Siela

Iš Wikiquote.
Jump to navigation Jump to search

Siela – vidinis psichinis žmogaus pasaulis, jo sąmonė, jausmai, išgyvenimai.

Biblija[keisti]

 1. Kas saugo burną ir liežuvį, saugo savo sielą nuo nemalonumų. – Pat 21,23.

Aforizmai ir sentencijos[keisti]

 1. Abejingumas – sunki sielos liga. – A. Tokvilis.
 2. Akys parodo sielos stiprybę. – P. Koeljas.
 3. Aukščiausias gėris yra nepalaužiama sielos tvirtybė – įžvalgumas, subtilumas, sveikata, laisvė, harmonija, grožis. – Seneka.
 4. Blogis ne išorėje, o mūsų viduje, jis apsigyvena mūsų sieloje. Mes nuo jo vargiai išsigydome dėl to, kad nežinome, jog buvome susirgę. – Seneka.
 5. Darbas, kuris mums malonus, išgydo sielą. – V. Šekspyras.
 6. Didelei laimei reikia ir kilnios sielos. – Publijus Siras.
 7. Didinga ne ta siela, kuri atleidžia, o ta, kuriai atleidimo nereikia. – F. R. Šatobrianas.
 8. Didžiausia neapykanta kyla tiems, kas sugebėjo prisikasti iki širdies, o paskui spjovė į sielą. – E. M. Remarkas.
 9. Didžiausias gėrissielos darna. – Seneka.
 10. Didžiausias gėris – tai niekinanti likimo išdaigas ir besitenkinanti dorybėmis siela. – Seneka.
 11. Du dalykai teikia sielai daugiausia stiprybės: ištikimybė tiesai ir pasitikėjimas savimi. – Seneka.
 12. Galingos sielos vengia aistrų, kaip jūreivis povandeninių uolų. – Napoleonas Bonapartas.
 13. Gėda, jei šiame gyvenime tavo kūnas dar nepavargęs, o siela jau pailsusi. – Markas Aurelijus.
 14. Gyventi – tai nuolat gimti. Būtų per daug paprasta gauti jau užbaigtą sielą. – A. de Sent Egziuperi.
 15. Jaunystė ne amžiaus rodiklis, o sielos būsena. – Dž. Enesku.
 16. Kadangi mūsų vidiniai potyriai susidaro iš jutiminių įspūdžių kombinacijų ir reprodukcijos, sielos koncepcija be kūno man atrodo tuščia vieta ir beprasme. – A. Einšteinas.
 17. Kalbasielos veidrodis: kaip žmogus kalba, toks jis ir yra. – Publijus Siras.
 18. Kiekviena siela matuojama troškimo didingumu. – G. Floberas.
 19. Kiekvienai giliai sielai reikia kaukės; dar daugiau – kiekviena gili siela pamažu apauga kauke: nes nuolat klaidingai ir lėkštai interpretuojamas kiekvienas jos ištartas žodis, kiekvienas žengtas žingsnis, kiekvienas gyvenimo ženklas. – F. Nyčė.
 20. Kuo mažesnis savo siela žmogus, tuo aukščiau jis kelia nosį. Jis nosimi siekia to, ko siela o nepasiekt. – O. Chajamas.
 21. Kūnas ir siela – valios produktai. – A. Škėma.
 22. Lygiam gyvenime siela apmiršta, ir žmogus nebežino, ko jis vertas. – V. Mačernis.
 23. Meilė ir kančia gaivina sielą taip, kaip rasa suvytusius žiedus. Be meilės gyvenimas tuščias ir beprasmis. – S. Nėris.
 24. Meilėsielos grožis. – Šv. Augustinas.
 25. Meilė susideda iš vienos sielos dviejuose kūnuose. – Aristotelis.
 26. Meilė taurina didžias sielas. – F. Šileris.
 27. Mes laikome žmogumi tiktai tą, kurio siela svajoja tiek apie dvasinį pasitenkinimą, tiek apie kūno malonumą meilėje. – O. de Balzakas.
 28. Muzika gali įveikti etinę sielos sritį; ir jeigu muzika turi tokių savybių, ją reikia įtraukti į jaunimo auklėjimo disciplinų sąrašą. – Aristotelis.
 29. Muzika privalo išskelti ugnį iš žmogaus sielos. – L. van Bethovenas.
 30. Ne daiktai ydingi, bet sielos. Kam skurdas našta, tam ir turtas bus našta. Nesvarbu, ar paguldysi ligonį į medinę ar į auksinę lovą, nes kad ir kur jį neštum – visur jis nešis savo ligą. – Seneka.
 31. Negalima išgydyti kūno, negydant sielos. – Sokratas.
 32. Nepasitenkinimas savimi, atsiranda iš sielos nepastovumo ir bailių ar nesėkmingų geismų. Arba neišdrįstama tiek padaryti, kiek geidžiama, arba neįstengiama ir pasiduodama visumos vilčiai. – Seneka.
 33. Nepasotinama siela niekada nepasisotina. Tai troškulys, o ne liga. – Seneka.
 34. Nesitikėk, kad pinigais galėsi užpildyti sielos tuštumą. – H. Dž. Braunas.
 35. Nešvarūs demonai reiškia pretenzijas suteptai sielai. – Sekstas Pitagorietis.
 36. Niekas kitas neišgydys sielos, tik pojūčiai, kaip ir pojūčių niekas neišgydys, tik siela. – O. Vaildas.
 37. Pasitikėti neprotingais pojūčiais – prastų sielų savybė. – Heraklitas.
 38. Pataikavimas niekada nebūdingas didžioms sieloms, jis – dalia menkų sieliūkščių, gebančių tapti dar menkesnėmis, kad patektų į svarbių personų gyvenimo sferą, kuri jas traukia. – O. de Balzakas.
 39. Patys geriausi žmonės geba suprasti grožį, išdrįsta rizikuoti ir pajėgia pasakyti tiesą. Ironiška, tačiau kaip tik šios teigiamos savybės daro juos labai pažeidžiamus. Kaip tik todėl jų siela dažnai būna sužeista, o kartais – visiškai palaužta. – E. Hemingvėjus.
 40. Pikti demonai nesugebės sutrukdyti tikinčiai ir gerai sielai kelyje į Dievą. – Sekstas Pitagorietis.
 41. Reikia galvoti taip, tarytum kiekvienas gali matyti kas dedasi mūsų sieloje. – Seneka.
 42. Siela be vaizduotės – tai tas pats, kas observatorija be teleskopo. – H. Byčeris.
 43. Siela yra nuspalvinta ta pačia spalva kaip ir mintys. – M. Aurelijus.
 44. Siela, suvokianti, jog yra mylima, bet pati nemylinti, atskleidžia savo nuosėdas: tai, kas joje žemiausia, iškyla į paviršių. – F. Nyčė.
 45. Siela, pasinėrusi į darbą, atitrūksta nuo įgimto liūdesio, kuris kitu atveju neduotų jai ramybės. – Dž. Leopardis.
 46. Sielą tobulina tik vienas dalykas – pastovus gėrio ir blogio pažinimas, [kurį gali pasiekti tik filosofija]. Joks kitas menas netyrinėja gėrio ir blogio. – Seneka.
 47. Spręsdamas apie žmogų, nepasitikiu akimis. Tiesai nuo apgaulės atskirti turiu geresnį, tikresnį matą: sielos gėrio tegu ieškos siela. – Seneka.
 48. Stiprios sielos vengia gašlumo, panašiai kaip jūrininkai saugojasi povandeninių uolų. – Napoleonas Bonapartas.
 49. Svarbiausias nesveikos sielos įrodymas yra blaškymasis ir nuolatinis puldinėjimas tarp apsimetinėjimo doru ir polinkio į ydas. – Seneka.
 50. Šaltis – tai pati baisiausia sielos liga. – A. de Tokvilis.
 51. pinigus neįsigysi to, ko reikia sielai. – H. D. Toras.
 52. Veidassielos atspindys. – Ciceronas.
 53. Žmogaus elgesys gamtoje – jo sielos veidrodis. – V. Bergas.
 54. Žmogaus siela — tai lempa, kurios liepsna — mokslas, o alyva — išmintis. – Avicena.
 55. Žmogaus siela tobulėja iki pat mirties. – Hipokratas.
 56. Žmogaus sieloje – Dievo didumo tuštuma, ir kiekvienas bando ją užpildyti kaip gali. – Ž. P. Sartras.
 57. Žmogaus sielos neįmanoma pažinti – štai didysis bet kokios išminties pasiekimas. – O. Vaildas.
 58. Žmonija dar nesitvarko taip, kad visi būtų už gėrį. Sielos gėrio tegul ieško siela. – Seneka.

