Pereiti prie turinio

Samuelis Džonsonas

Iš Wikiquote.
Samuelis Džonsonas

Samuelis Džonsonas (1709-1784) – anglų leksikografas, rašytojas, poetas, eseistas, moralistas, literatūros kritikas, biografas, redaktorius.

Sentencijos[keisti]

Apie gyvenimą[keisti]

 1. Gyvenimas neilgas, todėl neturėtume pernelyg ilgai svarstyti, kaip jį praleisti.
 2. Gyventi – vadinasi, nepaliaujamai žengti į priekį.
 3. Norai būtini tam, kad gyvenimas nesustotų.
 4. Taip yra vykusiai ir gerai sutvarkyta, kad kiekvieno gyvenime būna tam tikrų pauzių ir sustojimų. Tada neatsargiems patariama pagalvoti, o lengvabūdžiams surimtėti. Tuo metu baigiasi vienas veiksmas ir prasideda naujas.

Apie žmogų[keisti]

 1. Didžiausias gyvenimo džiaugsmas – jausti, kad esi reikalingas ir artimas žmonėms.
 2. Kuo geriau pažįstu žmones, tuo mažiau iš jų tikiuosi ir esu pasirengęs kur kas lengviau nei ankščiau pavadinti žmogų geru.
 3. Nepažįstamais žmonėmis mes linkę tikėti, nes jie nė karto mūsų neapgavo.
 4. Nepykite, kad negalite priversti kitų žmonių būti tokiais, kaip norėtumėte, nes ir patys neprisiverčiate būti tokiais, kaip norėtumėte.
 5. Net pats Dievas neteisia žmogaus iki jo dienų pabaigos.
 6. Žmogui, kuris žino, kur eina, pasaulis duoda kelią.
 7. Žmogus gali tiek daug išmanyti visose srityse, kad nieko nepasieks nė vienoje.
 8. Žmogus, savo gyvenimo kelyje neįgyjantis naujų pažįstamų, greitai tampa vienišas.
 9. Žmonės, kurie nejaučia skausmo, retai pagalvoja, kad kiti jį gali jausti.
 10. Žmonės, kurie nieko nenuveikė gyvenime, neturi teisti tų, kurie šį tą nuveikė.

Kitos[keisti]

 1. Antra santuoka – tai vilties triumfas prieš patirtį.
 2. Atsiminti sugeba atidusis.
 3. Avižos – grūdai, kuriais Anglijoje dažniausia šeria arklius, o Škotijoje maitina žmones. – Anglų kalbos žodynas.
 4. Be pasitikėjimo negali būti draugystės, be garbingumo negali būti pasitikėjimo.
 5. Galima daug ką padaryti iš škoto, jeigu jį sugausi, kol jis dar jauniklis.
 6. Ir vieno žmogaus patarimas yra be galo svarbus.
 7. Įstatymas yra iškilniausia žmonių išminties apraiška, panaudojanti jų patirtį visuomenės labui.
 8. Jokia dykinėjimo rūšis lengviau nesuvilioja žmonių, kaip iš pažiūros garbingą verslą primenanti veikla.
 9. Kelionių tikslas yra pagal tikrovę pertvarkyti vaizduotę ir vietoj galvojimo, kaip dalykai galėtų atrodyti, pamatyti, kokie jie yra iš tiesų.
 10. Laimės srovė pirmučiausia turi ištrykšti širdyje, todėl kas nesuvokia žmogaus prigimties ir ieško laimės ne savyje, veltui švaisto laiką ir gausina savo sielvartą, kurį norėjo išsemti.
 11. Leksikografasžodynų sudarinėtojas. Nekenksmingas žmogus, darantis sunkų ir nuobodų darbą. – Anglų kalbos žodynas.
 12. Liūdesį verta vyti visokiomis priemonėmis, išskyrus girtavimą.
 13. Meškeriojimas su musele gali tapti pramoga, o paprastą meškeriojimą arba žuvų gaudymą su plūde galima palyginti tik su kirmėle ant virvelės galo viename gale ir kvailiu kitame.
 14. Ne jėga, o atkaklumas nulemia didelių darbų įvykdymą.
 15. Nelaimės ištiktasis visada manosi per menkai užjaučiamas.
 16. Nesėkmė dažniausiai – tingumo kūdikis.
 17. Pasitikėjimas savimi – pirmoji didžių sumanymų sąlyga.
 18. Patriotizmas – tai paskutinis niekšo prieglobstis.
 19. Patronas – didžiausias niekšas, kuris šelpia įžūlumu, o jam atsilyginama meilikavimu. – Anglų kalbos žodynas.
 20. Pragaras yra grįstas gerais pasiryžimais.
 21. Progresas nevyktų, jei visos įmanomos kliūtys būtų panaikintos iš anksto.
 22. Santuoka sukelia daug kančių, bet ir celibatas nesuteikia jokio malonumo. – Raselas, 26 skyrius.
 23. Sielvartas – viena dykinėjimo rūšių.
 24. Skaitanti pamokslus moteris panaši į stovintį ant užpakalinių kojų šunį: nuostabu ne tai, kad ji šito nemoka, o tai, kad ji šito imasi.
 25. Sulaukus septyniasdešimt septynerių metų laikas surimtėti.
 26. Tai kas parašyta be pastangų, paprastai skaitoma be pasitenkinimo.
 27. Troškimai būtini, kad gyvenimas nuolat judėtų į priekį.
 28. Turint įgūdžių ir stropiai dirbant mažai tėra nepasiekiamų dalykų; didžiausi darbai nudirbami ne jėga, o atkaklumu.
 29. Uolumui ir sumanumui mažai kas neįvykdoma.
 30. Visuose aforizmuose tikslumą iš dalies tenka aukoti glaustumui.
 31. Vyrui maloniau matyti padengtą pietums stalą, nei girdėti, kaip jo žmona kalba graikiškai.