Pereiti prie turinio

Albertas Einšteinas

Iš Wikiquote.
(Nukreipta iš Albert Einstein)
Albertas Einšteinas, 1921

Albertas Einšteinas, (vok. Albert Einstein (1879-1955), – vokiečių fizikas, reliatyvumo teorijos kūrėjas, Nobelio premijos laureatas (1921).

Sentencijos ir aforizmai

[keisti]

Apie dievą

[keisti]
 1. Aš negaliu įsivaizduoti asmeninio dievo, kuris tiesiogiai įtakoja individo veiksmus. Mano religingumas susideda iš kuklaus susižavėjimo žymiai aukštesne dvasia, kuri atsiskleidžia tik nežymioje sferoje, kurią mes suvokiame kaip mūsų pažįstamą pasaulį. Gilus emocinis įsitikinimas dėl aukštesnės jėgos buvimo, kuri yra atsiskleidusi nesuvokiamoje visatoje, formuoja mano Dievo supratimą.
 2. Aš negaliu įsivaizduoti dievo, kuris apdovanoja ir baudžia savo kūrinius, arba turi tokio tipo norus, kuriuos mes patiriame savyje. Nei galiu, nei norėčiau įsivaizduoti individą, kuris išgyveną savo fizinę mirtį; išlaisvinkit silpnas sielas nuo baimės ir beprasmiško egoizmo.
 3. Aš norėčiau žinoti Dievo mintis, nes visa kita yra tik detalės.
 4. Aš tikiu Spinozos Dievu, kuris atsiskleidžia harmonijoje visko kas egzistuoja, bet netikiu į Dievą, kuris nerimauja dėl žmogaus likimo bei poelgių.
 5. Dievas yra ekstravagantiškas, bet ne piktavalis.
 6. Dievas nežaidžia su visata kauliukais. Tuo aš nė akimirkai neabejoju. (Turima omenyje, kad Einšteinas netiki atsitiktinumu. 1942 m.)
 7. Mano Dievo suvokimas ateina iš kažkur gilumoje jaučiamo įsitikinimo apie aukštesnį intelektą, kuris atsiskleidžia mums žinomame pasaulyje. Bendrai kalbant, žmogus gali apibūdinti tai kaip „panteistinį“ (Spinoza). (Atsakant į klausimą „Koks yra jūsų Dievo suvokimas?“)
 8. Prieš dievą mes visi lygūs: išmintingi ir kvaili.

Apie gamtą

[keisti]
 1. Džiaugsmas matyti ir suprasti yra pati gražiausia gamtos dovana.
 2. Gamta mums parodo tik liūto uodegą. Tačiau nėra abejonių, kad kartu su ja egzistuoja ir liūtas, net jeigu jis visas žmogaus akiai negali pasirodyti dėl savo milžiniško dydžio.
 3. Kaip mokslininkas aš tikiu, kad gamta yra tobula struktūra, matoma iš priežastingumo ir loginės analizės atskaitos taško.
 4. Žvelk giliau, giliau į gamtą, ir tada suprasi viską geriau.

Apie gyvenimą

[keisti]
 1. Aš tikiu, kad paprastas ir kuklus gyvenimas yra naudingas visiems ir kūniškai, ir protiškai.
 2. Geriausi dalykai gyvenime apima labai aiškų tarpusavio koreliacijos suvokimą. Žmogus gali tai neigti tik labai niūriu, nihilistiniu būdu.
 3. Gyvenimas, nukreiptas į asmenišką troškimų tenkinimą, anksčiau ar vėliau atves prie kartaus nusivylimo.
 4. Gyvenimą gali nugyventi dvejopai: taip, tarsi nieko nėra stebuklingo, arba taip, tarsi viskas yra stebuklinga.
 5. Idealai, kurie apšvietė mano kelią ir laikas nuo laiko man suteikė drąsos, kad sutikčiau gyvenimą linksmai, buvo Geranoriškumas, Grožis ir Tiesa. Be giminystės jausmo su žmogiškomis būtybėmis, be užimtumo objektyviu pasauliu, be amžinos nepasiekiamybės mokslo ir meno srityse, gyvenimas man būtų atrodęs tuščias. Nuvalkioti žmonių dėmesio objektai – turtai, išorinė sėkmė, prabanga, – man visuomet atrodė niekingi.
 6. Individo gyvenimas turi prasmę iki tol kol jis padeda paversti kiekvieno kito gyvo sutvėrimo gyvenimą didingesniu ir gražesniu. Gyvenimas yra šventas, tai yra aukščiausia vertybė, prieš kurią visos kitos vertybės atrodo antraeilėmis.
 7. Yra tik du būdai, kaip gyventi. Vienas – galvoti, jog stebuklų nebūna. Kitas – galvoti, jog viskas yra stebuklas.
 8. Jei nori gyventi laimingą gyvenimą – susiek jį su tikslu, o ne su kitais žmonėmis ar daiktais.
 9. Kažko vertas tik toks gyvenimas, kuris nugyventas dėl kitų.
 10. Kiek daug žmonių gyvena kasdienių įpročių spąstuose – pusiau sustingę, pusiau išsigandę, pusiau abejingi. Jei norime vertingesnio gyvenimo, privalome nuolat rinktis, kaip gyventi.
 11. Sveikinimai žmogui, kuris gyvenimą pragyveno padėdamas kitiems, nežinodamas baimės jausmo, o agresyvumas ir apmaudas jam buvo svetimi jausmai. Šias savybes turi visi didūs dvasiniai lyderiai.
 12. Šimtus kartų per dieną aš vis primenu sau, kad mano vidinis ir išorinis gyvenimas yra paremtas kitų žmonių sunkiu darbu, gyvenimu ir mirtimi, ir kad aš privalau dėti pastangas žmonių labui norint bent iš dalies atsilyginti.
 13. Tik gyvenimas, gyvenamas dėl kitų, yra vertas gyventi.
 14. Tylus, kuklus gyvenimas suteikia daugiau laimės nei sėkmingi siekiai, susiję su nuolatiniu nerimu.
 15. Trumpalaikis yra šis mūsų egzistavimas, kaip ir trumpalaikis yra apsilankymas svečiuose. Takas, kuriuo einame yra menkai apšviestas blyksinčios sąmonės, kurios centras yra ribojantis ir atskiriantis „Aš“... Kai grupė individų tampa „Mes“, harmoninga visuma, jie pasiekia aukščiausias aukštumas, kurias žmogus tik gali pasiekti.
 16. Verta gyventi tik dėl kitų.
 17. Žmogus, kuris savo paties ir kitų gyvenimą laiko beprasmišku, yra ne tik nelaimingas, bet ir apskritai tarsi negyvena.

Apie karą

[keisti]
 1. Aš neabejotinai atsisakyčiau tiesioginės ar netiesioginės karo tarnybos ir bandyčiau taip pat įtikinti savo draugus, nepaisant karo kilimo priežasčių.
 2. Kur yra Žmogus, ten bus karas.
 3. Nežinau, kuo bus kariaujama trečiame pasauliniame kare, tačiau ketvirtajame bus naudojami pagaliai ir akmenys.
 4. Tiems, kurie mano, kad 3-iasis pasaulinis karas išsiplės iki branduolinių sunaikinimų, galiu pasakyti, tik tiek, kad 4-ajame pasauliniame kare bus kariaujama lankais ir strėlėmis.

Apie mąstymą

[keisti]
 1. Aš labai retai mąstau žodžiais. Pirmiau šauna mintis, o tik po to aš stengiuosi išreikšti ją žodžiais.
 2. Aš vis mąstau ir mąstau, mąstau mėnesius, metus. 99 kartus iš šimto aš klystu, tačiau vieną kartą esu teisus.
 3. Kai tyrinėju savo sugebėjimą mąstyti, prieinu prie išvados, kad vaizduotės ir fantazijos dovana reiškė man daugiau negu sugebėjimai abstrakčiai mąstyti.
 4. Ką žmogus mąsto savarankiškai, neįtakotas kitų žmonių minčių ir patirties, yra geriausiu atveju apgailėtina ir monotoniška.
 5. Mąstymas, kuris jus atvedė čia, kur dabar esate, nenuves ten, kur svajojate būti.
 6. Moksliniame mąstyme visuomet esama poezijos elemento. Tikras mokslas ir tikra muzika reikalauja vienatipio mąstymo.
 7. Neįmanoma išspręsti problemų naudojantis tuo pačiu mąstymo būdu, kuriuo jas sukūrėte.

Apie matematiką

[keisti]
 1. Yra pažinimo aistra, lygiai kaip aistra muzikai. Be šios aistros nebūtų nei matematikos, nei tiksliųjų mokslų.
 2. Kiek matematikos dėsniai atitinka realybę, jie yra neabejotini. O kai jie yra neabejotini, neatitinka realybės.
 3. Matematika – tobulas būdas vedžioti save už nosies.
 4. Nesijaudink apie tavo sunkumus su matematika, aš galiu patvirtinti, kad mano sunkumai vis tiek yra žymiai didesni. (pradinės mokyklos mokinei Barbara Wilson. 1943 m.)

Apie mokslą

[keisti]
 1. Aš pardaviau savo kūną ir sielą mokslui – skrydis nuo „Aš“ ir „Mes“ į „tai“.
 2. Diena be mokslo – tuščiai praleista diena. Tiek daug yra ko mokytis ir tiek mažai turime tam laiko.
 3. Jei moksle nori labai greitų ir apčiuopiamų rezultatų – būk geriau batsiuviu.
 4. Kodėl šis didingas taikomasis mokslas, kuris tausoja darbą bei palengviną gyvenimą, atneša tiek mažai laimės? Paprastas atsakymas: nes mes neišmokome protingai to panaudoti.
 5. Mokslas be religijos – nevaisingas. Religija be mokslo – akla.
 6. Mokslas yra nuostabus dalykas, jei tau nereikia iš jo pragyventi.
 7. Mokslas nebuvo ir niekuomet nebus užbaigta knyga. Kiekvienas svarbus laimėjimas iškelia naujų klausimų, o visokia raida ilgainiui susiduria su naujais, kaskart didesniais sunkumais.
 8. Mokslas – tai nenuilstamas ilgaamžis minties siekis susisteminti visus pažintinus pasaulio reiškinius.
 9. Moksliniai tyrimai yra pagrįsti prielaida, kad visi įvykiai, įskaitant žmonijos veiksmus, yra nulemti gamtos dėsnių.
 10. Vienas dalykas, kurio aš išmokau per ilgą gyvenimą – kad visas mūsų mokslas, palyginus jį su realybe, yra primityvus ir vaikiškas. Ir vis dėlto tai yra pats vertingiausias dalykas, kurį mes turime.
 11. Visos religijos, menai ir mokslai yra to paties medžio šakos.

Apie žmogų

[keisti]
 1. Pagal paveldą esu žydas, pagal pilietybę – šveicaras, o pagal sandarą – tik žmogus, neturintis jokių sąsajų su valstybe ar nacionaliniu subjektu apskritai.
 2. Pasistenk nebūti žmogumi, kuriam sekasi, verčiau būk vertingu žmogumi.
 3. Paskutinio tyrimo duomenimis kiekvienas yra žmogus, ar tai būtų amerikietis, ar vokietis, ar žydas. Jei tik būtų įmanoma kiekvienam išlaikyti tik šį vertingą požiūrį, aš būčiau laimingas žmogus.
 4. Prieš blogį vieniši žmonės dažnai būna bejėgiai.
 5. Tikroji žmogaus vertė yra tai, kokiu laipsniu ir kokia prasme jis pajėgė išsivaduoti iš savojo „aš”.
 6. Viską ką žmonių rasė sukūrė ir suvokė yra susiję su giliai glūdinčių poreikių tenkinimu bei skausmo palengvinimu. Žmogus turėtų nuolat tai prisiminti, jei nori suprasti dvasinius judėjimus bei jų vystymąsi. Jausmai ir troškimai yra visų žmonijos pastangų ir kūrinių motyvuojančios jėgos.
 7. Žymaus žmogaus dorovinės savybės galbūt turi didesnę reikšmę šiai kartai ir visai istorijos eigai negu grynai intelektualiniai pasiekimai. Jie daug daugiau priklauso nuo charakterio didybės, negu tai paprastai priimta laikyti.
 8. Žmogaus vertė turi būti matuojama tuo, ką jis duoda, o ne tuo, ko jis gali pasiekti. Stenkitės tapti ne sėkmingu, o vertingu žmogumi.
 9. Žmogus buvo apdovanotas tik tokiu intelekto kiekiu, kad aiškiai galėtų pamatyti, kiek neadekvatus tas intelektas, kai susiduriama su tuo, kas egzistuoja.
 10. Žmogus privalo išmokti suprasti kitų žmonių motyvus, jų iliuzijas ir kančias.
 11. Žmogus – tai dalis visumos, kurią vadiname visata, ir yra apribotas laiko bei erdvės. Save, savo mintis ir jausmus jis suvokia atskirai nuo visumos – savotiškos savo sąmonės optinės apgaulės. Ši apgaulė – lyg tam tikra mūsų norų apribojimo, prisirišimo prie nedidelio ir netoli mūsų esančio žmonių skaičiaus prizmė. Mūsų užduotis yra iš tos priklausomybės išsilaisvinti taip, kad atjauta pasiektų visus gyvus sutvėrimus ir visą prigimties grožį.
 12. Žmonėms būtų geriau būti panašiems į žvėris... Jie turėtų labiau pasikliauti savo intuicija.

Kitos

[keisti]
 1. Ar aš, ar visi kiti yra bepročiai?
 2. Aš esu atsiskyrėlis. Mano širdis niekada nepriklausė nei valstybei, nei tėvynei, nei šeimai, nei draugams.
 3. Aš esu deterministas. Taigi, aš netikiu laisvos valios koncepcija. Žydai tiki laisva valia, jie mano, kad žmogus pats kuria savo gyvenimą. Aš atmetu šią doktriną filosofiškai, tad šiuo atžvilgiu aš nesu žydas.
 4. Aš esu dėkingas visiems, kurie man pasakė „Ne“. Tik dėl jų aš viską pasidarau pats.
 5. Aš galėčiau beveik visiškai sutapatinti savo požiūrį su M. Gandhi, tačiau priešinčiausi, pasitelkdamas net smurtą, bet kokiam mėginimui nužudyti ar atimti iš manęs ar mano žmonių pagrindinius pragyvenimo šaltinius.
 6. Aš jaučiuosi didele dalimi visko kas gyva, todėl esu mažiausiai susirūpinęs dėl konkrečios žmogaus gyvybės pradžios ar pabaigos šioje amžinoje tėkmėje.
 7. Aš nesu apdovanotas jokiu ypatingu talentu. Aš tik siaubingai smalsus.
 8. Aš nesu ateistas. Aš nežinau ar galiu save laikyti panteistu. Svarstoma problema yra per daug didelė mūsų ribotam protui. (atsakymas į klausimą „Ar tikite Dievu?“)
 9. Aš niekada nebuvau komunistu, tačiau jeigu būčiau, aš nejausčiau gėdos.
 10. Aš niekada negalvojau apie ateitį – ji ir pati ateina pakankamai greitai.
 11. Aš niekada nemaniau, kad patogumas ir laimė yra kiekvieno žmogaus gyvenimo tikslas – tokius moralinius idealus aš vadinu „kiaulidės idealais“; idealai, kurie vedė mane gyvenimo keliu ir laikas nuo laiko suteikdavo energijos drąsiai sutikti gyvenimą, buvo geranoriškumas, grožis ir tiesa.
 12. Aš pavadinčiau tai kosminės religijos pojūčiu. Tai sunku išaiškinti tiems, kurie neturi patirties tame, kadangi tai neapima antropomorfinės Dievo idėjos; individas jaučia žmonių troškimų ir tikslų tuštybę, kilnumą ir žavingą tvarką, kuri atsiskleidžia gamtoje ir minčių pasaulyje.
 13. Aš tikiu intuicija ir įkvėpimu. Kartais jaučiu esąs teisus, o ne žinau tai.
 14. Aš žiūriu į žmoniją kaip į medį su daugybe ūglių (atžalų). Man neatrodo, kad kiekvienas ūglis bei šaka turėtų asmeninę sielą.
 15. Aš visada valgiau gyvūnų mėsą jausdamas sąžinės graužatį.
 16. Atsiprašau tavęs, kad aš vis dar esu gyvas. Vis dėl to egzistuoja vaistas, kuris savaime išspręs šią problemą. (atsakydamas į laišką, gautą nuo vaiko iš Pietų Afrikos, kuriame jis nustebo, kad Einšteinas yra vis dar tarp gyvųjų.)
 17. Auklėtojams derėtų pasirūpinti, kad kartu su žmogaus individualiais gabumais būtų ugdoma ir atsakomybė savo artimiesiems.
 18. Aukščiausias asmens lemtis tarnauti, o ne vadovauti.
 1. Baimė ir kvailumas visada buvo žmonių veiksmų pagrindai.
 2. Besąlygiška pagarba autoritetui yra didžiausias tiesos priešas.
 1. Dauguma mokytojų švaisto savo laiką klausdami klausimų, kurių tikslas – rasti tai, ko vaikas nežino. Tikrasis menas yra rasti, ką jis žino ir ką dar gali sužinoti.
 2. Demokratijos silpnybės glūdi tame, kad ekonominės ir politinės valdžios savininkai turi galingas priemones, kurių pagalba jie įtakoja viešąją nuomonę pagal savo interesus. Pati sistema neišsprendžia problemų, tačiau disponuoja vertingu modeliu, kurio pagalba problemos gali būti išspręstos. Viskas priklauso nuo gyventojų moralinės ir politinės kokybės.
 3. Dėl to, kad žmonės myli, gravitacija nėra kalta.
 4. Didžiausia beprotybė yra nuolat darant tą patį tikėtis kitokių rezultatų.
 5. Didžiausia demokratijos silpnybė yra ekonominė baimė.
 6. Didžiausias mokytojo pasiekimas yra sugebėjimas pažadinti mokinio kūrybiškumą ir žingeidumą.
 1. Elgtis protingai žmonių santykiuose yra įmanoma tik jei yra įdėta pastangų suprasti oponento mintis, motyvus ir nuogąstavimus taip pilnai, kad galėtum matyti pasaulį pro jo akis.
 1. Fantazija yra svarbiau už žinias, nes žinios yra ribotos.
 2. Fantazija svarbesnė už žinojimą.
 1. Gražiausi dalykai, kuriuos mes galime patirti, yra paslaptingi. Tai yra fundamentali emocija, kuri stovi prie tikro meno ir tikro mokslo lopšio. Tas, kas jos nežino, nebegali ilgiau žavėtis, grožėtis, yra toks pats, kaip miręs, ir jo akys yra užtemusios.
 1. Heroizmas pagal komandą, bejausmis smurtas ir visas pasibjaurėtinas absurdas, kuris eina po patriotizmo vardu – kaip aistringai aš jo nekenčiu!
 1. Išsilavinimas yra tai, kas lieka, kai užmirštame visa, ko mus mokė.

Į

[keisti]
 1. Įprastas suaugęs niekada negalvoja apie erdvėslaiko problemas. Aš – priešingai, vysčiausi labai lėtai ir nepradėjau klausinėti apie erdvę ir laiką iki tol, kol nebuvau suaugęs. Tuomet aš įsitraukiau į šią problemą žymiai giliau, nei koks nors kitas suaugęs ar vaikas galėjo tai padaryti.
 1. Jei A gyvenimo sėkmė, tai A lygus X, Y ir Z sumai, kur X – tai darbas, Y – žaidimas, o Z – užčiaupta burna.
 2. Jei jūsų paprašytų surasti adatą šieno kupetoje, jūs ieškotumėte, kol ją rastumėte, o aš ieškočiau, kol surasčiau visas...
 3. Jeigu faktai neatitinka teorijos, pakeiskite faktus.
 4. Jeigu idėja iš pirmo žvilgsnio neatrodo absurdiška – ji yra beviltiška.
 5. Jeigu pradėčiau rūpintis išvaizda, nebebūčiau savimi.
 6. Jis pasitraukė iš šio keisto pasaulio truputį anksčiau nei aš. Tai nieko nereiškia. Mums tikintiems fizikams, skirtumas tarp praeities, dabarties ir ateities yra tik stipriai įsišaknijusi iliuzija. (Michele Besso šeimai, 1955 m.)
 7. Joks tikslas nėra toks kilnus, kad pateisintų negarbingas priemones.
 1. Kad taptum nepriekaištingu avių bandos nariu, turi pirma būti avis.
 2. Kadangi mūsų vidiniai potyriai susidaro iš jutiminių įspūdžių kombinacijų ir reprodukcijos, sielos koncepcija be kūno man atrodo tuščia vieta ir beprasme.
 3. Kai aklas vabalas ropoja kreivos šakos paviršiumi, jis nepastebi, kad jo nueitas kelias iš tikrųjų yra kreivas. Man pasisekė, nes pastebėjau tai, ko vabalas nepastebėjo.
 4. Kai merginiesi panelei – valanda atrodo kaip sekundė. Kai sėdi ant žarijų – sekundė atrodo kaip valanda. Tai reliatyvu.
 5. Kai vyrai veda moteris, jie tikisi, kad jos niekada nepasikeis. Kai moterys teka už vyrų, jos tikisi, kad jie pasikeis. Galiausiai abu lieka nusivylę.
 6. Kas nepripažįsta, jog esama neištiriamos paslapties, tas net ir negali būti mokslininkas.
 7. Kas nėra padaręs nei vienos klaidos, niekada nebandė nieko naujo.
 8. Keista ta mūsų situacija žemėje. Kiekvienas iš mūsų ateina į šį pasaulį tik trumpam, nežinodami kodėl, tačiau kartais mums atrodo dievišku tikslu.
 9. Kiekvienas, niekada nesuklydęs, niekada nebandė kažko naujo.
 10. Kiekvienas sėdi savo idėjų kalėjime.
 11. Kuo daugiau šalis gamina ginklų, tuo nesaugesnė ji tampa: jei tu turi ginklų, tu tampi puolimo taikiniu.
 12. Kur yra valia, yra ir kelias.
 13. Kūrybiškumo paslaptis yra mokėjimas nuslėpti savo įkvėpimo šaltinius.
 1. Labai svarbu nesiliauti klausus. Smalsumas neatsitiktinai duotas žmogui.
 2. Labiausiai nesuvokiama pasaulyje yra tai, kad tas pasaulis yra suvokiamas.
 3. Laikas yra tai, ką rodo laikrodis.
 4. Laimingas žmogus yra per daug patenkintas dabartimi, kad mąstytų apie ateitį.
 1. Man sekasi puikiai įvertinus tai, jog aš triumfuodamas išgyvenau nacizmą ir 2 žmonas.
 2. Mano aistringas socialinio teisingumo ir socialinės atsakomybės jausmas visuomet buvo keistai kontrastingas aiškiam tiesioginio kontakto trūkumui su kitais žmonėmis ir žmonių bendruomenėmis. Aš esu vienišas keliautojas ir niekuomet nepriklausiau savo šaliai, savo namams, savo draugams ir net savo artimiausiems giminaičiams visa savo širdimi. Turėdamas visus šiuos ryšius aš niekuomet nepraradau atstumo jausmo ir vienatvės poreikio.
 3. Mano karjera neabejotinai nulemta ne mano paties valia, bet įvairių aplinkybių, kurių aš negalėjau kontroliuoti.
 4. Mano pacifizmas – instinktyvus.
 5. Mes mirtingieji, pasiekiame nemirtingumą po mūsų išliekančiuose dalykuose, kuriuos sukuriame drauge.
 6. Mokykis iš vakar, gyvenk šiandien, tikėkis rytojaus.
 7. Mokslininkus bažnyčia vadino eretikais, tačiau jie buvo tikrai religingi savo tikėjimu į Visatos tvarką.
 8. Mūsų prisiminimai suvokiami klaidingai, kadangi jie yra paveikti dabarties aplinkybių.
 9. Mūsų visata yra baigtinė, ir ši mintis yra labai paguodžianti tiems, kurie amžinai pamiršta, kur padėjo savo daiktus.
 1. Nacionalizmas yra infantilus liguistumas. Tai yra žmonių rasės tymai.
 2. Nacionalizmas – tai vaikiška liga, tymai, kuriais serga žmonija.
 3. Neatidėliokite rytojui to, ką galite padaryti poryt.
 4. Nedidelis būrys žmonių, šiuo metu valdančioji klasė, po savo padu turi mokyklas, žiniasklaidą ir dažniausiai bažnyčią. Tai suteikia galimybę įtakoti bei kontroliuoti daugumos žmonių emocijas.
 5. Nesėkmė ir netekimas yra geriausi mokytojai ir apsivalymo priemonės.
 6. Nėra tokio kilnaus tikslo, kuris pateisintų negarbingas priemones.
 7. Niekada nederėtų problemai užkarti savo išankstinio nusistatymo; geriau ją išnagrinėti, ir sprendimas atsiras savaime.
 8. Niekas kitas neduos tiek naudos žmonių sveikatai ir padidins tikimybę išgyventi žemėje kaip perėjimas prie vegetarinės dietos.
 9. Nieko, kas būtų visiškai vertinga, nekyla iš ambicijų ar pareigos jausmo. Visa tai kyla iš meilės arba atsidavimo žmonijai ir objektyvių dalykų.
 10. Nors aš esu tipinis atsiskyrėlis, tačiau mano suvokimas, jog aš priklausau beveik nepastebimai bendruomenės daliai, kuri siekia tiesos, grožio bei teisingumo, sutrukdė man jaustis vienišu.
 11. Nors išorinės aplinkybės sukliudė man laikytis griežtos vegetariškos dietos, aš esu didelis vegetarizmo šalininkas. Šalia mano palankumo vegetarizmo tikslams dėl estetinių ir moralinių principų, mano nuomone, vegetariškas gyvenimo būdas savo grynai fiziniu poveikiu žmogaus temperamentui, palankiai įtakotų žmoniją.
 12. Nuostabiausias ir giliausias jausmas, kurį galime patirti yra mistiškumas. Tai visų mokslų užuomazga. Tas, kuriam šis jausmas svetimas, kurio niekuo nenustebinsi, kuris paskendęs baimėje, tolygus mirusiam. Jeigu pripažįstame, kad tai, kas neatskleista, tikrai egzistuoja ir pasireiškia aukščiausia išmintimi ir akinančių grožiu, prieinamu neišlavintiems mūsų sugebėjimams, prilygstantiems tik primityvioms formoms, tai – žinojimas.
 1. Pats nuostabiausias dalykas kurį galima išgyventi, yra paslaptingumas. Tai tikrojo meno ir mokslo šaltinis. Tas žmogus, kuriam šis išgyvenimas nepažįstamas, kuris daugiau nesugeba sustingti iš nuostabos ir aiktelėti iš pagarbaus susižavėjimo, yra beveik miręs, jo akys užmerktos.
 2. Politika yra laikina, o lygtis – amžina.
 3. Požiūrio trūkumai tampa charakterio trūkumais.
 4. Proto būsena, kuri leidžia žmogui atlikti tokio pobūdžio darbą, yra panaši į religinio maldininko arba įsimylėjėlio. Kasdieninės pastangos atsiranda be sąmoningo ketinimo ar programos, o tiesiai iš širdies.
 1. Realybė yra tik iliuzija, nors ir labai įtikima.
 2. Reikia išmokti žaidimo taisykles. Tada pradėti žaisti geriau už kitus.
 3. Rytų Europa niekada nebūtų grobis Rusijai, jei Vakarai būtų užkirtę kelią vokiečių agresyviam Fašizmui, ši rimta klaida neišvengiamai privedė prie pagalbos maldavimo iš Rusijos.
 1. Savo vaizduotėje aš galiu piešti kaip dailininkas. Vaizduotė svarbiau už žinias. Žinios ribotos. Vaizduotė apima visą pasaulį.
 2. Siekdamas nubausti už panieką autoritetams, likimas mane patį pavertė autoritetu.
 3. Skaitymas, peržengus tam tikrą amžių, per daug nukreipia protą nuo jo kūrybinių siekių. Bet kuriam per daug skaitančiam ir per mažai galvojančiam žmogui išsivysto tingėjimo mąstyti įprotis.
 4. Skirtumas tarp genialumo ir kvailumo yra tik toks, kad genialumas turi ribą.
 5. Su augančiu populiarumu aš tampu vis bukesnis, tai be abejo labai dažnas fenomenas mūsų visuomenėje.
 6. Su logika nukeliausi iš taško A į tašką B, su vaizduote – visur.
 7. Su mūsų ribotomis galimybėmis stenkitės skverbtis į gamtos paslaptis ir atrasite, kad už įžiūrimų tarpusavio ryšių glūdi kažkas subtilaus, neapčiuopiamo ir nepaaiškinamo. Didi pagarba šiai galiai prieš viską ką mes galime suvokti yra mano religija. Šiuo požiūriu aš esu religingas.
 8. Sunkiausiai pasaulyje suprantamas dalykas yra pajamų mokestis.
 9. Sunkumuose visada slypi galimybės.
 10. Svarbu nenustoti kelti sau klausimus.
 11. Sveikas protas tėra tik prietarai, įdėti į galvą iki tol, kol sulaukiate aštuoniolikos.
 12. Sveiką nuovoką sudaro visi prietarai, išmokti iki sulaukiant 18 metų.

Š

[keisti]
 1. Švietimo tikslas turi būti nepriklausomas mąstančių ir veikiančių individų treniravimas, kurie savo didžiausiu gyvenimo iššūkiu mato tarnavimą bendruomenei.
 1. Tai yra teorija, kuri nusprendžia tai, ko mes galime laikytis.
 2. Taigi išgyvenu be riebalų, be mėsos, be žuvies, ir aš jaučiuosi gana gerai. Man atrodo, kad žmogus nėra gimęs mėsėdžiu.
 3. Teisybė, kad mano tėvai jaudinosi, nes aš kalbėti pradėjau gana vėlai, jie net konsultavosi su daktaru. Negaliu pasakyti, kokio tada buvau amžiaus – tačiau tikrai ne mažesnio nei trejų.
 4. Tėra du tikrai begaliniai dalykai: visata ir kvailystė. Ir dėl visatos aš nesu tikras.
 5. Tiesa – tai, kas išlaiko bandymą.
 6. Tik nedaugelis žmonių sugeba šaltakraujiškai išreikšti savo nuomonę, kuri skiriasi nuo iš anksto visuomenės sudarytos. Dauguma žmonių netgi nesugeba suformuoti tokių nuomonių.
 7. Tu esi pirmasis žmogus, kuris pasakė tiesą, ką iš tikrųjų apie mane galvoja. (18 mėn. kūdikiui, kuris klykė supažindintas su Einšteinu)
 8. Tu turėtum žinoti, kad dauguma vyrų (taip pat ir moterų) iš prigimties nėra monogamiški. Gamtos šauksmas tampa dar įtaigesnis, kai tradicijos ir aplinkybės prieštarauja tam. (Nežinomai moteriai, kuri paklausė patarimo ką jai daryti dėl vyro neištikimybės. 1953 m.)
 1. Valanda sėdint ant suoliuko su mergina parke prabėga kaip minutė, bet minutė sėdint ant karštos krosnies prabėga kaip valanda. (Reliatyvumo paaiškinimas savo sekretorei).
 2. Valstybė yra sukurta žmogui, o ne žmogus valstybei… Valstybė turėtų būti mūsų tarnu, o ne mes jos vergais.
 3. Vienas pamišimo požymių tas, kad daromi tie patys dalykai, bet tikimasi kitokio rezultato.
 4. Vienintelis būdas pabėgti nuo kenksmingo pagyrų poveikio yra eiti dirbti.
 5. Visa, ką mes žinome apie realybę, prasideda ir baigiasi patyrimu.
 6. Visi, kas niekuomet neklydo, niekuomet nebandė nieko naujo.
 7. Visi žinojo, kad to padaryti neįmanoma. Vienas to nežinojo, ir padarė atradimą.
 8. Viskas yra nulemta… jėgų, kurių mes negalime kontroliuoti. Viskas nulemta, vabzdžiui iš anksto nustatyta taip pat kaip ir žvaigždėms. Žmonės, daržovės, kosminės dulkės – visi šoką pagal tą pačią paslaptingą melodiją, tolumoje intonuota nematomo fleitininko.

Ž

[keisti]
 1. Žmonės, tokie kaip tu ir aš, nors ir mirtingi kaip ir visi likusieji, nesvarbu kiek begyventų – nepasensta. Aš turiu omenyje, kad mes niekada nenustojame stovėti kaip smalsus vaikas prieš didžiąją visatos paslaptį, kurioje mes visi esame gimę.
 2. Žmonių rasės yra apgaulė. Visi šiuolaikiniai žmonės yra susimaišę tokio didžiulio kiekio etninių grupių, kad neegzistuoja nei viena grynakraujė rasė.

Nuorodos

[keisti]
Wikipedia
Wikipedia
Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –


Commons
Commons
Vikitekoje galima rasti vaizdinės, garsinės ar kitokios medžiagos tema