Pereiti prie turinio

Anglų patarlės ir priežodžiai

Iš Wikiquote.

A[keisti]

 1. Abejonė yra išminties pradžia, o ne pabaiga.
 2. Akys yra sielos langai.
 3. Akis už akį ir dantis už dantį.
 4. Akys visur turi vieną kalbą.
 5. Aklas yra neapsiskaitęs žmogus.
 6. Aklas žmogus neturėtų spręsti apie spalvas.
 7. Alkanas žmogus yra piktas žmogus.
 8. Alkis yra geriausias padažas.
 9. Alkis yra geriausias prieskonis.
 10. Alkis išvaro vilką iš medžių tankumos.
 11. Alus vidun – protas laukan.
 12. Amžius ir vedybos sutramdo vyrą ir gyvulį.
 13. Ankstyvas gulimas ir ankstyvas kėlimas padaro žmogų sveiką, turtingą ir išmintingą.
 14. Ankstyvas paukštis pagauna kirmėlę, bet tik antra pelė laimi sūrį.
 15. Ankstyvas paukštis pagauna riebiausią kirminą.
 16. Apgalvojimas kalboje yra svarbiau negu iškalbingumas.
 17. Apgaulei įvykdyti reikia dviejų: vienam – meluoti, kitam – klausyti.
 18. Apkasuose nėra ateistų.
 19. Apkvailinsi mane vienąkart – gėda tau; apkvailinsi mane dukart – gėda man.
 20. Apleistas kumeliukas gali tapti geru arkliu.
 21. Apsiliek visą save medumi ir musės praris tave.
 22. Apsirijimas nužudo daugiau negu kardas.
 23. Artimumas brandina panieką.
 24. Aš ne toks turtingas, kad pirkčiau pigius daiktus.
 25. Atkreipkite dėmesį: jūs nerandate to, ko neieškote.
 26. Atviros durys gali suvilioti ir šventuolį.
 27. Augančio jaunuolio pilve tūno vilkas.
 28. Auk, kur tu esi pasodintas.
 29. Aukso amžius niekada nebuvo dabartinis amžius.
 30. Aukštyn upeliu be jokio irklo.

B[keisti]

 1. Bailiai miršta daugybę kartų, o drąsus žmogus, tik vienąsyk.
 2. Baimė paskolina sparnus.
 3. Be miego nėra sveikatos.
 4. Be pavojaus mes negalime nusigauti anapus pavojaus.
 5. Belsk ir durys tau bus atidarytos.
 6. Besimeldžiantis beldžiasi, kol durys atsidaro.
 7. Beviltiškumas duoda drąsos bailiui.
 8. Bitės, kurios turi medų burnose, turi geluonį uodegose.
 9. Blogybė bus tam, kuris apie tai galvoja.
 10. Blogybių darytojai yra blogybių bijotojai.
 11. Bučiniai, lengvai gauti, yra greitai pamirštami.
 12. Būk atsargus su savo norais – tu gali būtent tai gauti.
 13. Būk teisingas, prieš būdamas maloningas (pirma įvykdyk savo pareigas ir tik po to atsipalaiduok).
 14. Būna laikas kalbėti ir laikas tylėti.
 15. Bus vėliava – bus kelionė.
 16. Būtinybė yra visų išradimų motina.

D[keisti]

 1. Dalykai ne visada yra tokie, kokie atrodo.
 2. Dalykų grožybė glūdi tuose protuose, kurie juos stebi ir apmąsto.
 3. Darbas išsiplečia tiek, kiek turima laiko jį užbaigti.
 4. Daryk dalyką, kurio tu bijai, tada baimei bus mirtis tikrai.
 5. Daryk, kaip aš sakau, o ne kaip aš darau.
 6. Daryk kitiems, kaip tu norėtum, kad tau būtų daroma.
 7. Daryk taip, kaip tau būtų daroma.
 8. Daug yra pakviečiama, bet išsirenkami tik keli.
 9. Daug lašelių padaro dušą.
 10. Daug rūpesčio ir mažai pagalbos.
 11. Daug teisingų žodžių yra pasakoma juokaujant.
 12. Dažnai žmogaus burna sulaužo jam nosį.
 13. Dėl ryto lietaus nenutrauk savo kelionės.
 14. Dėl skonio nėra pasiaiškinama.
 15. Delsimas yra laiko vagis.
 16. Dideli ąžuolai užauga iš mažos gilės.
 17. Didelis medis pritraukia medkirčio kirvį.
 18. Didesnis skubėjimas – mažesnis greitis.
 19. Didvyris yra žmogus, kuris bijo pasprukti.
 20. Didžiausi lojikai nekanda skaudžiausiai.
 21. Dievas ateina galiausiai, kai mes galvojame, kad jis yra toliausiai.
 22. Dievas duoda pieno, bet nepaduoda kibiro.
 23. Dievas gydo, o gydytojas pasiima užmokestį.
 24. Dievas padeda tiems, kurie padeda patys sau.
 25. Dievas savo pykčio duoda pasverdamas, bet savo gailesčio – nematuodamas.
 26. Dievas žiūri į švarias rankas, o ne į pilnas.
 27. Dykinėjantis protas yra velnio darbo vieta.
 28. Diskrecija (veikimas savo nuožiūra) yra geresnioji drąsos dalis.
 29. Dora mirtis suteikia gerą vardą visam gyvenimui.
 30. Dorybė, kuri eina derybų, yra arti pasidavimo.
 31. Drabužiai padaro žmogų.
 32. Drąsi pelė, kuri prisiglaudžia katino ausyje.
 33. Drąsus žmogus niekada netrokšta ginklų.
 34. Draugai yra kaip smuiko stygos – jų negalima per daug stipriai suveržti.
 35. Draugas bėdoje yra draugas, kuris imasi veiksmo.
 36. Draugas visiems yra draugas niekam.
 37. Draugus laikyk arti, o priešus dar arčiau.
 38. Du dalykai prailgina gyvenimą: rami širdis ir mylinti žmona.
 39. Du yra kompanija, trys – minia.
 40. Du tigrai ant vienos kalvos netelpa.
 41. Duok velniui, kas jam priklauso.
 42. Dvi galvos yra geriau negu viena.
 43. Dvi neteisybės nepadaro teisybės.
 44. Džiaugsmas gimė dvynys (džiaugtis dviese smagiau).
 45. Džiaugsmas, kuriuo yra pasidalijama, yra padaromas dvigubu džiaugsmu.

E[keisti]

 1. Ereliai musių negaudo.
 2. Ereliai skrenda vieni.

F[keisti]

 1. Fortūna yra palanki drąsiems.

G[keisti]

 1. Gaidžiui geriau miežio grūdas nei deimantas.
 2. Galimybė apdovanoja pasiruošusį protą.
 3. Galvok globaliai – veik lokaliai.
 4. Galvok ir dėkok Dievui.
 5. Galvok, prieš kalbėdamas.
 6. Gamta yra tikrasis dėsnis.
 7. Gamta nekenčia tuštumos.
 8. Gamta, laikas ir kantrybė yra trys puikūs gydytojai.
 9. Garbė seka paskui tuos, kurie jos šalinasi.
 10. Garbės postas yra pavojaus postas.
 11. Gera kompanija kelionėje yra trumpiausias kelias.
 12. Gera proga padaro vagį.
 13. Gera proga retai beldžiasi dusyk.
 14. Gerai patikrink patarėją, kuris pritaria tavo troškimams.
 15. Gerai pradėta yra pusiau padaryta.
 16. Gerai pradėti – gerai; geriau – užbaigti gerai.
 17. Geras lankininkas yra žinomas ne pagal savo strėles, bet pagal savo taiklumą.
 18. Geras sprendimas ateina iš patirties, o patirtis – iš blogų sprendimų.
 19. Geras teisininkas tampa blogu kaimynu.
 20. Geras žmogus nuodėmingoje visuomenėje atrodo esantis didžiausias piktadarys iš visų.
 21. Geriau atviras priešininkas, negu melagingas draugas.
 22. Geriau būk saugus, nei besigailintis (geriau yra būti atsargiam ir apdairiam, negu skubėti ir padaryti kažką, dėl ko paskui reikėtų gailėtis).
 23. Geriau būti gimusiam sėkmingu negu turtingu.
 24. Geriau būti laikomam kvailiu, negu prasižioti ir pašalinti visas abejones.
 25. Geriau duoti, negu imti.
 26. Geriau įvertink kalbėtojo valią negu žodžių vertę.
 27. Geriau mylėti ir prarasti, negu apskritai niekada nemylėti.
 28. Geriau mirk garbingai, negu gyvenk gėdoje.
 29. Geriau palenk nugarą, nei susimušk kaktą.
 30. Geriau pradėti vėlai, negu visai nepradėti.
 31. Geriau tas velnias, kurį tu žinai, negu tas, kurio tu nepažįsti.
 32. Geriau truputis pabarimo negu didelis kiekis širdgėlos.
 33. Geriau vieną kartą pažiūrėti pavojui į akis, negu visada būti baimėje.
 34. Geriau vienas paukštis rankose, nei du krūmuose.
 35. Geriausi dalykai ateina smulkiais paketais.
 36. Geriausi dalykai gyvenime yra veltui.
 37. Geriausias kauliukų metimas yra mesti juos šalin.
 38. Geros yra naujienos, kai nėra naujienų.
 39. Geros tvoros padaro gerus kaimynus.
 40. Gerumas atneša laimę.
 41. Girgždantis ratas yra sutepamas.
 42. Gyvenk su savo draugu, lyg jis galėtų tapti tavo priešu.
 43. Godus išleidžia daugiau negu dosnus.
 44. Grandinė nėra stipresnė negu jos silpniausia grandis.
 45. Graužk tą kaulą, kuris nukrito į tau priklausantį sklypą.
 46. Greitai išsirpstantis – greitai sugendantis.
 47. Griebk viską – prarask viską.
 48. Grožybės miršta pirmos.
 49. Grožis gali atverti duris, bet tik dorybė įeina.
 50. Grožis gali turėti gražius lapus, bet karčius vaisius.
 51. Grūdelis atsargumo yra vertas svarą meistriškumo.
 52. Gudrumas privalo turėti rūbus, o tiesa mėgsta vaikščioti nuoga.

I[keisti]

 1. Ieškok ir tu rasi.
 2. Ilgai nesantis – greit pamirštamas.
 3. Ir liūdniausias šuo kartais pavizgina uodegą.
 4. Irkluok savo.
 5. Istorija kartojasi.
 6. Istorija niekada nesikartoja, bet jinai rimuojasi.
 7. Iš pradžių kelionę pradėk su išmintimi; įprotis padarys tau kiekvieną dorybę lengvesne ir malonesne; toliau – bet kokia yda tegu lieka.
 8. Išdidumas kainuoja mums daugiau negu alkis, troškulys ir šaltis.
 9. Išdidumas, klestėjimo metu, pasikeičia į niurgzlumą nelaimėje.
 10. Išimtis patvirtina taisyklę.
 11. Išmaldos davimas – niekada nenuskurdino; vogimas – niekada nepraturtino; gerovė – niekada nepadarė išmintingu.
 12. Išmaldos davimas niekada nepadaro skurdžiumi.
 13. Išmintingam užtenka žodžio.
 14. Išmok vaikščioti, prieš bėgdamas.
 15. Ištryptas takas neaugina žolės.
 16. Išvaizda gali būti apgaulinga.

Į[keisti]

 1. Į tai, kas yra ypatingai keista, pabandyk pažvelgti savo akimis.
 2. Įprotis yra antroji prigimtis.
 3. Įskilęs varpas niekada negali skambėti gerai.
 4. Įspėtas iš anksto yra apsiginklavęs iš anksto.
 5. Įstatymas negali įtikinti ten, kur jis negali nubausti.
 6. Įstatymas valdo žmogų, o supratimas – įstatymą.
 7. Įvairovė yra kaip gyvenimo prieskonis.
 8. Įvertinti pudingo skonį galime tik paragavę pudingo.
 9. Įžadai, padaryti audros metu, yra pamirštami ramiu metu.

J[keisti]

 1. Jei kiekvieną dieną suvalgai po vieną obuolį, gali užmiršti kelią pas gydytojus.
 2. Jei namuose yra juoda katė – juose visada yra ir meilės.
 3. Jei norite pažinti žmogų, stebėkite, kaip jis elgiasi pametęs pinigus.
 4. Jeigu aklas lydi aklą – tikrai abu įkris į griovį.
 5. Jeigu darbas yra vertas užsiėmimo, tai yra verta daryti jį gerai.
 6. Jeigu iš pirmo karto tau nepasisekabandyk, bandyk vėl.
 7. Jeigu jis nėra sulūžęs – netaisyk jo.
 8. Jeigu kalnas neateis pas Mahometą, tai Mahometas turi eiti pas kalną.
 9. Jeigu kažką yra verta daryti, tai yra verta daryti gerai.
 10. Jeigu neturi nieko gero pasakyti – nesakyk nieko visiškai.
 11. Jeigu nori išmokyti žmogų melstis – išsiųsk jį į jūrą. Tikrai išmoks.
 12. Jeigu senas šuo loja – jis duoda patarimą.
 13. Jeigu smegenys nesodina javų, tada jos sodina usnis.
 14. Jeigu tau nepatinka karštis – eik lauk iš virtuvės.
 15. Jeigu tu bėgsi paskui du kiškius – tu nepagausi nė vieno.
 16. Jeigu tu esi duobėje – liaukis kasti.
 17. Jeigu tu negali būti geras – būk atsargus.
 18. Jeigu tu negali įkąsti – niekada nerodyk savo dantų.
 19. Jeigu tu negali matyti dugno – nebraidyk.
 20. Jeigu tu nori taikos – ruoškis karui.
 21. Jeigu tu nori, kad dalykas būtų padarytas gerai – daryk tai pats.
 22. Jeigu tu nori, kad tave mylėtų – būk mylimas.
 23. Jeigu tu pasitiki, prieš bandydamas, tu gali gailėtis, prieš mirdamas.
 24. Jeigu tu perki pigiai – tu moki brangiai.
 25. Jeigu tu sukuri dainas apie save – tu negali kaltinti kitų žmonių dėl to, kad jie jas dainuoja.
 26. Jeigu tu žaidi su ugnimi – tu nusidegini.
 27. Jeigu viena avis šoka per griovį, tai ir visos likusios seks iš paskos.
 28. Jeigu žmogus apgauna mane vienąkart – gėda jam, bet jeigu jis apgauna mane dukart – gėda man.
 29. Jis atidaro duris su kirviu.
 30. Jo lojimas yra blogiau negu įkandimas.
 31. Jokie karo ginklai negali apginkluoti baimės.
 32. Juokas yra geriausias vaistas.
 33. Juokas yra trumpiausias atstumas tarp dviejų žmonių.
 34. Juokiasi tas, kas juokiasi paskutinis.
 35. Juokis – ir pasaulis juoksis su tavimi; verk – ir tu verksi vienas.

