Pereiti prie turinio

Motina Teresė

Iš Wikiquote.

Motina Teresė (angl.Mother Teresa); tikroji pavardė – Agnes Gonxha Bojaxhi (1910–1997) – vienuolė, Dievo meilės misionierių kongregacijos įkūrėja, Nobelio taikos premijos laureatė (1979).

Motina Teresė

Sentencijos ir aforizmai[keisti]

Apie Dievą[keisti]

 1. Atsiduoti Dievui – reiškia laisvu tikėjimo aktu Jam paaukoti laisvą savo valią, savo mintis, visą savo gyvenimą. Galbūt mano sieloje tamsu. Bet kaip tik išbandymuose ir kančioje reiškiasi begalinis mano atsidavimas.
 2. Būkite Dievo meilės saule savo šeimose, savo artimiausioj aplinkoj ir savo mieste.
 3. Dievas visuomet veikia pačiais paprasčiausiais būdais.

Apie gyvenimą[keisti]

 1. Gyvenimasašarų pakrantė, išliek tai!
 2. Gyvenimas – daina, dainuok ją iki galo!
 3. Gyvenimaskova, būk kovotojas!
 4. Gyvenimas – lošimas, lošk!
 5. Gyvenimaspaslapčių bedugnė, ženk į ją be baimės!
 6. Gyvenimas – tai meilė, pažink jos pilnatvę!
 7. Gyvenimas – tai nuosavybė, saugok ją!
 8. Gyvenimas – tai pasirinkimas, išsirink jį!
 9. Gyvenimas – tai paslaptis, atskleisk ją!
 10. Gyvenimas – tai priesakas, įvykdyk jį!
 11. Mylėk gyvenimą, koks jis yra [...] Mylėk jį, net jeigu neduoda tau tai, ką galėtų, mylėk jį, net jeigu nėra toks, kokio norėtum. Mylėk jį kaskart, kai gimsti ir kaskart, kai esi prie mirties slenksčio. Tačiau niekada nemylėk be meilės. Niekada negyvenk be gyvenimo.

Apie laiką[keisti]

 1. Rask laiko galvoti – tai jėgos versmė.
 2. Rask laiko žaisti, rask laiko mylėti ir būti mylimas, rask laiko dovanoti. Tai – amžinos jaunystės paslaptis, Dievo duotoji privilegija. Diena per trumpa, kad būtume egoistai.
 3. Skirk laiko mąstymui, tai – stiprybės šaltinis, skirk laiko maldai, tai – didžiausia jėga žemėje, skirk laiko juokui, tai – sielos muzika. Skirk laiko žaidimui, tai – amžinos jaunystės paslaptis, skirk laiko mylėti ir būti mylimam, tai – Dievo duota privilegija. Skirk laiko duoti. Diena per trumpa, kad būtum savanaudis. Skirk laiko skaitymui, tai – išminties fontanas, skirk laiko draugiškumui, tai – laimės kelias, skirk laiko darbui, tai – sėkmės kaina. Skirk laiko gailestingumui. Tai – raktas į Dangų.

Apie meilę artimui[keisti]

 1. Atradau paradoksą – jei mylėsi taip stipriai, kad net skaudės, galiausiai skausmo neliks – bus tik dar daugiau meilės.
 2. Jei tu teisi žmones, vadinasi, neturi laiko jų mylėti.
 3. Meilė prasideda namuose. Viskas priklauso nuo to, kaip vienas kitą mylime.
 4. Meilės alkį yra kur kas sunkiau panaikinti nei duonos alkį.
 5. Meilės darbai visuomet yra džiaugsmo darbai. Nebūtina ieškoti laimės: jei mylime kitus, ją gausime. Tai – Dievo dovana.
 6. Mes negalime daryti didelių dalykų, o tik mažus su didele meile
 7. Nebūtina daryti žygdarbių, visai pakanka mažų dalykėlių, atliktų su didele meile.
 8. Suprantu paradoksą: jei myliu iki skausmo, tai skausmas išnyksta ir lieka tik meilė.

Apie šypseną[keisti]

 1. Mes niekada nesužinosime, kiek daug gėrio padovanoti gali paprasčiausia šypsena.
 2. Reikia visai nedaug, gal tik šypsenos. Pasaulis būtų dar geresnis, jeigu kiekvienas daugiau šypsotųsi. tad šypsokitės ir džiaukitės, kad Dievas jus myli.
 3. Šypsena yra kaukė arba apsiaustas, kuris viską uždengia. Kalbėjau taip, lyg mano širdis būtų kupina meilės Dievui, švelnios asmeninės meilės. Jei būtum ten buvęs, būtum sakęs‚ kokia veidmainystė.
 4. Tau atrodo, kad nieko negali padaryti? Niekad nesužinosime kiek gali nuveikti paprasta šypsena.

Apie vaikus[keisti]

 1. Aš ne kartą mačiau, ypač turtingose šeimose, kaip vaikai tampa priklausomi nuo narkotikų ar kitų blogybių dėl to, kad jaučiasi nemylimi ir atstumti.
 2. Geriausia vieta, kur vaikas išmoktų meilės ir maldos, yra mylinti šeima.
 3. Šiais laikais tėvai taip skuba ir siekia karjeros, turtų, kad nebelieka laiko pabūti su vaikais. Tad nenuostabu, kad namai tampa ta vieta, kurioje prasideda pasaulio taikos destrukcija.

Apie žmogų[keisti]

 1. Kai jūs darysite gera kitiems, žmonės jus kritikuos, niekins ir atstums. Vis dėlto darykite gera!
 2. Žmogus, kuris prisiriša prie turto, gyvena apimtas turto rūpesčių, išties yra didelis vargšas. Jeigu jis savo pinigais tarnauja kitiems, tuomet jis turtingas, labai turtingas.
 3. Žmonės būna neprotingi, nelogiški ir egoistiški. Vis dėlto mylėkite juos!
Paminklas Motinai Teresei Skopjė.

Kitos[keisti]

 1. Abortas – viena svarbiausių priežasčių, keliančių grėsmę pasaulio ramybei.
 2. Atiduodami pasauliui tai, ką turite geriausio, rizikuojate likti nuogi. Vis dėlto duokite tai, ką turite geriausio.
 3. Didingi darbai ne mums. Darykim mažus darbus su didele meile.
 4. Didžiausią skurdą matau tarp šio pasaulio turtingųjų.
 5. Duok pasauliui geriausia, ką turi, nors pasaulis gali tave sužeisti. Vis tiek duok.
 6. Geri žodžiai gali būti trumpi ir lengvai ištariami, tačiau jų aidas begalinis.
 7. Gerieji jūsų darbai bus užmiršti rytoj. Vis dėlto darykite gerus darbus.
 8. Jei mes neatrandame ramybės, tai tik todėl, jog pamiršome, kad priklausome vienas kitam.
 9. Kai vargšas miršta iš bado, tai atsitinka ne todėl, kad Dievas juo ar ja nepasirūpino. Taip atsitiko dėl to, kad nei tu, nei aš nepanorome duoti tam žmogui, ko jam ar jai reikėjo.
 10. Kažkas matydamas, ką Motina Teresė daro vargšui, sušuko: „Aš to nedaryčiau už viso pasaulio auksą!" Motina Teresė atsakė: „Aš taip pat!"
 11. Maži dalykai yra išties maži. Tačiau būti ištikimam mažuose dalykuose yra didelis daiktas.
 12. Moteris ir vyras papildo vienas kitą.
 13. Neškite į pasaulį ramybę ir džiaugsmą.
 14. Reikėtų mažiau kalbėti; iš esmės pamokslavimas nepadeda pasiekti tinkamo tikslo. Tai ką tada daryti? Griebkite šluotą ir išvalykite kieno nors namus. Tuo viskas bus pasakyta.
 15. Sąžiningumas ir nuoširdumas daro jus pažeidžiamus. Vis dėlto būkite sąžiningi ir nuoširdūs.
 16. Svarbu ne tai, kiek mes duodame, bet tai, kiek meilės įdedame į šį veiksmą.
 17. Šventumas tai yra šypsantis vykdyti Dievo valią.
 18. Šventumas – tai ne prabanga kai kuriems išrinktiesiems, bet užduotis kiekvienam.
 19. Ta, kuri atiduoda su džiaugsmu, atiduoda daugiausiai.
 20. Tai, ką aš galiu padaryti, tu to negali. Ką gali padaryti tu, aš negaliu to. Bet kartu mes galime padaryti dėl Dievo kažką tikrai gražaus.
 21. Tai, ką jūs kūrėte metais, gali būti sugriauta per trumpą laiką. – Vis dėlto kurkite!
 22. Tai, ką mes darome, yra tik lašas vandenyne. Tačiau jeigu nedarytume, vandenynui trūktų vieno lašo.
 23. Vargšams tikrai reikia pagalbos, bet kai kurie žmonės gali jus be perstojo atakuoti. Vis dėlto padėkite.

Citatos[keisti]

 1. Jėzaus meilė tau ypatinga. O man tyla ir tuštuma tokia didžiulė, kad aš žiūriu ir nematau, klausau ir negirdžiu. Liežuvis juda (maldai), bet nekalba. – 1979 m. rugsėjo mėn. laiške tėvui nuodėmklausiui tėvui Michael Van Der Peet, kelias savaites prieš Nobelio Taikos Premijos paskyrimą už labdaringą veiklą. Motina Teresė nejautė Dievo, telegraph.co.uk ir lrytas.lt informacija, 2007-08-24.
 2. Negaliu net nusakyti, kaip blogai jaučiausi kitą dieną – vienu metu atrodė, kad nebeištversiu – tada paėmiau rožinį ir labai lėtai, net nemedituodama ir nemąstydama – kalbėjau jį lėtai ir ramiai – ir tas momentas praėjo – tačiau tamsa tokia gili, o skausmas toks stiprus – bet aš vėl priimu viską, ką Jis duoda, ir duodu viską, ką Jis ima. (Iš laiško Tėvui Lawrence T.Picachy SJ, 1963 m. vasario 13 d.)

Nuorodos[keisti]

Wikipedia
Wikipedia
Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –