Pareiga

Iš Wikiquote.
Jump to navigation Jump to search

Sentencijos ir aforizmai[keisti]

 1. Ar vien pareigas einant galima valdyti? – Konfucijus.
 2. Atlikdamas savo pareigą, žmogus su meile žiūri į tai, kam jis pats save priverčia. – J. V. Gėtė.
 3. Atlikti savo pareigą kartais būna skausmingai sunku, bet dar skausmingiau jos neatlikti. – A. Diuma.
 4. Dailininko pareiga išreikšti paveikslu tai, ką jis nori, o žiūrovo pareiga jį suprasti. – M. K. Čiurlionis.
 5. Gyvenimas – malonumų indas, pripildytas kartaus pareigos ir atsakomybės gėrimo. – J. Marcinkevičius.
 6. Įvykdyta pareiga beveik visada atrodo ne visai įvykdyta, nes niekuomet neįmanoma pasitenkinti. – J. V. Gėtė.
 7. Yra tiktai vienas kelias į žmogų, ir tas kelias vadinasi Pareiga. – J. Marcinkevičius.
 8. Kaip galima save pažinti? Ne stebėjimu, tiktai veikla. Pamėgink atlikti savo pareigą, ir sužinosi, ką turi savyje. – J. V. Gėtė.
 9. Kaip pasaulio pareiga yra varyti ratu daiktų tvarką, kaip saulės pareiga keisti saulėtekio ir saulėlydžio vietą, ir šie mums sveiki dalykai teikiami neatlyginamai, taip vyro pareiga yra tarp kitų darbų teikti geradarystę. Taigi kodėl jis teikia? Tam, kad teiktų, kad neprarastų progos daryti gera. – Seneka.
 10. Laimė ir moralinė pareiga yra neatskiriamai sujungtos. – Dž. Vašingtonas.
 11. Mano ginklai nukreipti į pagrindinį priešą – į gyvulišką, vartotojišką ir, deja, kol kas visagalį principą: „gyvenimas – malonumas“. Aš tvirtinu, kad tikras, vertas žmogaus malonumas yra suprasta ir sąmoningai atlikta pareiga. – J. Marcinkevičius.
 12. Mes su malonumu klausome apie mūsų teises, bet nemėgstame, kad mums primintų mūsų priedermes. – E. Berkas.
 13. Miegojau ir sapnavau, kad gyvenimasdžiaugsmas. Prabudau ir pamačiau, kad gyvenimas – pareiga. Ėmiausi veiklos ir supratau – pareiga yra džiaugsmas. – R. Tagorė.
 14. Mūsų dorovinių pareigų daug daugiau, negu nurodo įstatymai. – Seneka.
 15. Nenusiraminkite tik ties tuo, kad atlikote savo pareigą. – E. Karnegis.
 16. Pabandykime suprasti gyvenimą kaip pareigą. Kaip žmogaus pareigą žmogui, kaip žmogaus pareigą visuomenei, o visuomenės – žmogui, kaip saulės pareigą žemei, kaip tėvų pareigą vaikams, kaip dirbančiojo pareigą darbui, kaip mūsų pareigą tiesai ir ištikimybei, kaip mokslininko pareigą mokslui, kaip poeto ištikimybę ir pareigą poezijai, kaip pareigą gėriui ir grožiui, kaip pareigą tėvynei, kaip pareigą šiai dienai ir rytdienai, kaip pareigą medžiui ir paukščiui. – J. Marcinkevičius.
 17. Pareiga – tai Meilė tam, ką pats sau įsakai. – J. V. Gėtė.
 18. Pareiga! Tu – išaukštintas, didingas žodis... Kaip tik tai didinga, kas iškelia žmogų viršum jo paties. – I. Kantas.
 19. Punktualumas turi būti karalių pareiga. – Napoleonas Bonapartas.
 20. Tuoktis – tai perpus sumažinti teises ir padvigubinti pareigas. – A. Šopenhaueris.
 21. Visa ko pradžia, man atrodo, yra ten, toli vaikystėje, kur žmogus pirmą kartą supranta, kad pasaulyje jis gyvena ne vienas, kad jo rankos, ir širdis privalo ką nors pridengti nuo skausmo, prievartos, melo, kad jis privalo būti žmogumi. Tai aukščiausia ir sunkiausia pareiga. – J. Marcinkevičius.
 22. Žmonės, būkite žmoniški! Tai svarbiausia jūsų pareiga. – Ž. Ž. Ruso.