Vincas Mykolaitis-Putinas

Iš Wikiquote.
Jump to navigation Jump to search

Vincas Mykolaitis-Putinas (1893-1967) – lietuvių poetas ir prozininkas.

Vincas Mykolaitis-Putinas

Sentencijos[keisti]

 1. Dabartis savaime kuria ateitį. – „Altorių šešėly“.
 2. Esti patarimų, kurie kai kada labiau mums nemalonūs negu papeikimai. – „Altorių šešėly“.
 3. Faktas ir be konstatavimo yra faktas, o išvados ne visiems aiškios. – „Altorių šešėly“.
 4. Gyvenimo esmės ir jo reiškinių supratimas gali apsaugoti būtį nuo išnykimo ir suteikti naujo gyvybės džiaugsmo.
 5. Gyvenk laimėje, galvok apie nelaimę.
 6. Ir žiūriu į plaukiančią minią, / – Ir ieškau žmogaus žmonėse.
 7. Išvengti moteries yra vienintelis kelias – vesti ją. – „Altorių šešėly“.
 8. Kūrybinis įsitempimas tegali būti tarp dviejų atskirų polių: tarp vyro ir siekiamos, bet nepasiekiamos moteries. – „Altorių šešėly“.
 9. Mes dažnai, kaip tyčia padarome tai, ko labiausiai saugomės. Ir tuomet klaida esti daug sunkiau atitaisoma.
 10. Tarp mūsų gyvena pabaiga, – ji visur atseka, nesvarbu, kur nukeliautume, ji išnyra taip netikėtai, ir niekad negali žinoti, iš kurios pusės ji tave užpuls, nespėji nė jos pavidalo įžvelgti, neišmanai, kaip su ja kovoti.
 11. Tauta, kuri neskaito, nerašo, neturi pasaulyje prasmės.
 12. Tiesa yra nepasakomoje, neišreiškiamoje mintyje, mūsų nepraskleidžiamoje dvasios kertelėje – ir juo giliau, juo geriau. – „Altorių šešėly“.
 13. Tu meile netikėk! Nėra šioj žemėj meilės. Yra savimeilė, plėšri, kerštinga, pavydi; Yra aistra, kaip vilkė alkana.
 14. Vanduo – geras daiktas ir žemė – geras daiktas, o kai sumaišome abudu, pasidaro purvas. – „Altorių šešėly“.
 15. ...žmogus nešiojasi tik pusę savo sielos ir tampa tobulas tik suradęs ir pamilęs kitą, kuris turi antrąją pusę. Dėl to mylėti galima tiktai vieną kartą, o tokia meilė esanti būtina ir amžina.

Nuorodos[keisti]

Wikipedia
Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –