Tomas Karlailis

Iš Wikiquote.

Thomas Carlyle (1795-1881) – škotų rašytojas, filosofas, istorikas.

Tomas Karlailis

Sentencijos[keisti]

Apie žmogų[keisti]

 1. Didis žmogus parodo savo didybę tuo, kaip jis elgiasi su mažais žmonėmis.
 2. Kas nemoka patylėti, kol ateis laikas kalbėti ir veikti, tas nėra tikras žmogus.
 3. Pirmoji žmogaus priedermė – nugalėti baimę.
 4. Svarbiausia, ką žmogus privalo pamatyti, yra ne tai, kas šmėžuoja tolumoje, o tai, ką galima pasiekti ranka.
 5. Visų nelaimingiausias žmogus tas, kuriam pasaulyje neatsirado darbo.
 6. Žmogus išryškėja iš veiksmų, o ne iš minčių, kad ir kokios kilnios jos būtų.
 7. Žmogus, jei nežino, ko nori, blaškosi net lygiausiame kelyje, o štai vedamas tikslo jis tvirtai juda pirmyn nekreipdamas dėmesio į sunkumus.
 8. Žmogus neturėtų skųstis laikais: iš to nieko neišeis. Blogas laikas – na, ką gi, tam ir yra žmogus, kad jį pagerintų.
 9. Žmogus – tai gyvūnas, turintis įrankius. Be įrankių jis niekas, su įrankiais – visagalis.
 10. Žmogus tobulėja dirbdamas.

Kitos[keisti]

 1. Alkoholis – atskiesto pavidalo šėtonas.
 2. Baisiausias netikėjimas yra netikėjimas savimi.
 3. Bejėgiškumo jausmas visų nemaloniausias.
 4. Ir tingaus, nepaslankaus žmogaus ir palankiausias likimas, kaip kad uoliausias puodžius be staklių, nesukuria nieko, išskyrus broką.
 5. Iš visų žmogaus kūrybos apraiškų labiausiai stebina ir verta dėmesio – knyga. Knygose gyvos praėjusių laikų godos, girdėti aiškūs įtaigūs balsai žmonių, kurių palaikų dulkės seniai išsisklaidė kaip sapnas. Visa, ką žmonija sukūrė, apmąstė, pasiekė,– tarsi būtų išsaugota knygų puslapiuose.
 6. Jeigu norite sulaikyti žmogų nuo kokio nors poelgio, priverskite jį išsikalbėti šia tema: kuo daugiau žmonės kalbėjimas, tuo mažiau linkę veikti.
 7. Kai ginčydamiesi pradedame pykti, išsyk liaujamės kovoti dėl tiesos ir ginčijamės jau dėl savęs pačių.
 8. Kai susiduri su melu, naikink jį. Melas tam ir yra, kad būtų naikinamas.
 9. Kiek žmogus nugali baimę, tiek jis – žmogus.
 10. Kiekvienas darbas kilnus, ir kilnus vien tik darbas.
 11. Kiekvienas kilnus darbas iš pradžių atrodo neįmanomas.
 12. Klaidų ar netinkamų veiksmų nesidrovėk. Niekas taip nepamoko, kaip savos klaidos suvokimas. Tai viena iš svarbiausių saviauklos priemonių.
 13. Knygose glūdi praeities laikų siela.
 14. Knygų kolekcija – tolygu universitetui.
 15. Laimingi tie žmonės, kurių metraščiai dar tušti.
 16. Literatūros srityje dar tik artėjama prie to, jog rašytojams bus mokama už tai, kad jie rašytų.
 17. Mintisveiklos motina, gyvoji jos siela, ne tik pradininkė, bet ir sergėtoja. Todėl mąstymas yra žmogaus gyvenimo žemėje pagrindas, šaltinis ir tikroji esmė.
 18. Mokykitės skaityti. Tai galbūt kur kas sunkiau, negu jūs įsivaizduojate. Būkite reiklūs skaitymui, skaitykite sąžiningai ir kuo dėmesingiau visa, kuo domitės tikrai, o ne įsivaizduojamai, kas tiesiogiai siejasi su jūsų darbu.
 19. Niekas taip nepamoko kaip savo klaidos suvokimas. Tai viena iš pagrindinių saviauklos priemonių.
 20. Palaimintas tas, kuris surado savo darbą; teneieško jis didesnės palaimos. Jis turi darbą ir gyvenimo tikslą.
 21. Patirtis šiaip ar taip ima didelį mokestį už mokslą, bet ir moko geriau už visus mokytojus.
 22. Pirmoji žmogaus priedermė – įveikti baimę. Kol dreba žmogaus kinkos, jo veiksmai esti vergiški.
 23. Smarkiai klysta tie, kurie ūmų būdą ir užsispyrimą laiko jėgos požymiu. Traukulių kamuojamas žmogus nesti stiprus, nors jam išlaikyti reikia šešių asmenų.
 24. Susidūręs su nemokšiškumu, kvailumu ir šiurkštumu, pulk iš visų jėgų, nepailsdamas; kol esi gyvas, smok jiems smūgį po smūgio.
 25. Sveikas žmogus yra vertingiausias gamtos kūrinys.
 26. Sveikata – didis dalykas ir tam, kuris jos turi, ir kitiems.
 27. Tai, kas silpniesiems atrodo kliūtis, stipriesiems yra akmenys pasilypėti.
 28. Visų baisiausias netikėjimas – netikėti savimi.
 29. Visų didžiausia klaida ta, kad žmogus laiko save absoliučiai neklystančiu.