Janušas Korčakas

Iš Wikiquote.

Janušas Korčakas (lenk.Janusz Korczak; 1878-1942) – žydų kilmės lenkų rašytojas ir gydytojas.

Janušas Korčakas

Sentencijos ir aforizmai[keisti]

  1. Daugelis vaikų žaidimų – rimtos suaugusiųjų veiklos mėgdžiojimas.
  2. Grožis, grakštumas, išvaizdumas, malonus balsas palengvina gyvenimo kelią. Bet nedera pernelyg vertinti grožį: neparemtas kitomis dorybėmis, jis gali būti žalingas.
  3. Knygos užduotis – palengvinti, paspartinti gyvenimo pažinimą, bet ne pakeisti jį.
  4. Kuo žemesnis auklėtojo dvasinis lygis, blankesnis moralinis veidas, kuo labiau jis rūpinasi savo ramybe ir patogumais, tuo daugiau leidžia įsakymų ir draudimų, diktuojamų tariamo rūpinimosi vaikų gerove.
  5. Vaikas netaps žmogumi, jis jau yra žmogus.
  6. Vaikas – protinga būtybė, jis suvokia savo gyvenimo poreikius, sunkumus ir kliūtis. Jam netiks despotiški potvarkiai, primestinė drausmė, nepatikli kontrolė; galimas vien taktiškas susitarimas, tikėjimas patirtimi, bendradarbiavimas, sugyvenimas.
  7. Viena šiukščiausių klaidų – manyti, kad pedagogika yra mokslas apie vaiką, o ne apie žmogų.
  8. Visa, kas pasiekta dresavimu, spaudimu, prievarta, – netvirta, netikra ir nepatikima.