Išmintis

Iš Wikiquote.
(Nukreipta iš Išmintingas)
Jump to navigation Jump to search

Biblija[keisti]

 1. Išminčius tenesididžiuoja savo išmintimi. – Jer 9, 22.
 2. Išminties pradžia yra tokia: įsigyk išminties, įsigyk supratimo, nors tai kainuotų visą, ką turi. – Pat 4, 7.
 3. Išmintinga moteris statosi namus, o kvailoji savuosius nugriauna savo rankomis. – Pat 14, 1.
 4. Išmintingas vaikas tėvui džiaugsmas, o paikas vaikas – skausmas motinai. – Pat 10, 1.
 5. Išmintis yra Dievo dovana. – Išm 8, 16.
 6. Išmintis padeda pelnyti sėkmęKoh 10, 10.
 7. Kam gi kvailiui pinigai? Kad nusipirktų išminties, nes jam dar trūksta proto? – Pat 17, 16.
 8. Kur yra daug išminties, ten daug ir apmaudo; ir kas daugina žinojimą, didina ir kentėjimą. – Koh 1, 18.
 9. Kvailo žmogaus kelias jam pačiam atrodo teisingas, o išmintingas žmogus klauso patarimo. – Pat 12, 15.
 10. Net kvailys yra laikomas išmintingu, jeigu tyli; protingu, jeigu laiku užsičiaupia. – Pat 17, 28.

Aforizmai ir sentencijos[keisti]

 1. Aforizmai – tai išmintis portatyvine forma, minčių ir jausmų koncentruotas ekstraktas. – V. R. Oldžeris.
 2. Aklas tikėjimasišminties kapai. – J. V. Gėtė.
 3. Apsirikti gali ir išmintingas. Neprisipažinti apsirikęs gali tik kvailys. – Ciceronas.
 4. Aukščiausioji žmogiškoji išmintis – sugebėjimas prisitaikyti prie aplinkybių ir išlaikyti ramybę per visas audras. – D. Defo.
 5. Dažnai pakanka ir vieno žodžio, kad pasirodytum išmintingas arba kvailas. – Konfucijus.
 6. Dieve, duok man kantrybės, kad nesipriešinčiau tam, ko negaliu pakeisti, drąsos – kad pakeisčiau tą, ką galiu, ir išminties – kad visada sugebėčiau viena nuo kita atskirti. – K. Vonegutas.
 7. Didžiausia išmintis – skirti gėrį nuo blogio. – Sokratas.
 8. Didžioji išmintis lyg kvailumas; didžiausia gražbylystė lyg mikčiojimas. – Lao Dzė.
 9. Gamta nesako vieno, o išmintis – kito. – Juvenalis.
 10. Gyvenimą valdo likimas, ne išmintis. – Ciceronas.
 11. Gyvenimo išmintis visada gilesnė ir platesnė už žmonių išmintį. – M. Gorkis.
 12. Ideali išmintis turi keturias dalis: atlikti viską taip, kaip reikia. Teisingumas: vienodai daryti ir privačius, ir viešus darbus. Tvirtumas: ne bėgti nuo pavojų, o stoti su jais akis į akį. Santūrumas: sumažinti troškimus ir gyventi vienodu ritmu. – Platonas.
 13. Išminčiai svetima tai, kas prieš prigimtį eina. – Juvenalis.
 14. Išminties menas – žinoti, į ką neverta kreipti dėmesio. – V. Džeimsas.
 15. Išminties pamatas kantrybė. – Platonas.
 16. Išminties taisyklė tokia: naudokis, bet nepiktnaudžiauk. Nei susilaikymas, nei nesaikingumas laimės nesuteikia. – Volteras.
 17. Išmintingas – kuris žino reikalingus dalykus, o ne daugelį. – Aischilas.
 18. Išmintingas ne tas, kuris daug žino, o tas, kurio žinios naudingos. – Aischilas.
 19. Išmintingas nepraranda saiko net tada, kai daro gerus darbus. – Juvenalis.
 20. Išmintingas raitelis, plaukdamas per upę, arklio nekeičia. – A. Linkolnas.
 21. Išmintingas žmogus pasiekia pergalę ir tuo pasitenkina. Jis nesiima smurto. – Lao Dzė.
 22. Išmintingas žmogus siekia ne to, kas malonu, bet to, kas apsaugo nuo nemalonumų. – Aristotelis.
 23. Išmintingas žmogus sugeba pasirinkti kelią. Tai labai svarbu: jei einame ten, kur srovė neša, pasmerkiame save kančiai, o valdydami gyvenimo laivą – dedame laimės pagrindus. – Dž. B. Šo.
 24. Išmintingas žmogus visuomet turi rinktis didžių žmonių išbandytus kelius ir sekti pačiais įžymiausiais. Jeigu jis ir nepasieks jų didybės, bent jį bus palietęs šioks toks atspindys. – N. Makiavelis.
 25. Išmintingasis atmeta nesaikingumą, vengia ištaigos ir atsisako pertekliaus. – Lao Dzė.
 26. Išmintį grindžia kantrybė. – Platonas.
 27. Išmintis ateina per klaidas. – Aischilas.
 28. Išmintis įgyjama ne pagal metus, o pagal sugebėjimus. – Plautas.
 29. Išmintis yra tobulas viršūnę ir gėrį pasiekęs protas. Ji – gyvenimo menas. – Seneka.
 30. Išmintis yra sielos sveikata, todėl išmintingus išmintinga gerbti. – Ciceronas.
 31. Išmintis yra žmonių pažinimas. – Konfucijus.
 32. Išmintis – likimo nugalėtoja. – Juvenalis.
 33. Išmintis pasireiškia ne tiek mokyme, kiek gyvenime; proto ryžtingume ir godumo suvaldyme. Ji moko mus ne tik kalbėti, bet ir elgtis bei derinti savo žodžius ir veiksmus. – Seneka.
 34. Išmintispatirties duktė. – L. da Vinčis.
 35. Jaunystėje ir grožyje išminties yra, tačiau labai mažai. – Homeras.
 36. Kaip nėra nieko kvailesnio už išmintį ne vietoje, taip nieko negali būti negudresnio už paiką protingumą. – Erazmas Roterdamietis.
 37. Kalba duota visiems, o išmintis – nedaugeliui. – Katonas.
 38. Kas niekada nedarė kvailysčių, tas ne toks išmintingas, kaip jam atrodo. – F. de Larošfuko.
 39. Kiekvienas, norintis būti laimingas, privalo išmokti branginti išmintį ir trokšti suprasti, ką jis čia, šioje planetoje, veikia. – R. Šarma.
 40. Knyga yra pasaulį girdanti išminties upė. – Sokratas.
 41. Kuo žmogus protingesnis ir išmintingesnis, tuo jis tampa labiau neapkenčiamas, kai praranda savo garbingumo reputaciją. – Ciceronas.
 42. Kvaila greitai trokšti išminties. – B. Franklinas.
 43. Manau, jog daugelis būtų pasiekę išmintį, jei nebūtų manę, kad jau yra pasiekę. – Seneka.
 44. Meilė gaivina išmintį, o išmintis – meilę. – M. Meterlinkas.
 45. Menas būti išmintingam – tai žinoti, į ką nereikia kreipti dėmesio. – V. Džeimsas.
 46. Mokėti sentiišminties viršūnė ir viena iš sudėtingiausių gyvenimo didžiojo meno briaunų. – A. F. Amjelis.
 47. Net išmintingiausi žmonės neretai elgiasi ne tik labai keistai, bet ir juokingai nelogiškai. - S. Ficekas.
 48. Neturtingo žmogaus išmintis yra niekinama, o jo žodžiai neišklausomi. – Ekleziastas 9, 17.
 49. Nėra tokio, kuris būtų išmintingas absoliučiai visada. – Plinijus Jaunesnysis.
 50. Nieko neverta išmintis ir įžvalgumas, jei nepajėgiama pasinaudoti progaMencijus.
 51. Pagarba tiesaiišminties pradžia. – A. Gercenas.
 52. Pati mažiausia vertybė – tai turtas, pati didžiausia – išmintis. – G. E. Lesingas.
 53. Patirtis didina mūsų išmintį, bet nemažina mūsų kvailumo. – H. V. Šo.
 54. Pirma išmok doros, o paskui išminties, nes be pirmosios sunku išmokti antrosios. – Seneka.
 55. Protas duotas žmogui tam, kad jis išmintingai gyventų, o ne tam, kad matytų, jog gyvena neišmintingai. – V. Belinskis.
 56. Saikas – tai valia ir išmintis. – L. Bušma.
 57. Senovės išmintis paliko tokią galybę aforizmų, kad jie kaip akmuo ant akmens sudaro ištisą neįveikiamą sieną. – M. Saltykovas-Ščedrinas.
 58. Sokratas buvo išmintingas todėl, kad nemanė žinąs ko nežinojo. – Ciceronas.
 59. Su išmintimi ateina ir požiūrio platumas. – H. D. Toro.
 60. Supratimas yra patirties išdava, idėja – jos vaisius: pirmajam reikia proto, antrajam – išminties. – J. V. Gėtė.
 61. Sutikęs išmintingą žmogų, stenkis jam prilygti. Pamatęs nedorą, pažvelk į savo vidų, pasižiūrėk, koks tu esi. – Konfucijus.
 62. Šiek tiek pasitrynęs išminties srityje žmogus nenusirita į visišką niekšiškumą; dažai įsigėrė giliai, jų neįmanoma iš visur ištrinti ir pakeisti blogio spalva. – Seneka.
 63. Tačiau tik vienas užsiėmimas yra iš tiesų laisvas, nes daro žmogų laisvą. Tai – išmintis, kilni, narsi, didžiadvasiška. Visa kita yra menka ir vaikiška. – Seneka.
 64. Tikrai išmintingas žmogus yra tas, kuris siekia žmogų, kurio nesupranta. – P. Hein.
 65. Tikroji išmintis – pasaulio pažinimas per skausmą, džiaugsmą, sunkiu triūsu, išnaudojant kiekvieną akimirką, kiekvieną atodūsį, kol tai taps mūsų savastimi, nes tik tai, kas tvirtai įsišaknija mumyse, yra tikroji mūsų esybės dalis. – Tomas Vulfas.
 66. Turėti išminties nepakanka, dar reikia mokėti ja naudotis. – Ciceronas.
 67. Visa problema su pasauliu yra ta, kad kvailiai ir fanatikai visada tokie savimi pasitikintys, o išmintingesni – tokie pilni dvejonių. – B. Raselas.
 68. Visur ir visada elkis taip, kad nepraeitų nė valandos, per kurią neįgytum išminties; juk išminties verta mokytis ir iš nemokšų. – U. al Maalis.
 69. Žinau, Liucijau, jog tau aišku, kad niekas negali ne tik laimingai, bet ir pakenčiamai gyventi neužsiiminėdamas filosofija ir kad gyvenimą laimingą padaro tik tikroji išmintis, o pakenčiamą – jos pradai. – Seneka.
 70. Žmonių išmintis proporcinga ne jų patirčiai, o sugebėjimui jos įgyti. – Dž. B. Šo.

