Albertas Einšteinas

Iš Wikiquote.
Peršokti į: navigacija, paiešką

Albertas Einšteinas (vok. Albert Einstein, (1879-1955) – vokiečių fizikas, reliatyvumo teorijos kūrėjas, Nobelio premijos laureatas (1921).

Albertas Einšteinas

Sentencijos ir aforizmai[keisti]

Apie gyvenimą[keisti]

 1. Gyvenimą gali nugyventi dvejopai: taip, tarsi nieko nėra stebuklingo, arba taip, tarsi viskas yra stebuklinga.
 2. Gyvenimas, nukreiptas į asmenišką troškimų tenkinimą, anksčiau ar vėliau atves prie kartaus nusivylimo.
 3. Jei nori gyventi laimingą gyvenimą – susiek jį su tikslu, o ne su kitais žmonėmis ar daiktais.
 4. Kažko vertas tik toks gyvenimas, kuris nugyventas dėl kitų.
 5. Kiek daug žmonių gyvena kasdienių įpročių spąstuose – pusiau sustingę, pusiau išsigandę, pusiau abejingi. Jei norime vertingesnio gyvenimo, privalome nuolat rinktis, kaip gyventi
 6. Žmogus, kuris savo paties ir kitų gyvenimą laiko beprasmišku, yra ne tik nelaimingas, bet ir apskritai tarsi negyvena.

Apie karą[keisti]

 1. Kur yra Žmogus, ten bus karas.
 2. Nežinau, kuo bus kariaujama trečiame pasauliniame kare, tačiau ketvirtajame bus naudojami pagaliai ir akmenys.
 3. Tiems, kurie mano, kad 3-iasis pasaulinis karas išsiplės iki branduolinių sunaikinimų, galiu pasakyti, tik tiek, kad 4-ajame pasauliniame kare bus kariaujama lankais ir strėlėmis.

Apie mąstymą[keisti]

 1. Aš vis mąstau ir mąstau, mąstau mėnesius, metus. 99 kartus iš šimto aš klystu, tačiau vieną kartą esu teisus.
 2. Mąstymas, kuris jus atvedė čia, kur dabar esate, nenuves ten, kur svajojate būti.
 3. Moksliniame mąstyme visuomet esama poezijos elemento. Tikras mokslas ir tikra muzika reikalauja vienatipio mąstymo.
 4. Neįmanoma išspręsti problemų naudojantis tuo pačiu mąstymo būdu, kuriuo jas sukūrėte.

Apie mokslą[keisti]

 1. Diena be mokslo – tuščiai praleista diena. Tiek daug yra ko mokytis ir tiek mažai turime tam laiko.
 2. Jei moksle nori labai greitų ir apčiuopiamų rezultatų – būk geriau batsiuviu.
 3. Mokslas be religijos – nevaisingas. Religija be mokslo – akla.
 4. Mokslas nebuvo ir niekuomet nebus užbaigta knyga. Kiekvienas svarbus laimėjimas iškelia naujų klausimų, o visokia raida ilgainiui susiduria su naujais, kaskart didesniais sunkumais.
 5. Mokslas – tai nenuilstamas ilgaamžis minties siekis susisteminti visus pažintinus pasaulio reiškinius.

Apie žmogų[keisti]

 1. Pasistenk nebūti žmogumi, kuriam sekasi, verčiau būk vertingu žmogumi.
 2. Prieš blogį vieniši žmonės dažnai būna bejėgiai.
 3. Tikroji žmogaus vertė yra tai, kokiu laipsniu ir kokia prasme jis pajėgė išsivaduoti iš savojo „aš”.
 4. Žymaus žmogaus dorovinės savybės galbūt turi didesnę reikšmę šiai kartai ir visai istorijos eigai negu grynai intelektualiniai pasiekimai. Jie daug daugiau priklauso nuo charakterio didybės, negu tai paprastai priimta laikyti.
 5. Žmogus – tai dalis visumos, kurią vadiname visata, ir yra apribotas laiko bei erdvės. Save, savo mintis ir jausmus jis suvokia atskirai nuo visumos – savotiškos savo sąmonės optinės apgaulės. Ši apgaulė – lyg tam tikra mūsų norų apribojimo, prisirišimo prie nedidelio ir netoli mūsų esančio žmonių skaičiaus prizmė. Mūsų užduotis yra iš tos priklausomybės išsilaisvinti taip, kad atjauta pasiektų visus gyvus sutvėrimus ir visą prigimties grožį.

Kitos[keisti]

 1. Ar aš, ar visi kiti yra bepročiai?
 2. Aš esu atsiskyrėlis. Mano širdis niekada nepriklausė nei valstybei, nei tėvynei, nei šeimai, nei draugams.
 3. Aš esu dėkingas visiems, kurie man pasakė „Ne“. Tik dėl jų aš viską pasidarau pats.
 4. Aš nesu apdovanotas jokiu ypatingu talentu. Aš tik siaubingai smalsus.
 5. Aš niekada negalvojau apie ateitį – ji ir pati ateina pakankamai greitai.
 6. Aš tikiu intuicija ir įkvėpimu. Kartais jaučiu esąs teisus, o ne žinau tai.
 7. Auklėtojams derėtų pasirūpinti, kad kartu su žmogaus individualiais gabumais būtų ugdoma ir atsakomybė savo artimiesiems.
 8. Aukščiausias asmens lemtis tarnauti, o ne vadovauti.
 9. Dėl to, kad žmonės myli, gravitacija nėra kalta.
 10. Didžiausia beprotybė yra nuolat darant tą patį tikėtis kitokių rezultatų.
 11. Didžiausias mokytojo pasiekimas yra sugebėjimas pažadinti mokinio kūrybiškumą ir žingeidumą.
 12. Dievas yra ekstravagantiškas, bet ne piktavalis.
 13. Džiaugsmas matyti ir suprasti yra pati gražiausia gamtos dovana.
 14. Fantazija yra svarbiau už žinias, nes žinios yra ribotos.
 15. Fantazija svarbesnė už žinojimą.
 16. Heroizmas pagal komandą, bejausmis smurtas ir visas pasibjaurėtinas absurdas, kuris eina po patriotizmo vardu – kaip aistringai aš jo nekenčiu!
 17. Išsilavinimas yra tai, kas lieka, kai užmirštame visa, ko mus mokė.
 18. Yra pažinimo aistra, lygiai kaip aistra muzikai. Be šios aistros nebūtų nei matematikos, nei tiksliųjų mokslų.
 19. Yra tik du būdai, kaip gyventi. Vienas – galvoti, jog stebuklų nebūna. Kitas – galvoti, jog viskas yra stebuklas.
 20. Jei A gyvenimo sėkmė, tai A lygus X, Y ir Z sumai, kur X – tai darbas, Y – žaidimas, o Z – užčiaupta burna.
 21. Jei jūsų paprašytų surasti adatą šieno kupetoje, jūs ieškotumėte, kol ją rastumėte, o aš ieškočiau, kol surasčiau visas...
 22. Jeigu faktai neatitinka teorijos, pakeiskite faktus.
 23. Jeigu idėja iš pirmo žvilgsnio neatrodo absurdiška – ji yra beviltiška.
 24. Joks tikslas nėra toks kilnus, kad pateisintų negarbingas priemones.
 25. Kai aklas vabalas ropoja kreivos šakos paviršiumi, jis nepastebi, kad jo nueitas kelias iš tikrųjų yra kreivas. Man pasisekė, nes pastebėjau tai, ko vabalas nepastebėjo.
 26. Kai vyrai veda moteris, jie tikisi, kad jos niekada nepasikeis. Kai moterys teka už vyrų, jos tikisi, kad jie pasikeis. Galiausiai abu lieka nusivylę.
 27. Kas nepripažįsta, jog esama neištiriamos paslapties, tas net ir negali būti mokslininkas.
 28. Kas nėra padaręs nei vienos klaidos, niekada nebandė nieko naujo.
 29. Labiausiai nesuvokiama pasaulyje yra tai, kad tas pasaulis yra suvokiamas.
 30. Laikas yra tai, ką rodo laikrodis.
 31. Mano pacifizmas – instinktyvus.
 32. Matematika – tobulas būdas vedžioti save už nosies.
 33. Mes mirtingieji, pasiekiame nemirtingumą po mūsų išliekančiuose dalykuose, kuriuos sukuriame drauge.
 34. Mokslininkus bažnyčia vadino eretikais, tačiau jie buvo tikrai religingi savo tikėjimu į Visatos tvarką.
 35. Mūsų visata yra baigtinė, ir ši mintis yra labai paguodžianti tiems, kurie amžinai pamiršta, kur padėjo savo daiktus.
 36. Nacionalizmas – tai vaikiška liga, tymai, kuriais serga žmonija.
 37. Neatidėliokite rytojui to, ką galite padaryti poryt.
 38. Nėra tokio kilnaus tikslo, kuris pateisintų negarbingas priemones.
 39. Niekada nederėtų problemai užkarti savo išankstinio nusistatymo; geriau ją išnagrinėti, ir sprendimas atsiras savaime.
 40. Nuostabiausias ir giliausias jausmas, kurį galime patirti yra mistiškumas. Tai visų mokslų užuomazga. Tas, kuriam šis jausmas svetimas, kurio niekuo nenustebinsi, kuris paskendęs baimėje, tolygus mirusiam. Jeigu pripažįstame, kad tai, kas neatskleista, tikrai egzistuoja ir pasireiškia aukščiausia išmintimi ir akinančių grožiu, prieinamu neišlavintiems mūsų sugebėjimams, prilygstantiems tik primityvioms formoms, tai – žinojimas.
 41. Pats nuostabiausias dalykas kurį galima išgyventi, yra paslaptingumas. Tai tikrojo meno ir mokslo šaltinis. Tas žmogus, kuriam šis išgyvenimas nepažįstamas, kuris daugiau nesugeba sustingti iš nuostabos ir aiktelėti iš pagarbaus susižavėjimo, yra beveik miręs, jo akys užmerktos.
 42. Politika yra laikina, o lygtis – amžina.
 43. Požiūrio trūkumai tampa charakterio trūkumais.
 44. Realybė yra tik iliuzija, nors ir labai įtikima.
 45. Skaitymas, peržengus tam tikrą amžių, per daug nukreipia protą nuo jo kūrybinių siekių. Bet kuriam per daug skaitančiam ir per mažai galvojančiam žmogui išsivysto tingėjimo mąstyti įprotis.
 46. Su logika nukeliausi iš taško A į tašką B, su vaizduote – visur.
 47. Sunkiausiai pasaulyje suprantamas dalykas yra pajamų mokestis.
 48. Sunkumuose visada slypi galimybės.
 49. Svarbu nenustoti kelti sau klausimus.
 50. Sveiką nuovoką sudaro visi prietarai, išmokti iki sulaukiant 18 metų.
 51. Tai yra teorija, kuri nusprendžia tai, ko mes galime laikytis.
 52. Tėra du tikrai begaliniai dalykai: visata ir kvailystė. Ir dėl visatos aš nesu tikras.
 53. Tiesa – tai, kas išlaiko bandymą.
 54. Vaizduotė yra svarbesnė už žinias.
 55. Visa, ką mes žinome apie realybę, prasideda ir baigiasi patyrimu.
 56. Visi, kas niekuomet neklydo, niekuomet nebandė nieko naujo.
 57. Visi žinojo, kad to padaryti neįmanoma. Vienas to nežinojo, ir padarė atradimą.

Nuorodos[keisti]

Wikipedia
Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –


Commons
Vikitekoje galima rasti vaizdinės, garsinės ar kitokios medžiagos tema