Tiesa

Iš Wikiquote.
Jump to navigation Jump to search

Tiesa – kas atitinka tikrovę, teisybę.

Biblija[keisti]

 1. Dievas yra dvasia, ir jo garbintojai turi šlovinti jį dvasia ir tiesa. – Jn 4, 24.

Sentencijos ir aforizmai[keisti]

 1. Aforizmas niekada nesutampa su tiesa; jis arba pusė tiesos arba pusantros. – K. Krauzas.
 2. Aiškų melą, akivaizdų tiesos iškraipymą reikia neigti. – A. Barbiusas.
 3. Argumentų kalbėti tiesą visai nedaug, o meluoti – daugybė. – K. R. Safonas.
 4. Aš esu tik paplūdimyje žaidžiantis vaikas, kol didžiuliai tiesos vandenynai driekiasi prieš mane neatrasti. – I. Niutonas.
 5. Banalybės – tai tiesos invalidai. – A. Dekurselis.
 6. Besąlygiška pagarba autoritetui yra didžiausias tiesos priešas. – A. Einšteinas.
 7. Blogas mokytojas pateikia tiesą, geras moko ją rasti. – A. Dystervegas.
 8. Daug lengviau surasti klaidą negu tiesą. – J. V. Gėtė.
 9. Daugelis ir ginčija tiesą tik todėl, kad ją pripažinę pražūtų. – J. V. Gėtė.
 10. Gera tik visiška tiesa. Pusė tiesos nieko neverta. – S. Cveigas.
 11. Geriau už teisybę laimėti priešą negu su melu draugą. – V. Kudirka.
 12. Gryna ir paprasta tiesa yra retai kada gryna ir niekad paprasta. – O. Vaildas.
 13. Ieškoti tiesos – nereiškia ieškoti to, kas geidžiama. – A. Kamiu.
 14. Istorija – tikras praeities liudininkas, tiesos šviesa, gyvoji atmintis. – Ciceronas.
 15. Išmintinga tik tiesa. – J. V. Gėtė.
 16. Ištikus nelaimei, protaujame daug teisingiau, o sėkmė pasigrobia tiesą. – Seneka.
 17. Yra ginklas, siaubingesnis už šmeižtą, – tai tiesa. – Š. M. de Taleiranas.
 18. Yra tiesų, kurios, kaip ir politinės teisės, neperduodamos nesulaukus tam tikro amžiaus. – A. Gercenas.
 19. Yra trys dalykai, kurių ilgai nenuslėpsi: saulė, mėnulis ir tiesa. – Buda.
 20. Jei moteris turi polinkį į mokslus, tai jos lytiškumas dažniausiai būna sutrikęs... Moteriai nerūpi tiesa! Nuo amžių amžinųjų moteriai niekas nėra toks svetimas, atgrasus, priešiškas kaip tiesa – jos didysis menas yra melas, jos svarbiausias reikalas – iliuzija ir grožis. – F. Nyčė.
 21. Jei reik įstatymą pažeisti dėl valdžios, pažeisk jį, o apskritai vien tiesą gerbk. – Ciceronas.
 22. Jei tiesa nugali melą, vadinasi, ji pergalinga. – J. Laucius.
 23. Jei viena iš siaubingų žmogaus privilegijų yra galimybė numirti vienam, tai ne mažiau žiauri ir neabejotina tiesa yra tai, kad iš tikrųjų žmogui vienam numirti neįmanoma. – A. Kamiu.
 24. Jeigu uždarysite duris visoms klaidoms, tiesa liks už durų. – R. Tagorė.
 25. Kai reikia kalbėti, aiškiai sakyk tiesą, dviprasmiškumas yra pusiaukelė į melą, melas – tai tiesiausias kelias į pragarą. – V. Penas.
 26. Kai sakau tiesą, niekada netenka krimstis dėl prastos atminties. – Dž. Braunas.
 27. Kas stoja prieš išmintingas tiesas, įpučia jų ugnį, kibirkštys plačiai išsisklaido ir įžiebia šviesą. – J. V. Gėtė.
 28. „Kiekviena tiesa yra paprasta." – Ar tai nėra dvigubas melas? – F. Nyčė.
 29. Kiekviename gamtos moksle esama tiek tiesos, kiek esama matematikos. – I. Kantas.
 30. Kiekvienas žmogus turi savo supratimą apie tai, kas puiku ir malonu; čia galbūt ir glūdi didžiausias dorovinis žmogaus pranašumas, kad jis kiekvienu atskiru atveju randa tiesą, būdamas tarsi jos matas ir dėsnis. – Aristotelis.
 31. Klaidą aptikti kur kas lengviau negu tiesą. Klaida plyti paviršiuje, ir ją pastebi iš karto, o tiesa slypi giliai, ir ne kiekvienas gali ją atrasti. – J. V. Gėtė.
 32. Klaiku mirti jūroje iš troškulio. Ar tik nenorite taip persūdyti savo tiesą, kad ji niekada negalėtų numalšinti troškulio? – F. Nyčė.
 33. Klystantysis audringumu pakeičia jėgos ir tiesos stygių. – J. V. Gėtė.
 34. Kokios apgailėtinos pasidaro tiesos, kai išsakai jas balsu. – E. M. Remarkas.
 35. Kol tiesa maunasi kelnes, melas apkeliauja pusę pasaulio. – V. Čerčilis.
 36. Kuo didesnė klaida, tuo didesnis tiesos triumfas. – F. Šileris.
 37. Laikas nutrina klaidą ir nugludina tiesą. – G. de Levisas.
 38. Laimėtojų niekada niekas neklausia, ar jie kalbėjo tiesą. – A. Hitleris.
 39. Laimintį apgaule sutriuškina tiesa. – S. Pitagorietis.
 40. Leisk kitam laisvai pasisakyt, jei nori išgirsti tiesą. – Publijus Siras.
 41. Lengviau atskleisti paklydimą negu surasti tiesą; paklydimas yra paviršiuje, tiesa – gilumoje. – J. V. Gėtė.
 42. Mano tikslastiesa, mano padėjėjas – dorovingumas, mano atrama žmogiškumas, mano atokvėpis – menai. – Konfucijus.
 43. Masės niekada nežinojo tiesos troškimo. Jie reikalauja iliuzijos, be kurios jie negali gyventi. – Z. Froidas.
 44. Melas – tai kitų žmonių tiesa. – O. Vaildas.
 45. Mylėk tiesą, bet būk pakantus klydimams. – Volteras.
 46. Mūsų tikėjimo ir vilties šaltinis – tiesa. – A. Barbiusas.
 47. Naujai tiesai žalingiausios senos klaidos. – J. V. Gėtė.
 48. Ne tiesa, o tiesos tikimybė skatina mane vienaip ar kitaip pasielgti… – Seneka.
 49. Nėra nieko artimesnio tiesai, nei išmintis. – S. Pitagorietis.
 50. Niekas neneigia: tiesa gyvenime nugali, tik mums neužtenka gyvenimo. – V. Reimeris.
 51. Nors tiesa karti – išklausyk ją. – U. an Maalis.
 52. Nuo pat pradžios moteriai nėra nieko svetimesnio, nemalonesnio, priešiškesnio kaip tiesa, – jos didysis menas yra melas, jos didžiausias rūpestis – iliuzija ir grožis. – F. Nyčė.
 53. Paikiausiai klysta tas, kuris mano prarandąs originalumą, pripažindamas kitų jau pripažintą tiesą. – J. V. Gėtė.
 54. Pagarba tiesaiišminties pradžia. – A. Gercenas.
 55. Paprasti žmonės religijoje mato tiesą, išmintingi – melą, o valdantieji naudą. – Seneka.
 56. Platonas yra mano draugas, Aristotelis yra mano draugas, bet geriausias mano draugas yra tiesa. – I. Niutonas.
 57. Sakoma, kad tarp dviejų priešingų nuomonių glūdi tiesa. – Jokiu būdu! Tarp jų glūdi problema! – J. V. Gėtė.
 58. Suktoms akims tiesos veidas nepatinka. – Dž. R. R. Tolkinas.
 59. Tai, už ką žmonės miršta, nebūtinai būna tiesa. – O. Vaildas.
 60. Tas, kam brangi tiesa, nesirems priverstiniais parodymais kaip užtarnautu pasitikėjimu. – S. Cveigas.
 61. Tas, kuris saugo žmones melsdamas visko dėl jų – tai yra Dievo tiesa. – S. Pitagorietis.
 62. Tas, kuris toks kurčias, kad net iš draugo nenori išgirsti tiesos, yra beviltiškas. – Ciceronas.
 63. Teisybė niekad neskaudi. Skaudu tik iki ir po jos. – E. M. Remarkas.
 64. Teisybės nepažįstantys bepročiai dievams priskiria jūros audras, baisias liūtis, žiemos šalčius, tuo tarpu niekas iš to, kas mums kenkia ar teikia naudos, netaikytina būtent mums. Ne dėl mūsų visata atneša žiemą ar vasarą, čia jos savi dėsniai, kuriais užsiima dievai. Mes esame pernelyg išdidūs, jei sau atrodome verti, kad tai vyktų dėl mūsų. Visa tai atsitinka ne tam, kad mus skriaustų ar, priešingai, gelbėtų. – Seneka.
 65. Tiesą dera be paliovos kartoti, nes paklydimai mums nuolatos primenami. – J. V. Gėtė.
 66. Tiesa įveikia didžiausias platumas, jos nesulaikysi jokiom ežiom. – A. Barbiusas.
 67. Tiesa yra bjauri. Mes turime meną tam, kad mūsų nepražudytų tiesa. – F. Nyčė.
 68. Tiesa yra drausmė asketui, ieškojimas – mistikui, tikėjimas – kukliajam, atgaila – silpnam, principas – teisiajam, pamoka – romiajam ir iššūkis – Gamtai. Visa tai – visatos dėsnis. – Dž. Adisonas.
 69. Tiesa yra tylos ir meditacijos vaisius. – I. Niutonas.
 70. Tiesa kartais linksta, bet nelūžta ir išplaukia virš melo kaip riebalai virš vandens. – Servantesas.
 71. Tiesa paduoda ranką kaip dama: nenusimaudama pirštinės. – V. Karalius.
 72. Tiesa panaši į kartų gėrimą, nemalonaus skonio, bet užtat grąžinantį sveikatą. – O. de Balzakas.
 73. Tiesa pradeda, o pinigai laimi. – J. Laucius.
 74. Tiesa – tai, kas išlaiko bandymo patikrinimą. – A. Einšteinas.
 75. Tiesa visada aptinkama paprastume, o ne įvairovėje ir sumaištyje. – I. Niutonas.
 76. Tiesos kalba paprasta. – Seneka.
 77. Tiesos senos, o klaidos visada naujos: vietoj senų klaidų daromos naujos. – J. Rainis.
 78. Tiesos siekimas yra vertingesnis, brangesnis už įsitikinimą, kad ji rasta. – G. E. Lesingas.
 79. Tikėk tais, kurie ieško tiesos. Netikėk tais, kurie rado. – A. Židas.
 80. Trumpuose pasakymuose dažnai slypi daug tiesos. – Solonas.
 81. Vaikų lūpomis sakoma tiesa. – Ž. P. Sartras.
 82. Vienintelis dalykas, kurio reikalaujama iš genijaus, – tai meilė tiesai. – J. V. Gėtė.
 83. Visuomenė gyvena pripažintomis tiesomis. – O. de Balzakas.
 84. Visus mokinkite šios trejopos tiesos: dosni širdis, maloni kalba ir tarnystės bei užuojautos kupinas gyvenimas yra tie dalykai, kurie atnaujina žmoniją. – Buda.
 85. Vyne teisybė, vandenyje – sveikata. – Plinijus Vyresnysis.
 86. Žmogus, kuris nuginčijo šimtą žmonių ir išmušė juos iš teisingo kelio, daug menkesnis už žmogų, kuris nukreipė į tiesos kelią vieną žmogų. – A. Kunanbajevas.
 87. Žmonės, kurie neapkenčia tiesos, nepakenčia ir žmonių, drįstančių ją sakyti. – F. Fenelonas.
 88. Žodžiais lengva būti narsiu, kai nesirengiame pasakyti visos tiesos. – R. Tagorė.

Patarlės ir priežodžiai[keisti]

Afrikiečių[keisti]

 1. Melas turi daug variacijų; tiesa – nė vienos.
 2. Melui suklastoti gali prireikti daugybės laiko, bet tiesai iškilti tereikia kelių sekundžių.
 3. Nuoga tiesa visada yra geriau, negu geriausiai apsirengęs melas.
 4. Pasakyk savo draugui melą, jeigu jis išlaiko tai paslaptyje, tada pasakyk jam teisybę.
 5. Pirk tiesą, bet niekada jos nepardavinėk.
 6. Tavo ankstesnis melas prieštaraus tavo ateities tiesai.
 7. Tiesa ir rytas tampa šviesa, kai tam ateina laikas.
 8. Tiesa yra kaip ugnis – ji negali būti paslėpta po sausais lapais.
 9. Tiesa yra pirmoji karo auka.
 10. Tiesa negali būti amžinai paslėpta po blogybėmis.

Anglų[keisti]

 1. Dvi neteisybės nepadaro teisybės.
 2. Gudrumas privalo turėti rūbus, o tiesa mėgsta vaikščioti nuoga.
 3. Kai draugai nusigręžia – pasirodo teisybė.
 4. Kuo nuostabesnė tiesa, tuo didesnis melas.
 5. Laikas išbando teisybę.
 6. Pasakyk tiesą ir sugėdink velnią.
 7. Pusė tiesos dažnai būna visas melas.
 8. Sek paskui tuos, kurie ieško tiesos, tačiau bėk nuo tokių, kurie skelbiasi ją radę.
 9. Tiesa būna keistesnė negu pramanas.
 10. Tiesa grįžta, kur jau vieną kartą apsilankė.
 11. Tiesa išlįs.

Arabų[keisti]

 1. Patirties liežuvis skelbia didžiausią tiesą.

Armėnų[keisti]

 1. Visada sakyk tiesą juoko formoje.

Čekų[keisti]

 1. Negalima sudeginti ugnies, paskandinti vandens, užpūsti vėjo ir sunaikinti tiesos.

Danų[keisti]

 1. Maišas pinigų nusvers net du maišus teisybės.

Indėnų[keisti]

 1. Gyvenimas teka iš vidaus į išorę. Besilaikydamas šios minties, tu pats tapsi tiesa.
 2. Nereikia daug žodžių, kad pasakytum tiesą.

Indų[keisti]

 1. Visą gyvenimą kvailys praleidęs po gudruolio padu nepažins tiesos, kaip ir šaukštas niekuomet nesupras maisto skonio.

Ispanų[keisti]

 1. Moterys niekada nemeluoja. Dažniausiai atranda tiesą, kuri joms naudinga.

Kinų[keisti]

 1. Pažinti tiesą lengva, sunku jos laikytis.
 2. Vienas žmogus pamelavo, o šimtai žmonių perša tą melą kaip tiesą.

Lietuvių[keisti]

 1. Jei tiesos negali pasakyti, geriau nutylėk.
 2. Kada pinigai kalba, tada tiesa tyli.
 3. Kam pinigai, tam ir teisybė.
 4. Kur pinigai – ten teisybė, kur syla[1] – ten galybė.
 5. Melagiui ir tiesą sakant niekas netiki.
 6. Meluot nemeluoju, ale[2] ir teisybę retai kada sakau.
 7. Meluoti nemoku, o tiesos – nė pradėti.
 8. Teisybė akis bado.
 9. Teisybė už saulę šviesesnė.
 10. Teisybės pinigais neužklosi.
 11. Tiesa akis bado.
 12. Tiesa – mergelė liesa.
 13. Tiesos kalba paprasta.
 14. Tiesos maiše nepaslėpsi.
 15. Tikroji tiesa dažnai vaikšto su pilka sermėga.
 16. Turtingam tiesa nereikalinga.
 17. Turtingo ir melas teisingas.
 18. Turtuoliui tiesa nereikalinga.
 19. Viens juokais darys, kits už teisybę palaikys.
 20. Vieno – tiesa, o kito – nemelas.
 21. Visą gyvenimą kvailys praleidęs po gudruolio padu nepažins tiesos, kaip ir šaukštas niekuomet nesupras maisto skonio.
 22. Vyrui visą šlaunį gali parodyt, o visos teisybės – ne.

Lotynų[keisti]

 1. Tiesa bus atskleista.
 2. Tiesa gali būti slopinama, bet ne pasmaugta.
 3. Tiesa guli šaltinio dugne.
 4. Tiesa yra didis dalykas ir ji įsigalės.
 5. Tiesa prarandama argumentų sumaištyje.
 6. Vynas iškelia teisybę į viršų.

Merfio dėsniai[keisti]

 1. Jei tai atrodo per gražu, kad būtų tiesa, galbūt taip ir yra.
 2. Politinių pažadų taisyklė: tiesa kinta.

Nuorodos[keisti]

Wikipedia
Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –


Žodžių paaiškinimai[keisti]

 1. Jėga.
 2. Bet, tik.