K[keisti]

 1. Kad ir ką pasakysi, drabužis pasakys daugiau.
 2. Kad ir kaip toli žmogus eitų – jis turi pradėti nuo savo paties durų.
 3. Kad ir kas buvo ligos tėvas – nesveika dieta buvo motina.
 4. Kad užaugintum tikrą ledi, reikia pradėti nuo močiutės.
 5. Kai abejoji – nedaryk nieko.
 6. Kai abiejų troškimai sutinka, viena kibirkštėlė juos abu uždegs.
 7. Kai aistra ateina pro paradines – išmintis išeina pro galines duris.
 8. Kai draugai nusigręžia – pasirodo teisybė.
 9. Kai esi judesyje – pastumti lengva.
 10. Kai išdidus žmogus girdi apie kito pagyrimą – jis jaučiasi įskaudintas.
 11. Kai kurie būna labai užsiėmę ir vis tiek nieko nepadaro.
 12. Kai kurie žmonės būna išmintingi, o kai kurie priešingai.
 13. Kai kurie žmonės eina per mišką ir nemato malkų.
 14. Kai kurie žmonės savyje turi tik vieną knygą, kiti – biblioteką.
 15. Kai tavo vienintelis įrankis tėra plaktukas, kiekviena problema atrodo panaši į vinį.
 16. Kai tu gyveni šalia kapinių, tu negali dėl kiekvieno verkti.
 17. Kai vynas vidun – protas laukan.
 18. Kai žmogus kartoja pažadą vėl ir vėl – jis ketina tave apvilti.
 19. Kaimo apsileidusi merga turi balandžio formą, lapės širdį ir rupūžės protą.
 20. Kaip meilė negalvoja nieko bloga, taip pavydas nekalba nieko gera.
 21. Kaip tu pasikloji savo lovą, į tokią ir turi gultis.
 22. Kaip vanduo nuo žąsies nugaros.
 23. Kaip žmogus gyvena, taip jis ir miršta.
 24. Kalbėk apie velnią ir velnias pasirodo.
 25. Kalbėti negalvojant, tai yra šaudyti nesitaikant.
 26. Kalk, kol geležis karšta.
 27. Kaltai sąžinei nebereikia kaltintojo.
 28. Kaltė pripažinta būna pusiau atlyginta.
 29. Kamanos liežuviui yra būtina komplekto dalis.
 30. Kantrybė yra dorybė.
 31. Kantrybė yra kartus augalas, bet jis turi saldžius vaisius.
 32. Karčios piliulės gali turėti palaimintą poveikį.
 33. Kartais tu turi būti žiaurus, kad būtum malonus.
 34. Kartais žmonės, kurie gyvena stikliniuose namuose, mėto akmenis dėl to, kad uždažyti jų langai.
 35. Karvė, kuri pirmoji lauke atsikelia, pirmoji gauna žolės rasos.
 36. Kas bus, tas bus.
 37. Kas dar yra tiek kurčias ir aklas, kaip tas, kuris savo noru nieko negirdi ir nieko nemato?
 38. Kas eina aplinkui ir pareina aplinkui.
 39. Kas gi yra žmogus, jei ne kas kita kaip protas?
 40. Kas yra auksas yra vertas aukso.
 41. Kas kyla aukštyn, tas privalo leistis žemyn.
 42. Kas laikosi vilkų kompanijoje – išmoks staugti.
 43. Kas mažai kainuoja, mažai ir tevertinama.
 44. Kas negali būti išgydyta, turi būti iškentėta.
 45. Kas nešioja alyvų žiedus, niekad nenešios vestuvinio žiedelio.
 46. Kas nupirkta yra mažiau vertinga, nei dovana.
 47. Kas per daug į rytus – tampa į vakarus.
 48. Kas sodina dygliuotus augalus, niekada neturėtų tikėtis skinti rožes.
 49. Kas spjauna prieš vėją – tai gauna sau į veidą.
 50. Kas turi daug proto, tam reikia dar daugiau proto jam valdyti.
 51. Kas valgo savo gaidį vienas, turi balnoti savo arklį vienas.
 52. Katė su pirštinėmis pelės nepagauna.
 53. Katė, pagauta spąstuose, tampa liūtu.
 54. Katės savo nagus slepia.
 55. Ką pasėsi – tą ir pjausi.
 56. Kelias į pragarą yra išklotas gerais ketinimais.
 57. Kelias į vyro širdį eina per jo skrandį.
 58. Kelionės pradžia niekada neturėtų būti maišoma su sėkme.
 59. Keliukas šešėlyje kaupia purvą (kas yra pasislėpęs šešėlyje, tas kaupia purvą).
 60. Kerštas yra toks patiekalas, kuris turėtų būti valgomas šaltas.
 61. Kiaulė niekada neužuodžia savo pačios tvaiko.
 62. Kiekviena diena yra nauja pradžia.
 63. Kiekviena moneta turi dvi puses.
 64. Kiekviena taisyklė turi savo išimtį.
 65. Kiekvienai taisyklei yra išimtis.
 66. Kiekvienam savo.
 67. Kiekviename pradėjime galvok apie pabaigą.
 68. Kiekvienas „kodėl" turi „todėl".
 69. Kiekvienas asilas mėgsta girdėti savo paties bliovimą.
 70. Kiekvienas yra varginamas: vargšas – siekime, turtuolis – saugojime, gėris – pažinime.
 71. Kiekvienas keliukas turi savo balutę.
 72. Kiekvienas klausimas turi dvi puses.
 73. Kiekvienas kryžius turi savo įrašą.
 74. Kiekvienas pateisina savo klaidą dėl laikotarpio (kaltina, kad buvo blogi laikai).
 75. Kiekvienas sodas gali turėti šiek tiek piktžolių.
 76. Kiekvienas turi irkluoti su tokiais irklais, kokius jis turi.
 77. Kiekvienas žmogus yra savo lemties architektas.
 78. Kita kelio pusė visada atrodo švariausia.
 79. Kivirčui sukelti reikia dviejų.
 80. Klaidos yra grubios, kur meilė smulki.
 81. Klestėjimas atranda blogybes, o nelaimės – dorybes.
 82. Klestėjimas susiranda sekėjų, o nelaimė atskiria juos.
 83. Klestėjimo metu draugų bus pilna; nelaimės metu – nė vieno tarp dvidešimties.
 84. Klientas visada yra teisus.
 85. Klysti yra žmogiška – atleisti yra dieviška.
 86. Ko akis nemato dėl to širdis nesielvartauja.
 87. Ko nėra šalia, tas visada kaltas.
 88. Ko tu nežinai, tas negali tavęs įskaudinti.
 89. Kol du šunys kovoja dėl kaulo, trečiasis su juo nubėga.
 90. Kol katinas yra toli, pelė žais.
 91. Kuo blogesnė kelionė, tuo labiau laukiamas uostas.
 92. Kuo daugiau išvagojimų, tuo daugiau grūdų.
 93. Kuo daugiau jūs gaunate, tuo daugiau jūs norite.
 94. Kuo daugiau, tuo linksmiau.
 95. Kuo didesni jie yra, tuo sunkiau jie krenta.
 96. Kuo labiau dalykai keičiasi, tuo labiau jie išlieka tie patys.
 97. Kuo nuostabesnė tiesa, tuo didesnis melas.
 98. Kuo senesnis smuikininkas, tuo saldesnė melodija.
 99. Kur yra purvas, ten yra pinigai.
 100. Kur yra valia, ten yra ir kelias.
 101. Kur milijonai pametė dirbę, ten tyčia tu pabandyk.
 102. Kur tavo valia yra pasiruošusi, ten tavo pėdos yra lengvos.
 103. Kur vienos durys užsidaro, kitos atsidaro.
 104. Kvaila dainuoti kurčiam žmogui dukart.
 105. Kvailiai skuba ten, kur angelai bijo įžengti.
 106. Kvailumas nenužudys tavęs, bet jis gali priversti tave paprakaituoti.

