventi laisvoje valstybėje. – F. M. Klingeris.
 10. Kiekviena tauri asmenybė giliai suvokia savo kraujo giminystę, savo kraujo ryšius su tėvyne. – V. Belinskis.
 11. Kiekvienas myli tėvynę ne dėl to, kad ji yra didelė, bet dėl to, kad sava. – Seneka.
 12. Kojomis žmogus turi įaugti į savo tėvynės žemę, bet jo akys teaprėpia visą pasaulį. – Dž. Santajana.
 13. Malonu ir garbinga mirti dėl tėvynės. – Horacijus.
 14. Mano meilė tėvynei neverčia manęs užsimerkti prieš kitataučių nuopelnus. Atvirkščiai, kuo labiau myliu tėvynę, tuo labiau stengiuosi praturtinti savo šalį brangenybėmis, įgytomis ne iš jos gelmių. – Volteras.
 15. Mylint tėvynę galima mylėti visą pasaulį. Šviesdamasi tauta nepakenkia savo kaimynams. Priešingai, kuo valstybės labiau apsišvietusios, tuo daugiau perteikia viena kitai idėjų ir tuo labiau didėja viso pasaulio proto jėga ir veikla. – K. A. Helvecijus.
 16. Mokslas neturi tėvynės, bet mokslininkų be Tėvynės nebūna, ir reikšmę, kurią pasaulis teikia mokslininko darbams, jis teikia ir jo Tėvynei. – L. Pasteras.
 17. Mokslas turi būti tauriausias tėvynės įsikūnijimas, nes iš visų tautų pirmaus visuomet ta, kuri aplenks kitas mokslu ir protine veikla. – L. Pasteras.
 18. Mums brangūs tėvai, brangūs vaikai, artimi giminaičiai, bet visi meilės vaizdiniai jungiasi viename žodyje „Tėvynė“. Kuris doras žmogus suabejos numirti už ją, jeigu tuo gali atnešti jai naudos. – Ciceronas.
 19. Negalima gyventi be duonos, taip pat negalima gyventi be tėvynės. – V. Hugo.
 20. Neleista kentėti tėvynei, vadinasi, ir piliečiui, nes jis pats yra tėvynės dalis. – Seneka.
 21. Neliks duonos su druska – liks tėvynė. – J. Marcinkevičius.
 22. Net ir paprasčiausias kaimas, ir tas juk ne iš karto pasidaro savas. Jeigu mes dėl jo neatsisakysime viso pasaulio, jeigu mes nepamilsime jo tradicijų, jo papročių, jo vaidų, mes niekad nepamatysime jame to, kuo jis kai kuriems iš mūsų yra tėvynė. – A. de Sent-Egziuperi.
 23. Patriotas – tai žmogus, kuris nepagailės nei savo gero, nei gyvybės tėvynės išaukštinimui, savo tautos labui, žmogus, kuris aukojasi dėl tėvynės ir tautos gerovės, laisvės. – M. F. Achundovas.
 24. Patriotizmas yra savo Tėvynės palaikymas visą laiką, ir vyriausybės, kai ji to nusipelno. – M. Tvenas.
 25. Patriotizmas – ne išpūstos kalbos ir nuvalkioti posakiai, bet karšta tėvynės meilė, kuri atsiskleidžia be šūksmų ir reiškiasi ne vien džiaugiantis dėl to, kas gera, bet ir skausmingai priešinantis blogiui, kuris neišvengiamas visose šalyse, vadinasi, kiekvienoje tėvynėje. – V. Belinskis.
 26. Savo tėvyne laikau visą pasaulį. – Seneka.
 27. Seniau dažnai buvo rašoma, kaip puiku ir nuostabu mirtitėvynę. Šiuolaikiniame kare nieko puikaus ir nuostabaus, deja, nėra. Miršti kaip šuo be jokios aiškios priežasties. – E. Hemingvėjus.
 28. Svetur tėvynės nesurasi. – J. V. Gėtė.
 29. Teisingam privalu būti visais atvejais, net ir susijusiais su tėvyne. Kiekvienam piliečiui privalu mirti už tėvynę, bet nevalia jo įpareigoti meluoti tėvynės vardan. – Š.Lui Monteskjė.
 30. Tėvyne, tu mano tėvyne,
  Su kuo ir prieš ką tu eini?
  Kodėl tu draskai man krūtinę
  Ir ko tu taip ieškai many? – J. Marcinkevičius.
 31. Tėvynę keikdami išardome ir šeimą. – P. Kornelis.
 32. Tėvynė – tai šalis, kurioje įkalinta siela. – Volteras
 33. Tėvynė – tai šventas žodis, kuris atplėšia mokslininką nuo knygos, atitraukia valstietį nuo arklo, valdininką nuo rašomojo stalo ir surenka visus prie vienos vėliavos, į kurią jie žiūri didvyrio drąsumu ir kankinio pasiaukojimu. – F. Šileris.
 34. Tėvynėžmogaus, o ne vergo namai. – Dž. Madžinis.
 35. Tėvynės meilė nepripažįsta nenuoseklumo; tas, kuris nedaro jos labui visko, – nedaro nieko, o kuris ne viską jai atiduoda, – tas viską atima. – L. Bernė.
 36. Tėvynės meilė pergalės viską. – Vergilijus.
 37. Tik iškrypėlis gali širsti, kad tėvynė laiminga. – V. Hugo.
 38. Tikroji apsišvietusių tautų narsa pasireiškia ryžtu aukotis dėl tėvynės. – G. V. F. Hėgelis.
 39. Tiktai garbingas žmogus turi atiduoti pirmenybę šeimai – prieš save, tėvynei – prieš šeimą, žmonijai – prieš tėvynę. – Ž. L. Dalamberas.
 40. Žaizdą, padarytą tėvynei, kiekvienas iš mūsų jaučia savo širdies gilumoje. – V. Hugo.

Patarlės ir priežodžiai[keisti]

Indėnų[keisti]

 1. Tėvynė – ten, kur tau gerai.

Lietuvių[keisti]

 1. Dūmas tėvynės už svetimą ugnį šviesesnis.
 2. Kad ir juodą duoną valgyt, bet savo tėvynėj.
 3. Savo tėvynės neparduodu, kitos neperku.
 4. moterį galvą dėti, už tėvynę – tris.

Nuorodos[keisti]

Wikipedia
Wikipedia
Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –


Laisvajame žodyne yra terminas tėvynė