Pereiti prie turinio

Mintis

Iš Wikiquote.
(Nukreipta iš Mintys)

Sentencijos ir aforizmai[keisti]

 1. Aš negaliu įsivaizduoti, kad šautų kuomet mintis, jog nėra ko veikti. – F. Dostojevskis.
 2. Atskiros mintys panašios į šviesos spindulius:pavieniui ne taip vargina kaip jų pluoštas. – P. Buastas.
 3. Bet kuri revoliucija iš pradžių buvo mintis vieno žmogaus smegenyse. – R. V. Emersonas.
 4. Dėstytojams žodis duotas ne tam, kad užliūliuotų savo mintį, o tam, kad žadintų svetimą. – V. Kliučevskis.
 5. Drąsios mintys primena priekinių šaškių vaidmenį lošiant: jos atsitraukia, bet užtikrina pergalę. – J. V. Gėtė.
 6. Gera mintis, nesvarbu iš kur paimta, daug vertingesnė už kvailą savąją. – F. Lanot de Vajė.
 7. Gerų knygų skaitymas – tai pokalbis su geriausiais praėjusių laikų žmonėmis, pokalbis, kuriame jie perduoda mums tiktai geriausias savo mintis. – R. Dekartas.
 8. Glauskim kalbas, kad mintis ne pakriktų, o veržtųsi. – Horacijus.
 9. Gražūs posakiai papuošia gražią mintį ir ją išsaugo. – V. Hugo.
 10. Išmintingi žmonės apgalvoja savo mintis, kvaili jas pagarsina. – H. Heinė.
 11. Išreikštos mintys visados yra negyvos. – H. Hesė.
 12. Įprotis tvarkyti savo mintis – vienintelis tavo kelias į laimę; norint ją pasiekti reikalinga tvarka visur kur, net smulkmenose. – E. Delakrua.
 13. Yra žmonių, kurie niekada neklysta todėl, kad jų niekada nevargina jokios protingos mintys. – J. V. Gėtė.
 14. Jausmas – ugnis, o mintis – alyva. – V. Belinskis.
 15. Jei norite atsikratyti kokios nors minties, užrašykite ją. – E. Hemingvėjus.
 16. Jeigu ką perskaitysi, tai įsidėmėk pagrindinę mintį. Taip darau ir aš: iš to, ką perskaitau, būtinai ką nors įsidėmiu. – Seneka.
 17. Kad galėtumei spręsti apie žmogų, reikia perprasti bent jau jo minčių, jo sielos nerimo paslaptis. O. Balzakas.
 18. Kai greitai sukasi mąstytojų mintys, nemąstančiai publikai sukasi galva. – V. Kliučevskis.
 19. Kaip smagu mėgautis protu sugautais keliais minties spinduliais ar jų pluoštu ir šio nekalto malonumo negadinti bjauriu pomėgiu viską sisteminti, apsvarstyti. – A. Fransas.
 20. Kalba duota nuslėpti mintį. – Š. M. de Taleiranas-Perigoras.
 21. Kas aiškiai mąsto, tas aiškiai ir mintis dėsto. – N. Bualo.
 22. Kas yra valia, jei ne mintis, pereinanti į veiksmą. – A. Bestuževas.
 23. Kas labai liesas, tas mielai nešioja vatinį, o kurių mintims trūksta turinio, tas jas išpučia žodžiais. – M. de Montenis.
 24. Kas laikosi taisyklės darbą tikrinti mintimi, o mintį darbu... tas negali klysti, o jeigu ir suklysta, tai greitai randa teisingą kelią. – J. V. Gėtė.
 25. Kas paliko nors vieną šviesią, naują mintį, nors vieną žmonijai naudingą žygdarbį, nemirė bevaikis. – A. Bestuževas.
 26. Knyga – nedidelis įrankis, pažadinantis mūsų sugebėjimą mąstyti; tai minties variklis, išjudinantis tingų protą. – E. Fagė.
 27. Knygosminties laivai, plaukiojantys laiko bangomis ir rūpestingai gabenantys savo brangų krovinį iš kartos į kartą. – F. Bekonas.
 28. Kuo gražesnė mintis, tuo skambesnė frazė. – G. Floberas.
 29. Kur mintis, ten ir galybė. – V. Hugo.
 30. Leisk minčiai subręsti, bet neleisk pernokti: pernokusios mintys, kaip ir pernokę vaisiai, nenaudingos. – V. Hugo.
 31. Linksmi žmonės greičiau išgyja, o linksmos mintys padeda nuo visų ligų. – K. Bostriomas.
 32. Liūdesys, ilgesys, gailestis, neviltis – tai praeinančios, sieloje neįsišaknijančios negandos; ir patirtis moko, kokia apgaulinga kartėlio persmelkta mintis, kad mūsų nelaimės amžinos. – Ž. Ž. Ruso.
 33. Man teko pažinti daugybę žmonių, sukaupusių gausybę žinių ir neturėjusių nė vienos savo minties. – V. Mizneris.
 34. Minties aiškumas ir išraiškos aiškumas paprastai žengia kartu. – T. B. Makolis.
 35. Minties tikslumas lemia posakių tikslumą. – G. Floberas.
 36. Mintis kinta kintant žodžiams, kuriais ji reiškiama. – B. Paskalis.
 37. Mintis reiškia gyvenimą, nes tas, kuris negalvoja, negyvena tikra ir aukščiausia prasme. – E. B. Olkotas.
 38. Mintis – taip pat maistas. Mąstyti reiškia maitintis. – V. Hugo.
 39. Mintisveiklos motina, gyvoji jos siela, ne tik pradininkė, bet ir sergėtoja. Todėl mąstymas yra žmogaus gyvenimo žemėje pagrindas, šaltinis ir tikroji esmė. – T. Karlailis.
 40. Mokslas – pagrindinis elementas, jungiąs mintis žmonių, išsklaidytų po Žemės rutulį, tai viena kilniausių jo paskirčių. Mano nuomone, nėra kitos žmogaus veiklos, kur santarvė tarp žmonių būtų tokia akivaizdi. – F. Žolio-Kiuri.
 41. Mokslas – tai nenuilstamas ilgaamžis minties siekis susisteminti visus pažintinus pasaulio reiškinius. – A. Einšteinas.
 42. Moteris daug greičiau linksta į piktas mintis negu vyras. – Demokritas.
 43. Moters mintys švaresnės už vyro, ji jas dažniau keičia. – O. Herfordas.
 44. Mus supanti didingoji gamta sugeba sukelti didingų minčių ir poelgių. – J. V. Gėtė.
 45. Muzika negali mąstyti, bet ji gali įkūnyti mintį. – R. Vagneris.
 46. Mūsų kūnas yra mūsų minčių produktas. – J. Hagelinas.
 47. Narsa būtina ne tik drąsiems poelgiams, bet ir vaisingiems darbams bei mintims. – A. Dystervegas.
 48. Ne darbas sukurtas minčiai, o mintis sukurta darbui. – Volteras.
 49. Nepatikėk liežuvio neapgalvotoms mintims ir jokios neapgalvotos minties nepaverski tikrove. – V. Šekspyras.
 50. Nėra nieko galingesnio už žodį. Tvirtų argumentų ir taurių minčių gretų neįmanoma pralaužti. Žodis kerta nuožmiuosius ir griauna tvirtoves. Tai nematomas ginklas. Be jo pasaulį valdytų šiurkšti jėga. – A. Fransas.
 51. Nėra pasaulyje ir tvirčiausių akmenų sienos, kuri galėtų atsilaikyti prieš žmogaus valią ir mintį. – Ž. Amadas.
 52. Niekas nėra toks laisvas kaip žmogaus mintis. – D. Hjumas.
 53. Nieko nėra stipriau už mintį, kurią įgyvendinti pribrendo laikas. – V. Hugo.
 54. Pažintis su šviesių žmonių mintimis yra puikios proto pratybos; ji apvaisina protą ir lavina mąstymą. – J. G. Herderis.
 55. Per didelė knygų gausybė išsklaido mintis. – Seneka.
 56. Pernelyg prašmatnus stilius užtemdo ir charakterius, ir mintis. – Aristotelis.
 57. Posakiai – tai nelyginant drabužis, kuriuo apvilktos mintys. – J. J. Engelis.
 58. Protingos, glaustos mintys padeda gyventi. – Ciceronas.
 59. Rečiausiai pasitaikanti narsaminties narsa. – A. Fransas.
 60. Skaitydamas knygas, stabtelėju prie kiekvienos gražios minties, kaip stabtelėju prieš kiekvieną tiesą. – R. V. Emersonas.
 61. Skurdi mintis slypi už įmantrios kalbos. – Vang Čungas.
 62. Tai, ko nedera daryti, nedaryk net mintyse. – Epiktetas.
