Pereiti prie turinio

Dorybė

Iš Wikiquote.

Sentencijos

[keisti]
 1. Atsisakyti ydų, siekti dorybės, kuri yra aukščiausias gėris. – Seneka.
 2. Be pastovumo negali būti nei meilės, nei draugystės, nei dorybingumo. – Dž. Adisonas.
 3. Blogi žmonės vengia nusižengimų bijodami bausmės, geri – mylėdami dorybę. – Juvenalis.
 4. Daugelis žmonių laiko dorybe veikiau savo klaidų gailėtis negu stengtis jų išvengti. – G. K. Lichtenbergas.
 5. Dėkingumas – pati mažoji dorybė, tuo tarpu nedėkingumas – pati didžioji yda. – T. Fuleris.
 6. Dėkingumas – viena iš pačių didžiausių dorybių. Bet dar didesnė dorybė – saikingumas reikalaujant dėkingumo. – F. Hebelis.
 7. Didžiausia oratoriaus dorybė – ne tik pasakyti, ką reikia, bet ir nepasakyti to, ko nereikia. – Ciceronas.
 8. Dorybę sudaro ne susilaikymas nuo ydos, o nesiveržimas į ją. – Dž. B. Šo.
 9. Dori ketinimai vertingesni už gėdingus poelgius. – Seneka.
 10. Dorybė, gerumas, taurumas – tai tokios savybės, kurių žmogus linki kitiems, kad galėtų juos mulkinti. – E. M. Remarkas.
 11. Dorybė yra sugebėjimas tenkintis mažu. – Seneka.
 12. Dorybė yra ne aistrų neturėjimas, o jų valdymas. – Dž. B. Šo.
 13. Dorybė savo esme patraukia visus į save, ji taip miela, kad net piktadariui būdinga laikyti save doru. – Seneka.
 14. Dorybė sutampa su laime. – Seneka.
 15. Dorybė tegu žengia pirma, ji neša vėliavą. Turėkime malonumų, bet būkime jų šeimininkai ir valdovai. – Seneka.
 16. Dorybės bus ten, kur sutarimas ir vienybė, o ydos neša prieštaravimus. – Seneka.
 17. Dorybės gali būti ir žalingos, jei neapšviestos proto šviesos. – O de Balzakas.
 18. Dorybės jėga – jos kuklumas. – E. Foichterslebenas.
 19. Dorybės takelis labai siauras, o ydos kelias – platus ir erdvus. – Servantesas.
 20. Dorybingumo nauda tokia akivaizdi, kad blogi žmonės laikosi jo dėl naudos. – L. de Vovenargas.
 21. Išmintis – tai žinojimas, kaip pasielgti kitą akimirką, o dorybė – patsai poelgis. – D. S. Džordanas.
 22. Išoriniai dalykai nėra gėrisdorybė glūdi sieloje. – Seneka.
 23. Įstatymai turi rauti su šaknim ydas ir diegti dorybes. – Ciceronas.
 24. Ydą turi tik tas, kas gali turėti dorybę. – Seneka.
 25. Jei ydos madingos, jos šlovinamos kaip dorybės. – Moljeras.
 26. Jeigu žmogus pradeda suabsoliutinti savo dorybes, jį apninka ydos. – B. Paskalis.
 27. Juk dorybė yra teikti geradarystes ne tam, kad būtų atlyginta. – Seneka.
 28. Kai kurios ydos prasiskverbia į mus dorybių pavidalu. – Seneka.
 29. Kartais atrodo, kad pats velnias sumanė tinginystę pastatyti ties mūsų dorybių riba. – F. de Larošfuko.
 30. Klestėjimas atskleidžia mūsų ydas, o nelaimės dorybes. – F. Bekonas.
 31. Ko reikia, kad būtum doras? Noro. – Seneka.
 32. Kuklumas – ne tik dorybės puošmena, bet ir sargas. – Dž. Adisonas.
 33. Kvailiai pastebi tik žmonių klaidas ir nekreipia dėmesio į jų dorybes. Jie panašūs į muses, kurios tykoja tūpti tik ant karščiuojančios kūno dalies. – Abu'l Faradžas al Isfahanijus.
 34. Man regis, jog niekas labiau nevertina dorybės, niekas nėra labiau jai atsidavęs už tą, kuris praranda gerą vardą siekdamas neprarasti sąžinės. – Seneka.
 35. Meilė tėvams – visų dorybių pamatas. – Ciceronas.
 36. Mokytis dorybių – vadinasi, išsižadėti ydų. – Seneka.
 37. Moterys, kurios juokiasi akimis, nepalyginti gražesnės už elegantiškas verksnes. Ašaros tiek terodo dorybės, kiek lašėjimas nuo stogo. – Demokritas.
 38. Narsadorybė, padedanti pavojų ištiktiesiems atlikti didžius darbus. – Aristotelis.
 39. Nekaltybė bijo visko, o dorybė nebijo nieko. – A. Fransas.
 40. Nepaprastas grožis ir didelės dorybės retai būna drauge. – F. Petrarka.
 41. Nėra būdingesnės žmogui dorybės kaip tarnavimas kito labui ir laimei. – T. Moras.
 42. Niekas neieško paslėptų dorybių. – O de Balzakas.
 43. Niekas nėra doras atsitiktinai. Dorybės reikia mokytis. – Seneka.
 44. Norite, kad žmonės patikėtų jūsų dorybėmis? Nesigirkite jomis. – B. Paskalis.
 45. Nors išdidumas nėra dorybė, jis daugelio dorybių tėvas. – Dž. Č. Kolinzas.
 46. Pakanka nedaugelio ydų užtemdyti daugeliui dorybių. – Plutarchas.
 47. Pasaulyje mažai padorių moterų, kurioms neįgriso jų dorybė. – F. de Larošfuko.
 48. Reikia įprasti dorybingai elgtis, o ne kalbėti apie dorybes. – Demokritas.
 49. Savo dorumą labiau verta parodyti dorovingam žmogui. – Aristotelis.
 50. Sąžinės graužimas – tai prarastos dorybės aidas. – E. Dž. Bulveris-Litonas.
 51. Sklandžiai samprotauti apie dorybę – dar nereiškia būti dorybingam, o teisingai galvoti – dar nereiškia teisingai daryti. – Aristotelis.
 52. Snauduliu, miegu ir tinginyste išvejamos iš pasaulio visos dorybės. – F. Petrarka.
 53. Teisingumas yra iškilniausia dorybė. – Ciceronas.
 54. Tik veikla suteikia dorybei tikrąją vertę. – Ciceronas.
 55. Tylėjimaskvailių dorybė. – F. Bekonas.
 56. Veidmainystė – tai duoklė, kurią yda moka dorybei. – F. de Larošfuko.
 57. Visas dorybės privalumas – veiksmas. – Ciceronas.
 58. Visuomenė pripažįsta ir vertina tik realiai įrodytas dorybes... Kas nori žinoti tikrąją savo vertę, tepaklausia liaudies, vadinasi, tegu atsiduoda jos teismui. – K. A. Helvecijus.
 59. Žmogaus dorybės ir ydos nesudėtos į stalčius, jos visos suverstos į krūvą. – Dž. B. Šo.
 60. Žmogus, daug kalbantis apie savo dorybes, dažnai esti menkos doros. – Dž. Neru.
 61. Žmonės mano, kad jų ydos ir dorybės atsiskleidžia tik poelgiuose, nenutuokdami, kad ir ydą, ir dorybę kiekvieną akimirką išduoda jos alsavimas. – R. V. Emersonas.

Patarlės ir priežodžiai

[keisti]
 1. Dorybė, kuri eina derybų, yra arti pasidavimo.
 2. Grožis gali atverti duris, bet tik dorybė įeina.
 3. Neparduok dorybės turtui nusipirkti.
 1. Geriausia dorybė iš visų laikyti liežuvį už dantų.
 2. Nedoras žmogus kitų dorybės neišmokys.
 1. Dorybė - mūsų lyderis; laimė - mūsų kelionės draugas.
 2. Dorybė, kuri veda derybas, yra arti pasidavimo.
 3. Iš mūsų protėvių ateina mūsų vardai, bet iš mūsų dorybių – mūsų apdovanojimai.
 4. Kiekviena dorybė yra pusiaukelėje tarp dviejų blogybių.
 5. Kuo daugiau žmogus turi sažiningumo ir dorumo, tuo mažiau jis paveikia švento žmogaus orą.
 6. Sveikas protas yra visų dorybių vežėjas.
 7. Šlovė yra dorybės šešėlis.