Orumas

Iš Wikiquote.
Jump to navigation Jump to search

Biblija[keisti]

  1. Neatsiduok moteriai ir neleisk jai trypti savo orumo. – Sir 9, 2.

Sentencijos[keisti]

  1. Besaikė savimeilė ir savimana nėra orumo požymis. – F. Dostojevskis.
  2. Jie kalba apie darbo orumą. Orumas yra laisvalaikyje. – H. Melvilis.
  3. Melas yra pažeminimas ir tartum savo žmogiškojo orumo sunaikinimas. – I. Kantas.
  4. Niekas labiau netaurina žmogaus kaip darbas. Be darbo žmogus negali išlaikyti žmogiškojo orumo. – L. Tolstojus.
  5. Oriai iškęsk tai, ko negali pakeisti. – Seneka.
  6. Orumas atsiranda proto dėka. – Anaksagoras.
  7. Tai, kas turi kainą, gali būti pakeista kuo nors kitu, kas jam ekvivalentiška, o tai, kas aukščiau bet kurios kainos ir nieko ekvivalentiško jam nėra, turi orumą. – I. Kantas
  8. Žmogaus vertė ir orumas glūdi jo širdy ir valioj; būtent čia – tikrosios jo garbės pamatas. – M. de Montenis.

Patarlės ir priežodžiai[keisti]

Kinų[keisti]

  1. Tas, kuris skuba, negali eiti oriai.