Našta

Iš Wikiquote.
Jump to navigation Jump to search

Sentencijos[keisti]

  1. Kvailiui senatvėnašta, neišmanėliui – žiema, o mokslo vyrui – auksinė pjūtis. – Volteras.
  2. Laimingo gyvenimo esmė yra tvirta ramybė ir nepajudinamas tikėjimas, o žmonės ieško progų nerimti ne nešdami savo naštą, o vilkdami savo naštą pavojingais gyvenimo keliais. Todėl jie nuolatos tolsta nuo tikslo ir kuo daugiau stengiasi, tuo labiau kliudo sau. Čia taip bėgant labirintu, skubantieji susipainioja. – Seneka.

Patarlės ir priežodžiai[keisti]

Kubiečių[keisti]

  1. Nėra sunkesnės naštos nei lengvabūdė žmona.

Lietuvių[keisti]

  1. Daug rankų didžią naštą neša.