Patarlės ir priežodžiai[keisti]

Afrikiečių[keisti]

 1. Gera šypsena parodo, kokia laiminga yra siela.
 2. Žmogus negali varžytis su savo siela imtynių varžybose.

Anglų[keisti]

 1. Akys yra sielos langai.
 2. Mažas kūnas dažnai priglaudžia didžią sielą.

Indėnų[keisti]

 1. Kai per greitai keliauji, tavo siela nespėja kartu su tavimi.

Lietuvių[keisti]

 1. Akys yra sielos veidrodis.
 2. Davatkai Dievas burnoj, velnias šiknoj, o dūšia[1] apie bambą sukasi.
 3. Kaip plienu dūšią[2] užmetė.
 4. Mergos darbas, kunigo pinigai ir žydo dūšia[3] – nežinia kur dingsta.
 5. Velnias dūšios[4], o šuva skolos neturi.

Lotynų[keisti]

 1. Kiekvienam yra duotas raktas vartams į dangų. Tas pats raktas atrakina ir vartus į pragarą.

Uzbekų[keisti]

 1. Gražūs rūbai puošia kūną, geri draugai džiugina sielą.

Žydų[keisti]

 1. Nuplauti kūną galima, bet ne sielą.

Nuorodos[keisti]

Wikipedia
Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –


WiktionaryLt.svg
Laisvajame žodyne yra terminas siela

Žodžių paaiškinimai[keisti]

 1. Vidinis psichinis pasaulis, jausmai.
 2. Sielą.
 3. Siela.
 4. Sielos.