Pereiti prie turinio

Mohandas Karamčandas Gandis

Iš Wikiquote.
(Nukreipta iš Mahatma Gandis)

Mohandas Karamčandas Gandis (angl.Mohandas Karamchand Gandhi; (1869-1948) – Indijos tautinio išsivadavimo judėjimo lyderis, nesmurtinio pasipriešinimo politinės taktikos pradininkas.

Mohandas Karamčandas Gandis

Sentencijos[keisti]

Apie gyvenimą[keisti]

 1. Daugelį kartų sakiau visiems ir sakysiu. Neužtenka vien tik gyventi. Reikia ir veikti kažką naudingo, gražaus. O nesėdėt ir žiūrėt kaip pasaulis eina „šaibom".
 2. Gyvenimas – tai kažkas daugiau nei didinti jo tempą.
 3. Gyvenimo tyrumas yra aukščiausias ir tyriausias menas.
 4. Gyvenk taip, lyg mirtum rytoj, mokykis taip, lyg gyventum amžinai.
 5. Negali būti doras vienoje savo gyvenimo srityje ir tuo pačiu metu būti nedorėlis kitoje. Gyvenimas yra nedaloma visuma.
 6. Pats tapk ta permaina, kurią labiausiai nori matyti savo gyvenime.

Apie meilę[keisti]

 1. Bailys negali mylėti – tai stipriųjų bruožas.
 2. Iš tiesų Meilė yra aukščiausios neprievartos forma. Ji yra viso šeimyninio gyvenimo pagrindas.
 3. Jei mylime tik tuos, kurie myli mus, anokia tai neprievarta. Neprievarta egzistuoja tik tada, kai mylime ir tuos, kurie mums jaučia neapykantą.
 4. Meilė ir tiesa – dvi tos pačios monetos pusės, jas abi labai sunku praktikuoti, bet abi jos yra vieninteliai dalykai, dėl kurių verta gyventi.
 5. Meilė yra vienintelis vaistas nuo neapykantos. Ji pražysta tik bebaimio žmogaus širdyje.
 6. Meilė niekada nereikalauja, ji visada duoda. Meilė visada kenčia, niekada neprotestuoja, niekada nekeršija.
 7. Meilė – pati švelniausia jėga pasaulyje.
 8. Tikra Meilė reiškia mylėti tuos, kurie tavęs nekenčia.

Apie nuodėmes[keisti]

 1. Iš visų nuodėmių pati baisiausia yra ta, jog buvai teisus, bet silpnas ir tylėjai prieš neteisingumą.
 2. Kai bendradarbiavime slypi nuodėmė, atsisakymas bendradarbiauti tampa aukščiausia pareiga.
 3. Turto kaupimas yra nuodėmės kaupimas.

Apie pasaulį[keisti]

 1. Akis už akį, ir visas pasaulis taps aklas.
 2. Jei nori pakeisti pasaulį, pradėk nuo savęs.
 3. Pasaulis iš tikrųjų yra Dievo šeima. Taigi šeimos įstatymai turėtų būti ir Gyvenimo įstatymai.
 4. Turime patys tapti pasikeitimu, kurio reikalaujame iš pasaulio.

Apie prievartą[keisti]

 1. Jei jau pasiryžome nenaudoti prievartos, privalome šioje žemėje negeisti nieko, ko negalėtų turėti pats menkiausias žmogus.
 2. Netikiu kelio į sėkmę trumpinimu prievartos pagalba.
 3. Prievartos nenaudojimas, yra aukščiausias įstatymas.
 4. Prievartos nenaudojimas yra susilaikymas nuo skausmo sukėlimo bet kokios būtybės kūnui ar protui. Taip pat reiškia meilę visiems gyvūnams. Tai reiškia apsaugoti karvę, nes karvė simbolizuoja visus gyvūnus. Taip pat prievartos nenaudojimas išreiškia visų žmonių brolybę.

Apie sielą[keisti]

 1. Aš žinau, kad sakoma, jog siela neturi nieko bendra su tuo, kas valgoma ar geriama, nes siela pati nei valgo, nei geria; jog svarbiausia ne tai, kas iš išorės patenka į vidų, bet tai, kas iš vidaus išeina į išorę. Aišku, čia yra tiesos. Tačiau užuot tyrinėjęs šį argumentą, su malonumu pristatau savo tvirtą įsitikinimą: trokštančiam ir ieškančiam, siekiančiam gyventi Dievo baimėje ir norinčiam jį vieną dieną pamatyti, maisto ribojimas tiek jo kiekio, tiek kilmės atžvilgiu yra tiek pat svarbus kaip ir mąstymo bei kalbėjimo apribojimas.
 2. Kai aš gėriuosi besileidžiančios saulės stebuklu arba mėnulio grožiu, mano siela išsiskleidžia ir ima šlovinti Kūrėją.
 3. Švari siela turi kurti švarų kūną.

Apie tiesą[keisti]

 1. Aukščiausia Tiesa negali būti suvokta šiame Gyvenime.
 2. Išvydę Tiesą, surandame save.
 3. Kai atsiskleidžia Tiesa, Jūs randate savąjį kelią.
 4. Narsumas sąlygoja kitų kilnių savybių tobulėjimą. Argi galima ieškoti tiesos ar puoselėti meilę nebūnant narsiam?
 5. Tiesa – ne tik mintys. Tiesą bylojantys veidai, paveikslai ar dainos yra nepaprastai gražūs.
 6. Tiesa niekada nepakenks tam, kas yra Teisus.
 7. Visada garbink Tiesą, visa širdimi.

Kitos[keisti]

 1. Aš tvirtai tikiu kad laisvė, iškovota per kraują ir apgavystes, nėra laisvė.
 2. Aš visuomet kartoju ir kartosiu, kad apgavikas galiausiai pats apsigauna.
 3. Ateitis priklauso nuo to, ką darai šiandien.
 4. Atleisti vyriškiau negu bausti. Silpnas negali atleisti. Atlaidumas yra stipriojo savybė.
 5. Bailys niekada nebus moralus.
 6. Bailumas niekada negali būti moralus.
 7. Baimė yra naudinga, tačiau bailumas – niekada.
 8. Be maldos jau prieš daugybę metų būčiau tapęs lunatiku.
 9. Būk tuo pokyčiu, kurį nori matyti pasaulyje.
 10. Civilizacija tikrąją žodžio prasme yra ne poreikių didinimas, o laisvas ir gerai apgalvotas savų norų apribojimas.
 11. Daugiau iškentėjęs žmogus labiau padeda kitam. Kuo grynesnė kančia, tuo didesnis atpildas.
 12. Draugystė kažin ar leidžia taisyti kitą.
 13. Drąsą būtina ugdyti kaip kilnią savybę. Argi galima be narsumo ieškoti tiesos arba puoselėti meilę.
 14. Gali niekada nesužinoti savo veiklos rezultatų, bet jei nieko nedarysi – nebus jokių rezultatų.
 15. Gėris juda sraigės tempu. Norintys nuveikti kažką gera nėra savanaudžiai ir neskuba. Jie žino, jog, norint prisotinti žmones gerumo, reikia laiko.
 16. Iš pradžių jie tave ignoruoja, tada juokiasi iš tavęs, kovoja su tavimi, ir tada tu laimi.
 17. Jei neprašysite, negausite.
 18. Jei suprastume, kiek daug iš tikrųjų galime, išspręstume daugumą pasaulio problemų.
 19. Jie negali iš mūsų atimti savigarbos, jei patys jos neatsisakysime.
 20. Kai tapau suaugęs, niekada nejaučiau noro rūkyti ir visada rūkymo įprotį laikiau barbarišku, kokčiu ir žalingu.
 21. Karti patirtis mane išmokė labai svarbaus dalyko – tausoti savo pyktį. Kaip sutaupyta šiluma yra paverčiama energija, suvaldytas pyktis būtų paverstas jėga, galinčia patobulinti pasaulį.
 22. Kasnakt užmigdamas aš mirštu. O kitą ryt nubusdamas atgimstu.
 23. Kiekvieną kartą susidūręs su oponentu, nugalėk jį meile.
 24. Ko verta laisvė, jei ji neapima ir teisės suklysti.
 25. Kūnas kuriame tūno ligotos mintys, negali būti sveikas.
 26. Laimė – kai tai, ką galvojame, sakome ir darome, sutampa.
 27. Man visada buvo mįslė, kodėl žmonės laiko sau garbe žeminti savo bendrapiliečius.
 28. Mano kuklia nuomone, nebendradarbiavimas su blogiu nė kiek ne mažesnė pareiga už bendradarbiavimą su gėriu.
 29. Mes turime stengtis matyti save taip, kaip mus mato kiti.
 30. Negali pakeisti to, kaip aplinkiniai su tavimi elgiasi arba ką apie tave šneka. Tačiau gali pakeisti savo reakciją į tai.
 31. Neverta būti laisvam, jei neturi laisvės daryti klaidų.
 32. Niekam neleisiu savo prote vaikščioti purvinomis kojomis.
 33. Niekas negali tavęs įskaudinti be tavo paties leidimo.
 34. Norėdamas būti laimingas, žmogus privalo niekam nedaryti blogo, neskriausti net menkiausio vabalėlio.
 35. Prisitaikymas nėra imitacija, tai reiškia galią pasipriešinti ir suprasti.
 36. Pats kentėdamas drąsus žmogqs pažįsta neprievartą.
