Pereiti prie turinio

Moteris

Iš Wikiquote.

Moteris – 1. vaikus gimdančios lyties žmogus; 2. moteriškos lyties ištekėjęs asmuo.

Moteris

Biblija[keisti]

 1. Gimdydama moteris būna sielvarto prislėgta, nes atėjo jos valanda, bet, kūdikiui gimus, ji skausmą užmiršta iš džiaugsmo, kad gimė į pasaulį žmogus. – Jn 16,21.
 2. Išmintinga moteris statosi namus, o kvailoji savuosius nugriauna savo rankomis. – Pat 14, 1.
 3. Yra skirtumas tarp žmonos ir mergaitės. Netekėjusi moteris rūpinasi Viešpaties reikalais, kad būtų šventa kūnu ir dvasia, o ištekėjusi rūpinasi pasaulio reikalais – kaip patikti vyrui. – 1 Kor 7,32-34.
 4. Moters grožis padaro jos vyro veidą spindintį, nes pranoksta visa, kas žavi jo akis. – Sir 36, 22.
 5. Neatsiduok moteriai ir neleisk jai trypti savo orumo. – Sir 9, 2.
 6. Neleidžiu, kad moteris mokytų nei kad vadovautų vyrui, – ji tesilaiko tyliai. – 1 Tim 2,12.
 7. Nėra stipresnių nuodų už gyvatės nuodus, nėra didesnio pykčiomoters pyktį. Verčiau su liūtu ir slibinu gyvenčiau, negu su pikta moterimi. – Sir 25, 15-16.
 8. Noriu, kad žinotumėte, jog kiekvieno vyro galva yra Kristus, moters galva – vyras, o Kristaus galva – Dievas. – 1 Kor 11,3.
 9. O moteriai jis tarė: „Aš padauginsiu tavo skausmus per nėštumą; skausme gimdysi vaikus, bet aistringai geisi savo vyro, o jis valdys tave“. – Pr 3, 16.
 10. Taip pat, kad moterys puoštųsi kukliais ir padoriais drabužiais, droviai ir santūriai, ne supintais plaukais ar auksu, ar perlais, ar brangiu drabužiu, bet, – kaip dera moterims, pasižyminčioms dievobaimingumu,– gerais darbais. – 1 Tim 2, 9-10.

Sentencijos ir aforizmai[keisti]

A[keisti]

 1. Abi lytys klysta viena kitos atžvilgiu – todėl jos gerbia ir myli iš esmės tik pačios save (arba, švelniau tariant, savo idealą). Antai vyras nori iš moters taikingumo, bet būtent moteris savo prigimtimi yra netaikinga, panašiai kaip katė, nors ir kaip puikiai ji būtų išmokusi atrodyti taikinga. – F. Nyčė.
 2. Absurdiška manyti, kad vyras negali visada būti laimingas su viena ir ta pačia moterimi. Tai prilygsta tvirtinimui, kad geram muzikantui reikia kelių smuikų, kad sugrotų pjesę. – O. de Balzakas.
 3. Antrą kartą teka tik ta moteris, kuri nekentė savo pirmojo vyro. Antrą sykį veda tik tas vyras, kuris dievino pirmąją žmoną. Moterys bando laimę, vyrai rizikuoja. – O. Vaildas.
 4. Apskritai paėmus, moterys nemėgsta meno, neišmano jokios meno srities, o genialumo neturi nė kruopelės... Visa moterų literatūra yra šalta, tačiau patraukli kaip ir jos pačios. Kad ir kaip dvasingai ji būtų parašyta, tačiau joje nėra sielos ir nėra gyvybės... – Ž. Ž. Ruso.
 5. Ar galima kalbėti apie moters lygybę, jeigu moteris – dievybė. – V. Goloborodka.
 6. Ar moterims atitekusioje dalioje galima įžvelgti bent žymelę teisingumo?.. Be jokios abejonės, tautos, kurios savo moterims duodavo daugiausiai laisvės, visada būdavo pačios geriausios. – Š. Furjė.
 7. Aš dar nesugebėjau atsakyti tik į vieną klausimą, kuris dar niekada ir nebuvo atsakytas: ko nori moteris? – Z. Froidas.
 8. Aš galiu greičiau sutaikyti visą Europą negu dvi moteris. – Liudvikas XIV.
 9. Aš stovėjau šalia jos, klausiausi jos ir galvojau, kaip baisu mylėti moterį ir būti neturtingam. – E. M. Remarkas.
 10. Aš sutinku, kad paskutinis žodis būtų moters, bet tik, jeigu tikrai paskutinis! – P. Ustinovas.
 11. Atminkite auksinę taisyklę: kai pora gyvena kartu, moteris gali tikėtis sekso kada panorėjusi, o vyras tiktai kada ji panorės. – A. Halat.

B[keisti]

 1. Be moters gyvenimo aušra ir vakaras būtų bejėgiški, vidudienis – be džiaugsmo. – P. Buastas.
 2. Bet kuri moteris verta sekso, bet ne visos – dukart. – A. Blochas.
 3. Bendra vyrų ir moterų klaida: netekę originalo ieškom kopijos. – V. Karalius.
 4. Bet kokia moteris gali apkvailinti vyrą, jei ji to nori ir jei jis myli ją. – A. Kristi.
 5. Buitis – tai laikrodis, kurio svarsčiai – pinigai, švytuoklė – moteris. – G. E. Lesingas.

D[keisti]

 1. Daili moteris nušvietė man akis. Net nustebau, kad šiam pasauly tokio grožio dar esama! Deja, kaip ir kaskart mano laimė truko neilgai... Tas Dievo kūrinėlis prabilo buku, bukiausiu, bet angelo balsu! Negaliu nupasakoti tos nuostabos, kurią jutau... Bet, mielas broli, jei skaitai, neapsigauk. Moteris – klastinga būtybė. Iš tolo ji gležna ir nuostabi, bet prisileisk arčiau ir kaip mat pagrobs ji tavo širdį! – A. Alzheimeris.
 2. Dauguma moterų iš visų jėgų stengiasi vyrą pakeisti. O kai joms tai pavyksta – liaujasi jį mylėjusios. – M. Dytrich.
 3. Dauguma vyrų, kurie koneveikia moteris, iš tikrųjų plūsta tik vieną moterį. – R. de Gurmonas.
 4. Deja, silpnybė čia kalta, ne mes! / Kokios sutvertos mes, tokios ir esam. – V. Šekspyras.
 5. Didelė ir aistringa moters meilė pasižymi pirmiausia sugebėjimu be galo aukotis. – S. Cveigas.
 6. Dievas sukūrė moteris gražias, kad jas galėtų mylėti vyrai, ir kvailas, kad jos galėtų mylėti vyrus. – F. Ranevskaja.
 7. Du dešimtmečiai meilės moterį paverčia griuvėsiais, o du dešimtmečiai vedybinio gyvenimo padaro ją panašią į visuomeninį pastatą. – O. Vaildas.
 8. Dvaras be moterų – tai metai be pavasario, pavasaris be rožių. – Pranciškus Asyžietis.