L[keisti]

 1. Labiausiai pasireiškiantis išminties ženklas yra pastovus džiaugsmingumas.
 2. Laikas ir apmąstymas numalšina stipriausią sielvartą.
 3. Laikas ir potvynis nelaukia nė vieno žmogaus.
 4. Laikas yra didis gydytojas.
 5. Laikas išbando teisybę.
 6. Laikas išgydo visas žaizdas.
 7. Laikas lekia, kai tu pramogauji.
 8. Laikotarpio kaltinimas yra tik savęs pateisinimas.
 9. Laimėtojai niekada nesukčiauja, o sukčiai niekada nelaimi.
 10. Laivas, kuris nepaklūsta šturvalui, turės paklusti uoloms.
 11. Laivas, kuris stovi uoste, būna saugus. Bet laivai statomi ne tam.
 12. Lapė užuodžia savo pačios tvaiką pirmoji.
 13. Lapės smegenys nedaug bepadės, jeigu tu žaidi su liūto letena.
 14. Lapo kritimas yra pakuždėjimas gyvenančiam.
 15. Lauk geriausio – tikėkis blogiausio.
 16. Leisk kiekvienam žmogui pagirti tą tiltą, kuriuo jis eina.
 17. Leisk miegantiems šunims gulėti.
 18. Lengva būti išmintingu po įvykio.
 19. Lengva ugnis padaro saldų salyklą.
 20. Lengvai ateina – lengvai išeina.
 21. Liesas susitarimas yra geriau negu riebus teismo nuosprendis.
 22. Liežuvis visada krypsta link skaudančio danties.
 23. Lygi jūra niekada nepadarė prityrusių jūrininkų.
 24. Ligos atjoja ant arklio nugaros, o pasišalina pesčiomis.
 25. Ligos yra dėl susidomėjimo malonumais.
 26. Linksma širdis prailgina gyvenimą.
 27. Lojantis šuo retai kanda.

M[keisti]

 1. Mama niekada negalvoja, kad jos vaikas yra bjaurus.
 2. Manieros padaro žmogų.
 3. Mano protas man yra karalystė.
 4. Masalas slepia kabliuką.
 5. Matymas yra tikėjimas.
 6. Matuok dukart – kirpk vieną kartą.
 7. Mažas būna pasirinkimas supuvusiuose obuoliuose.
 8. Mažas kūnas dažnai priglaudžia didžią sielą.
 9. Maži ąsočiai turi dideles ausis (vaikai mėgsta pasiklausyti, ką kalba vyresnieji).
 10. Maži priešai ir mažos žaizdos negali būti niekinami.
 11. Medis visada būna pažįstamas pagal savo vaisius.
 12. Medumi priviliosi daugiau musių nei actu.
 13. Mėgaukis savo truputėliu, kol kvailys siekia dar daugiau.
 14. Meilė akla.
 15. Meilės ir kosulio nepaslėpsi.
 16. Melas neturi kojų, bet skandalas turi sparnus.
 17. Melas turi trumpas kojas.
 18. Melo kartojimas nepaverčia to melo tiesa.
 19. Melžk karvę, kuri stovi ramiai.
 20. Menka širdis niekada neužkariavo dorybingos ledi.
 21. Mes niekada nepasigendame šulinio, kol jis neišdžiūva.
 22. Mes niekada nežinome vandens vertės, kol neišdžiūva šulinys.
 23. Mes turime prisiimti ir gėrį, ir blogį.
 24. Mes visi darome klaidas.
 25. Mes visi privalome išmokti eiti, prieš galėdami bėgti.
 26. Mesk pakankamai purvo ir kas nors prikibs.
 27. Metai žino daugiau negu knygos.
 28. Mylėk savo kaimyną, tačiau nenugriauk tvoros.
 29. Minia nėra kompanija.
 30. Minia turi daug galvų, bet ne smegenų.
 31. Mintyse būk atsipalaidavęs, bet tvarkykis toliau.
 32. Mirtis yra šešėlis, kuris visada persekioja kūną.
 33. Mirtis nelaiko kalendoriaus.
 34. Mokymasis gerą žmogų padaro geresniu, o blogą žmogų – blogesniu.
 35. Mokymasis pradeda džentelmenąbendravimas užbaigia jį.
 36. Moterį lengva nupirkti, bet sunku parduoti.
 37. Mūsų pasiaukojimo laipsnis yra mūsų meilės laipsnis.

N[keisti]

 1. Namai yra ten, kur yra širdis.
 2. Naudok savo žinojimą kaip skydą, o ne kaip kardą.
 3. Nauja šluota šluoja švariai.
 4. Ne barzda padaro filosofu.
 5. Ne visi būna vagys ant kurių šunys loja.
 6. Ne viskas, kas žiba, yra auksas.
 7. Neapsigauk su išvaizda, nes išorė, tai nėra turinys.
 8. Nebėra kanopos – nebėra arklio.
 9. Nedaryk durų platesnių negu namas (namams nepritinka turėti per daug lankytojų).
 10. Nedaryk kalno iš gabaliuko molio (neišpūsk problemos).
 11. Nedaryk laivo burės didesnės negu tavo balastas (neprisiimk didesnių įsipareigojimų, negu tu galėsi įvykdyti.
 12. Nedaryk rytoj, jei gali padaryti tuoj.
 13. Nedaryk viską, ką tu gali; neišleisk visko, ką tu turi; netikėk viskuom, ką tu girdi ir nesakyk viską, ką tu žinai.
 14. Neduok nei patarimo, nei druskos, kol tavęs šito neprašo.
 15. Nedžiūgauk anksčiau pergalės.
 16. Negriūk, kol tavęs dar nepastūmė.
 17. Nei žmonos, nei baltinių nesirink žvakių šviesoje.
 18. Neik arti vandens, kol neišmokai plaukti.
 19. Neik pasitikti rūpesčio, kol jis dar pusiaukelėj.
 20. Neišmanantis karalius būna karūnuotas asilas.
 21. Neišmanymas yra prietarų motina.
 22. Neišmesk vaiko kartu su vonelės vandeniu.
 23. Neišmokus taupyti ir efektyviau užsidirbti, kai pinigų itin trūksta, neįmanoma jų pagausinti ir kai pajamos padidėja.
 24. Nekalbėk apie mano skolas, nebent tu ketini jas apmokėti.
 25. Nekalti veiksmai savo pateisinimą nešasi su savimi.
 26. Nekąsk į ranką, kuri tave maitina.
 27. Nekask sau kapo duobės su savo paties peiliu ir šakute (valgyk saikingai).
 28. Nekeisk arklių srovės viduryje.
 29. Nelaikyk visų kiaušinių viename krepšyje.
 30. Nelaimė ateina pas mus uolekčiais, o pasitraukia šalin coliais (uolektis yra 66-71 cm, colis - 2.54 cm).
 31. Nelaimė greičiau užgimsta, negu gerovė užsimiršta.
 32. Nelaimė padaro žmogų išmintingą, o ne turtingą.
 33. Nelaimės atvyksta ant sparnų, o išvyksta pėsčiomis.
 34. Nemėtyk savo perlų prieš kiaulę.
 35. Neparduok dorybės turtui nusipirkti.
 36. Nepasitikėk nauju draugu arba senu priešu.
 37. Nepereidinėk tilto, kol dar nepriėjai iki jo.
 38. Neprikelk daugiau velnių, negu tu gali išguldyti.
 39. Neprinešk purvo į mylinčius namus.
 40. Nė vienas kerštas nebūna labiau gerbiamas, negu tas, kurio nebuvo imtasi.
 41. Nė vienas žmogus nebebūna piktas, kuris nebesijaučia įskaudintas.
 42. Nė vienas žmogus negali tarnauti dviems šeimininkams.
 43. Nė vienas žmogus nėra sala.
 44. Nėra blogesnio maro, negu artimas draugas tapęs priešu.
 45. Nėra dūmų be ugnies.
 46. Nėra gero pastato be gero pamato.
 47. Nėra jokios naudos verkti dėl išlieto pieno.
 48. Nėra karvių – nėra rūpesčių.
 49. Nėra kojų, nėra ir žirgo.
 50. Nėra pakaitalo patirčiai.
 51. Nėra skausmo – nėra pelno.
 52. Neregių šalyje viena akimi matantis žmogus būna karalius.
 53. Nereikalauk nieko iš kito, jei pats nieko neduodi.
 54. Nerizikuok apginti tai, kuo tavo sveikas protas abejoja.
 55. Neruošk padažo, kol nepagavai žuvies.
 56. Nerūpestingos lūpos nuskandina laivus.
 57. Neskaičiuok viščiukų, kol jie dar neišsirito.
 58. Neskandink žmogaus, kuris išmokė tave plaukti.
 59. Neskubėk užrišti, ko tu negali atrišti.
 60. Nespjauk į vėją.
 61. Nestatyk vežimo prieš arklį.
 62. Nesudegink savo namo, norėdamas nubaidyti šalin pelę.
 63. Nesudegink savo tiltų, kol jų dar neperėjai.
 64. Nesugadink laivo dėl menkaverčio deguto šaukšto.
 65. Nesugalvok medžioti du zuikius su vienu skaliku.
 66. Nesugebantis darbininkas kaltina savo įrankius.
 67. Nesuvedinėk sąskaitų su savo šeimininku.
 68. Nesveikas būna paukštis, kuris teršia savo lizdą.
 69. Nešlubuok, kol dar nesi šlubas.
 70. Net ir akla voverė su laiku atranda riešutą.
 71. Net ir sulūžęs laikrodis būna teisus dukart per dieną.
 72. Net ir tarp vagių yra garbė.
 73. Netaisyk to, kas nėra sulūžę.
 74. Neturtas nėra blogis, tik nepatogumas.
 75. Neturtingas grožis randa daugiau meilužių, negu vyrų, kurie tuokiasi (graži moteris, kuri yra neturtinga, daugiau pritraukia vienkartinių meilės ieškotojų negu vyrų vedyboms).
 76. Neužkurk ugnies, kurios tu negali užgesinti.
 77. Neversk manęs pabučiuoti ir tu neversi manęs nusidėti.
 78. Nežudyk žąsies, kuri deda auksinius kiaušinius.
 79. Niekada ne per senas mokintis.
 80. Niekada neatidėliok rytojui, ką tu gali padaryti šiandien.
 81. Niekada nebūna per vėlu pasitaisyti.
 82. Niekada nedaryk visko, ką gali padaryti.
 83. Niekada nekeisk arklių, kirsdamas sraunų upelį.
 84. Niekada nepamink vienos pareigos, kad įvykdytum kitą.
 85. Niekada nerašinėk, ko tu nedrįsti pasirašyti.
 86. Niekada nesakyk priešui, kad tau skauda pėdą.
 87. Niekada nesileisk kieno nors įtikinėjamas, kas sustabdytų tavo sveiką protą.
 88. Niekada nesiųsk berniuko padaryti vyro darbą.
 89. Niekada nespręsk apie knygą pagal jos viršelį.
 90. Niekada netrukdyk rūpesčio, kol rūpestis netrukdo tavęs.
 91. Niekada neužlaikyk pykčio iki saulės nusileidimo.
 92. Niekas nebūna tiek akli, kaip tie, kurie neįžvelgia (matyti būtina ne tik su akimis, bet ir su protu).
 93. Niekas negali nuspėti brangakmenio vertės pagal dėžutę.
 94. Niekas nežino kito žmogaus naštos svorio.
 95. Noras yra minties tėvas (Norai sukelia įvairias mintis).
 96. Noras yra proto ir nuovokos galąstuvas.
 97. Nuo ko priklauso jūsų sėkmė? Nuo to, ką, su kuo, kada, kur ir kaip kalbate.
 98. Nuotykiai yra nuotykių ieškotojams.

O[keisti]

 1. Obuolys kas dieną ir nebereikės gydytojo nė vieno.
 2. Obuolys nuo medžio niekada toli nekrenta.
 3. Orų keiksnojimas niekada nebuvo geras ūkininkavimas.

P[keisti]

 1. Pagailėk rykštės ir sugadink vaiką.
 2. Pagirk jūrą, bet laikykis ant kranto.
 3. Pakaruoklio namuose apie virvę nekalbama.
 4. Palaimintas būna tas, kuris nieko nesitiki, nes jis niekada nebus nusivylęs.
 5. Palik ilgai kalbantį viduryje gatvės.
 6. Pamaitintas skalikas niekada nemedžioja.
 7. Pamalonink akį ir užkrėsk maru širdį (kažką gražaus pamačius širdis to užsinori).
 8. Panašus gydo panašų.
 9. Paprastai mes būname geriausi žmonės, kai sunkiausiai susergame.
 10. Paprastai viltis – blogas vedlys, nors geras pakeleivis.
 11. Paprotys būna tamsuolio vedlys.
 12. Parkeris galingesnis už kardą.
 13. Pasakyk tiesą ir sugėdink velnią.
 14. Pasisaugok tų, šalia kurių tu turi gyventi.
 15. Pasiųsk vagį pagauti vagį.
 16. Paskirstyk savo išlaidas pagal tai, ką tu turi, o ne pagal tai, ko tu tikiesi.
 17. Paskolink savo pinigų ir prarask draugą.
 18. Paskutinis lašas priverčia puodelį lietis per kraštus.
 19. Patarimo mažiausiai paisoma, kai jo labiausiai reikia.
 20. Patarlės yra patirties vaikai.
 21. Patirtis, be mokymosi, būna geriau, negu mokymasis be patirties.
 22. Patirtis yra žinojimo motina.
 23. Paukštis būna pažįstamas pagal savo toną, žmogus – pagal jo žodžius.
 24. Paukštis rankoje yra vertas dviejų krūmuose.
 25. Pavasaris būna, kai tu jautiesi lyg švilpaudamas net su pilnu batu purvo.
 26. Paveikslas būna vertas tūkstančio žodžių, bet vis dar knygos su paveikslais būna tik vaikučiams.
 27. Pavyduolis šauna į kitus, bet susižeidžia save.
 28. Pavogtas vaisius būna saldus.
 29. Pažadas yra skola.
 30. Pelno be skausmo nebūna.
 31. Pensas sutaupytas būna pensas uždirbtas.
 32. Per daug virėjų sugadina sriubą.
 33. Perteklius padaro nevykėlį.
 34. Pyktis dažnai būna žalingesnis, negu sužeidimas, kuris sukėlė pyktį.
 35. Pyktis ir skubėjimas paslepia gerus patarėjus.
 36. Pyktis yra trumpalaikė beprotybė.
 37. Pyktis nubaudžia pats save.
 38. Pyktis paaštrina drąsą.
 39. Pyktis pas gerą žmogų miršta greitai.
 40. Pilvas išmokina visų menų.
 41. Pinigai būna geras tarnas, bet blogas valdovas.
 42. Pinigai išleisti protui – niekada nebūna išleisti tuščiai.
 43. Pinigų perteklius sugriauna jaunystę.
 44. Pirma nusipelnyk, o po to pageidauk.
 45. Pirmasis įspūdis išsilaiko ilgiausiai.
 46. Pirmasis žingsnis dažniausiai būna sunkiausias.
 47. Pirmasis žingsnis į sveikatą būna pažinti, kad mes jau sergame.
 48. Pirmiausia reikalai – paskui pramogos.
 49. Plačios ausys ir trumpas liežuvis yra geriausia.
 50. Po audros ateina ramybė.
 51. Po pietų pasėdėk truputėlį, po vakarienės nueik mylią.
 52. Pokalbių žmogus, be poelgių, būna kaip sodas pilnas piktžolių.
 53. Potvynis turės atoslūgį.
 54. Praktika išlavina ilgam laikui.
 55. Praktika išlavina tobulai.
 56. Praktika neišlavina tobulai, bet tobula praktika išlavina tobulai.
 57. Praktikuok tai, ką tu propaguoji.
 58. Pranašumas būna geresnis karys negu veržlumas.
 59. Prašyk ir tau bus duota.
 60. Prevencija būna geriau negu gydymas.
 61. Prie savo paties durų išsišluok.
 62. Priekalas smūgių nebijo.
 63. Prieš panėrimą visada būna gilus įkvėpimas.
 64. Prisimintas sielvartas pasaldina dabartinį džiaugsmą.
 65. Prisipažinimas, tai pirmasis žingsnis į gailėjimąsi.
 66. Prisipažinta nuodėmė būna pusiau atleista.
 67. Protas yra geriau negu raumenys.
 68. Protingas pensais – kvailas svarais.
 69. Pudingo įrodymas būna valgyme.
 70. Pupa laisvėje yra geriau negu cukruoti vaisiai kalėjime.
 71. Pusė kepalo yra geriau negu nieko.
 72. Pusė tiesos dažnai būna visas melas.

R[keisti]

 1. Raktas į visą veiksmą glūdi tikėjime.
 2. Rami sąžinė miega ir per griaustinį.
 3. Ramiausi vyrai padaro labiausiai siautėjančias žmonas.
 4. Ramioje jūroje kiekvienas vyras būna laivavedys.
 5. Ramus liežuvis daro išmintingą galvą.
 6. Ramūs vandenys būna giliausi.
 7. Ramūs vandenys teka giliai.
 8. Rask laiko būti draugiškas – tai kelias į laimę. Rask laiko svajoti – tai pakylės tave iki žvaigždžių. Rask laiko mylėti ir būti mylimas – tai dievų privilegija. Rask laiko apsidairyti aplink – juk diena per trumpa, kad galvotum tik apie save. Rask laiko nusijuokti – juk tai sielos muzika.
 9. Rašiklis yra pajėgesnis negu kardas.
 10. Riedantis akmuo samanomis neapauga.
 11. Rykštės darymas savo paties nugarai.
 12. Rinkis žmoną paprastą dieną, ne per išeigines.
 13. Rytojus yra nauja diena.
 14. Rytuose ar vakaruose, bet geriausia – namuose.
 15. Rizikuok maža žuvyte, kad pagautum vieną didelę.
 16. Romoje elkis kaip romėnas.
 17. Rūpinkis pensais ir svarai pasirūpins patys savimi.

S[keisti]

 1. Sąmojį reikia naudoti ne kaip durklą, o kaip skydą.
 2. Saugiausias priešnuodis prieš sielvartą būna įsidarbinimas.
 3. Saugokis prasidėjimų.
 4. Saugokis žmogaus, perskaičiusio tik vieną knygą.
 5. Savyje tu gali atrasti patį geriausią draugą arba patį blogiausią priešą.
 6. Savisauga yra pirmasis gamtos dėsnis.
 7. Sąžiningumas yra geriausia strategija.
 8. Sek paskui tuos, kurie ieško tiesos, tačiau bėk nuo tokių, kurie skelbiasi ją radę.
 9. Sėkmė padaro kvailį, atrodantį protingu.
 10. Sėkmė teikia pirmenybę drąsiausiems.
 11. Sėkmė turi ploną įtvirtinimą (gali greitai nuplaukti šalin).
 12. Sėkmės paslaptis būna tikslo pastovumas.
 13. Sena avis neturėtų rengtis ėriuko stiliumi.
 14. Senas būna auksinis.
 15. Senas jautis aria tiesią vagą.
 16. Senasis garbinimas miršta, nebent tu ugdai jį.
 17. Seni įpročiai miršta sunkiai.
 18. Senos grandinės nutrina mažiau negu naujos.
 19. Senos nuodėmės turi ilgus šešėlius.
 20. Sėsi mintį – pjausi veiksmą, sėsi veiksmą – pjausi įprotį, sėsi įprotį – pjausi charakterį, sėsi charakterį – pjausi likimą.
 21. Skęstantis žmogus griebsis šiaudo.
 22. Skriaudas mes užrašome marmure, o gerumą – dulkėse.
 23. Skubantys kopėjai turi staigių kritimų.
 24. Skubėjimas pridaro šiukšlių.
 25. Skurdas mėgsta draugiją.
 26. Smirdantis vanduo užgesins ugnį.
 27. Smulkūs kirčiai verčia didžius ąžuolus.
 28. Spyna yra geriau negu įtarinėjimas.
 29. Stenkis būti ne sėkmės žmogus, bet vertės žmogus.
 30. Stiprus žmogus ir krioklys patys sau kelią tiesia.
 31. Strėlė, iššauta statmenai į viršų, užkrenta šauliui ant galvos.
 32. Stropumas, be žinių, yra tarsi ugnis be šviesos.
 33. Su ginklo statine nebūna ginčijamasi.
 34. Suklupimas gali sutrukdyti griuvimui.
 35. Sunkiausias bagažas keliautojui būna tuščia piniginė.
 36. Sunkiausias žingsnis būna per slenkstį.
 37. Sunku būna mokėti už košę, kuri jau suvalgyta.
 38. Sūnus lieka sūnumi, kol susiranda sau žmoną, bet duktė lieka dukterimi visam gyvenimui.
 39. Supykusios moterys būna kaip vapsvos.
 40. Susituok skubėdamas – gailėsies laisvalaikiu.
 41. Susivienyję mes išsilaikome, padalyti – krentame.
 42. Suvaldyk savo aistras arba aistros valdys tave.
 43. Sveikas protas sveikame kūne.
 44. Sveikata yra geriau negu turtas.

