Kvailumas

Iš Wikiquote.
Jump to navigation Jump to search

Biblija[keisti]

 1. Išmintingas sūnus – džiaugsmas tėvui, kvailas sūnus – skausmas motinai. – Pat.10,1.
 2. Kam gi kvailiui pinigai? Kad nusipirktų išminties, nes jam dar trūksta proto? – Pat 17, 16.
 3. Kvailys juokiasi visu balsu, o išmintingas žmogus kukliai šypsosi. – Sir 21, 20.
 4. Kvailys kalba viską, ką galvoja, o išmintingas susilaiko. – Pat 29,11.
 5. Kvailių protas yra jų burnoje, o išmintingųjų burna yra jų prote. – Sir 21, 26.
 6. Kvailo žmogaus kelias jam pačiam atrodo teisingas, o išmintingas žmogus klauso patarimo. – Pat 12, 15.
 7. Mokyti kvailį – tai kaip klijuoti sudužusį puodą, ar drumsti saldžiai miegančio žmogaus ramybę. – Sir 22, 9.
 8. Net kvailys yra laikomas išmintingu, jeigu tyli; protingu, jeigu laiku užsičiaupia. – Pat 17, 28.
 9. Smėlio, druskos ir geležies luitas yra mažesnė našta, negu kvailas žmogus. – Sir 22, 15.

Sentencijos ir aforizmai[keisti]

