Siela

Iš Wikiquote.
Jump to navigation Jump to search

Siela – vidinis psichinis žmogaus pasaulis, jo sąmonė, jausmai, išgyvenimai.

Biblija[keisti]

 1. Kas saugo burną ir liežuvį, saugo savo sielą nuo nemalonumų. – Pat 21,23.

Aforizmai ir sentencijos[keisti]

 1. Abejingumas – sunki sielos liga. – A. Tokvilis.
 2. Akys parodo sielos stiprybę. – P. Koeljas.
 3. Aukščiausias gėris yra nepalaužiama sielos tvirtybė – įžvalgumas, subtilumas, sveikata, laisvė, harmonija, grožis. – Seneka.
 4. Blogis ne išorėje, o mūsų viduje, jis apsigyvena mūsų sieloje. Mes nuo jo vargiai išsigydome dėl to, kad nežinome, jog buvome susirgę. – Seneka.
 5. Darbas, kuris mums malonus, išgydo sielą. – V. Šekspyras.
 6. Didelei laimei reikia ir kilnios sielos. – Publijus Siras.
 7. Didinga ne ta siela, kuri atleidžia, o ta, kuriai atleidimo nereikia. – F. R. Šatobrianas.
 8. Didžiausia neapykanta kyla tiems, kas sugebėjo prisikasti iki širdies, o paskui spjovė į sielą. – E. M. Remarkas.
 9. Didžiausias gėrissielos darna. – Seneka.
 10. Didžiausias gėris – tai niekinanti likimo išdaigas ir besitenkinanti dorybėmis siela. – Seneka.
 11. Du dalykai teikia sielai daugiausia stiprybės: ištikimybė tiesai ir pasitikėjimas savimi. – Seneka.
 12. Galingos sielos vengia aistrų, kaip jūreivis povandeninių uolų. – Napoleonas Bonapartas.
 13. Gėda, jei šiame gyvenime tavo kūnas dar nepavargęs, o siela jau pailsusi. – Markas Aurelijus.
 14. Gyventi – tai nuolat gimti. Būtų per daug paprasta gauti jau užbaigtą sielą. – A. de Sent Egziuperi.
 15. Jaunystė ne amžiaus rodiklis, o sielos būsena. – Dž. Enesku.
 16. Kadangi mūsų vidiniai potyriai susidaro iš jutiminių įspūdžių kombinacijų ir reprodukcijos, sielos koncepcija be kūno man atrodo tuščia vieta ir beprasme. – A. Einšteinas.
 17. Kalbasielos veidrodis: kaip žmogus kalba, toks jis ir yra. – Publijus Siras.
 18. Kiekviena siela matuojama troškimo didingumu. – G. Floberas.
 19. Kiekvienai giliai sielai reikia kaukės; dar daugiau – kiekviena gili siela pamažu apauga kauke: nes nuolat klaidingai ir lėkštai interpretuojamas kiekvienas jos ištartas žodis, kiekvienas žengtas žingsnis, kiekvienas gyvenimo ženklas. – F. Nyčė.
 20. Kūnas ir siela – valios produktai. – A. Škėma.
 21. Meilė ir kančia gaivina sielą taip, kaip rasa suvytusius žiedus. Be meilės gyvenimas tuščias ir beprasmis. – S. Nėris.
 22. Meilėsielos grožis. – Šv. Augustinas.
 23. Meilė susideda iš vienos sielos dviejuose kūnuose. – Aristotelis.
 24. Meilė taurina didžias sielas. – F. Šileris.
 25. Mes laikome žmogumi tiktai tą, kurio siela svajoja tiek apie dvasinį pasitenkinimą, tiek apie kūno malonumą meilėje. – O. de Balzakas.
 26. Muzika gali įveikti etinę sielos sritį; ir jeigu muzika turi tokių savybių, ją reikia įtraukti į jaunimo auklėjimo disciplinų sąrašą. – Aristotelis.
 27. Muzika privalo išskelti ugnį iš žmogaus sielos. – L. van Bethovenas.
 28. Ne daiktai ydingi, bet sielos. Kam skurdas našta, tam ir turtas bus našta. Nesvarbu, ar paguldysi ligonį į medinę ar į auksinę lovą, nes kad ir kur jį neštum – visur jis nešis savo ligą. – Seneka.
 29. Negalima išgydyti kūno, negydant sielos. – Sokratas.
 30. Nepasitenkinimas savimi, atsiranda iš sielos nepastovumo ir bailių ar nesėkmingų geismų. Arba neišdrįstama tiek padaryti, kiek geidžiama, arba neįstengiama ir pasiduodama visumos vilčiai. – Seneka.
 31. Nepasotinama siela niekada nepasisotina. Tai troškulys, o ne liga. – Seneka.
 32. Nesitikėk, kad pinigais galėsi užpildyti sielos tuštumą. – H. Dž. Braunas.
 33. Niekas kitas neišgydys sielos, tik pojūčiai, kaip ir pojūčių niekas neišgydys, tik siela. – O. Vaildas.
 34. Pasitikėti neprotingais pojūčiais – prastų sielų savybė. – Heraklitas.
 35. Pataikavimas niekada nebūdingas didžioms sieloms, jis – dalia menkų sieliūkščių, gebančių tapti dar menkesnėmis, kad patektų į svarbių personų gyvenimo sferą, kuri jas traukia. – O. de Balzakas.
 36. Reikia galvoti taip, tarytum kiekvienas gali matyti kas dedasi mūsų sieloje. – Seneka.
 37. Siela be vaizduotės – tai tas pats, kas observatorija be teleskopo. – H. Byčeris.
 38. Siela yra nuspalvinta ta pačia spalva kaip ir mintys. – M. Aurelijus.
 39. Siela, suvokianti, jog yra mylima, bet pati nemylinti, atskleidžia savo nuosėdas: tai, kas joje žemiausia, iškyla į paviršių. – F. Nyčė.
 40. Siela, pasinėrusi į darbą, atitrūksta nuo įgimto liūdesio, kuris kitu atveju neduotų jai ramybės. – Dž. Leopardis.
 41. Sielą tobulina tik vienas dalykas – pastovus gėrio ir blogio pažinimas, [kurį gali pasiekti tik filosofija]. Joks kitas menas netyrinėja gėrio ir blogio. – Seneka.
 42. Spręsdamas apie žmogų, nepasitikiu akimis. Tiesai nuo apgaulės atskirti turiu geresnį, tikresnį matą: sielos gėrio tegu ieškos siela. – Seneka.
 43. Stiprios sielos vengia gašlumo, panašiai kaip jūrininkai saugojasi povandeninių uolų. – Napoleonas Bonapartas.
 44. Svarbiausias nesveikos sielos įrodymas yra blaškymasis ir nuolatinis puldinėjimas tarp apsimetinėjimo doru ir polinkio į ydas. – Seneka.
 45. Šaltis – tai pati baisiausia sielos liga. – A. de Tokvilis.
 46. pinigus neįsigysi to, ko reikia sielai. – H. D. Toras.
 47. Veidassielos atspindys. – Ciceronas.
 48. Žmogaus elgesys gamtoje – jo sielos veidrodis. – V. Bergas.
 49. Žmogaus siela — tai lempa, kurios liepsna — mokslas, o alyva — išmintis. – Avicena.
 50. Žmogaus siela tobulėja iki pat mirties. – Hipokratas.
 51. Žmogaus sieloje – Dievo didumo tuštuma, ir kiekvienas bando ją užpildyti kaip gali. – Ž. P. Sartras.
 52. Žmogaus sielos neįmanoma pažinti – štai didysis bet kokios išminties pasiekimas. – O. Vaildas.
 53. Žmonija dar nesitvarko taip, kad visi būtų už gėrį. Sielos gėrio tegul ieško siela. – Seneka.

Patarlės ir priežodžiai[keisti]

Afrikiečių[keisti]

 1. Gera šypsena parodo, kokia laiminga yra siela.
 2. Žmogus negali varžytis su savo siela imtynių varžybose.

Anglų[keisti]

 1. Akys yra sielos langai.
 2. Mažas kūnas dažnai priglaudžia didžią sielą.

Indėnų[keisti]

 1. Kai per greitai keliauji, tavo siela nespėja kartu su tavimi.

Lietuvių[keisti]

 1. Akys yra sielos veidrodis.
 2. Davatkai Dievas burnoj, velnias šiknoj, o dūšia[1] apie bambą sukasi.
 3. Kaip plienu dūšią[2] užmetė.
 4. Mergos darbas, kunigo pinigai ir žydo dūšia[3] – nežinia kur dingsta.
 5. Velnias dūšios[4], o šuva skolos neturi.

Lotynų[keisti]

 1. Kiekvienam yra duotas raktas vartams į dangų. Tas pats raktas atrakina ir vartus į pragarą.

Uzbekų[keisti]

 1. Gražūs rūbai puošia kūną, geri draugai džiugina sielą.

Žydų[keisti]

 1. Nuplauti kūną galima, bet ne sielą.

Nuorodos[keisti]

Wikipedia
Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –


WiktionaryLt.svg
Laisvajame žodyne yra terminas siela

Žodžių paaiškinimai[keisti]

 1. Vidinis psichinis pasaulis, jausmai.
 2. Sielą.
 3. Siela.
 4. Sielos.