Pereiti prie turinio

Auklėjimas

Iš Wikiquote.

Auklėjimas – žmogaus įpročių, jausmų, ypatybių ugdymas.

Sentencijos[keisti]

 1. Auklėja viskas: žmonės, daiktai, reiškiniai, bet pirmiausia ir labiausiai – žmonės. – A.Makarenka.
 2. Auklėjant vaiką, reikia galvoti apie jo senatvę. – Ž. Žuberas.
 3. Auklėjimas – didžiausia vertybė, bet tik pirmarūšis, kitaip jis bus niekam tinkamas. – R. Kiplingas.
 4. Auklėjimas, neugdantis troškimų, tvirkina sielą. Auklėtojas turi mokyti trokšti. – A. Fransas.
 5. Auklėjimas – sunkus darbas, tad gerinti sąlygas jį dirbti – šventa kiekvieno žmogaus pareiga, nes nėra nieko svarbesnio, kaip lavinimasis ir artimųjų lavinimas. – Sokratas.
 6. Auklėjimas, svarbiausia, turi pasėti mūsų širdyse naudingus individui ir visuomenei įpročius. – K. A. Helvecijus.
 7. Auklėjimas turėtų mus taurinti, maža to, kad tik netvirkintų. – M. de Montenis.
 8. Auklėjimas turi būti pajėgus ir kūną ir sielą padaryti pačius puikiausius ir pačius geriausius. – Platonas.
 9. Auklėjime viskas priklauso nuo to, kas auklėtojas. – D. Pisarevas.
 10. Dabartinei visuomenei auklėjimo klausimas – gyvenimo ir mirties klausimas, nuo kurio priklauso ateitis. – Ž. E. Renanas.
 11. Didžiausia auklėjimo klaida – per didelis skubotumas. – Ž. Ž. Ruso.
 12. Galėtų gimti gerai išauklėti vaikai, jeigu mes, tėvai, būtume gerai išauklėti. – J. V. Gėtė.
 13. Gamta ir auklėjimas panašūs: auklėjimas perdaro žmogų ir sukuria jam antrąją prigimtį. – Demokritas.
 14. Gerai išauklėti žmonės – tikri lygybės gynėjai. – M. Arnoldas.
 15. Iš visų būtybių gražiausia – gražų auklėjimą gavęs žmogus. – Epiktetas.
 16. Išauklėti kultūringą žmogų padeda dvi jėgos: menas ir mokslas. Abi šios jėgos susijungia knygose. – M. Gorkis.
 17. Yra guvaus proto ir smalsių vaikų, bet nesuvaldomų ir užsispyrusių. Tokie paprastai nemėgstami mokyklose ir beveik visada laikomi beviltiškais; tuo tarpu iš jų paprastai išauga didieji žmonės, jeigu tik juos tinkamai auklėjame. – J. A. Komenskis.
 18. Kiekvienoje šalyje žmonių ugdymo menas taip glaudžiai susijęs su valdymo forma, kad bent kiek esmingiau pakeisti visuomenės auklėjimą vargu ar įmanoma nepakeitus pačios valstybės santvarkos. – K. A. Helvecijus.
 19. Kūdikystėje visų svarbiausias motinos auklėjimas, nes moralė vaikui turi tapti jausmu. – G. V. F. Hėgelis.
 20. Mergaites auklėjame kaip šventąsias, o paskui kergiame kaip kumelaites. – Ž. Sand.
 21. Mokymas – tai tik vienas lapelis to žiedo, kuris vadinamas auklėjimu. – V. Suchomlinskis.
 22. Mokytojas, jo mąstysena – štai kas visų svarbiausia mokymui ir auklėjimui. – A. Dystervegas.
 23. Mums atrodo nederama palikti vaikų kūno ir sielos būklės tokios, kokią davė gamta, – mes rūpinamės jų auklėjimu ir mokymu, kad gerosios savybės taptų daug geresnės, o blogosios pasikeistų ir taptų geros. – Lukianas.
 24. Muzika gali veikti etinę sielos sritį; ir jeigu muzika turi tokių savybių, ją reikia įtraukti į jaunimo auklėjimo disciplinų sąrašą. – Aristotelis.
 25. Nėra nieko sunkesnio, kaip perauklėti blogai išauklėtą žmogų. – J. A. Komenskis.
 26. Niekuomet nereikia pirma laiko kalbėti su vaikais apie abstrakčius dalykus, pamokslauti. Netikiausi tie vaikai, kuriems buvo sakomi pamokslai. Protas vystosi vėliau už visus kitus gabumus, ir pradėti nuo jo – reiškia pradėti nuo galo. Jeigu vaikams būtų suprantamos visų dalykų priežastys ir argumentai, nereikėtų jų nė auklėti. – Ž. Ž. Ruso.
 27. Nuo nieko nepriklauso, kokie vaikai gimsta, bet mūsų valioje tai, kad teisingai auklėjami, jie taptų gerais. – Plutarchas.
 28. Nuo tinkamo vaikų auklėjimo priklauso visos tautos gerovė. – Dž. Lokas.
 29. Pradinis auklėjimas visų svarbiausias, ir tas pradinis auklėjimas neginčijamai priklauso moterims. – Ž. Ž. Ruso.
 30. Prastai išauklėto žmogaus drąsa virsta šiurkštumu, mokytumas – pedantiškumu, sąmojingumas – juokdaryste, paprastumas – nekultūringumu, geranoriškumas – meilikavimu. – Dž. Lokas.
 31. Sakoma, kad geriausia politikos taisyklė – per daug nevadovauti. Ši taisyklė tinka ir auklėjimui. – Ž. Polis.
 32. Savo prigimties pakeisti negalima, galima tik pakreipti gerąja linkme tam tikras charakterio ypatybes, net trūkumus – čia ir glūdi didžioji auklėjimo paslaptis ir didysis uždavinys. – Ž. Sand.
 33. Sėkmingo auklėjimo paslaptis – pagarba mokiniui. – R. V. Emersonas.
 34. Šeimyninis auklėjimas remiasi trim doroviniais - psichologiniais pagrindais: dėmesiu, pagarba ir reiklumu vaiko ir suaugusiojo asmenybei. – N. Solovjovas.
 35. Tėvas tas, kuris auklėja, o ne tas, kuris pagimdo. – Menandras.
 36. Tikrasis auklėjimas – nė tiek taisyklės, kiek pratybos. – Ž. Ž. Ruso.
 37. Vaiko auklėjimui reikia įžvalgesnio mąstymo, didesnės išminties negu valstybės valdymui. – V. E. Čeningas.
 38. Visas auklėjimo uždavinys – priversti žmogų ne tik dorai elgtis, bet ir džiaugtis tuo, kas dora, ne tik dirbti, bet ir mylėti darbą. – Dž. Raskinas.
 39. Visos mano pastangos buvo nukreiptos sukurti tokią tautinio švietimo sistemą, kuri laiduotų tvirtą tautinį auklėjimą. – K. Bizauskas.
 40. Žmogaus auklėjimas prasideda vos gimus; jis dar nekalba; dar neklauso, o jau mokosi. Patirtis ankstesnė už mokymąsi. – Ž. Ž. Ruso.

Patarlės ir priežodžiai[keisti]

Japonų[keisti]

 1. Paleisk vaiką kuo toliau nuo savęs ir jei jis sugrįš pas tave, vadinasi, jį mokėjai išauklėti.

Lotynų[keisti]

 1. Tas, kuris pagaili rykštės, nekenčia savo sūnaus.

Škotų[keisti]

 1. Geras yra gimimas, bet geresnis yra išauklėjimas.