Patarlės ir priežodžiai[keisti]

Afrikiečių[keisti]

 1. Geros valios žmogus yra ne tik turtingas, bet ir išmintingas.
 2. Išmintingam užtenka žodžio.
 3. Išmintingas yra tas žmogus, kuris nesijaudina dėl dalykų, kurių jis neturi, bet džiaugiasi tais dalykais, kuriuos jis turi.
 4. Išmintingas žmogus, kuris žino patarles, suderina sunkumus.
 5. Išmintingas žmogus turi žinoti savo bendruomenės kalbą, pasakas ir patarles.

Arabų[keisti]

 1. Ne tas išmintingas, kuris moka atskirti gėrį nuo blogio, bet tas, kuris iš dviejų blogybių moka išsirinkti mažesnę.

Danų[keisti]

 1. Išmintis – brangiausia našta kelionėje.

Indėnų[keisti]

 1. Siek išminties, o ne žinių. Žinios – tai praeitis. Išmintis – tai ateitis.

Indų[keisti]

 1. Išmintingas žmogus amžinos ramybės ieško ir ją randa savyje.
 2. Nesiimti jokių darbų – tai pirmas išminties požymis; pradėjus darbą – užbaigti iki galo – antras išminties požymis.

Kinų[keisti]

 1. Išmintingas žmogus amžinos ramybės ieško ir ją randa savyje.
 2. Išmintingieji tyli, gabieji kalba, o kvailiai ginčijasi.
 3. Išmintis, kaip ir kvailybė, atsiskleidžia ginče.
 4. Nepadarytas darbas – prarasta išmintis.
 5. Pušis žaliuoja žiemą, išmintis – negandoje.
 6. Skubančiam visada trūksta išminties.

Lietuvių[keisti]

 1. Didelis juokas – maža išmintis.
 2. Didi išmintis mažoj galvelėj sutelpa.
 3. Didi išmintis pro mažą gerklę neišlenda.
 4. Išminties turi sulig vartais.
 5. Išmintingam nepritinka pykti.
 6. Ne tas išmintingas, kuris moka atskirti gėrį nuo blogio, bet tas, kuris iš dviejų blogybių moka išsirinkti mažesnę.
 7. Protas išmintį vedžioja.
 8. Verčiau išmintingas pabars, nei kvailas prigaus.

Persų[keisti]

 1. Perspėk kvailą – jis tavęs nekęs, perspėk išmintingą – jis tave mylės.

Romėnų[keisti]

 1. Išmintis – visų vertybių motina.

Vietnamiečių[keisti]

 1. Kiekviena gyvenimo diena prideda dalelytę išminties.

Žydų[keisti]

 1. Būk išmintingas ne žodžiais, o savo darbais.

Taip pat skaitykite[keisti]