Sąžinė

Iš Wikiquote.
Jump to navigation Jump to search

Sentencijos ir aforizmai[keisti]

 1. Anas patenkintas paleistuvyste, kurios siekti kurstė pergalės sunkumas. Šitas patenkintas apgaule: tik nusivylęs sėkme, jis nusivils kalte. Visa tai atsitinka dėl blogų įpročių. Antra vertus, žinok, jog ir labiausiai į blogį linkusiose sielose išlieka gėrio supratimas: jos suvokia niekšybę, tiktai nepaiso jos. Todėl visi nutyli nuodėmes, net viskam klostantis sėkmingai, naudojasi jų vaisiais, o jas pačias slepia. Tik gryna sąžinė nori būti priekyje visų matoma, pašlemėkai net patamsyje nuogastauja. – Seneka.
 2. Aš visada valgiau gyvūnų mėsą jausdamas sąžinės graužatį. – A. Einšteinas.
 3. Aukščiausias teismassąžinės teismas. – V. Hugo.
 4. Būk savo norų ponas ir savo sąžinės vergas. – V. Franklis.
 5. Įstatymas, slypintis mumyse, vadinasi sąžinė. Sąžinė iš teisybės yra mūsų poelgių derinimas su šiuo įstatymu. – I. Kantas.
 6. Jeigu nori kietai miegoti, gulk į patalą su švaria sąžine. – B. Franklinas.
 7. Kiekvienas darbas man bus sąžinės, o ne garbės reikalas. – Seneka.
 8. Menas – tai žmonijos sąžinė. – F. Hebelis.
 9. Pagarba – tai užkarda, lygiai sauganti ir tėvą su motina, ir vaiką; tėvus ji gelbsti nuo sielvarto, vaiką – nuo sąžinės graužimo. – O. de Balzakas.
 10. Pasaulyje nėra niekingesnio bylinėjimosi už tą, į kurį žmogus įsivelia savo sąžinės teisme. – H. Byčeris.
 11. Protas ir sąžinė negali prarasti savo teisių. Jiems galima primeluoti, bet apgauti jų nepavyks. – J. V. Gėtė.
 12. Savo reputacija rūpinasi daugelis, o sąžine – tik vienas kitas. – Publijus Siras.
 13. Sąžinė yra įstatymų įstatymas. – A. de Lamartinas.
 14. Sąžinė – neklystantis teisėjas, kol jos neužmušame. – O. de Balzakas.
 15. Sąžinė yra žydų išradimas. – A. Hitleris.
 16. Sąžinė liguistai jautri. Sąžine galima naudotis, bet, panašiai kaip fantazijos ir skrandžio, jos negalima perkrauti. – R. L. Stivensonas.
 17. Sielvartas – tai kvota. Joks teisėjas nėra toks smulkmeniškas, kaip sąžinė, tardanti pati save. – V. Hugo.
 18. Švari sąžinė yra nuolatinė šventė. – Seneka.
 19. Tik protas, valia, sąžinė išaukština žmogų. – A. Kunanbajevas.
 20. Tyra sąžinė nebijo žmonių, o blogą baugina net vienatvė. – Seneka.
 21. Visada būk savo valios šeimininkas ir savo sąžinės vergas. – M. fon Ebner-Ešenbach.
 22. Žmogus tol klysta, kol gyvena žemėje; bet doras žmogus ir miglotuose siekiuose visada nujaus teisingą kelią, – jį parodo sąžinė. – J. V. Gėtė.
 23. Žmonės niekuomet nejaučia sąžinės graužaties dėl poelgių, tapusių jų įpročiu. – Volteras.

Patarlės ir priežodžiai[keisti]

Afrikiečių[keisti]

 1. Švari sąžinė padaro minkštą pagalvę.

Anglų[keisti]

 1. Kaltai sąžinei nebereikia kaltintojo.
 2. Rami sąžinė miega ir per griaustinį.

Kinų[keisti]

 1. Arklys su nutrinta nugara baikštus, žmogus su nešvaria sąžine – neramus.

Lietuvių[keisti]

 1. Dainuoja tas, kieno sąžinė rami.
 2. Sąžinė graužia.

Nuorodos[keisti]

Wikipedia
Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –