Pereiti prie turinio

Henris Deividas Toro

Iš Wikiquote.
(Nukreipta iš Henris Deividas Toras)

Henris Deividas Toro (angl. Henry David Thoreau, (1817-1862) – amerikiečių rašytojas, poetas, filosofas, istorikas.

Henris Deividas Toras (1856)

Sentencijos[keisti]

Apie gerumą[keisti]

 1. Būkite ne paprasčiausiai geri, o geri dėl ko nors.
 2. Gerumas, kurį prisiminiau ilgiausiai, buvo kaip tik toks – neišsakytas, nepasiekęs kalbančiojo lūpų, einantis tiesiai iš širdies. Jam nereikėjo įveikti didelio atstumo, kad būtų perduotas.
 3. Gerumas – tai vienintelis drabužis, kuris niekuomet nenutriūšta.
 4. Patys švelniausi augalai prasiskverbia per pačią kiečiausią žemę, per uolų plyšius. Taip ir gerumas. Koks pleištas, koks kūjis, koks taranas gali būti palygintas su gero, nuoširdaus žmogaus jėga? Nieko negalima jam priešpriešinti.

Apie gyvenimą[keisti]

 1. Daugumos žmonių gyvenimas yra tyli neviltis. Tai, kas vadinama susitaikymu, iš tikrųjų tėra chroniška neviltis.
 2. Kad ir koks apgailėtinas būtų tavo gyvenimas, sutik jį drąsiai ir gyvenk; nevenk jo ir nekeik. Jis ne toks blogas, koks tu pats.
 3. Kiek daug žmonių, perskaičiusių kokią taurią knygą, yra pradėję naują savo gyvenimo erą.
 4. Kol aš draugauju su metų laikais, neįsivaizduoju, kad gyvenimas taptų man sunkenybe.
 5. Niekas daugiau manęs taip nedžiugina kaip nenuginčijamas žmogaus gebėjimas sąmoningai keisti savo gyvenimą.

Apie skaitymą[keisti]

 1. Knygas reikia skaityti neskubant ir stropiai, kaip jos buvo rašomos.
 2. Pirmiausia skaitykite klasikinius kūrinius, nes kitaip nespėsite jų perskaityti!
 3. Turime skaityti tai, kas geriausia literatūroje, ne kartoti be galo jos abėcėlę ir sėdėti visą gyvenimą parengiamojoje klasėje.

Apie tiesą[keisti]

 1. Bet kokia tiesa geriau už apsimetimą.
 2. Nenuvertinkime fakto reikšmės: kada nors jis išskleis tiesos žiedą.
 3. Nepakanka tik mylėti ir sakyti tiesą; reikia mylėti ir sakyti tiesą siekiant kokio nors kilnaus tikslo.

Apie vienatvę[keisti]

 1. Kai žmogus mąsto ar dirba, jis visuomet vienas, kad ir kur būtų. Vienatvė nematuojama myliomis, kurios skiria vieną žmogų nuo kito.
 2. Kodėl aš turėčiau būti vienišas? Argi mūsų planeta nėra Paukščių Take?
 3. Mano manymu, sveika didesnę laiko dalį praleisti vienumoje. Draugija, netgi geriausia, greit ima varginti ir blaško. Man patinka būti vienam. Aš niekad nebuvau sutikęs geresnio draugo už vienumą.

Apie žmogų[keisti]

 1. Galų gale, žmonės pasiekia tik tiek, kiek buvo užsibrėžę.
 2. Jeigu žmogus nežengia koja kojon su visais, galbūt tai reiškia, jog jis girdi kito būgnininko mušamą ritmą. Tegul žygiuoja pagal jam vienam girdimą muziką, kad ir kokia neritminga ar tolima ji būtų.
 3. Koks žmogus, parodęs didvyriškumo, kilnumo, nuoširdumo, gali pasakyti, kad pats iš to nelaimėjo?
 4. Lopas ant žmogaus drabužių žmogaus niekad nežemino.
 5. Šiame pasaulyje yra labai sunku sutikti tokių kliūčių, kurių net ir eilinis žmogus nesugebėtų įveikti.

Kitos[keisti]

 1. Amžius ne ką geresnis, jei ne blogesnis, patarėjas už jaunystę, nes jis daugiau prarado nei įgijo.
 2. Ar sugebėsime žvilgtelėti į savo neišmanymą, jei nuolat puikuojamės savo žiniomis?
 3. Audringos meilės reikia bijoti taip pat kaip neapykantos. Tvirta meilė visada aiški ir rami.
 4. Blogio piktžolę geriau vieną kartą išrauti su šaknimis, negu tūkstantį kartų nuskabyti jos lapus.
 5. Daugiausia, ką galiu padaryti savo draugui, – paprasčiausiai būti jo draugu.
 6. Geriau vienas kirtis per pačią blogio šaknį, nei tūkstantis – per jo šakas.
 7. Geriausia ta vyriausybė, kuri valdo mažiausiai.
 8. Išaušta tiktai tas rytas, kuriam mes patys pabundame.
 9. Įkinkyk į savo vežimą žvaigždę.
 10. Keičiasi ne daiktai, o mes patys.
 11. Kiekviena karta juokiasi iš senų madų, tačiau religingai laikosi naujų.
 12. Komplimentas dažnai slepia įsitikinimą savo pranašumu. Iš esmės – tai subtili paniekos forma.
 13. Ne liūdesys mūsų liūdnas, o mūsų pigūs džiaugsmai.
 14. Negalima švaistyti laiko ir nepakenkti amžinybei.
 15. Nesistenk žūtbūt ištobulėti, pasiduoti daugybei įtakų; visa tai tuščias blaškymasis. Kuklume, kaip tamsoje, aiškiau matyti dangiška šviesa.
 16. Nėra kitų vaistų nuo meilės, kaip tik mylėti dar labiau.
 17. Niekuomet nebus iš tikrųjų laisvos ir apšviestos valstybės, kol ji nepripažins individo kaip aukštesnės ir nepriklausomos galios, iš kurios kyla visa jos pačios galia ir autoritetas, ir kol ji atitinkamai nesielgs su juo.
 18. Kuklume, kaip tamsoje, aiškiau matyti dangiška šviesa.
 19. Neviltis ir delsimas – tai baimė, sukelianti pralaimėjimą.
 20. Sakykite tai, ką turite pasakyti, o ne tai, ką dera pasakyti.
 21. Sekmadienis turi būti skaidri ir šauni naujosios savaitės pradžia.
 22. Spręskite apie savo sveikatą iš to, kaip jus džiugina rytas ir pavasaris.
 23. Su išmintimi ateina ir požiūrio platumas.
 24. Turėkite du ar tris, bet ne šimtą ir ne tūkstantį reikalų.
 25. Turtingiausias tas žmogus, kurio džiaugsmams reikia mažiausiai pinigų.
 26. pinigus neįsigysi to, ko reikia sielai.
 27. Valstybė apsiginklavusi ne didesne išmintimi ar padorumu, bet didesne fizine galia. Aš gimiau ne tam, kad būčiau prievartaujamas. Aš noriu kvėpuoti taip, kaip pats tą išmanau. Pasižiūrėsime kas iš mūsų stipresnis.
 28. Žmogui likimą lemia arba, tiksliau, nurodo savęs vertinimas.