Pereiti prie turinio

Yda

Iš Wikiquote.
(Nukreipta iš Ydos)

Yda – bloga ypatybė, trūkumas.

Sentencijos ir aforizmai[keisti]

 1. Atsisakyti ydų, siekti dorybės, kuri yra aukščiausias gėris. – Seneka.
 2. Be kitų blogybių, blogiausia yra ta, kad keičiame pačias ydas. – Seneka.
 3. Blogiausia, ką gali išmokti jaunimaslengvabūdiškumo. Nes šio padarinys yra tie malonumai, iš kurių rutuliojasi ydos. – Demokritas.
 4. Darbas apsaugo mus nuo trijų didžiųjų blogybių: nuobodulio, ydų ir skurdo. – Volteras.
 5. Dėkingumas – pati mažoji dorybė, tuo tarpu nedėkingumas – pati didžioji yda. – T. Fuleris.
 6. Didelė yda yra taip pat ir didelė nelaimė žmogui, kurią jis turi. – E. Ožeškova.
 7. Didžiausias draugystės žygdarbis ne atskleisti draugui savo trūkumus, o atverti jam akis į jo paties ydas. – F. de Larošfuko.
 8. Dykinėjimas ir neveiklumas ieško ydingumo ir patraukia jį paskui save. – Hipokratas.
 9. Dorybę sudaro ne susilaikymas nuo ydos, o nesiveržimas į ją. – Dž. B. Šo.
 10. Dorybė turi šydą, yda kaukę. – V. Hugo.
 11. Dorybės bus ten, kur sutarimas ir vienybė, o ydos neša prieštaravimus. – Seneka.
 12. Dorybės takelis labai siauras, o ydos kelias – platus ir erdvus. – Servantesas.
 13. Esama epochų, kai charakteriai tokie vangūs, kad ydos lemia ne nusikaltimus, o tik ištvirkavimą. – A. Kamiu.
 14. Filosofija neturi tarnauti ydų pateisinimui. – Seneka.
 15. Girtavimas – visų ydų tėvas. – Abu'l Faradžas al Isfahanijus.
 16. Ir pasitikėjimas visais, ir netikėjimas niekuo yra yda. – Seneka.
 17. Išdidumas išnaikina visas ydas, išskyrus patį save. – R. V. Emersonas.
 18. Išsekimas ir pervargimas – šiuolaikinės mūsų ydos. – F. Nyčė.
 19. Įstatymai turi rauti su šaknim ydas ir diegti dorybes. – Ciceronas.
 20. Yda nuo senų laikų siejama su menkyste. – J. V. Gėtė.
 21. Ydą turi tik tas, kas gali turėti dorybę. – Seneka.
 22. Ydinga visa, kas per daug. – Seneka.
 23. Ydos įgyjamos ir be mokytojų. – Seneka.
 24. Jaunystės ydų nereikia pasilaikyti senatvei, nes senatvė turi savo trūkumų. – J. V. Gėtė.
 25. Jei ydos madingos, jos šlovinamos kaip dorybės. – Moljeras.
 26. Jeigu matote žmones tokius, kokie jie yra, su visais jų trūkumais ir ydomis, niekada nepadarysite jų geresnių. Bet jeigu elgiatės su jais kaip su idealiais žmonėmis, pakeliate juos į aukštumą, kurioje norite juos matyti. – J. V. Gėtė.
 27. Jeigu žmogus pradeda suabsoliutinti savo dorybes, jį apninka ydos. – B. Paskalis.
 28. Kai kurios ydos prasiskverbia į mus dorybių pavidalu. – Seneka.
 29. Kas gali būti panašesnio į kvailystę, kaip nuolaidžiauti savo draugų silpnybėms, nematyti jų trūkumų, žavėtis jų ydomis tarsi dorybėmis. – Erazmas Roterdamietis.
 30. Kas turi daug ydų, tas turi daug ir valdovų. – F. Petrarka.
 31. Kiekviena įgimta yda darosi dvigubai didesnė, bandant ją paslėpti po išorinės dorybės kauke. – Erazmas Roterdamietis.
 32. Kitų ydas pastebime, o savųjų nematome. – Ciceronas.
 33. Kitų ydos, iš kurių mes juokiamės, mumyse juokiasi iš mūsų. – Braunas.
 34. Klestėjimas atskleidžia mūsų ydas, o nelaimės dorybes. – F. Bekonas.
 35. Klysti, mielas Liucijau, manydamas, jog prabanga, dorybingumo nepaisymas ir visa, dėl ko kiekvienas priekaištauja savo laikams, yra mūsų šimtmečio ydos. Tai žmonių, o ne laiko trūkumai. Visi amžiai turėjo nuodėmių. – Seneka.
 36. Kodėl žmogus nepripažįsta savo ydų? Todėl, kad jis vis dar skendi jose. Tai tas pats, kaip reikalauti iš miegančiojo pasipasakoti sapną. – Seneka.
 37. Kūno poreikiai menki: nealkti, nešalti, netrokšti. Jei trokšta daugiau, vargsta dėl ydų, ne dėl reikalo. – Seneka.
 38. Meilikavimasydų pagalbininkas. – Ciceronas.
 39. Menkos neatitaisomos klaidos netrukus gali virsti didelėmis ydomis. – Seneka.
 40. Mes žalojame gyvenimą beprotybėmis ir ydomis, o paskui skundžiamės ištikusiom bėdom ir guodžiamės, kad nelaimė glūdi pačioje daiktų prigimtyje. – K. N. Bouvis.
 41. Mokytis dorybių – vadinasi, išsižadėti ydų. – Seneka.
 42. Nematome savo ydų, kaip kuprinės ant pečių. – Erazmas Roterdamietis.
 43. Nepasikeis tas, kuris keturiasdešimties sulaukė, o ydų neatsikratė. – Konfucijus.
 44. Nesaikingumas visada yda. – Seneka.
 45. Nėra žmonių be ydų. Iš mūsų tas tėra geriausias, kuris turi jų mažiausiai. – Horacijus.
 46. Niekas mūsų taip nevaržo, kaip mūsų ydos. – O. de Balzakas.
 47. Nuo mažų klaidų lengva pereiti prie didelių ydų. – Seneka.
 48. Pakanka nedaugelio ydų užtemdyti daugeliui dorybių. – Plutarchas.
 49. Pavyduliavimas – riboto proto yda. – Dž. Bentamas.
 50. Protingas žmogus, stebėdamas svetimas ydas, grumiasi su savosiomis. – Publijus Siras.
 51. Reikia išsirinkti garbingą vėliavą. Jos šūkiai turi skatinti kautis su tomis ydomis, kurios, vos tik atsiradusios beregint nusilpnina žmogų. – Seneka.
 52. Senyvame amžiuje meilė virsta yda. – O. de Balzakas.
 53. Skonio stoka – viena iš tų ydų, kurios neatsiejamos nuo veidmainystės. – O. de Balzakas.
 54. Stengdamiesi išvengti vienų ydų, kvailiai pasiduoda kitoms. – Horacijus.
 55. Su žmonėmis gyvenk taikiai, o su ydomis kariauk. – Publijus Siras.
 56. Svetimos ydos visada mums prieš akis, o savo – už nugaros. – Seneka.
 57. Tas jau yra ydos vergas, kuris leidžiasi su ja į derybas. – T. Dreizeris.
 58. Teisingas mąstymas parbloškia ne pavienes ydas, visas iš karto vienu ypu nugali. – Seneka.
 59. Ten, kur veši ydos, nuodėmingu laikomas teisuolis. – Publijus Siras.
 60. Tinginystė yra toji mūsų yda, su kuria visų lengviausiai taikstomės. – F. de Larošfuko.
 61. Tėvai sunkiausiai atleidžia vaikams tas ydas, kurias jie patys išugdė. – F. Šileris.
 62. Triuškinamai smogiama ydoms, iškeltoms visuotinei pajuokai. Smerkimas lengvai pakeliamas, bet pajuoka – kur kas sunkiau. Niekas nenori būti juokingas. – Moljeras.
 63. Veidmainystė – tai duoklė, kurią yda moka dorybei. – F. de Larošfuko.
 64. Žmonės mano, kad jų ydos ir dorybės atsiskleidžia tik poelgiuose, nenutuokdami, kad ir ydą, ir dorybę kiekvieną akimirką išduoda jos alsavimas. – R. V. Emersonas.

Patarlės ir priežodžiai[keisti]

Anglų[keisti]

 1. Iš pradžių kelionę pradėk su išmintimi; įprotis padarys tau kiekvieną dorybę lengvesne ir malonesne; toliau – bet kokia yda tegu lieka.

Lietuvių[keisti]

 1. Girtavimas – visų ydų motina.
 2. Savo ydas svarstyk, o artimo pamiršk.

Lotynų[keisti]

 1. Ydos yra puoselėjimos slėpimu.