Pereiti prie turinio

Prigimtis

Iš Wikiquote.

Sentencijos

[keisti]
 1. Aukščiausias gėris yra gyvenimas pagal prigimtį. – Seneka.
 2. Daiktų prigimtis neleidžia, kad gėris kenktų geriesiems. – Seneka.
 3. Dorovinė žmogaus prigimtis skiriasi nuo fizinės jo prigimties tuo, kad joje nėra nieko absoliutaus: poelgiai priklauso tiesiogiai nuo charakterio ar nuo idėjų, kylančių matant kokį nors reiškinį. – O. de Balzakas.
 4. Gamta ir auklėjimas panašūs. Auklėjimas perdaro žmogų ir sukuria jam antrąją prigimtį. – Demokritas.
 5. Godumui niekada negana, prigimčiai gana ir kruopelytės. – Seneka.
 6. Išminčiai svetima tai, kas prieš prigimtį eina. – Juvenalis.
 7. Išmintingų žmonių poelgiai padiktuoti proto, ne tokių sumanių – patirties, pačių tamsiųjų – būtinybės, gyvulių – prigimties. – Ciceronas.
 8. Yra keturios prigimčių rūšys: medžiai, gyvūnai, žmonės, dievas. – Seneka.
 9. Yra tokia moterų prigimties ypatybė: įmanomais dalykais jos įrodinėja neįmanomus ir savo nujautimais verčia perniek faktus. – O. de Balzakas.
 10. Jei nori sugadinti žmogaus prigimtį, pradėk ją taisyti. – O. Vaildas.
 11. Jeigu kam nors trūksta prigimties dovanų, jis kompensuoja tą trūkumą didesne pasitenkinimo savimi doze. – Erazmas Roterdamietis.
 12. Kiekviename žmogujeprigimties sėklos sudygsta arba javai, arba piktžolės; tegu jis laiku palaisto pirmuosius ir išrauna antrąsias. – F. Bekonas.
 13. Laimingas gyvenimas yra toks, kuris neprieštarauja vidinei prigimčiai. – Seneka.
 14. Mąstymas – didi vertybė, ir išmintinga yra sakyti tiesą ir elgtis taip, kaip liepia prigimtis. – Heraklitas.
 15. Meilė suteikia kilnumo ir tiems, kuriems prigimtis jo nepadovanojo. – V. Šekspyras.
 16. Mykėti tą, kuris aiškiai mūsų nekenčia, svetima žmogaus prigimčiai. – Henris Fildingas.
 17. Ne protas svarbiausia, o kas jį valdo: prigimtis, širdis, kilnumas, išsilavinimas. – F. Dostojevskis.
 18. Nekaitaliokime amžių, kaip ir metų laikų: reikia būti savimi kiekviename amžiuje ir nekovoti prieš prigimtį, nes bergždžios pastangos iššvaisto gyvenimą ir trukdo mums juo naudotis. – Ž. Ž. Ruso.
 19. Papratimas – antras prigimimas. Daugumai žmonių jis pasirodo besąs vienintelė jų prigimtis. – R. Rolanas.
 20. Pasinėrus į savo laukinę prigimtį, geriausiai pailsima nuo savo nenatūralumo, nuo savo dvasingumo... – F. Nyčė.
 21. Prabangos pomėgis nuvedė žmones tolyn nuo prigimties. – Seneka.
 22. Prigimtis davė žmogui pakankamai tvirtybės, tik reikia ja pasinaudoti, sukaupti jėgas ir nukreipti jas savo naudai, o ne prieš save. Priežastis yra nenoras, o negalėjimas – tik pasiteisinimas. – Seneka.
 23. Prigimtis, palikusi kieno nors prote spragą paprastai ją užtušuoja storu pasitenkinimo savimi sluoksniu. – H. V. Longfelas.
 24. Prigimtis pasakė moteriai: būk graži, jeigu gali, išmintinga, jeigu nori, o apdairi būti privalai. – P. O. Bomaršė.
 25. Protas ir mąstymas yra dvi svarbiausios žmogaus prigimties savybės. – Plutarchas.
 26. Protingos būtybės iš prigimties sugeba jausti savo netobulumus; dėl to prigimtis mums ir davė drovumą, tai yra gėdos dėl šių netobulumų jausmą. – Š. Lui Monteskjė.
 27. Retai kalbėti – štai kas atitinka prigimtį. Nes nei vėtra visą rytą nesiaučia, nei liūtis visą dieną netrunka. – Lao Dzė.
 28. Tik tai žmoguje tvirta ir patikima, kas įsisiurbia į jo prigimtį ankstyvaisiais gyvenimo metais. – J. A. Komenskis.
 29. Tokia yra moterų prigimtis... nemylėti, kai mes jas mylime, ir mylėti, kai jų nemylime. – Servantesas.
 30. Visą grožį sukuris prigimtis ir gražus mąstymas. – V. Vitmenas.
 31. Visi žmonės prigimtimi lygūs. – T. Hobsas.
 32. Žmogaus prigimties esmė – judėjimas. Visiška ramybė reiškia mirtį. – B. Paskalis.
 33. Žmogaus prigimtis liepia alkaniems kovoti dėl maisto, išsekusiems stengtis pailsėti, darbo išvargintiems ieškoti atokvėpio, o pažemintiems rūpintis pagarba. – Kung Sun Jangas.
 34. Žmogusprigimties yra visuomeninė būtybė. – Aristotelis.
 35. Žmonės gerais tampa labiau per lavinimąsi nei iš prigimties. – Demokritas.

Patarlės ir priežodžiai

[keisti]
 1. Tas, kuris gyvena pagal prigimtį, niekada nebus vargšas, o tas, kuris gyvena remdamasis nuomonėmis, niekada nebus turtingas.