 63. Tas, kuris daug galvoja, mažai kalba, stengdamasis įsprausti kuo daugiau minčių į kuo mažiau žodžių. – V. Irvingas.
 64. Tas, kuris nori žinoti kitų mintis ir neatskleisti savų, privalo neimti į burną nė lašo vyno. – V. Skotas.
 65. Taurios mintys vertesnės už puikų stilių. Stilius, galima sakyti, yra išorinis drabužis, o mintis – drabužio dengiamas kūnas. – F. Dostojevskis.
 66. Tie, kurie tikina, kad turi daug minčių, bet nemoka jų išreikšti stokodami iškalbos, – neišmoko suprasti patys savęs. – M. de Montenis.
 67. Tikrasis mūsų minčių veidrodis yra mūsų gyvenimas. – M. de Montenis.
 68. Triskart žudikas tas, kuris užmuša mintį. – R. Rolanas.
 69. Vaikščiojimas ir judėjimas skatina proto žaismą ir minties darbą. – Ž. Ž. Ruso.
 70. Vertingiausios, mano manymu, tos knygos, kurios teikia minčiai daugiausia ir įvairiausio peno. – A. Fransas.
 71. Vertingiausios mintys, geriausi jų išraiškos būdai man ateina į galvą, kai vaikštau. – J. V. Gėtė.
 72. Visa, kas mes esame, gimsta iš mūsų minčių. Savo mintimis mes sukuriame pasaulį. – Buda.
 73. Visa mūsų didybė – mintis. Ne erdvė ir ne laikas, kurių negalime užpildyti, išaukština mus, o būtent mūsų mintis. – B. Paskalis.
 74. Visai nebūtina visada sakyti viską, ką galvoji, tai būtų kvailystė, bet visa, ką sakai, turi atitikti tavo mintis; antraip tai – pikta apgaulė. – M. de Montenis.
 75. Visi didieji darbai ir visos didžiosios mintys prasideda nuo juokingai menkų dalykų. – A. Kamiu.
 76. Visos didžios mintys ateina į galvą vaikštant. – F. Nyčė.
 77. Žmogaus veidas visada atspindi vidinį pasaulį, ir klaidinga manyti, kad mintis neturi atspalvių. – V. Hugo.
 78. Žmogaus žvilgsnis – langelis, pro kurį matyti mintys, susikaupusios galvoje. – V. Hugo.
 79. Žmogui jaunystėje kyla kilnių minčių, kurioms vėliau lemta jį išgarsinti. – K. A. Helvecijus.
 80. Žmogui lemta gyventi visuomenėje; atskirkite jį nuo jos, izoliuokite jį – ir jo mintys susijauks, charakteris sušiurkštės, jo sieloje gims šimtai paikų aistrų, beprotiškos idėjos išleis daigus jo galvoje kaip laukinės kryklės dykynėje. – D. Didro.
 81. Žmogus išryškėja iš veiksmų, o ne iš minčių, kad ir kokios kilnios jos būtų. – T. Karlailis.
 82. Žmogus neturi teisės leisti, kad mirtis valdytų jo mintis. – T. Manas.
 83. Žmonių veiksmai – geriausi jų minčių vertėjai. – Dž. Lokas.
 84. Žodžiai priklauso amžiui, o mintys – amžiams. – N. Karamzinas.

Patarlės ir priežodžiai[keisti]

Afrikiečių[keisti]

 1. Kaip žaizda sukelia uždegimą pirštui, taip mintis sukelia uždegimą protui.
 2. Kaip žaizda uždega pirštą, taip mintis uždega protą.

Anglų[keisti]

 1. Mintyse būk atsipalaidavęs, bet tvarkykis toliau.
 2. Sėsi mintį – pjausi veiksmą, sėsi veiksmą – pjausi įprotį, sėsi įprotį – pjausi charakterį, sėsi charakterį – pjausi likimą.

Kinų[keisti]

 1. Ne darbų turite bijoti, bet savo minčių.
 2. Žmogus – lankas, mintis – strėlė, teisingumas – taikinys.

Lietuvių[keisti]

 1. Akys prie Dievo, mintys prie velnio.
 2. Ne darbų turite bijoti, bet savo minčių.

Lotynų[keisti]

 1. Kalba padaro abu dalykus: paslepia arba atskleidžia žmogaus mintis.

Taip pat skaitykite[keisti]

Nuorodos[keisti]

Wikipedia
Wikipedia
Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –


Laisvajame žodyne yra terminas mintis