 37. Pyktis yra tarsi rūgštis, kuri padaro daugiau žalos indui, kuriame laikoma, negu ja apipiltam daiktui ar žmogui.
 38. Priešas yra baimė. Manome, kad tai – neapykanta, bet iš tikrųjų tai – baimė.
 39. Proto principai turi būti pavaldūs širdies balsui.
 40. Reformatorius neturi plaukti pasroviui. Labai dažnai jis turi irtis prieš srovę, net jeigu tai kainuotų jam gyvybę.
 41. Santuoka skirta palikuonims, o ne kūniškų malonumų tenkinimui.
 42. Sąžinės klausimais daugumos įstatymas negalioja.
 43. Septyni pavojai žmogaus dorybei: Turtas be darbo; Malonumas be sąžinės; Žinios be charakterio; Verslas be etikos; Mokslas be žmonijos; Religija be pasiaukojimo; Politika be principų.
 44. Silpnasis niekada negali atleisti. Atlaidumas yra stipriojo požymis.
 45. Skaičių jėga žavi nedrąsiuosius. Drąsa yra dvasioje, kuri laimi, kaudamasi viena.
 46. Skirtumo tarp to, ką mes darome ir ką mes galime padaryti, pakaktų išspręsti didžiąją dalį pasaulio problemų.
 47. Su tvirtu įsitikinimu ištartas „Ne“ yra kur kas geriau nei „Taip“, ištartas norint pamaloninti, arba, dar blogiau, išvengti bėdos.
 48. Sveikata, o ne aukso ar sidabro gabalai, yra tikrasis turtas.
 49. Taisantysis neturi būti per daug artimas taisomajam.
 50. Tavo įsitikinimai tampa mintimis; tavo mintys tampa žodžiais; tavo žodžiai tampa veiksmais; tavo veiksmai tampa įpročiais; tapo įpročiai tampa vertybėmis; tapo vertybės tampa tavo likimu.
 51. Tik tas iš tiesų lenkiasi Dievui, kuriam yra svetimas pavydas, kas dosnus visiems ir neturi ego, kas lengvai pakelia karštį ir šaltį, džiaugsmą ir gėlą, kas visada atleidžia ir visada pasitenkinęs, kieno ketinimai geri, o protas ir siela atiduoti Dievui. Tas, kuris nedaro pikta, kas nebijo kitų ir niekuo nesižavi, kas yra tyras ir daug dirba, tačiau nesirūpina rezultatu. Tas, kuris vienodai vertina tiek draugus, tiek priešus, kurio nejaudina pagarba arba jos nebuvimas. Tas, kuris myli tylą ir vienatvę, kuris valdo protą. Taigi jocas – tas, kurio gyvenime atspindi visos šios savybės, tas, kuris didžiausios audros metu regi saulę. Tai tas, kuris be baimės sutinka sunkumus ir mirtį, tas, kuris susitvardęs ir ramus eina mūšio lauku arba susitaiko su bausme, ir kieno Dvasia tokia džiaugsminga, kad griaudint perkūnui jis ramiai užmiega.
 52. Tikram menininkui gražus tik tas veidas, kuris ne tik išore, bet ir vidumi spinduliuoja sielos tiesa.
 53. Tikrą neprievartą turi galingas žmogus, o ne tas, kuris negali protestuoti.
 54. Tyrumas yra viena didžiausių disciplinų.
 55. Tu turi būti tuo pokyčiu, kurį nori matyti pasaulyje.
 56. Užterštos mintys lemia nešvarų rezultatą.
 57. Vadinti moterį silpnąja lytim yra šmeižtas. Tai vyro neteisingumas moteriai.
 58. Verkiau, nes neturėjau batų, bet tuomet sutikau žmogų, kuris neturėjo kojų.
 59. Vieninteliai nelabieji pasaulyje yra tie, kurie šėlsta mūsų širdyse. Tai ir yra vieta, kurioje turėtų virti mūšis.
 60. Visada tikėk žmonija, kadangi žmonija – tarsi vandenynas: dėl keleto į jį patekusių lašų purvo, visas vandenynas netampa purvinas.
 61. Visą gyvenimą gaudavau daugiau naudos iš savo draugų kritikų negu iš gerbėjų, ypač jei kritika buvo reiškiama mandagia ir draugiška kalba.
 62. Visi nusikaltimai – ligos rūšys, todėl taip ir reikia juos vertinti.
 63. Žodžių ir jų reikšmių žinojimas dar nėra išsilavinimas.
 64. Žmonijos didybė yra ne būti žmogumi, o būti žmogišku.

Nuorodos[keisti]

Wikipedia
Wikipedia
Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –