Pereiti prie turinio

Tikslas

Iš Wikiquote.

Sentencijos ir aforizmai[keisti]

 1. Aš niekada nemaniau, kad patogumas ir laimė yra kiekvieno žmogaus gyvenimo tikslas – tokius moralinius idealus aš vadinu „kiaulidės idealais“; idealai, kurie vedė mane gyvenimo keliu ir laikas nuo laiko suteikdavo energijos drąsiai sutikti gyvenimą, buvo geranoriškumas, grožis ir tiesa. – A. Einšteinas.
 2. Būtent toks ir yra gyvenimo tikslas: gyventi taip, kad ir po mirties liktum gyvas. – M. Džalilis.
 3. Charakteris – energingas siekimas užsibrėžtų tikslų. – J. V. Gėtė.
 4. Dauguma tikslo siekiančių žmonių linkę verčiau kartą labai pasistengti, negu atkakliai eiti pasirinktu keliu; tingėdami ir blaškydamiesi jie dažnai praranda savo geriausių sumanymų vaisius ir leidžiasi aplenkiami tų, kurie iškeliavo vėliau už juos ir ėjo lėčiau, bet nesustodami. – Ž. de la Briujeras.
 5. Didieji protai kelia sau tikslus; kiti vadovaujasi troškimais. – V. Irvingas.
 6. Didžių tikslų siekiantis žmogus turi ir didį charakterį, darantį jį švyturiu kitiems. – G. Hėgelis.
 7. Gyvenimas be tikslo yra klaidžiojimas. – Seneka.
 8. Gyvenimo tikslas – išreikšti save. – O. Vaildas.
 9. Gyvenimo tikslas yra tikslingas gyvenimas. – R. Šarma.
 10. Gyvenimo tikslas, jeigu jis yra – nuolatinis pagundų ieškojimas. – O. Vaildas.
 11. Ir lėčiausiai akylai tikslo siekiantis žmogus eina greičiau už klydinėjantį be tikslo. – G. E. Lesingas.
 12. Išsirink aiškų pagrindinį gyvenimo tikslą ir tada derink prie jo visą savo veiklą. – B. Treisis.
 13. Yra žmonių, kurie gyvena be jokio tikslo, praslenka pasaulyje kaip šapelis upėje: jie neina, juos neša. – Seneka.
 14. Jei nori gyventi laimingą gyvenimą – susiek jį su tikslu o ne su kitais žmonėmis ar daiktais. – A. Einšteinas.
 15. Jeigu neturi tikslo, tai nieko neveiki, ir nepadarai nieko reikšminga, jei tikslas menkas. – D.Didro.
 16. Joks tikslas nėra toks kilnus, kad pateisintų negarbingas priemones. – A. Einšteinas.
 17. Kad būtumėte gyvenime sėkmingi, turite išmokti siekti vieno pagrindinio ilgalaikio savo tikslo ir žongliruoti dviem trim trumpalaikiais arba vidutinės trukmės siekiais vienu metu. – Z. Ziglaras.
 18. Kad sukiltų visos žmogaus jėgos, privalu užsibrėžti kokį nors kilnų, įkvepiantį tikslą. – Ž. E. Renanas.
 19. Kai egoistinė laimė yra vienintelis gyvenimo tikslas, gyvenimas labai greitai tampa be tikslo. – R. Rolanas.
 20. Kas eina palengva, neskubėdamas, tam joks kelias neprailgs, kas kantriai ruošiasi kelionei, tas tikrai prieis tikslą. – Ž. de la Briujeras.
 21. Kiekvienas žmogus atskirai ir visi kartu, galima sakyti, turi tam tikrą tikslą, kurio siekdami, jie kažką renkasi ir kažko vengia. – Aristotelis.
 22. Kilnūs tikslai, nors ir nepasiekiami, mums brangesni už žemus tikslus, nors ir pasiektus. – J. V. Gėtė.
 23. Kuo lengviau pasiekiamas tikslas, tuo mažiau jo siekiama. – Plinijus Jaunesnysis.
 24. Laikydami priemones tikslu, žmonės nusivilia savimi ir kitais, todėl iš visos jų veiklos nieko neišeina arba išeina priešingai, negu jie siekia. – J. V. Gėtė.
 25. Laimingo gyvenimo esmė yra tvirta ramybė ir nepajudinamas tikėjimas, o žmonės ieško progų nerimti ne nešdami savo naštą, o vilkdami savo naštą pavojingais gyvenimo keliais. Todėl jie nuolatos tolsta nuo tikslo ir kuo daugiau stengiasi, tuo labiau kliudo sau. Čia taip bėgant labirintu, skubantieji susipainioja. – Seneka.
 26. Mano tikslastiesa, mano padėjėjas – dorovingumas, mano atrama žmogiškumas, mano atokvėpis – menai. – Konfucijus.
 27. Mus vilioja aukštuma, bet ne laiptai į ją: žvelgdami į viršūnę mes norėtume eiti į ją lyguma. – J. V. Gėtė.
 28. Nesigręžiokite atgal, kai jau beveik pasiekėte tikslą. – Publijus Siras.
 29. Netekti gyvybės – menkas dalykas <...> bet matyti, kaip mūsų gyvybė netenka prasmės, kaip nyksta mūsų gyvenimo tikslas – štai kas napakeliama. Neįmanoma gyventi be tikslo. – A. Kamiu.
 30. Nė dienos nenukrypk nuo savo tikslo – štai būdas prailginti laiką, be to, būdas labai geras, nors naudotis juo ir nelengva. – G. K. Lichtenbergas.
 31. Nėra tokio kilnaus tikslo, kuris pateisintų negarbingas priemones. – A. Einšteinas.
 32. Norint pasiekti užsibrėžtą tikslą, praktiškumo reikia ne mažiau kaip žinių. – P. O. Bomaršė.
 33. Pasiekti tikslą yra taip pat blogai, kaip ir niekada jo nepasiekti. – Konfucijus.
 34. Persistengti – nereiškia pasiekti tikslą. – O. de Balzakas.
 35. Pirma, nedaryk nieko be priežasties ir tikslo. Antra, nedaryk nieko, kas neduotų naudos visuomenei. – M. Aurelijus.
 36. Praeitis ir dabartis – mūsų priemonės, tik ateitis – mūsų tikslas. Tad niekuomet negyvename, bet tikimės gyventi, ir visuomet turėdami galimybę būti laimingi, niekuomet ja nepasinaudojame. – B. Paskalis.
 37. Savo tikslu pasirinkime aukščiausiąjį gėrį, prie kurio veržtumės, į kurį žvelgtume atlikdami kiekvieną darbą – kaip jūrininkai, nusakantys kryptį pagal kurią nors žvaigždę. – Seneka.
 38. Sėkmė yra pasekmė, bet tai neturi būti tikslas. – G. Floberas.
 39. Sėkmės paslaptis – tai tikslo pastovumas. – B. Dizraelis.
 40. Teisindamiesi neretai įtikinėjame save, kad nepajėgiame pasiekti tikslo; iš tikrųjų esame ne bejėgiai, o bevaliai. – F. de Larošfuko.
 41. Tik pasiekę tikslą sužinome, kad kelias buvo tinkamas. – P. Valeri.
 42. Tikslas yra ne būti geresniam už kitą, bet būti geresniam už ankstesnį save. – Dalai Lama XIV.
 43. Tikslas turi būti laimė, kitaip ugnis nedegs pakankamai ryškiai, varomoji jėga nebus pakankamai galinga – ir sėkmė nebus visiška. – T. Dreizeris.
 44. Tikslo atkakliai siekiantis žmogus susiranda priemonių, o jei negali jų rasti, sukuria. – V. E. Čeningas.
 45. Tikslo siekimas yra viena svarbiausių sėkmės gyvenime sąlygų, nesvarbu, kokio tikslo yra siekiama. – Dž. D. Rokfeleris II.
 46. Turėk tikslą visam gyvenimui, tikslą tam tikram savo gyvenimo tarpsniui, tikslą tam tikram laikui, tikslą metams, mėnesiui, savaitei, dienai, valandai ir minutei, aukok mažesnius tikslus dėl didesnių. – L. Tolstojus.
 47. Tvirta, sąmoninga, tikra valia pirmiausia susijusi su įsitikinimu, kad tikslas bus pasiektas. – J. V. Gėtė.
 48. Tvirtas ketinimas pasiekti kokį nors tikslą – jau siekiamo tikslo pusiaukelė. – V. Humboltas.
 49. Tvirto charakterio žmogus yra tas, kuris, pirma, užsibrėžia labai turiningus tikslus ir, antra, atkakliai siekia tų tikslų, nes jo individualybė nustotų egzistuoti, jei jis būtų priverstas jų atsisakyti. – G. V. F. Hėgelis.
 50. Užuojauta – blogas palydovas, bet dar blogiau, kai ji tampa tikslu. – E. M. Remarkas.
 51. Žmogui reikia tikslo – ir jis veikiau norės nieko, nei išvis atsisakys norėti. – F. Nyčė.
 52. Žmogus, jei nežino, ko nori, blaškosi net lygiausiame kelyje, o štai vedamas tikslo jis tvirtai juda pirmyn nekreipdamas dėmesio į sunkumus. – T. Karlailis.
 53. Žmogus sutvertas laimei, ir laimė yra visų jo darbų tikslas. – Aristotelis.

Antikiniai posakiai[keisti]

Tantalo kančios.

 • Nepakeliamos kančios dėl to, kad trokštamas tikslas yra arti, o jį pasiekti neįmanoma. Tantalas – sen. graikų mitų personažas – Lydijos ar Frygijos Sipilo miesto karalius, užrūstinęs dievus, už tai pasmerktas Hade kentėti amžiną badą ir troškulį.

Patarlės ir priežodžiai[keisti]

Anglų[keisti]

 1. Tikslas pateisina priemones.

Arabų[keisti]

 1. Dievas su tais, kurie kantriai siekia savo tikslo.

Indėnų[keisti]

 1. Viskas žemėje turi savo tikslą, kiekviena liga – vaistus, kurie ją gydo, o kiekvienas žmogus – paskirtį.

Nuorodos[keisti]

Wikipedia
Wikipedia
Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –


Laisvajame žodyne yra terminas tikslas