E[keisti]

 1. Eiles rašančios moterys – tas pat, kas skaičiuojantys arkliai. – E. M. Remarkas.
 2. Emanicipuotai moteriai reikalingas emanicipuotas vyras. – I. Jašinskaitė.

G[keisti]

 1. Gera moteris ištekėdama žada laimę, o bloga – laukia jos. – V. Kliučevskis.
 2. Gerbkite moteris: jos nuskina dangiškas rožes ir įpina jas į žemišką gyvenimą. – F. Šileris.
 3. Gerbti moterispareiga, kuriai kiekvienas doras žmogus turi paklusti iš mažens. – Lope de Vega.
 4. Girtaujančios moterys gimdo vaikus, panašius šiuo atžvilgiu į savo motinas. – Aristotelis.
 5. Gyventi be moterų taip pat sunku, kaip ir su jomis. – Aristofanas.
 6. Graži moteris patinka akims, gera – širdžiai; pirmoji yra papuošalas, antroji – lobis. – Napoleonas Bonapartas.
 7. Gražios moterys akims malonios, bet pažintis su jomis pavojinga. – Vang Čungas.

I[keisti]

 1. Idealus vyras turi kalbėti su moterimis kaip su dievaitėmis, o elgtis – kaip su vaikais. <…> Jis visados turi pasakyti daugiau negu galvoja, o galvoje turėti daugiau negu pasako. – O. Vaildas.
 2. Ilgiausiai prisimeni moteris, kurios nusiaubia. Argi nesmagu išlikti gyvam? – V. Karalius.
 3. Iš tiesų tik žemas, šiurkštus, nešvankus protas gali nuolat kreipti savo smalsią mintį vien į moters kūno grožį ir tik juo domėtis. – Dž. Brunas.
 4. Išmokite naudotis savo protu taip pat puikiai, kaip ir savo pudrine. Ir tuomet, gali būti, pudrinė jums nebebus daugiau reikalinga... Žinokite, protingas moteris vyrai įsimena, gražias išskiria minioje, o tik žavingų niekada nepamiršta. – S. Loren.
 5. Išvengti moteries yra vienintelis kelias – vesti ją. – V. Mykolaitis-Putinas.

Į[keisti]

 1. Į mūsų kūdikystės globėjas ir auklėtojas moterys tinka kaip tik todėl, kad pačios yra vaikiškos, paikos ir trumparegės, trumpai drūtai – jos visą gyvenimą neišauga iš vaiko; jos tarsi yra viduryje tarp vaiko ir vyro, kuris yra tikrasis žmogus... – A. Šopenhaueris.
 2. Įprastai moterys atidžiau renkasi naktinius marškinius negu vyrą. – K. Šanel.

Y[keisti]

 1. Yra tokia moterų prigimties ypatybė: įmanomais dalykais jos įrodinėja neįmanomus ir savo nujautimais verčia perniek faktus. – O. de Balzakas.

J[keisti]

 1. Jausdamasi laiminga, ji būtų atrodžiusi tiesiog žavinga, nes laimė yra moterų poezija, lygiai kaip drabužiai yra jų gražna. – O. de Balzakas.
 2. Jeigu būčiau moteris – kvėpinčiausi kava. – Dž. van Drutenas.
 3. Jei moteris turi jausmus, kuriuos lengva pažinti, tai ji turi ir širdį, kuriai pažinti reikia laiko, nuolankumo ir tyros sielos. – V. Pratolinis.
 4. Jei moteris turi polinkį į mokslus, tai jos lytiškumas dažniausiai būna sutrikęs... Moteriai nerūpi tiesa! Nuo amžių amžinųjų moteriai niekas nėra toks svetimas, atgrasus, priešiškas kaip tiesa – jos didysis menas yra melas, jos svarbiausias reikalas – iliuzija ir grožis. – F. Nyčė.
 5. Jei moterys iš prigimties būtų lygiavertės su vyrais ir galėtų su jais lygintis sielos stiprybe ir dvasia, tai tarp tokios daugybės pačių įvairiausių tautų turėtų būti tokių, kur viena lytis nebūtų pranašesnė už kitą, bei tokių, kur moterys valdytų vyrus... Tačiau taip niekur nėra, todėl galima teigti, kad moterys iš prigimties neturi tokių pat teisių kaip vyrai. – B. Spinoza.
 6. Jei moters gerumas beribis, pasitaiko, kad ir jos pyktis neturi ribų. Gera žmona – vyrui brangi dovana, pikta – piktybinė opa. – Talmudas.
 7. Jei vyras nepažino moters kūno grožio – tai jau Dievo bausmė. – Tėvas Stanislovas.
 8. Jeigu jūs norite žinoti, ką iš tiesų galvoja moteris – o tai, beje, labai pavojinga – žiūrėkite į ją, bet nesiklausykite jos. – O. Vaildas.
 9. Jeigu moteris eina išdidžiai pakelta galva – ji turi meilužį. Jeigu moteris eina nuleidusi galvą – ji turi meilužį. Jei moteris laiko galvą tiesiai – ji turi meilužį. Ir apskritai, jeigu moteris yra su galva, tai ji turi meilužį. – F. Ranevskaja.
 10. Jeigu nori, kad kas nors būtų pasakyta, paprašyk vyro. Jeigu nori, kad kas nors būtų padaryta – paprašyk moters. – M. Tečer.
 11. Jeigu vyras nesugeba savo žmonos paversti meiluže, tai tik įrodo vyro nepilnavertiškumą. Reikia mokėti vienoje moteryje gauti visas moteris.– O. de Balzakas.
 12. Ji stengėsi atrodyti efektinga, tačiau sugebėjo būti tik netvarkinga. – O. Vaildas.

K[keisti]

 1. Kad moteris iš prigimties yra skirta paklusti, matyti iš to, jog kiekviena [nepriklausoma] ... tuoj pat prisišlieja prie kokio nors vyro ir leidžiasi jo valdoma ir tvarkoma, nes jai reikia pono. – A. Šopenhaueris.
 2. Kai Adomas rojuje užmigo, iš jo šonkaulio dievas padarė moterį. Vargšas Adomas! Pirmutinis jo miegas buvo paskutinis jo poilsis. – M. Klaudijus.
 3. Kai kurių moterų paslaptingumas panašus į delčią: vis tiek žinai, kad mėnulis apvalus. – V. Karalius.
 4. Kai kurių senių troškimas mylėti jaunas moteris neprotingas dar ir dėl to, kad jie reikalauja atsakomosios meilės ir gyvena iliuzija, jog dar gali to tikėtis. Tačiau čia kalti ne tik patys seniai, bet ir jaunos moterys, puoselėjančios tą paikumą. – Ž. de la Briujeras.
 5. Kai moteris atleidžia vyrui, neturėtų pusryčiams šildyti jo nuodėmių. – M. Dytrich.
 6. Kai moteris esti tik moteris, ji vertingesnė nei vaidinanti vyro rolę. Ugdyti vyriškus moters bruožus, nepaisant jai būdingų savybių, – tolygu didžiai jai kenkti. – Ž. Ž. Ruso.
 7. Kai moteris gili upė, vyras stato tiltą, kai moteris – sekluma, jis brenda. – V. Karalius.
 8. Kai vyras ir moteris sugeba priimti ir gerbti vienas kito skirtumus, tada jų meilė turi galimybę žydėti. – J. Gray.
 9. Kai vyrai veda moteris, jie tikisi, kad jos niekada nepasikeis. Kai moterys teka už vyrų, jos tikisi, kad jie pasikeis. Galiausiai abu lieka nusivylę. – A. Einšteinas.
 10. Kai viena moteris išmoko skaityti, pasaulyje atsirado moterų problema. – M. fon Ebner-Ešenbach.
 11. Kaip blogai vyrai begalvotų apie moteris, bet kuri moteris galvoja apie juos dar blogiau. – N. S. de Šamforas.
 12. Kaip moterys bijo gauti, taip vyrai bijo duoti. – J. Gray.
 13. Kalbėkime be užuolankų: moterys niekada nesižavėjo genialiais vyrais... Tikras dalykas, kad savybės, kurios vyro asmenyje labiausiai vertinamos dėl pažangos bei žmonijos didybės sąlygotų priežasčių, erotikos požiūriu moterų visai nedomina. – Ch. O. I. Gasetas.
 14. Karas vienodai apmokestina visus: iš vyrų paima kraują, iš moterų ašaras. – V. Tekerėjus.
 15. Kartais viena moteris esti daug įžvalgesnė už šimtą vyrų. – G. E. Lesingas.
 16. Kas gina moters teises, tas gina vaiko teises, kitaip sakant, gina ateitį. – V. Hugo.
 17. Kas tai yra meilužė? Moteris, šalia kurios pamiršti visus jos lyties trūkumus. – N. S. de Šamforas.
 18. – Kiek atsimenu, dar nesu atsivertęs knygos, kurioje nebūtų rašoma apie moterų nepastovumą. Ir iš dainų, ir iš patarlių – iš visko matyti, kad moterys nepatikimos. Dabar turbūt sakysite, kad visa tai parašė vyrai?
  – Gal ir sakysiu. Taip, taip, prašau jūsų – nereikia jokių pavyzdžių iš knygų. Vyrai visada galėjo laisviau išreikšti savo nuomonę. Jie visada buvo labiau išsilavinę, ir plunksną nuo seno savo rankose laiko vyrai. Taigi neieškokime įrodymų knygose. – Dž. Ostin.
 19. Kiek yra nuostabių moterų, pasenusių ne laiku tik todėl, kad jų gerbėjai buvo joms ištikimi. – O. Vaildas.
 20. Kiek vyrų yra nusikaltę tik dėl savo silpnybės moterims! – Napoleonas Bonapartas.
 21. Kiekvienas vyras myli dvi moteris; viena yra jo vaizduotės kūrinys, o kita dar negimusi. – K. Gibranas.
 22. Komplimentai nuginkluoja vyrus, o ne moteris. Štai toks lyčių skirtumas. – O. Vaildas.
 23. Kur moteris yra – tylos nėra. – R. Rolanas.
 24. Kūnas – tai mažiausia, ką gali moteris duoti vyrui. – R. Rolanas.
 25. Kūrybinis įsitempimas tegali būti tarp dviejų atskirų polių: tarp vyro ir siekiamos, bet nepasiekiamos moteries. – V. Mykolaitis-Putinas.

L[keisti]

 1. Lengvabūdiškas elgesys – tai mažiausias lengvo elgesio moters trūkumas. – F. de Larošfuko.
 2. Lengviau gyventi su aistringa moterimi nei su nuobodžia. Tiesa, kartais jos pasmaugiamos, tačiau retai paliekamos. – B. Šo.

M[keisti]

 1. Manau, jos (moterys) lygiai taip pat įstengia, lygiai taip pat geba būti geravalės, jei tik nori; skausmą ir įtampą, kai prie jų pripranta, pakelia lygiai taip pat. – Seneka.
 2. Manau, kad pasisekimas tarp moterų – tai paprastai vidutinybės rodiklis. – G. Floberas.
 3. Manau, neginčytina, kad moterys paprastai yra kvailesnės negu vyrai. Manau, tai iš esmės paaiškinama tuo, jog jų lyties smalsumas buvo sėkmingiau nuslopintas. – B. Raselas.
 4. Manoma, kad moteris privalo nejudėdama laukti, kol jai pasipirš. Būtent taip voras laukia musės. – Dž. B. Šo.
 5. Mąstanti moteris yra prarasta moteris. – Dž. Adisonas.
 6. Meilė daro vyrą aklą, tačiau pagerina moters regėjimą. – E. M. Remarkas.
 7. Meilė moteriai be galo svarbi ir niekuo nepakeičiama; ji prisodrina širdį ir apsaugo ją nuo gedimo lyg druska mėsą. – V. Hugo.
 8. Meilė – nežymi vyro gyvenimo dalelė, moteriai ji – visas gyvenimas. – Dž. Baironas.
 9. Meilėje visos moterys gudrios. – O. de Balzakas.
 10. Meilėje vyras ieško visiškos vergės, o moteris – visiškos vergijos. Meilė grįžta į praeities kultūrą ir praeities visuomenę – į Rytus. – F. Nyčė.
 11. Mergaites puošia kuklumas, o moterisbrangakmeniai. – M. Monro.
 12. Mes reikalaujame, kad mergaitės ne mąstytų, bet tikėtų. Nereikia leisti joms mokytis lotynų ar užsienio kalbų. Moterų darbas – megzti. – Napoleonas Bonapartas.
 13. Mėgstu vyrus su ateitimi ir moteris su praeitimi. – O. Vaildas.
 14. Mylimos moters šypsena spindi ir nakties tamsoje. – M. Jokajus.
 15. Mylintis daugelį – pažįsta moteris, mylintis vieną – pažįsta meilę. – Z. Froidas.
 16. Moralizuojantis vyras paprastai esti veidmainis, o moralizuojanti moteris – visada kvailelė. – O. Vaildas.
 17. Moteriai būti gražiai yra tik viena galimybė, o būti patraukliai – šimtai tūkstančių. – Š. L. Monteskje.
 18. Moteriai namai turi būti centras, bet ne jos pasaulio ribos. – M. Tečer.
 19. Moterims būdinga įrodinėti tai, kas neįmanoma, remiantis įmanomu, ir neigti tai, kas akivaizdu, remiantis nuojauta. – O. de Balzakas.
 20. Moteris apdairesnė meilės reikaluose negu vyras, nes jai meilė kur kas svarbesnis viso gyvenimo dalykas ir veiklos objektas. – V. Irvingas.
 21. Moteris atsiduoda silpniesiems kaip prizas, o stipriesiems kaip parama, todėl niekada nė vienas vyras negauna to, ką turėtų gauti. – C. Pavese.
 22. Moteris daug greičiau linksta į piktas mintis negu vyras. – Demokritas.
 23. Moteris – didis žodis. Tai mergaitės tyrumas, tai draugės pasiaukojimas, tai motinos žygdarbis. – N. Nekrasovas.
 24. Moteris – didžioji vyro auklėtoja. – A. Fransas.
 25. Moteris gali būti blogesnė už angelą, o vyras turi būti tik truputį geresnis už velnią. – N. Gogolis.
 26. Moteris gali pataisyti vyrą tik įkyrėdama jam tiek, kad šis prarastų norą gyventi. – O. Vaildas.
 27. Moteris geba svajonę paversti realybe. – V. Megrė.
 28. Moteris – geriausia mokykla diplomatams. – I. Šeinius.
 29. Moteris gimdo vaikus, juos augina, tvarko namų ūkį ir dar rūpinasi materialine gerove? Tai ne visai teisinga. – A. Stankūnaitė.
 30. Moteris ir vyras papildo vienas kitą. – Motina Teresė.
 31. Moteris išmoksta neapkęsti tiek, kiek ji praranda mokėjimą žavėti. – F. Nyčė.
 32. Moteris yra dieviškų prieštaravimų stebuklas. – Ž. Mišlė.
 33. Moteris, kaip ir pinigas, eina iš rankų į rankas… Moteris, kaip ir pinigas, dažnai būna apgaulinga ir netikra… Be moters, kaip ir be pinigo, visi nerimsta… – E. Zola.
 34. Moteris kartais gali prisipažinti turinti nuodėmių, bet aš nepažinojau nė vienos, kuri prisipažintų turinti silpnybių. – H. V. Šo.
 35. Moteris, kuri juokiasi iš savo vyro, jo jau nebemyli. – O. de Balzakas.
 36. Moteris, kuri nesikvėpina, neturi ateities. – K. Šanel.
 37. Moteris, kuri nesinaudoja kosmetika, pernelyg gerai apie save galvoja. – K. Šanel.
 38. Moteris, kurios geidžia kitas, tegu ir meilės išsiilgęs karstadirbys, iškart pasidaro brangesnė negu anksčiau. Nieko nepadarysi – žmogus daug daugiau dėmesio skiria santykinėms vertybėms negu absoliučioms. – E. M. Remarkas.
 39. Moteris, kurios niekas nemyli – nulis ir nieko daugiau. – K. Šanel.
 40. Moteris mylimo vyro veidą pažįsta taip gerai, kaip jūreivis pažįsta atvirą jūrą. – O. de Balzakas.
 41. Moteris naudoja savo intelektą, kad surastų priežastis palaikyti jos intuiciją. – G. K. Čestertonas.
 42. Moteris, neturinti nieko, be grožio, panaši į nekvepiančią gėlę, vaisių nevedantį medį. – M. Regnier.
 43. Moteris nėra pavaldi taip, tarsi vyras turėtų į ją prievartinę teisę; pavaldžią ją daro josios nuolatinis, neišvengiamas ir jos moralumą sąlygojantis noras būti pavaldžiai... O dėl šeimyninių ir vidinių ryšių, tai vyro švelnumas neišvengiamai jai atlygina viską ir net dar daugiau, negu ji neteko... Mano galva, tai vyro prievolė – valstybėse, kuriose piliečiai turi balsą sprendžiant visuomenės reikalus, neatiduoti šio balso, pirma neaptarus reikalo su savo žmona ir pokalbiu su ja nepakeitus savo nuomonės. – J. G. Fichtė.
 44. Moteris privalo mylėti save. Kad ir pripuolamai, bet itin egoistiškai. – A. Dūdienė.
 45. Moteris reikia dievinti arba pamesti. Kitaip būti negali. – E. M. Remarkas.
 46. Moteris – sumaištis ir labirintas. – K. L. Safonas.
 47. Moterisšeimos gelbėtoja arba pražūtis. – A. F. Amjelis.
 48. Moteris – tai ašis, apie kurią sukasi civilizacija. – E. Zola.
 49. Moteris – tai luošas, gamtos sužalotas vyras. – Aristotelis.
 50. Moteris – tai molis, trokštantis pavirsti purvu. – V. Hugo.
 51. Moteris – tai paveikslas. Vyras – tai problema. – O. Vaildas.
 52. Moteris tarsi vanduo. Tik tada daiktas, kada į ąsotį supiltas. Kožnai[1] vyriškos globos reikia. – E. Malūkas.
 53. Moteris tik tada stipri, kai apsiginkluoja silpnybe. – Dž. Baironas.
 54. Moteris turėtų būti nešvanki ir neišgirsta. – Dž. Lenonas.
 55. Moteris turi būti griežtai saugoma namie, nes ji yra lengvabūdė meilėje ir savanaudė. Be to, jai labiau gresia pavojus apsigauti, ji mažiau klauso proto. – Avicena.
 56. Moteris turi daugiau drąsos, o vyras – daugiau genijaus. – Ž. Ž. Ruso.
 57. Moteris turi priklausyti tam vyrui, kuris išspręs jos problemas. – O. de Balzakas.
 58. Moterį reikia mylėti ir nesistengti ją suprasti. – O. Vaildas.
 59. Moterys arba uždeda jums karūną ant galvos, arba užveržia kilpą ant kaklo. – E. Zola.
 60. Moterys, be abejo, protingesnės. Jūs kada nors girdėjote apie moterį, kuri neteko galvos tik dėl to, kad vyro kojos gražios? – F. Ranevskaja.
 61. Moterys be vyrų draugijos vysta, o vyrai be moterų – kvailėja. – A. Čechovas.
 62. Moterys būtų nuostabios, jei galėtum patekti į jų glėbį nepatekdamas joms į nagus. – A. Birsas.
 63. Moterys dabar tokios išsilavinusios, jog niekuo jų nebenustebinsi, nebent laiminga santuoka. – O. Vaildas.
 64. Moterys gali būti išsilavinusios, bet jos nesukurtos aukštiesiems mokslams, filosofijai ir tam tikroms meninės kūrybos sritims, – šie dalykai reikalauja tam tikro visuotinumo. Moterys gali turėti išmonės, skonio, žavesio, bet jos neturi idealybės... Jei moterys paima į savo rankas valstybės vairą, valstybei iškyla pavojus, nes jos veikia vadovaudamosi ne visuomenės reikalavimais, o atsitiktiniais polinkiais ir nuomonėmis. – G. V. F. Hėgelis.
 65. Moterys ginasi puldamos, o puola staigiai ir nelauktai pasiduodamos. – O. Vaildas.
 66. Moterys įkvepia mus dideliems darbams, bet trukdo juos atlikti. – A. Diuma (sūnus).
 67. Moterys įkvepia mums norą kurti šedevrus, tačiau nuolatos trukdo juos sukurti. – O. Vaildas.
 68. Moterys įsimyli nepataisomus kvailius, o palieka gerus iki šleikštulio. – O. Vaildas.
 69. Moterys yra silpnos, bet motinos – stiprios. – V. Hugo.
 70. Moterys, kad ir kokios gražios jos būtų, turi vieną trūkumą – jos atitraukia vyrų smegenis nuo maisto. – A. Kristi.
 71. Moterys kaip arbatos pakeliai; kuo ilgiau laikai karštame vandenyje, tuo ji stipresnė. – E. Ruzvelt.
 72. Moterys kažkokiu būdu iš karto atspėja, su kuo esame pasirengę joms būti neištikimi. Kartais netgi anksčiau, negu mums tai ateina į galvą. – B. Šo.
 73. Moterys, kurios juokiasi akimis, nepalyginti gražesnės už elegantiškas verksnes. Ašaros tiek terodo dorybės, kiek lašėjimas nuo stogo. – Demokritas.
 74. Moterys lengviausiai pravirkdo tuos vyrus, kurių labiausiai bijo kiti vyrai. – A. Diuma (tėvas).
 75. Moterys – lyg elektros srovė – nebūtina žinoti, kaip veikia, kad nupurtytų. – K. R. Safonas.
 76. Moterys mėgsta kalbėti dviese, o vyrai — trise. – G. K. Čestertonas.
 77. Moterys mus stebina pirmučiausia meilės aistra, pavyduliavimo priepuoliais, nesenkančia motinos meile, pasidavimu prietarams, tuo, kaip jos reaguoja į masines psichozes... Esu matęs begalinės moterų meilės, aistros, begalinio pavyduliavimo, pykčio, baisiausių prietarų, – vyrams tai negalimi dalykai... Moterys neatsparios epidemiškam siautuliui... O moterys, jūs esate keisti vaikai! – D. Didro.
 78. Moterys nekenčia abstrakcijų, labiau vertina rankom apčiuopiamus dalykus. – R. Gavelis.
 79. Moterys nuslopina mūsų nervingumą, sušvelnina pernelyg didelį individualizmą ir grąžina mus į žmonių giminės prieglobstį. – M. Baresas.
 80. Moterys – pirmosios žmonių giminės auklėtojos. – O. Goldsmitas.
 81. Moterys prisirišusios prie mados, nes naujumas visada yra jaunystės atspindys. – M. de Skiuderi.
 82. Moterys retai klysta vertindamos viena kitą. – A. Kristi.
 83. Moterys – tai ašis, aplink kurią viskas sukasi. – L. Tolstojus.
 84. Moterys – tai materijos pergalė prieš protą, o vyrai – proto pergalė prieš moralę. – O. Vaildas.
 85. Moterys turi nuostabią nuojautą: jos sugeba suvokti bet ką, išskyrus tai, kas akivaizdu. – O. Vaildas.
 86. Moterys viena kitos nemėgsta dėl vyrų. – Ž. de la Briujeras.
 87. Moterys visada domisi beprotybėmis, kurių priežastis yra meilė. – Volteras.
 88. Moterys žaidžia savo grožiu kaip vaikas peiliu. Jos pačios juo susižeidžia. – V. Hugo.
 89. Moterys – žavingai aikštinga lytis. – O. Vaildas.
 90. Moters elgesio griežtumas – tai pudra ir dažai, kuriais ji paryškina savo grožį. – F. de Larošfuko.
 91. Moters geriausi meilės laiškai yra visada rašomi vyrui, kurį ji išduoda. – L. Darelas.
 92. Moters instinktas vertas didžiųjų žmonių įžvalgumo. – O. de Balzakas.
 93. Moters istorija – tai meilės ir pasiaukojimo istorija. – J. Strelkūnas.
 94. Moters jėga tai, jog jos neįmanoma paaiškinti su psichologijos pagalba. Vyrus galima analizuoti, o moteris... tik dievinti! – O. Vaildas.
 95. Moters karalystė – švelnumo, subtilumo ir kantrybės karalystė. – Ž. Ž. Ruso.
 96. Moters mintys švaresnės už vyro, ji jas dažniau keičia. – O. Herfordas.
 97. Moters nuovoka tikslesnė už vyro tvirtumą. – Dž. R. Kiplingas.
 98. Moters pašaukimas, jei ji yra tik moteris, – būti konkrečiu vyro idealu (apžavais, iliuzija). Ne daugiau, bet ir ne mažiau... Taigi visa slypi toje magiškoje apžavėjimo dovanoje. – Ch. O. I. Gasetas.
 99. Moters širdis – tai subtilybių labirintas, besivaržantis su netašytu gudraus vyro mąstymu. – K. R. Safonas.
 100. Moters vieta apačioje, ji nuo seno taip dresuojama. – E. Blochas.
 101. Moterų dora panaši į mėnulį – ji turi savo virsmus, fazes ir užtemimus. – Herodotas.
 102. Moterų viskas širdis, net galva. – Ž. Polis.

N[keisti]

 1. Nedera garsiai pasakoti apie malones, kuriomis mus apdovanojo moterys ir karaliai. – Volteras.
 2. Nejaugi neįmanoma išrasti priemonės, kuri priverstų moteris mylėti savo vyrus. – Ž. de la Briujeras.
 3. Neleisk, kad tavo akivaizdoje būtų įžeidinėjama tavo gerbiama ir mylima moteris. – R. Rolanas.
 4. Nepagarbus vyrų elgesys su moterimi beveik visada rodo, kad ji pati dėl to kalta. – D. Didro.
 5. Net ir nuoširdžiausiuose prisipažinimuose moteris visada palieka vietos nutylėjimui. – O. Balzakas.
 6. Nė vienas žmogus nenugyveno tikro gyvenimo, jeigu nebuvo apvalytas moters meilės, stiprinamas jos narsos ir vadovaujamas jos kuklaus nuovokumo. – Dž. Raskinas.
 7. Niekada negalima pasitikėti moterimi, kuri pasako jums savo amžių. Moteris, galinti tai, gali viską. – O. Vaildas.
 8. Niekas kitas taip nepuošia moters, kaip tas, kuris ją puošia. – J. Laucius.
 9. Niekas netampa moters draugu, jeigu gali būti jos meilužiu. – O. Balzakas.
 10. Niekas taip lengvai neišveda žmogauskelio ir pats iš jo neišeina kaip moteris. – Konfucijus.
 11. Niekas taip netrukdo romanui, kaip moters humoro jausmas ir jo nebuvimas pas vyrą. – O. Vaildas.
 12. Nieko nėra lengvesnio kaip vidutinišką moterį paversti nepaprasta. Pakanka ją pamilti. – M. Ž. Sovažonas.
 13. Nieko nėra liūdnesnio už gyvenimąmoterų, kurios mokėjo būti tik gražios. – B. de Fontenelis.
 14. Nieko nėra pasaulyje tokio nesavanaudiško, kaip tikrai mylinti moteris. – V. Kočetovas.
 15. Norėdami pavaizduoti angelų grožį, juos vaizduoja panašius į moteris. – O. Vaildas.
 16. Nuo moters darbo blėsta ir vyriškumas. – L. Bušma.
 17. Nuo pat pradžios moteriai nėra nieko svetimesnio, nemalonesnio, priešiškesnio kaip tiesa, – jos didysis menas yra melas, jos didžiausias rūpestis – iliuzija ir grožis. – F. Nyčė.

P[keisti]

 1. Pagrindinė priežastis, kodėl moterims katės patinka labiau negu šunys, yra ta, kad jos susitapatina, labiau negu vyrams norėtųsi, su katės nepriklausomybe. – K. Emoris.
 2. Pakako, kad vienas vyras įsimylėtų moterį, ir pasaulis tapo toks, koks yra. – Volteras.
 3. Palyginę vyrą ir moterį apskritai, galime pasakyti: moteris nesugebėtų taip genialiai puoštis, jei neturėtų antrojo vaidmens instinkto. – F. Nyčė.
 4. Pasaulyje mažai padorių moterų, kurioms neįgriso jų dorybė. – F. de Larošfuko.
 5. Pasaulyje tiek daug moterų, su kuriomis galima permiegoti, ir tiek mažai tokių, su kuriomis galima pasikalbėti. – E. Hemingvėjus.
 6. Pati kvailiausia moteris pajėgi suvaldyti patį protingiausią vyrą, bet tik pati protingiausia – kvailį. – Dž. R. Kiplingas.
 7. Pats svarbiausias moters bruožas – nuolankumas. – Ž. Ž. Ruso.
 8. Pavyduoliai labiausiai iš visų linkę atleisti, ir visos moterys tai žino. – F. Dostojevskis.
 9. Pažiūra į moterį – subtiliausias garbės, sąžinės, tvarkingumo, kilnumo matas, puikiausia jautrumo mokykla. – V. Suchomlinskis.
 10. Pernelyg drąsus su moterimis būna tik blogas žmogus. – M. Rusinekas.
 11. Pirmą kartą įsimylėjusios moterys myli savo mylimuosius, o vėliau — myli meilę. – F. de Larošfuko.
 12. Po dievo pirmiausia turime būti dėkingi moteriai: iš pradžių ji padovanoja mums gyvenimą, paskui jam suteikia prasmę. – K. N. Bouvis.
 13. Pradinis auklėjimas visų svarbiausias, ir tas pradinis auklėjimas neginčijamai priklauso moterims. – Ž. Ž. Ruso.
 14. Prigimtis pasakė moteriai: būk graži, jeigu gali, išmintinga, jeigu nori, o apdairi būti privalai. – P. O. Bomaršė.
 15. Prisiekti moteriai amžiną meilę yra taip pat absurdiška, kaip tvirtinti, kad visada būsi sveikas arba visada būsi laimingas. – Š. L. Monteskje.

R[keisti]

 1. Reikia dažnai nusileisti moteriai, kad turėtum teisę kartais ir įsakyti. – V. Hugo.
 2. Remiantis tuo, kas pasakyta, galima teigti, kad moterys turi daugiau užuojautos ir žmonių meilės, labiau atjaučia nelaimėlius negu vyrai, tačiau teisingumo, dorumo ir sąžiningumo požiūriu šie yra pranašesni. – A. Šopenhaueris.

S[keisti]

 1. Sakoma, kad moterys – rožės. Esu aklas, bet iš spyglių jaučiu, kad tai – tiesa. – Dž. Miltonas.
 2. Santuoka ypatinga tuo, kad su ja baigiasi stabo garbinimas. Kai vyras geriau įsižiūri į savo dievaitę, ji vėl tampa paprasta moterimi. – Dž. Adisonas.
 3. Savo eisena moteris gali viską parodyti, neleisdama nieko pamatyti. – Balzakas.
 4. Savo vyrų visada pavydi negražios moterys. Gražioms – ne iki to: jos pavydi svetimų. – O. Vaildas.
 5. Seksas prasideda tada, kai moteris paima vyrą už rankos. – Z. Froidas.
 6. Seksuali moteris pirmiausia turi būti moteriška – švelni, taktiška. Ne tokia, kuri viską rėžia į akis tiesiai šviesiai... – A. Baukutė.
 7. Skaisti ta moteris, kurios niekas negeidė. – Ovidijus.
 8. Skaitanti pamokslus moteris panaši į stovintį ant užpakalinių kojų šunį: nuostabu ne tai, kad ji šito nemoka, o tai, kad ji šito imasi. – S. Džonsonas.
 9. Skirtumas tarp vyro ir moters: sendama moteris vis labiau pasineria į bobiškus reikalus, o sendamas vyras vis labiau tolsta nuo bobiškų reikalų. – A. Čechovas.
 10. Su moterimis ginčijamasi širdimi, o ne protu. – M. Arnoldas.
 11. Sunku sukurti vyro laimę, pasmerkiant kančioms moterį. – V. Hugo.
 12. Susitvardyti, kai apmaudu, ir nekelti scenų, kai skaudu – štai kokia yra ideali moteris. – K. Šanel.
 13. Suvilioti artimą gerai nuomonei apie save ir po to visa širdimi patikėti to artimo nuomone – kas gali prilygti moteriai šiame mene? – F. Nyčė.

Š[keisti]

 1. Šis tvirtumo ir patvarumo idealas giliai įspaustas moters prigimtyje... Dabartiniame istorijos tarpsnyje kultūra yra kone vien vyriška; tai galios kultūra, ji nustūmė moterį į šešėlį. Todėl ši kultūra prarado pusiausvyrą ir svyrinėja nuo vieno karo prie kito... Moteris daug labiau negu vyras apdovanota pasyviomis savybėmis – skaistumu, kuklumu, atsidavimu ir pasiaukojimu. – R. Tagorė.

T[keisti]

 1. Tad iškyla nemažas pavojus, kai joms [moterims] patikima politika ir viena kita mokslo sritis... Nes kas gali būti didesnė retenybė už moterį, kuri iš tikrųjų žino, kas yra mokslas? – F. Nyčė.
 2. Tarybų Sąjungoje išspręstas moterų klausimas, nes jį išsprendė darbininkų klausimas: kai nebėra nei ponų, nei tarnų, nebelieka ir žemutiniojo sluoksnio – moters. – E. Blochas.
 3. Tas, kuris sugeba valdyti moterį, sugebės valdyti valstybę. – O. de Balzakas.
 4. Tautos dorovė priklauso nuo pagarbos moteriai. – V. Humboltas.
 5. Tegu moteris nesamprotauja: tai siaubinga. – Demokritas.
 6. Ten, kur meilė arba neapykanta nevaidina jokio vaidmens, moteris vaidina vidutiniškai. – F. Nyčė.
 7. Tik gerbiantis moterį vyras gali išsiskirti su ja jos nepažemindamas. – V. S. Moemas.
 8. Tik moterys ir gydytojai žino, koks reikalingas ir naudingas žmonėms melas. – A. Fransas.
 9. Tik moterys moka mylėti – ir Dievą, ir žmogų. – Ž. Polis.
 10. Tik pamišėliai ir moterys moka akylai stebėti, nes juos viskas žeidžia, o dvasinės kančios didina pastabumą. – O. de Balzakas.
 11. Tokia yra moterų prigimtis... nemylėti, kai mes jas mylime, ir mylėti, kai jų nemylime. – Servantesas.
 12. Tris dalykus moteris gali sukurti iš nieko: salotas, skrybėlaitę ir barnį šeimoje. – M. Tvenas.
 13. Turėtų susituokti kiekviena moteris, bet ne kiekvienas vyras. – B. Dizraelis.

U[keisti]

 1. Ugnis, moteris ir jūra – trys nelaimės. – Ezopas.
 2. Užimtiems žmonėms nėra kada apžiūrinėti moteris. – A. Diuma (tėvas).

V[keisti]

 1. Vadinti moterį silpnąja lytim yra šmeižtas. Tai vyro neteisingumas moteriai. – M. K. Gandis.
 2. Veidrodis, kuriuo moteris pasitiki labiausiai, yra vyro akys. – Z. Grafas.
 3. Vergas apskritai nepasižymi gebėjimu numatyti, moteris – pasižymi, nors šiam jos gebėjimui ir nebūdingas ryžtas, vaikas – pasižymi, tačiau dar netobulai... Taigi apskritai paėmus, teisingi yra poeto žodžiai: „Moterį puošia tylėjimas“, bet tai netaikytina vyrui. – Aristotelis.
 4. Vieniems vyrams rūpi darbas, kitiems malonumai, o visos moterys širdyje yra viliokės. – A. Popas.
 5. Vienu klausimu vyrai ir moterys, be abejo, sutaria: ir vieni, ir kiti nepasitiki moterimis. – H. L. Menkenas.
 6. Visada? Koks baisus žodis!..Moterys jį labai mėgsta. Jos sugadina kiekvieną meilę, siekdamos, kad ji truktų amžinai. – O. Vaildas.
 7. Visada reikia kažko svaiginančio. Kinija turi opiumą, islamo šalys turi hašišą, vakarai turi moteris. – A. Malro.
 8. Visi aforizmai apie moteris savaime yra pikti. Norint pavaizduoti gerąją pusę, tam reikia daug puslapių. – A. Morua.
 9. Visi vyrai, išskyrus pačius gyvuliškiausius ir grubiausius, nori, kad su jais pačių artimiausių ryšių siejama moteris būtų ne vergė per prievartą, o vergė savo noru, tiksliau sakant, ne vergė, o favoritė... Kiekviena moteris nuo ankstyvos jaunystės auklėjama taip, kad tikėtų, jog moters charakterio idealas yra visiška vyro charakterio priešingybė; jokios savo pačios valios, jokio savęs valdymo apsisprendimu, tik nuolankumas, klusnus kitų sprendimų vykdymas. – Dž. St. Milis.
 10. Visos moterys vienodos, tik kai kurios neišsiduoda. Visos moterys klaidina vyrus neišbrendamam rūke. – M. Cvetajeva.
 11. Visos simpatiškos moterys yra gražios. – V. Adamkus.
 12. Visuomenė taptų labai maloni, jeigu visos moterys būtų ištekėjusios, o visi vyrai – viengungiai. – E. Saltusas.
 13. Vyrai nepagarbiai elgiasi su moterimi beveik visada dėl to, kad ji anksčiau buvo užmiršusi ir netikusiai elgėsi su jais. – D. Didro.
 14. Vyrai turi būti ištikimi moterims, kurios juos myli, jau bent dėl tų nuolatinių stebuklų, kuriuos kuria meilė aukštesniajame pasaulyje, vadinamame dvasiniu pasauliu. – O. de Balzakas.
 15. Vyrams moterys atiduoda savo gyvenimo auksą. Bet visada nori jį atgauti smulkiomis monetomis. – O. Vaildas.
 16. Vyras beveik įsimyli kiekvieną moterį, kuri jo įdėmiai klausosi. – F. Bekonas.
 17. Vyras būtų sukūręs kitą vyrą, jei jis nebūtų sukurtas, o moteris galėtų gyventi amžinybę, net negalvodama dauginti savo lytį. – J. V. Gėtė.
 18. Vyras geriau saugo kitų, o ne savo paslaptis. Moteris geriau saugo savas, o ne kitų paslaptis. – Ž. de la Briujeras.
 19. Vyras ir moteris skiriasi ne tik kūnu, bet ir dvasia, tačiau ar iš šito skirtumo išplaukia moters pavaldumas, jos nušalinimas nuo dvasinių ir bendrųjų, ne tik šeimos, reikalų? Leiskime moterims politikuoti! Jos tikrai bus tokios pat geros politikės kaip ir mes, vyrai, tik kitokios, gal net geresnės už mus. – L. Fojerbachas.
 20. Vyras ir moteris – tai dvi natos, be kurių žmogaus sielos stygos neduoda teisingo ir pilno akordo. – Dž. Madzinis.
 21. Vyras myli moterį, žinodamas visas jos silpnybes, užgaidas, netobulumą – galbūt už tai ją labiausiai ir myli. – O. Vaildas.
 22. Vyras savo namuose gali būti karalius tik tuomet, kai moteris – karalienė. – V. Hugo.
 23. Vyras su bet kokia moterim gali būti laimingas tol, kol jos nemyli. – O. Vaildas.
 24. Vyriškis įkaista lyg lemputė: tai raudonas, tai jau atšalęs, pakanka tik pūstelėti. Moterys – atvirkščiai, ir tai mokslo įrodyta, įkaista pamažu kaip laidynė. Ant lėtos ugnies. Be jeigu jau užsidegė, niekas jos nesuturės. Lyg kokia aukštakrosnė. – K. R. Safonas.
 25. Vyro ir moters meilė – tai savanoriška sutartis, ir jos laužytojas esti kaltas tik dėl neištikimybės, bet motina tapusios moters pareigos atsakingesnės, nes gamta jai patikėjo palikuonis. – G. de Mopasanas.
 26. Vyro laimė: aš noriu. Moters laimė: jis nori. – F. Nyčė.
 27. Vyro meilė ir jo gyvenimas yra du skirtingi dalykai, o moters meilė – visa jos egzistencija. – Dž. Baironas.
 28. Vyro niekuomet nežeis kito vyro žavėjimasis jo mylima moterimi, – tik moteris gali paversti tai kankyne. – Dž. Ostin.
 29. Vyro talentas – kaip ir moters grožis – vien tik pažadas. Išties didžio vyro širdis ir charakteris turi prilygti jo talentui. – O. de Balzakas.
 30. Vyrui moteris – tai tas pat, kaip žemė legendiniam jos sūnui; užtenka jam tiktai parpuolus pabučiuoti jos krūtinę, ir jis vėlei įgauna jėgų. – Dž. Londonas.
 31. Vyrus galima analizuoti, moteris – tik dievinti. – O. Vaildas.

Ž[keisti]

 1. Žemaūgę, siaurapetę, plačiastrėnę ir trumpakoję lytį vadinti gražiąja galėtų nebent lytinio instinkto aptemdytas vyro intelektas... Jos iš tikrųjų nelinkusios nei į muziką, nei į poeziją, nei į dailę ir joms nepagaulios... – A. Šopenhaueris.
 2. Žemė turi tris polius: šiaurės, pietų ir nepasiektą moterį. – V. Karalius.
Sandras Botičelis. Veneros gimimas.

Patarlės ir priežodžiai[keisti]

Afrikiečių[keisti]

 1. Moteris be vyro, yra kaip laukas be sėklos.
 2. Moteris, kuri persekioja vyrą dėl sekso, praranda savo dvasinį grožį.
 3. Nėščia moteris negali tvirtinti, kad ji yra nekalta.

Amerikiečių[keisti]

 1. Moterys būna tokio amžiaus, kaip jos atrodo, o vyrai tokio, kaip jie jaučiasi.

Anglų[keisti]

 1. Moterį lengva nupirkti, bet sunku parduoti.
 2. Supykusios moterys būna kaip vapsvos.

Baskų[keisti]

 1. Kas veda pažiūrėjęs į moterį tik iš užpakalio, to laukia didelis nusivylimas.

Indų[keisti]

 1. Gera moteris ir iš asilo padarys vyrą.
 2. Kai knyga, moteris ar pinigai patenka į svetimas rankas, tai jie žuvę. Jeigu ir sugrįžta, tai knyga sutepta, moteris sugadinta, o pinigai dalimis.
 3. Moterys būna tokio amžiaus, kaip jos atrodo, o vyrai tokio, kaip jie jaučiasi.
 4. Nemušk moters netgi gėle.
 5. Ten, kur niekinama moteris, visos maldos yra tuščios.
 6. Tėvas saugo ją vaikystėje, vyras – jaunystėje, sūnus – senatvėje: negalima palikti moters pačios sau.

Ispanų[keisti]

 1. Kas veda pažiūrėjęs į moterį tik iš užpakalio, to laukia didelis nusivylimas.
 2. Moterys niekada nemeluoja. Dažniausiai atranda tiesą, kuri joms naudinga.

Japonų[keisti]

 1. Moters plaukas tvirtesnis, negu pora jaučių.

Kinų[keisti]

 1. Graži moteris pasidaro visų negražių priešė.
 2. Moterų liežuvis yra kardas, ir jos tikrai rūpinasi, kad jis nerūdytų.

Lietuvių[keisti]

 1. Ant moters liežuvio septyni velniai sėdi.
 2. Bandyk vyrą moterim, o geležį akmeniu.
 3. Be moteriškės tušti namai.
 4. Boba ir ragana – velnių seserys.
 5. Bobaratų – ratams lengviau.
 6. Boba kaip troba, papai kaip pirtis, subinė kaip doklas.
 7. Boba perša – velnias šliūbą[2] duoda.
 8. Boba senyn – liežuvis ilgyn.
 9. Būk vyras, nesipešk su boba.
 10. Gera moterisnamų raktas.
 11. Gera moteris vyrui kelią taiso.
 12. Girta moteris ir už velnią bjauresnė.
 13. Graži moteris – akims rojus, sielai – pragaras, o kišenei – skaistykla.
 14. Jei moteris piršlys, tai velnias šliūbą[3] duoda.
 15. Kai velnias nieko negali padaryt, pasiverčia į bobą.
 16. velnias sumanys, boba padarys.
 17. Kur velnias nepajėgia, ten bobą siunčia.
 18. Mačiau velnią – girta boba.
 19. Moteriškės ilgas rūbas, trumpas ūmas[4].
 20. Moters perkalbėti negalėtų nė pats velnias.
 21. Širdis moters mieruojas[5] pinigais.
 22. Tarp trijų moterų vaikas be galvos.
 23. Tokia boba tik velniams baidyti.
 24. Tokią bobą tik dėti armoton[6] ir šauti į velnių pulką.
 25. moterį galvą dėti, už tėvynę – tris.
 26. Viena boba – boba, dvi bobos – alasas[7], trys bobos – turgus.
 27. Viena boba – ne turgus.
 28. Viena boba už devynis velnius atkusina[8].
 29. Viena boba – vienas turgus, dvi bobos – du turgūs.
 30. Vieną bobą vilkai pjaus!
 31. Visos bobos velnių priėdę.
 32. Vyrams dienoj vienas darbas, o moterims – daug.
 33. Vyrų darbas nukertamas, tik moterų nutęsamas.
 34. Vyrų darbas su galu, o moterų be galo.
 35. Žliumbtibobų darbas.

Lotynų[keisti]

 1. Būdama moteris, nekelk kardo.
 2. Moteris yra velnių sandėlys, jeigu jinai yra morališkai pagedusi.
 3. Tylėjimas yra nuostabiausias moters bruožas.
 4. Tyli moteris visada yra daug žavingesnė negu triukšminga.

Malaiziečių[keisti]

 1. Moteris be vyro kaip smiltelė upėje.

Norvegų[keisti]

 1. Kiekvienoje moteryje yra karalienė. Kalbėk su karaliene ir karalienė tau atsakys.

Prancūzų[keisti]

 1. Įsimylėjusi moteris persūdo sriubą ir persaldo miegą.
 2. Jei moteris iki 30 metų netapo graži, ji tiesiog kvaila.
 3. Jeigu tavo moteris neteisi, eik ir atsiprašyk jos.
 4. Moteriai tiek metų, kiek metų jos vyrui.
 5. Pasakyk moteriai, kad ji graži ir velnias pakartos tai dešimt kartų.

Rusų[keisti]

 1. Net jei moterys būtų stiklinės, vis viena jų nepermatytum.
 2. Visos mergaitės yra meilios, švelnios ir žavios; tad iš kurgi atsiranda tiek daug senų bjaurių bobų.

Švedų[keisti]

 1. Nėra tokio gero vyro, kurio moteris negalėtų padaryti geresniu.
 2. Vyrai myli galva, o moterys mąsto širdimi.

Vokiečių[keisti]

 1. Vyrai stato namus, o moterys juos kuria.
 2. Vyras be žmonos – galva be kūno, moteris be vyro – kūnas be galvos.

Žydų[keisti]

 1. Gali išsigelbėti nuo tigro, žemės drebėjimo ar taifūno, bet ne nuo moters, kuri nusprendė tave užvaldyti.
 2. Кai sena merga išteka, ji akimirksniu tampa jauna moterim.
 3. Lai apsaugo tave Dievas nuo blogų moterų, o nuo gerų gelbėkis pats.
 4. Moterys vyrams išpešioja sparnus, o po to guodžiasi, kad jie ne angelai.
 5. Vyrai daugiau padarytų, jei moterys mažiau kalbėtų.
 6. Vyras be moters – pusė vyro.

Merfio dėsniai[keisti]

 1. Iš pradžių Dievas sukūrė Žemę. Pailsėjo. Tada Dievas sukūrė Vyrą. Pailsėjo. Tada Dievas sukūrė Moterį. Daugiau nei Dievas, nei Vyras nesiilsėjo.
 2. Jei moteris ko nors prašo, reikia būtinai duoti, nes ji pasiims pati.
 3. Jei neturi moters, vadinasi, kažkas turi dvi. – Antrasis pasimatymų dėsnis.
 4. Kai vyrui blogai – jis ieško moters. Kai vyrui gerai – jis ieško dar vienos.
 5. Meilė – tai paklydimas, kuriuo viena moteris skiriasi nuo kitos.
 6. Moteris slepia nuo vyro savo praeitį, o vyras nuo moters – jos ateitį.
 7. Moteris turi rengtis taip, kad vyrui norėtųsi ją nurengti.
 8. Moterys gali viską, tik kai kurios drovisi.
 9. Nei viena moteris nesielgs su jumis taip baisiai, kaip moteris, kurią jūs vesite.
 10. Niekada nesakyk moteriai, kad tu nevertas jos meilės, ji ir pati tai žino.

Taip pat skaitykite[keisti]

Nuorodos[keisti]

Wikipedia
Wikipedia
Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –


Laisvajame žodyne yra terminas moteris

Žodžių paaiškinimai[keisti]

 1. Kiekvienai.
 2. Bažnytines sutuoktuvių apeigas.
 3. Bažnytines sutuoktuvių apeigas.
 4. Protas.
 5. Matuojas.
 6. Į patranką.
 7. Triukšmas, rėksmas, klegesys.
 8. Atkuso.