Jonas Paulius II

Iš Wikiquote.

Jonas Paulius II (lot.Johannes Paulus II, (1920-2005) – 264-asis popiežius (1978-2005), katalikų bažnyčios vadovas, lenkų dvasininkas.

Popiežius Jonas Paulius II (1993)

Sentencijos[keisti]

Apie Dievą[keisti]

 1. Dievas ateina pas mus per dalykus, kuriuos geriausiai pažįstame ir galime lengviausiai patikrinti – per mūsų kasdienio gyvenimo dalykus.
 2. Gyvybė yra dovana, gauta iš Dievo, mūsų Kūrėjo, ir mes privalome duoti ataskaitą Dievui, kaip ją panaudojome: ar gėriui ar blogiui.
 3. Kiekvienos kultūros širdis ir esmė yra požiūris į didžiausią iš visų slėpinių – Dievo slėpinį.
 4. Ne, mus išgelbės ne formulė, bet Asmuo ir tikrumas, kurį jis (Dievas) mums įkvepia: Aš esu su jumis!
 5. Privalome nepainioti Kūrėjo su Jo kūriniais.
 6. Tėvas mums paveda darbą – pradėti čia, žemėje, kurti dangaus karalystę, kurią Jo Sūnus atėjęs skelbė ir kuri pasieks pilnatvę laikų pabaigoje.

Apie tikėjimą[keisti]

 1. Tikėjimas ir protas – tai lyg du sparnai, kuriais žmogaus dvasia pakyla į tiesos kontempliavimą. Pats Dievas įkurdino žmogaus širdyje troškimą pažinti tiesą, kurio galutinis tikslas – pažinti Jį patį, idant žmogus, pažindamas ir mylėdamas Dievą, pasiektų visą tiesą ir apie save.
 2. Tikėjimas – tai laisvės pasiūlymas.
 3. Tikėjimas visada reikalauja daug pastangų, nes tikėjimas mus išveda už mūsų pačių ribų. Tikėjimas leidžia suvokti gyvenimo tikslus ir paskatina veikti.

Kitos[keisti]

 1. Ateitis prasideda dabar, ne rytoj.
 2. Laisvė nėra tironijos ar priespaudos nebuvimas. Laisvė nėra ir leidimas daryti, kas patinka. Laisvė yra skirta tiesai ir išsiskleidžia tada, kai žmonija ieško tiesos ir gyvena ta tiesa.
 3. Malda yra geriausiai mus sujungiantis ryšys. Tik per maldą tikintieji susitinka kitame lygmenyje, kuriame nelygybė, nesusipratimai, kartėlis ir priešiškumas įveikiami, įveikiami Dievo, Viešpaties ir mūsų visų Tėvo, akivaizdoje.
 4. Tauta, kuri su tokiu ištvermingumu ir pamaldumu keliauja į tą kalną pastatyti naują kryžių, tiki gyvenimu, tiki prisikėlimu. (Apie lietuvių tautą ir Kryžių kalną).
 5. Tvirta taika yra ten, kur dvi pusės priima viena kitą ir moka iš širdies atleisti. Mums visiems reikia, kad kiti žmonės mums atleistų, tad ir patys turime būti pasirengę atleisti.
 6. Žmogus, susižavėjęs reliatyvizmu ir skepticizmu, puola į netikros laisvės ieškojimus, kuriuose neras pačios tiesos.

Nuorodos[keisti]

Wikipedia
Wikipedia
Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –