Pereiti prie turinio

Vaikas

Iš Wikiquote.

Vaikas – sūnus ar duktė savo tėvams, berniukas ar mergaitė.

Biblija[keisti]

 1. Išmintingas vaikas tėvui džiaugsmas, o paikas vaikas – skausmas motinai. – Pat 10, 1.

Aforizmai ir sentencijos[keisti]

 1. Aš įsitikinęs, kad silpna galva, turėdama pagalbinių sugebėjimų ir lavindama juos, gali pralenkti visų geriausią, panašiai kaip vaikas gali su liniuote nubrėžti tiesesnę liniją negu didis meistras ranka. – G. V. Leibnicas.
 2. Auginkime savo vaikus dorus: tik dorumas gali atnešti laimę. – L. van Bethovenas.
 3. Auklėjant vaiką, reikia galvoti apie jo senatvę. – Ž. Žuberas.
 4. Bendraamžių rungtynėse vaikui neleiskime nei pralaimėti, nei pykti; stenkimės, kad jis būtų draugiškas su varžovais, kad įprastų norėti ne pakenkti, bet pralenkti; kai nugalės ar kita verta pagyrimo padarys, leiskime sielai pakilti, bet ne krykštauti, nes iš džiaugsmo pradedama šokinėti ant vienos kojos, o bešokinėjant – pasipučiama ir pernelyg didžiuojamasi. Leiskime ir atsipalaiduoti, bet drausime tinginiauti ir dykinėti; saugosime nuo lipšnumo, nes niekas neformuoja piktesnių žmonių, kaip švelnus ir meilus auklėjimas. Todėl vienatūrių, kuriems labiau nuolaidžiaujama, sielos esti labiau sugedusios. Nepasipriešins sunkumams tas, kuriam nieko niekada nedraudžiama, kurio ašaras visada šluosto susirūpinusi motina, kurio atsiparšinėjama dėl auklėtojo griežtumo. – Seneka.
 5. Buvimas su vaikais gydo sielas. – F. Dostojevskis.
 6. Dalykai, kurių vaikai mokomi, turi atitikti amžių, kitaip jie gali imt rodyti savo išmintį, maivytis, pūstis. – I. Kantas.
 7. Dar niekas nesuvokė, kokie atjautos, gerumo ir kilniaširdiškumo turtai slypi vaiko sieloje. Bet kurio tinkamo mokymo tikslas turėtų būti rasti tuos lobius. – E. Goldman.
 8. Gabenk geras knygas į namus, nes jų jėga lemtingai veikia vaikus ir vaikų vaikus. – J. V. Gėtė.
 9. Galėtų gimti gerai išauklėti vaikai, jeigu mes, tėvai, būtume gerai išauklėti. – J. V. Gėtė.
 10. Galvoti apie taiką, vadinasi, galvoti apie vaikus. – (M. Gorbačiovas laiške Astridai Lindgren).
 11. Gimdydamas ir maitindamas vaikus, tėvas atlieka tik trečdalį užduoties. Jam privalu žmonių giminei duoti žmonių, visuomenei – visuomeniškų žmonių, valstybei – piliečių. Kiekvienas žmogus, galintis mokėti tą trigubą skolą ir to nedarantis, nusikalsta; ir galbūt nusikalsta dar labiau, temokėdamas jos tik pusę. Kas negali įvykdyti tėvo pareigų, tas neturi teisės juo būti. – Ž. Ž. Ruso.
 12. Girtavimasvaikų silpnumo ir ligotumo priežastis. – Hipokratas.
 13. Gyvenimas trumpas, bet žmogus jį iš naujo gyvena savo vaikuose. – A. Fransas.
 14. Iš pradžių vaikai myli savo tėvus. Po kurio laiko ima juos teisti. Retai kada jiems atleidžia.... – O. Vaildas.
 15. Iš visų apskritai amoralių poelgių elgimasis su vaikais kaip su vergais yra amoraliausias. – G. V. F. Hėgelis.
 16. Jei turi mušti vaiką, naudok virvę. – Talmudas.
 17. Jei vaikui duodamas žaislas, kurio stebuklingumo savo menku proteliu jis nesugeba įvertinti, kurio gražumo savo dar pusiau teprasivėrusiomis akimis negali įžvelgti, tai, užsispyręs, jis tą žaislą sulaužo; jei jis apatiškas – numeta ir nužingsniuoja pas sau lygius draugus. – O. Vaildas.
 18. Jeigu vaikai nebūtų verčiami dirbti, tai jie neišmoktų nei rašto, nei muzikos, nei gimnastikos, nei to, kas labiausiai stiprina dorybingumą,– gėdos. Nes ypač šie užsiėmimai paprastai išugdo gėdos jausmą. – Demokritas.
 19. Jie panašūs savo naivumu ir paprastumu. Visi žmonės, sulaukę 20 metų, būtų garsūs mokslininkai, menininkai, išradėjai, jeigu neprisloptų vaikiškas nepasotinamas domėjimasis aplinkiniu pasauliu ir būtų kaupiamos bei gilinamos turimos žinios. – K. Čiukovskis.
 20. Kas gina moters teises, tas gina vaiko teises, kitaip sakant, gina ateitį. – V. Hugo.
 21. Kas tampa vyru sulaukęs šešiolikos, bus vaikas sulaukęs šešiasdešimties. – T. Fuleris.
 22. Kiekvienas vaikas yra nepakartojama kūrybinė laboratorija su nežabota fantazija, kurios skrydis beribis ir nesuvaldomas. – K. Čiukovskis.
 23. Kiekvienas vaikas iš dalies yra genijus, o kiekvienas genijus – iš dalies vaikas. – A. Šopenhaueris.
 24. Kiekvienas žmogus yra kieno nors vaikas. – P. O. Bomaršė.
 25. Negrasink vaikui — arba nubausk jį, arba atleisk. – Talmudas.
 26. Nepaverskite vaiko dievaičiu: užaugęs jis pareikalaus daug aukų. – P. Buastas.
 27. Nėra pasaulyje iškilmingesnio himno, kaip vaiko vogravimas. – V. Hugo.
 28. Niekada nemokykite vaiko to, kuo patys nesate tikri, ir jeigu norite ką nors įteigti jam mažam, kad vaikystės tyrumas ir pirmosios asociacijos tai įtvirtintų, užvis labiau saugokitės, kad tai nebūtų melas, kurį jūs patys žinote esant melu. – Dž. Raskinas.
 29. Niekuomet nereikia pirma laiko kalbėti su vaikais apie abstrakčius dalykus, pamokslauti. Netikiausi tie vaikai, kuriems buvo sakomi pamokslai. Protas vystosi vėliau už visus kitus gabumus, ir pradėti nuo jo – reiškia pradėti nuo galo. Jeigu vaikams būtų suprantamos visų dalykų priežastys ir argumentai, nereikėtų jų nė auklėti. – Ž. Ž. Ruso.
 30. Nuo nieko nepriklauso, kokie vaikai gimsta, bet mūsų valioje tai, kad teisingai auklėjami, jie taptų gerais. – Plutarchas.
 31. Nuo tinkamo vaikų auklėjimo priklauso visos tautos gerovė. – Dž. Lokas.
 32. Pagarba – tai užkarda, lygiai sauganti ir tėvą su motina, ir vaiką; tėvus ji gelbsti nuo sielvarto, vaiką – nuo sąžinės graužimo. – O. de Balzakas.
 33. Paprastai nuo mūsų priklauso, ar perduosim savo vaikams žinias, maža to, – ar perduosime jiems savo aistras. – Š. Lui Monteskjė.
 34. Pati sunkiausia našta, užgulanti vaiko pečius, yra nenugyventas jo tėvų gyvenimas. – K. G. Jungas.
 35. Patikimiausias būdas gerai išauginti vaikus – tai padaryti juos laimingus. – O. Vaildas.
 36. Priešingai nei suaugusiems, vaikams nereikia savęs apgaudinėti. – J. V. Gėtė.
 37. Protingas tėvo elgesys – geriausias pamokymas vaikams. – Demokritas.
 38. Stengtis sukurti vaikui laimingą gyvenimą lepinant iš mažų dienų manding neišmintinga. – V. Hugo.
 39. Su gimdytojais elkis taip, kaip tu norėtum, kad tavo paties vaikai elgtųsi su tavimi. – Isokratas.
 40. Tarpusavio meilę sustiprina vaikai. – Menandras.
 41. Tas, kuris nori gerai išauklėti vaiką, pasmerktas visuomet laikytis teisingų pažiūrų. – O. Balzakas.
 42. Tausokite savo vaikų ašaras, kad jie galėtų jas išlieti ant jūsų kapo. – Pitagoras.
 43. Tėvai ir vaikai neturi laukti vienas kito prašymo, o turi paslaugiai duoti, ko reikia, vienas kitam, beje, pirmenybė priklauso tėvui. – Diogenas.
 44. Tėvai myli savo vaikus nerimastinga ir atlaidžia meile, kuri juos gadina. Yra kita Meilė, atidi ir rami, kuri juos daro laimingus. – D. Didro.
 45. Tėvų ir vaikų santykiai tokie pat sudėtingi ir tokie pat dramatiški kaip įsimylėjėlių. – A. Morua.
 46. Tinkamai vadovaujamo žaidimo mokykla atveria vaikui langą į pasaulį plačiau ir patikimiau negu skaitymas. – Ž. A. Fabras.
 47. Tvarkingumas sužadina vaikams džiugų sąmoningumą. – J. V. Gėtė.
 48. Vaikai išsyk, lengvai pripranta prie laimės, nes jie patys iš prigimties – džiaugsmas ir laimė. – V. Hugo.
 49. Vaikai prideda mums gyvenimo rūpesčių, bet jų dėka mirtis mums neatrodo tokia baisi. – F. Bekonas.
 50. Vaikai suteikia darbui džiaugsmo, o nesėkmės dėl jų atrodo skaudesnės; vaikai gyvenimą daro malonesnį, o mirtį – ne tokią baisią. – F. Bekonas.
 51. Vaikai visada mielai ką nors dirba. Tai be galo naudinga, ir todėl ne tik nereikia jiems trukdyti, bet dera stengtis, kad jie visuomet turėtų kokį nors užsiėmimą. – J. A. Komenskis.
 52. Vaikams reikalingi ne pamokymai, o pavyzdžiai. – V. Hazlitas.
 53. Vaikas netaps žmogumi, jis jau yra žmogus. – J. Korčakas.
 54. Vaikas – protinga būtybė, jis suvokia savo gyvenimo poreikius, sunkumus ir kliūtis. Jam netiks despotiški potvarkiai, primestinė drausmė, nepatikli kontrolė; galimas vien taktiškas susitarimas, tikėjimas patirtimi, bendradarbiavimas, sugyvenimas. – J. Korčakas.
 55. Vaiko mokymo tikslas yra išugdyti jo sugebėjimą toliau lavintis be mokytojo pagalbos. – E. G. Habardas.
 56. Vaikų laimė priklauso nuo tėvų laimės. Čia jos šaltinis ir pagrindas. – N. Solovjovas.
 57. Vaikų lūpomis sakoma tiesa. – Ž. P. Sartras.
 58. Vergas apskritai nepasižymi gebėjimu numatyti, moteris – pasižymi, nors šiam jos gebėjimui ir nebūdingas ryžtas, vaikas – pasižymi, tačiau dar netobulai... Taigi apskritai paėmus, teisingi yra poeto žodžiai: „Moterį puošia tylėjimas“, bet tai netaikytina vyrui. – Aristotelis.
 59. Viena šiukščiausių klaidų – manyti, kad pedagogika yra mokslas apie vaiką, o ne apie žmogų. – J. Korčakas.
 60. Visi vaikai gimsta genijais. Suaugusieji mikliai, nejučia sunaikina 9999 iš 10000 genijų. – B. Fuleris.

