Arklys

Iš Wikiquote.
Jump to navigation Jump to search
Arklys

Aforizmai ir sentencijos[keisti]

 1. Išmintingas raitelis, plaukdamas per upę, arklio nekeičia. – A. Linkolnas.
 2. Karštas arklys kartu su raiteliu gali nusisukti sprandą kaip tik tame takelyje, kuriuo atsargus asilas žingsniuoja neklupdamas. – G. E. Lesingas.

Patarlės ir priežodžiai[keisti]

Kinų[keisti]

 1. Arklys su nutrinta nugara baikštus, žmogus su nešvaria sąžine – neramus.
 2. Visi arkliai klumpa, visi žmonės klysta.
 3. Žirgą puošia ne balnas, žmogų – ne drabužiai.

Lietuvių[keisti]

 1. Ant arklio jojo, arklio ieškojo (sakoma, kai žmogus turi daiktą po ranka ir jo dar ieško).
 2. Ant arklio jojo – arklio ieškojo, žmonių klausinėjo, o ką sakė – negirdėjo.
 3. Ant svetimo arklio toli nenujosi.
 4. Apsimoka kaip arkliui šiaudai.
 5. Arkliams avižos brangesnės už auksą.
 6. Arklio, kuris veža, botagu nepliek.
 7. Arklio nešėręs, toli nevažiuosi.
 8. Arklio nugara javai dera.
 9. Arklio saugokis iš užpakalio, karvės – iš priekio, o pikto žmogaus – iš visų pusių.
 10. Arkliui koją kausto, o varlė savo atkiša.
 11. Arklius išvogus rakina tvartą.
 12. Arklius pavogus, vėlu rakinti kūtę[1].
 13. Arklį gavęs, gaidžio negeisk.
 14. Arklį pažinsi iš dantų, žmogų – iš kalbų.
 15. Arklį pažinsi kelionėj, o draugą – bėdoj.
 16. Arklį stačias šersi – gulomis važiuosi, gulomis šersi – stačias važiuosi.
 17. Arklys ant keturių kojų suklumpa, o žmogus su vienu liežuviu nesuklups!
 18. Arklys ir keturiomis kojomis suklumpa.
 19. Arklys neėdęs žagrės netrauks.
 20. Arklys pakeičia plauką, žmogus savo charakterio negali pakeisti.
 21. Arklys suklumpa ir keturiomis kojomis, o žmogus dviem nesuklups!
 22. Atgausi iš arklio avižas.
 23. Auksas mėginasi ugnyje, vežimas ant gruodo, arklys naktyje, o žmogus bėdoje.
 24. Bėga kaip arklys, dagį po uodega gavęs.
 25. Blogas arklys ir pro lanką daboja[2], ar vežimas didelis.
 26. Dar arklio neturi, o jau pavalkus mieruoja[3].
 27. Davei arklį – duok ir balną.
 28. Didelis kaip arklys, kvailas kaip višta.
 29. Dirba kaip arklys.
 30. Dykas[4] kaip arklys, linksmas kaip gaidys.
 31. Dovanai reik greito arklio.
 32. Dovanotam arkliui į dantis nežiūri.
 33. Eiklų arklį ir šiaudas baido.
 34. Einant arti, reikia arklį gerai pašerti.
 35. Geram arkliui nereikia botago.
 36. Glostė čigonas arklį iš tyko, iš po nakties arklys išnyko.
 37. Gulom šėręs, arkliu nevažiuosi.
 38. Ir arklys arklio dykai nekaso.
 39. Jei nebūt arklys nudvėsęs, būt ir nuo ėdimo atpratęs.
 40. Jei peršokai per arklį, peršok ir per uodegą.
 41. Jurgis pas mergas, o arklys į lankas.
 42. Kad arklį sega, ir varlė koją kelia.
 43. Kad arklį už karčių paleidai, už uodegos neišlaikysi.
 44. Katras arklys avižų neėda.
 45. Ne tas arklys avižas ėda, katras vežimą traukia, bet tas, katras stainėj[5] stovi.
 46. Ne tas arklys avižas ėda, kuris dirba.
 47. Nešertą arklį tik vilkas jodo.
 48. Nešerti arkliai ir kieme suklups.
 49. Nė vienas arklys nedvėsė pavalkais nemautas.
 50. Nėra arklio – nereikia ir kamanų.
 51. Pavogė arklį – pridėk ir balną.
 52. Pavogė arklį – pridėk ir kamanas.
 53. Pradeda adata, baigia arkliu.
 54. Rambaus arklio ir rimbas nepataisys.
 55. Rambų arklį tik vilko dantis pataiso.
 56. Ratai be arklio netoli nuvažiuos.
 57. Skolintas arklys ant lygaus kelio klumpa.
 58. Spardosi kaip arklys.
 59. Tiek teatgausi iš arklio avižas.
 60. Trumpą raikštį ir ramus arklys nutraukia.
 61. Turi arklį – turėk ir vežimą.
 62. Vogtu arkliu tik kalėjiman važiuoti.
 63. Žvengia kaip arklys.

Žydų[keisti]

 1. Bijok ožio iš priekio, arklio – iš už nugaros, kvailio – iš visų pusių.

Žodžių paaiškinimai[keisti]

 1. Tvartą.
 2. Saugo.
 3. Matuoja.
 4. Laisvas, neturintis darbo.
 5. Arklidėje.