 1. Aistros suteikia proto kvailiausiems žmonėms ir paverčia kvailiais protinguosius. – Seneka.
 2. Ant kvailumo pamatų nepastatysi proto pastato. – Servantesas.
 3. Apsirikti gali ir išmintingas. Neprisipažinti apsirikęs gali tik kvailys. – Ciceronas.
 4. Aukščiausi dvasios polėkiai kvailiui atrodo beprotybė. – I. Jašinskaitė.
 5. Baimė ir kvailumas visada buvo žmonių veiksmų pagrindai. – A. Einšteinas.
 6. Bjaurieji ir kvailiai šiame pasaulyje niekada nepralošia. – O. Vaildas.
 7. Būk iškalbus, bet netuščiažodžiauk, nes tuščiažodžiavimas tolygus paikumui. – U. al Maalis.
 8. Būti pernelyg gudriam – viena iš pačių gėdingiausių kvailybės atmainų. – G. K. Lichtenbergas.
 9. Ir kvaili, ir protingi nepavojingi: pavojingi pusiau kvaili ir pusiau protingi. – J. V. Gėtė.
 10. Iš visų vagių patys blogiausi kvailiai: jie grobia iš mūsų laiką ir nuotaiką. – J. V. Gėtė.
 11. Išminčius mokosi iš kitų klaidų. Kvailys – iš savųjų. – Konfucijus.
 12. Įžvalgumas dar neįrodo proto. Kvailiai ir net bepročiai būna stebėtinai įžvalgūs. – A. Puškinas.
 13. Jeigu nebūtų proto, jautulingumas mus užjodytų. Tam ir protas, kad pažabotų jo kvailybes. – V. Šekspyras.
 14. Jeigu protingas žmogus padaro kvailystę, tai jau, žinoma, nemažą. – J. V. Gėtė.
 15. Kas yra diduomenė? Tai kvailių ir niekšų bendruomenė. – O. de Balzakas.
 16. Kiekvienam kenkia arba savas kvailumas, arba svetimas niekšiškumas. – Seneka.
 17. Kruvinos kvailystės nepataisomos. – Stendalis.
 18. Kur kvailystė – pavyzdys, ten protas – beprotybė. – J. V. Gėtė.
 19. Kvailas tas, kuris daro sau bloga, norėdamas padaryti gerą savo draugui. – Hipokratas.
 20. Kvailiai ir išminčiai vienodai nepavojingi. Pavojingi pusiau kvailiai ir pusiau išminčiai. – J. V. Gėtė.
 21. Kvailiausia iš visų kvailybių yra tada, kai jaunos geros galvos įsivaizduoja netenkančios savo originalumo, jei pripažįsta tai, kas jau kitų buvo pripažinta. – J. V. Gėtė.
 22. Kvailiems žmonėms nelaimės, kurias jie prisišaukia, turėtų tapti mokytojais. – V. Šekspyras.
 23. Kvailio liežuvis aplenkia mintį. – Sokratas.
 24. Kvailiui senatvė – našta, neišmanėliui – žiema, o mokslo vyrui – auksinė pjūtis. – Volteras.
 25. Kvailybė būna dvejopa: tyli ir plepi. – O. de Balzakas.
 26. Kvailybė tokia klampi, kad neįmanoma jos dorai ištirti; joje nekyla jokio atgarsio, ji viską susiurbia negrąžinamai. – O. de Balzakas.
 27. Kvailys, pripažinęs esąs kvailys, jau nėra kvailys. – F. Dostojevskis.
 28. Kvailys težino tik tai, kas įvyko. – Homeras.
 29. Kvailystė net gi pasiekusi tai, ko ji troško, niekada nebūna patenkinta. – Ciceronas.
 30. Kvailystę galima įveikti tik kita kvailyste. – Chose Ortega I Gasetas.
 31. Kvailų minčių ateina kiekvienam, tik protingas jų neišsako. – V. Bušas.
 32. Liežuvavimas ir šmeižtas neturėtų tokios galios, jei kvailumas netiestų jiems kelio. – A. Diuma (sūnus).
 33. Moralizuojantis vyras paprastai esti veidmainis, o moralizuojanti moteris – visada kvailelė. – O. Vaildas.
 34. Moterys įsimyli nepataisomus kvailius, o palieka gerus iki šleikštulio. – O. Vaildas.
 35. Nėra nieko kvailesnio kaip veido išraiška žmogaus, kuriam sakomi komplimentai. – A. Židas.
 36. Nėra nieko pavojingesnio už kvailį, bandantį pavaizduoti protingą. – J. V. Gėtė.
 37. Nėra tokios kvailystės, kurios nepajėgtų ištaisyti protas, ir nėra tokios išminties, kurios nepajėgtų sugadinti kvailystė. – J. V. Gėtė.
 38. Niekas nebūna kvailas visada, retkarčiais – būna kiekvienas. – Dž. Herbertas.
 39. Niekuo nesistebėti yra, aišku, kvailumo, o ne proto požymis. – F. Dostojevskis.
 40. Paprasčiausias būdas tapti kvailiu – remtis sistema. – J. V. Gėtė.
 41. Patirtis didina mūsų išmintį, bet nemažina mūsų kvailumo. – H. V. Šo.
 42. Pažadai – tai spąstai, į kuriuos patenka kvailiai. – B. Grasjanas.
 43. Protingas žmogus daro tai, ką kvailas daro pavėluotai. – B. Grasjanas.
 44. Skirtumas tarp genialumo ir kvailumo yra tik toks, kad genialumas turi ribą. – A. Einšteinas.
 45. Suklysti būdinga kiekvienam, bet savo klaidą užsispyręs gina tik kvailys. – Ciceronas.
 46. Šalia kvailio visada rasis apgavikas. – O. de Balzakas.
 47. Tai, ką žmonės vadina likimu, dažniausiai yra kvailystės, padarytos jų pačių. – A. Šopenhaueris.
 48. Tėra du tikrai begaliniai dalykai: visata ir kvailystė. Ir dėl visatos aš nesu tikras. – A. Einšteinas.
 49. Tik išminčių patenkina jo turtas, o kvailys kankinasi niekindamas tai, ką turi. – Seneka.
 50. Tik kvailiai ir numirėliai niekada nekeičia nuomonės. – Dž. R. Lovelis.
 51. Tik kvailiai vadina savivalę laisve. – Tacitas.
 52. Tik kvailys bijo gaujos, kai galima eiti tik po vieną. – Seneka.
 53. Tik kvailys, galvodamas apie ateitį, užmiršta dabartį. – N. Gogolis.
 54. Tik pačių kilniausių motyvų skatinamas žmogus padaro visišką kvailystę. – O. Vaildas.
 55. Užčiaupti burną kvailiui – nemandagu, bet leisti jam tęsti – tiesiog žiauru. – B. Franklinas.
 56. Užsispyrimas ir besaikis įkarštis ginče – pats tikrasis kvailumo požymis. Kažin ar rasi pasauly kitą padarą, kuris būtų toks užsispyręs, nesvyruojantis, nieko nepaisantis, toks orus ir rimtas, koks yra asilas? – M. de Montenis.
 57. Visa problema su pasauliu yra ta, kad kvailiai ir fanatikai visada tokie savimi pasitikintys, o išmintingesni – tokie pilni dvejonių. – B. Raselas.
 58. Visi kalba apie kvailį ir pagyrūną, kad jis kvailys ir pagyrūnas, bet niekas nesako šito jam, o jis taip ir miršta nesužinojęs apie save to, ką žino visi. – Ž. de la Briujeras.
 59. Visiems kvailiams knieti iš ko nors pasijuokti. – A. Popas.
 60. Žinok, kad kvailiams atsakyti dera tylėjimu. – U. al Maalis.
 61. Žmogus, atkakliai kartojantis nesąs kvailys, paprastai turi dėl to kažkokių abejonių. – V. Mizneris.

Patarlės ir priežodžiai[keisti]

Afrikiečių[keisti]

 1. Geriau gyventi su kvailiu negu su melagiu.
 2. Iki to laiko, kol kvailys išmoko žaidimą, žaidėjai jau išsiskirstė.
 3. Tik kvailys testuoja vandens gylį abiem pėdom.

Anglų[keisti]

 1. Viltys yra kvailio pajamos.

Gruzinų[keisti]

 1. Jeigu tu baudi savo vaiką, tai esi kvailys.

Indų[keisti]

 1. Visą gyvenimą kvailys praleidęs po gudruolio padu nepažins tiesos, kaip ir šaukštas niekuomet nesupras maisto skonio.

Ispanų[keisti]

 1. kvailas daro pabaigoje, tą protingas – pradžioje.
 2. Kvailys savo namuose žino daugiau negu protingas kito namuose.
 3. Pirmas laiptelis kvailystės kopėčiomis yra tikėti, kad esi protingas.

Kinų[keisti]

 1. Išminčius klausia savęs, kvailys – kitų.
 2. Išmintingieji tyli, gabieji kalba, o kvailiai ginčijasi.
 3. Išmintis, kaip ir kvailybė, atsiskleidžia ginče.

Lietuvių[keisti]

 1. Akmens plaukti neišmokysi, kvailo neišgydysi.
 2. Ale durnių[1] pridygo, kaip grybų po lietaus.
 3. Du kvaili, trečias – be proto.
 4. Duok durniui[2]. kelią.
 5. Durnas[3] kaip bato aulas.
 6. Geriau su protingu vyžotu negu su kvailu piniguotu.
 7. Gudrus kalba tik reikalui esant, durnas[4] – visados.
 8. Gudrus kitiems patarti, kvailas pačiam iš bėdos išsinerti.
 9. Gudrus svetimas klaidas suskaityti, kvailas, kai reikia savo nors vieną pamatyti.
 10. Gudrų apgauna, kvailas pats apsigauna.
 11. Yra galvočių ir trejų metų, o kvailių ir šimto metų.
 12. Klausk kvailio razumo[5].
 13. Kvailą ir bažnyčioj muša.
 14. Kvailą pažinsi iš kalbos, gudrų – iš darbų.
 15. Kvailys su pinigais – tai dar ne biznierius.
 16. Ne tas kvailas, kuris paslysta, bet tas, kuris toje pačioje vietoje du kartus paslysta.
 17. Pijokas[6] prageria, liurkis[7] prakūrija[8], o durniaus[9] ir taip pinigai praeina.
 18. Tinginys tingi, girtuoklis pralaka, o kvailas pats nežino, kur pinigą išleidžia.
 19. Trys pasaulyje kvailiai: žydas, kad geriausios kiaulienos nevalgo, bajoras, kad sveikiems savo švarkams užpakalį skaldo, gaidys, kad gieda, kada visi miega.
 20. Turtasišmintingo tarnas, kvailio – ponas.
 21. Turtus leidi – kvailiu darais.
 22. gudrų ne gudresnis, už kvailą ne kvailesnis.
 23. Verčiau išmintigas pabars, nei kvailas prigaus.
 24. Viltiskvailių motina.
 25. Visą gyvenimą kvailys praleidęs po gudruolio padu nepažins tiesos, kaip ir šaukštas niekuomet nesupras maisto skonio.
 26. Visi mes esame kvaili, tik nevienodai.
 27. Žiūrėk žemyn – mislys, kad kvailas.

Persų[keisti]

 1. Perspėk kvailą – jis tavęs nekęs, perspėk išmintingą – jis tave mylės.

Prancūzų[keisti]

 1. Kvailių pinigai priklauso protingiesiems.

Rusų[keisti]

 1. Viltiskvailių motina.

Vokiečių[keisti]

 1. Ne tas kvailas, kuris paslysta, bet tas, kuris toje pačioje vietoje du kartus paslysta.

Žydų[keisti]

 1. Bijok ožio iš priekio, arklio – iš už nugaros, kvailio – iš visų pusių.

Merfio dėsniai[keisti]

 1. Niekad nesiginčyk su kvailiu – žmonės gali nesuprasti, kuris iš jūsų yra kvailys.
 2. Pasiųsi kvailį butelio, tai jis, kvailys, vieną ir atneš.

Taip pat skaitykite[keisti]

Nuorodos[keisti]

WiktionaryLt.svg
Laisvajame žodyne yra terminas kvailys

Žodžių paaiškinimai[keisti]

 1. Kvailių.
 2. Kvailiui.
 3. Kvailas.
 4. Kvailas, neišmintingas.
 5. Proto, išminties.
 6. Girtuoklis.
 7. Kas rūko, pypkius.
 8. Prarūko.
 9. Kvailio.