Citatos[keisti]

 1. Dėl tarnybų vangumo mes luošiname, prarandame vaikus, kad nematytume, patalpiname juos į globos įstaigas. Ten geriau nei gatvėje ar smurtaujančių, geriančių tėvų namuose, tačiau laukdami, kol bus įteisinta globa arba sutvarkyti įvaikinimo formalumai, jie globos įstaigose padedami kaip daržovės žiemą. – N. Marčėnaitė, 2006 kovo 28 d.

Patarlės ir priežodžiai[keisti]

Afrikiečių[keisti]

 1. Jeigu mama vagia su vaiku, pririštu ant nugaros, tai ko jūs tikitės iš to vaiko.
 2. Ką tu paskatini vaiką mylėti, gali būti svarbiau, nei ką tu padedi jam išmokti.
 3. Vaikui užauginti reikia viso kaimo.
 4. Nukreipk vaiką į kelią, kuriuo jis turi eiti, ir būk tikras, kad ir pats eini tuo keliu.
 5. Raktas, kuris atrakina, yra tas pats raktas, kuris ir užrakina. Gerbk vaiką ir jis gerbs tave.
 6. Vaikas, kuris yra be baimės, ruošiasi atnešti ašarų savo motinos akims.
 7. Vaikas, tarp vyresniųjų, kalba ausimis.
 8. Vaikui užauginti reikia viso kaimo.

Airių[keisti]

 1. Iš plytų ir cemento pastatomas namas, o iš vaikų juoko – namų židinys.

Anglų[keisti]

 1. Mama niekada negalvoja, kad jos vaikas yra bjaurus.
 2. Neišmesk vaiko kartu su vonelės vandeniu.
 3. Pagailėk rykštės ir sugadink vaiką.
 4. Vėlyvi vaikai būna ankstyvi našlaičiai.

Danų[keisti]

 1. Tas, kas laiko vaiko ranką, laiko jo mamos širdį.
 2. Turtingiausias vaikas yra tas, kuris sėdi ant mamos kelių.

Gruzinų[keisti]

 1. Jeigu tu baudi savo vaiką, tai esi kvailys.

Indėnų[keisti]

 1. Kalbėk su vaikais, kai jie valgo, ir tai, ką pasakysi liks, net kai išeisi.
 2. Vaikas – svečias tavo namuose: pamaitink, išmokyk ir paleisk.

Ispanų[keisti]

 1. Vaiko meilė – tarsi vanduo pintinėje.

Italų[keisti]

 1. Nuo mažų vaikų sopa galvas, nuo didelių – širdis.

Japonų[keisti]

 1. Paleisk vaiką kuo toliau nuo savęs ir jei jis sugrįš pas tave, vadinasi, jį mokėjai išauklėti.
 2. Tėvai dirba, vaikai džiaugiasi gyvenimu, anūkai – elgetauja.

Kinų[keisti]

 1. Norėdamas suprasti tėvų meilę turi pats susilaukti vaikų.
 2. Pasaulyje yra tik vienas puikus vaikas, ir kiekviena mama jį turi!
 3. Vaiko gyvenimas – tarsi popieriaus lapas: kiekvienas praeivis palieka jame pėdsaką.
 4. Vieno medžio vaisiai būna rūgštūs, ir saldūs, vienos motinos vaikai užauga ir kvaili, ir protingi.

Kroatų[keisti]

 1. Vargas tam žmogui, kuris pasikliauna vaikų pagalba.

Lietuvių[keisti]

 1. Apsivesi dėl pinigų – būsi tėvas svetimų vaikų.
 2. Ateis laikas, bus ir vaikas.
 3. Auga vaikai, auga ir bėdos.
 4. Bėda be vaikų, bėda su vaikais.
 5. Brangus tėvam vaikas, bet ir čia turi būti saikas.
 6. Dar vaiko nėr, o jau kūmus prašo.
 7. Dėl svečio turėk, dėl vaiko galėk.
 8. Didžiai apsunkina vaikus keiksmai ir barniai tėvų.
 9. Duok vaikui valią, pats būsi nevalioj[1].
 10. Džiaugiasi biednas[2] vaikais, o bagotas[3] pinigais.
 11. Geri vaikai tėvams paguoda, blogi – širdį užduoda.
 12. Gerų tėvų geri ir vaikai.
 13. Girta merga pati vaiką susigraibo.
 14. Kokie tėvai, tokie ir vaikai.
 15. Kokius kas išaugina vaikus, su tokiais ir džiaugsis.
 16. Kurti namai be šunų, akli langai be vaikų.
 17. Nusibodo kaip mergai vaikas.
 18. Parodyk vaikui kelią, kuriuo jis turėtų eiti ir nuo kurio net pasenęs nenuklystų.
 19. Tarp dviejų auklių vaikas be galvos.
 20. Tarp trijų moterų vaikas be galvos.
 21. Tėvai peni vaikus žuvimis, o vaikai tėvus – šunimis.
 22. Tėvai senyn, vaikai gražyn.
 23. Tėvai verkia, kad vaikas nevalgo, vaikas verkia, kad tėvas valgo.
 24. Užsigeidė kaip merga vaiko.
 25. Vaikai tėvus pražildina, o anūkai senelius nuplikina.
 26. Vaiką mylėk kaip dūšią[4], bet krėsk kaip grūšią[5].

Lotynų[keisti]

 1. Niekada neduok vaikui kardo.

Mongolų[keisti]

 1. Neskriausk bejėgio vaiko – jis gali būti tigro sūnus.

Rusų[keisti]

 1. Duosi vaikams valią, pats papulsi į nevalią.

Škotų[keisti]

 1. Vaikas plepa laukuose, ką išgirdęs namuose.

Švedų[keisti]

 1. Vaikai elgiasi kaime taip, kaip išmoko namuose.

Turkų[keisti]

 1. Jei turi gerus vaikus, ar tau bereikia didesnio turto. Jei tavo vaikai blogi, vėlgi – kam tau turtas?

Vokiečių[keisti]

 1. Kiekvienas vaikas motinai atima po dantį.

Žydų[keisti]

 1. Kas vaikų neturi, juos gerai auklėja.
 2. Leisk vaikams mokytis ne vien tik to, ko pats esi išmokęs, nes jie gimę kitais laikais.
 3. Mama supranta, ko vaikas jai nepasako.
 4. Tėvai moko vaikus kalbėti, vaikai tėvus moko tylėti.
 5. Vaikai gąsdinami velniu, suaugusieji — žmonėmis.
 6. Vaikus reikia matyti ir girdėti.

Taip pat skaitykite[keisti]

Vaikystė, nėštumas, sūnus, duktė.

Priešinga[keisti]

Suaugęs, tėvai, mama, tėvas, senelis.

Nuorodos[keisti]

Wikipedia
Wikipedia
Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –


Laisvajame žodyne yra terminas vaikas

Žodžių paaiškinimai[keisti]

 1. Laisvės stoką, teisių suvaržymą.
 2. Neturtingas, vargingas.
 3. Turtingas.
 4. Brangenybę.
 5. Kriaušę.