T[keisti]

 1. Ta ranka, kuri duoda, įgyja.
 2. Ta žuvis bus greitai pagauta, kuri kandžioja kiekvieną masalą.
 3. Tai yra vienoda silpnybė – tiek pasitikėti kiekvienu, tiek nepasitikėti nė vienu.
 4. Tai puikybė, o ne prigimtis daug ko geidžia.
 5. Tai taip pat turėtų praeiti.
 6. Tai, ką „jie sakė”, yra pusiau melas.
 7. Tai, kas tavęs nenužudo, padaro tave stipresniu.
 8. Tai, kas turi įvykti, teįvyksta.
 9. Taikykis į mėnulį, jeigu nepataikysi – nukrisi tarp žvaigždžių.
 10. Tampame tuo, ką valgome.
 11. Tamsiausia valanda būna prieš aušrą.
 12. Tarp medžių nesimato miško.
 13. Tas būna kvailys, kuris negali būti piktas; bet tas būna protingas, kuris nebus.
 14. Tas juokiasi geriausiai, kuris juokiasi paskutinis.
 15. Tas pamokslauja pagrįstai, kuris gyvena tinkamai.
 16. Tas paskelbia save kaltu, kuris pateisina save prieš apkaltinimą.
 17. Tas pradeda mirti, kuris apleidžia savo troškimus.
 18. Tas, kas gailisi blogų, kenkia geriems.
 19. Tas, kas gyvena per greitai, miršta per anksti.
 20. Tas, kas žaidžia su katėmis, privalo tikėtis, kad jam bus įbrėžta.
 21. Tas, kuris atsisiuntė velnią, turi padaryti geriausia iš jo.
 22. Tas, kuris būna nusiritęs, negali padėti tam, kuris randasi žemai.
 23. Tas, kuris būna per daug išdidus, kad prašytų, būna per daug didelis, kad gautų.
 24. Tas, kuris būna piktas, retai kada jaučiasi patogiai.
 25. Tas, kuris dirba, būna gundomas vieno velnio; tas, kuris nieko neveikia, būna gundomas tūkstančio.
 26. Tas, kuris duoda dėkingam žmogui, nesijaudina dėl palūkanų.
 27. Tas, kuris gali, daro; tas, kuris negali, mokina.
 28. Tas, kuris gauna, užmiršta, bet tas, kuris vis dar trokšta, būna priverstas galvoti.
 29. Tas, kuris gyvena pagal prigimtį, niekada nebus vargšas, o tas, kuris gyvena remdamasis nuomonėmis, niekada nebus turtingas.
 30. Tas, kuris gyvena prie kardo, mirs nuo kardo.
 31. Tas, kuris gyvena stikliniame name, neturėtų mėtytis akmenimis.
 32. Tas, kuris ieško rūpesčių, visada jų suranda.
 33. Tas, kuris išsilaiko iki paskutinio, juokiasi paskutinis.
 34. Tas, kuris kovoja ir pabėga, išlieka ir kitos dienos kovai.
 35. Tas, kuris miega, pamiršta savo alkį.
 36. Tas, kuris negali paklusti, negali įsakinėti.
 37. Tas, kuris neturi gailestingumo, nenusipelno malonės.
 38. Tas, kuris neturi geraširdiškumo, nenusipelno pasigailėjimo.
 39. Tas, kuris nieko nežino, niekuom ir neabejoja.
 40. Tas, kuris nori pagauti paukštį, turi neišgąsdinti jo.
 41. Tas, kuris pavogs kiaušinį, pavogs ir jautį.
 42. Tas, kuris pučia, būdamas dulkėse, prisipildo jomis savo akis.
 43. Tas, kuris ruošiasi lipti kopėčiomis, privalo pradėti nuo apačios.
 44. Tas, kuris sako bet ką, kas jam patinka, išgirs tai, kas jam nepatinka.
 45. Tas, kuris sėja, pasitiki Dievu.
 46. Tas, kuris sumoka dūdelės grojikui, tas gali užsakyti ir melodiją.
 47. Tas, kuris turi dukterų, visada būna ganytojas.
 48. Tas, kuris uždengia tave, atranda tave.
 49. Tas, kuris vaikščioja basas, neturėtų sodinti spyglius.
 50. Tas, kuris vaikšto su padoriais žmonėmis, būna vienas iš jų.
 51. Tas, kuris valdytų, turi girdėti, bet būti kurčias; matyti, bet būti aklas.
 52. Tas, kuris valgo, kol suserga, turi pasninkauti, kol pasijus geriau.
 53. Tas, kuris vieną kartą gimė, vieną kartą turi mirti.
 54. Tas, kuris žudo liūtą, kai jo nebūna, bijo pelės, kai ji pasirodo.
 55. Tasai pagelbsti menkai, kuris nepadeda pats sau.
 56. Tau reikia užmauti masalą ant kabliuko, kad pagautum žuvį.
 57. Ten nebūna gero sutarimo, kur kiekvienas žmogus būna lordas.
 58. Tie giriasi daugiausiai, kurie gali padaryti mažiausiai.
 59. Tie, kurie daugiausiai myli, būna mažiausiai vertinami.
 60. Tie, kurie norėtų būti jauni, kai jie bus seni, turėtų būti seni, kai jie būna jauni.
 61. Tie, kurie turi daug reikalų, privalo daug atsiprašinėti.
 62. Tiesa būna keistesnė negu pramanas.
 63. Tiesa grįžta, kur jau vieną kartą apsilankė.
 64. Tiesa išlys.
 65. Tik batų dėvėtojas žino, kurioje vietoje jam spaudžia.
 66. Tik keli būna pasiruošę pasitikėti savimi.
 67. Tikėjimas, be veiksmų, būna miręs.
 68. Tikėjimas perkelia kalnus.
 69. Tikėkis geriausio, bet ruoškis blogiausiam.
 70. Tikslas pateisina priemones.
 71. Tyla yra auksas.
 72. Tyla reiškia sutikimą.
 73. Tokių pačių plunksnų paukščiai būriasi kartu.
 74. Toli nuo teismo – toli nuo atsargumo.
 75. Triukšmingas paukščių medžiotojas nepagauna paukščių.
 76. Troškimas būna maitinamas uždelsimu.
 77. Trumpas pažinimas atneša apgailestavimą.
 78. Trumpiausias atsakymas yra darymas.
 79. Trumpumas (minties išreiškime) yra žinojimo siela.
 80. Truputis mokymosi yra pavojingas dalykas.
 81. Truputis vėjo užkuria, daug – užgesina ugnį.
 82. Tu esi atsakingas už save.
 83. Tu gali nuspręsti apie žmogų pagal kompaniją, kurioje jis laikosi.
 84. Tu gali palydėti arklį prie vandens, bet tu negali priversti jo gerti.
 85. Tu gauni tai, už ką susimokėjai.
 86. Tu neapgausi nė vieno, išskyrus tik tuos, kurie tavimi pasitiki.
 87. Tu negali bėgti su kiškiu ir medžioti su skalikais.
 88. Tu negali iškepti omleto nesudaužęs kiaušinių.
 89. Tu negali išlaisvinti žuvies nuo vandens.
 90. Tu negali išmokinti seną šunį naujų triukų.
 91. Tu negali pabėgti nuo savo likimo.
 92. Tu negali padaryti šilkinės piniginės iš paršelio ausies.
 93. Tu negali pamelžti karvės, sukištomis į kišenes rankomis.
 94. Tu negali papasakoti apie knygą pagal jos viršelį.
 95. Tu negali prarasti, ko niekada neturėjai.
 96. Tu negali valgyti pyragaitį ir tuo pačiu jį turėti.
 97. Tu neturėtum tikėtis senos galvos ant jaunų pečių.
 98. Tu niekada nepasigendi vandens, kol neišdžiūva šulinys.
 99. Tu niekada nežinai, ką tu gali padaryti, kol tu nepabandai.
 100. Tu niekada nežinai, ką tu turi, kol neprarandi tai.
 101. Tu turėtum gulti su ėriuku, o keltis su vyturiu.
 102. Tu turi prarasti musę, kad sugautum upėtakį.
 103. Turtingieji tarnauja išmintingam žmogui, bet įsakinėja kvailiui.
 104. Turtingo žmogaus juokelis visada būna juokingas.
 105. Tuščia statinė sukelia didžiausią triukšmą.
 106. Tuščias maišas negali stovėti tiesiai.
 107. Tuščias pilvas niekieno nesiklauso.
 108. Tušti indai sukelia daugiausiai triukšmo.
 109. Tvarkyk šieną, kol šviečia saulė.

U[keisti]

 1. Uncija prevencijos būna verta svarą gydymo.
 2. Užsiaugink varną ir ji iškapos tau akis.
 3. Uždraustas vaisius būna saldžiausias.
 4. dėmesingumą atlyginama.
 5. Užmušti du paukščius vienu akmeniu.
 6. Užsirašyk patarimą to, kuris tave myli, nors dabar tas patarimas tau nepatinka.

V[keisti]

 1. Vagis galvoja, kad visi vagia.
 2. Valanda gali sugriauti tai, kas per amžius buvo statoma.
 3. Valdžia traukia korumpuotąjį (paperkamas žmogus siekia valdžios, nes iš to jis tikisi gauti asmeninės naudos).
 4. Valgyk porus kovą, česnakus – gegužę, tada visus likusius metus gydytojai galės linksmintis.
 5. Valgyk tam, kad gyventum, o ne gyvenk tam, kad valgytum.
 6. Vanagas vanagui akies nekerta.
 7. Vargas tam namui, kuriame nėra pabarimo.
 8. Vargšas žmogus ieško mėsos savo skrandžiui, turtingas žmogus – vietos skrandyje savo mėsai.
 9. Varna išvyko pakeliauti į užsienį ir sugrįžo tokia pat juoda.
 10. Vartok minkštus žodžius ir stiprius argumentus.
 11. Veidas yra širdies rodiklis.
 12. Veidas nėra rodyklė širdžiai.
 13. Veiksmai yra vaisiai – žodžiai yra lapai.
 14. Veiksmai kalba garsiau negu žodžiai.
 15. Veiksmas yra teisingas žinių vaisius.
 16. Vėjo pūstelėjimas ir visuotinis gyrimasis sveria tiek pat.
 17. Vėlyvi vaikai būna ankstyvi našlaičiai.
 18. Velnias randa darbo nieko neveikiančioms rankoms.
 19. Velnias šoka tuščiose kišenėse.
 20. Versliam kvailiui tereikia tik truputį žinoti.
 21. Vertė viskam yra nustatoma vien tik pagal dviejų žmonių susitarimą.
 22. Vertinga žmona būna karūna savo vyrui.
 23. Vienas daro žalą, o kitas neša kaltę.
 24. Vienas geras darbas gimdo kitą.
 25. Vienas įstatymas būna turtingiems, o kitas – vargšams.
 26. Vienas paveikslas yra vertas dešimties tūkstančių žodžių.
 27. Vienas savanoris yra vertas dviejų žmonių, užverbuotų jėga.
 28. Vienas supuvęs obuolys sugadina visą statinę.
 29. Vienas tėvas yra geriau nei šimtas mokytojų.
 30. Vieno žmogaus mėsa kitam žmogui būna nuodas (kas tinka vienam, nebūtinai tinka ir kitam).
 31. Vieno žmogaus šiukšlė kitam žmogui būna lobis.
 32. Vieno žmogaus žinojimas yra daugelio išmintis.
 33. Viltys yra kvailio pajamos.
 34. Vinis, kuri išsikiša, būna daužoma.
 35. Vis tebežvejoja tas, kuris vieną pagavo.
 36. Visada būna ramybė prieš audrą.
 37. Visas laimingumas būna sąmonėje.
 38. Visi daiktai keičiasi ir mes su jais.
 39. Visi geri dalykai turi pradžią ir pabaigą.
 40. Visi nori į dangų, bet niekas nenori mirti.
 41. Visi prašo, kad žmogus būtų turtingas, bet nė vienas, kad jis būtų geras.
 42. Visi už vieną ir vienas už visus.
 43. Viskam yra laikas ir vieta.
 44. Viskas ateina pas tą, kuris laukia.
 45. Viskas gerai, kas gerai baigiasi.
 46. Viskas turi savo laiką.
 47. Visko trokšta – viską praranda.
 48. Vynas nustato protui kraštus.
 49. Vyras be apdairumo kaip laivas be inkaro.
 50. Vyras be žmonos būna tik pusė žmogaus.

Ž[keisti]

 1. Žaidimo pabaigoje karalius ir pėstininkas dedami į tą patį krepšelį.
 2. Žalia oda išsitemps.
 3. Žemė padaro visus dalykus ir pasiima juos atgal.
 4. Žinojimas yra jėga.
 5. Žiūrėk, prieš įlipdamas.
 6. Žiurkės skęstantį laivą palieka.
 7. Žmogaus namai yra jo tvirtovė.
 8. Žmogaus pirmasis rūpestis turėtų būti – išvengti jo paties širdies priekaištų; jo sekantis rūpestis – ištrūkti iš šio pasaulio pasmerkimo.
 9. Žmogus būna pažįstamas pagal kompaniją, kurioje jis laikosi.
 10. Žmogus gali mirti senas trisdešimties ir jaunas aštuoniasdešimties.
 11. Žmogus yra senas tiek, kiek jis pats jaučiasi tokiu esantis.
 12. Žmogus negali gyventi vien tik duona.
 13. Žmogus neplauna savo purvinų marškinių viešumoje.
 14. Žmogus, be religijos, būna arklys be apynasrio.
 15. Žmogus, kuris kovos, ras vėzdą kiekvienoje tvoroje.
 16. Žmogus, kuris siekia keršto, turėtų išsikasti dvi kapo duobes.
 17. Žmonės, su vaško galvomis, neturėtų vaikščioti saulėje.
 18. Žolė visada būna žalesnė kitoje tvoros pusėje.
 19. Žuvis seka masalą.
 20. Žvakės šviesa apšviečia kitus ir sunaikina save.