Pereiti prie turinio

Dalia Grybauskaitė

Iš Wikiquote.
(Nukreipta iš D. Grybauskaitė)
Dalia Grybauskaitė (2009)

Dalia Grybauskaitė (g. 1956 m.) – buvusi LR finansų ministrė, ES komisarė, nuo 2009 iki 2019 metų Lietuvos Respublikos Prezidentė.

Citatos[keisti]

1[keisti]

 1. 1991-ųjų Sausio 13-ąją, nepabūgę brutalios jėgos, apgynėme savo Tėvynę. Savo namus, kalbą ir teisę gyventi nepriklausomoje Lietuvoje. Mūsų Laisvę išsaugojo mūsų vienybė – nepalaužta ir nenutildyta. Vienybė, kurią privalome stiprinti ir branginti kiekvienas.

A[keisti]

 1. Atsakingas politikas ir valstybės tarnautojas, garbingas verslininkas ir sąžiningas pilietis – tai garantija, kad korupcija neardys valstybės pamatų, nekels grėsmės demokratiniams procesams. Tik tada Tarptautinė antikorupcijos diena bus ne tik paraginimas būti budriems, bet ir šventė.
 2. Atkurtai Lietuvos kariuomenei – 100 metų! Savanorių būriai, ginklu gynę atgimusią valstybę 1918-aisiais, išaugo į modernią šių dienų kariuomenę. Jos gimtadienis – mūsų visų šventė.
 3. Aštuonerius metus Lietuva yra Europos Sąjungos narė. Būdami joje kartu su kitomis Europos valstybėmis turime galimybę atsakingai kurti savo ateitį, didinti ekonominę gerovę ir stiprinti saugumą. Nuoširdžiai sveikinu visus Lietuvos žmones!
 4. Antrasis pasaulinis karas nusinešė milijonus gyvybių ir net pusei amžiaus padalijo Europą. Tai – dvidešimtojo amžiaus tragedija, kurioje tarpo holokaustas ir Sibiro lageriai. Minėdami 70-ąsias šio karo pabaigos metines ir pagerbdami jo aukas, turime padaryti viską, kad išsaugotume taiką ir tautų bei žmonių likimus.

B[keisti]

 1. Bebaimė Sausio 13-osios Lietuva visa širdimi tikėjo, kad bet kokia kaina apgins atkurtą Nepriklausomybę, ir laimėjo neįtikimą dvikovą prieš milžinišką sovietinę imperiją. Kad istorija nepasikartotų, iš šios dienos pasisemkime naujų jėgų ir įkvėpimo, kad išliktume tokie pat drąsūs, tokie pat budrūs ir vieningi, kokie buvome nepamirštamais 1991-aisiais.
 2. Bet kurios šalies užsienio politikos tikslas – ginti savo šalies interesus, išlikti oriai ir pagarbiai elgtis su visais kaimynais. Kol kas Lietuva elgiasi kaip savimi nepasitikinti valstybė, mėgindama draugauti su vienais ir ignoruodama kitus. Turiu galvoje mūsų Rytų politiką, buvusios sovietinės teritorijos politiką ir labai mažą dėmesį Vakarų Europai bei pačioms Europos Sąjungos šalims. Aš noriu pasakyti, kad Lietuvos politika iki šiol buvo nesubalansuota. Prioritetai buvo ne Lietuvos, o atskirų grupių ar įpratimo interesai.
 3. Baltų vienybės dieną sveikinu Lietuvą ir Latviją! Lietuviai ir latviai - vienintelės pasaulyje išlikusios baltų tautos. Visada saugokime savo kalbą, kultūrą ir baltiškąją tapatybę! Būkime vieningi kaip mūsų protėviai Saulės mūšyje!
 4. Baltų vienybės diena – visų broliškų lietuvių ir latvių tautų žmonių šventė. Vienijami unikalios baltų kultūros ir tradicijų šiandien baltiškos draugystės dvasią puoselėjame sėkmingai spręsdami regionui ir pasauliui aktualius klausimus.
 5. Birželio 14-oji beldžiasi į mūsų širdis su neblėstančiu tautos tremčių ir netekčių skausmu. Jis mums primena, kaip svarbu nuolat saugoti ir ginti Lietuvos laisvę, kad okupacijos tragedija niekada nepasikartotų.
 6. Birželio 14-oji kiekvienais metais mūsų tautai reiškia ir skausmą, ir viltį. Pagerbiame okupacijos ir genocido aukas, prisimename Lietuvos žmones naikinusias sovietmečio represijas, tačiau kartu viliamės daugiau niekada neprarasti laisvės. Tikimės, kad šiandieniniame pasaulyje ji išliks kaip svarbiausia ir neginčijama vertybė

D[keisti]

 1. Didžiausias mūsų narsios tautos laimėjimas – išsaugotas ir įtvirtintas Lietuvos valstybingumas. Didžiuojamės juo ir su visu pasauliu švenčiame savo Valstybės, dar kartą atkurtos prieš 100 metų, dieną. Sveikinu visus su Liepos 6-ąja!

E[keisti]

 1. Europos taikos ir vienybės diena primena mums, kiek daug galima pasiekti bendromis jėgomis kuriant stabilumą ir gerovę mūsų žemyne. Pagarba žmogaus teisėms, laisvė, demokratija ir solidarumas europiečiams yra ne tušti žodžiai, o tikrosios vertybės. Nauji iššūkiai įpareigoja jas saugoti ir puoselėti dar atsakingiau. Visi kartu kurkime stiprią ir saugią Europą!
 2. Europa, nepaisydama visų iššūkių, atkakliai kuria savo tautų gerovę, saugo žemyno taiką ir laisvę, siekia bendrų pažangos tikslų. Didžiuojamės, kad esame šio didelio kūrybinio proceso, užtikrinančio ir Lietuvos ateitį, dalis. Su Europos diena!
 3. Europos diena į bendrą šeimą sujungia šimtus milijonų europiečių. Ji skatina niekada nepamiršti esminių mus vienijančių vertybių – laisvės ir taikos. Šiandien visi kartu privalome stengtis, kad Europa kalbėtų vienu balsu ir iš naujo suvoktų vienybės reikšmę. Sveikinu su Europos diena!

G[keisti]

 1. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės idėjos ir veikla, plėtota XIX a. bei XX a. pradžioje, išlieka sektinu pavyzdžiu ir šiandien Lietuvos ir visos Europos aktyvioms, visuomeniškoms moterims. Moterų dalyvavimas politikoje ir visuomeniniame gyvenime parodo valstybės ir visuomenės brandą. Džiaugiuosi, kad šios iškilios lietuvių rašytojos, kultūros ir visuomenės veikėjos šimtas penkiasdešimtosios gimimo metinės, sukankančios šiandien, net keletą mėnesių bus plačiai minimos konferencijose, parodose ir renginiuose gimtajame G. Petkevičaitės-Bitės Panevėžio regione.
 2. Genocido ir tremties žaizdų laikas negydo. Skaudžiausią mūsų tautos netektį, pareikalavusią šimtų tūkstančių aukų, Birželio 14-ąją išgyvename kaip svarbiausią istorijos pamoką, kad kompromisai dėl Tėvynės laisvės yra neįmanomi jokiomis aplinkybėmis.
 3. Gedulo ir vilties dieną paminėkime visas okupacijos aukas – šimtus tūkstančių pražudytų, nuo Tėvynės atplėštų žmonių. Geriausias paminklas jų kančiai yra laisva, stipri, žmogiškumą ir teisingumą ginanti Lietuvos valstybė.
 4. Gedulo ir vilties dieną šiemet minime atsigręždami į tragišką mūsų istorijos sukaktį – prieš 75 metus prasidėjo sovietinė okupacija. Represijos, tremtys, gulagų lageriai, skaudžios netektys visiems laikams įsirėžė į tautos atmintį, kuri neleidžia mums prarasti budrumo, ragina saugoti Lietuvos valstybingumą ir laisvę.
 5. Gegužės 15-oji - Tarptautinė šeimos diena. Tegul ši šventė sustiprina mūsų šeimas ir paskatina dar didesnį norą dalintis meile ir gerumu. Puoselėdamos tradicijas, mokydamos susitelkti ir siekti tikslo, mūsų šeimos kuria stiprią ir darnią Lietuvą.
 6. Gyvendami globalėjančiame pasaulyje suvokiame, kaip svarbu išsaugoti tautos identitetą. Europos diena atskleidžia didelę Europos šalių kultūrų bendradarbiavimo patirtį. Išnaudokime ją, kurkime europietišką Lietuvą, neprarasdami savitumo.

I[keisti]

 1. tautų ir genčių, priklausiusių baltams, išlikome tik mes – lietuviai ir latviai. Puoselėkime savo unikalią baltišką kalbą ir kultūrą. Tegyvuoja Lietuva, lai dzivo Latvija! Su Baltų vienybės diena, mieli broliai ir seserys, brangūs kaimynai prie Baltijos jūros!
 2. Laisvės dienos – į Rugsėjo 1-ąją, Mokslo ir žinių dieną, į mūsų atkurtos valstybės naujo 100-mečio mokslo metų pradžią. Būkime verti savo garbingos istorijos, kuri mus moko, kad Lietuvos kelyje į nepriklausomybę laisvės ir žinių troškimas visada buvo greta.
 3. Iš visos širdies sveikinu mieląsias Lietuvos mamas. Linkiu, kad Motinos diena Jums dovanotų daug laimės ir džiaugsmo – kaip atpildą už beribę meilę savo vaikams, už nesibaigiantį rūpestį šeima ir namais. Šiandien visos pavasario gėlės žydi Jums!
 4. Ištikimybė Lietuvai, ryžtas ginti Tėvynę, profesionalumas – mūsų kariuomenės stiprybė. Ji saugo ir gina mūsų namus ir šeimas, mūsų taikų gyvenimą šiandien ir mūsų ateitį. Sveikinu visus su Lietuvos kariuomenės diena!

J[keisti]

 1. Jau septynerius metus esame unikalaus viena kitai padedančių Europos valstybių junginio dalis. Būdami skirtingi, papildydami vieni kitus ir laikydamiesi išvien kuriame saugesnį pasaulį. Narystė ES - tai ne tik naujos galimybės, bet ir atsakomybė už savo ir visos Europos ateitį.
 2. Jau keturiolika metų, kai Lietuva – NATO narė, drauge su visomis Aljanso narėmis sauganti pagrindines demokratinio pasaulio vertybes, gyvybiškai svarbias ir brangias kiekvienam žmogui – taiką, saugumą ir laisvę.

K[keisti]

 1. Kartu su visu pasauliu pagerbiame Holokausto aukų atminimą. Tai skaudi žmonijos tragedija, atėmusi milijonus gyvybių. Mums tai moralinis įpareigojimas, jog smurtas ir nusikaltimai žmoniškumui niekada nepasikartotų.
 2. Kai meilė Tėvynei stoja į išlikimo kovą su brutaliu tautos naikinimu, idealizmas tampa pagrindine jėga, vedančia į priekį laisvus žmones. Toks buvo Adolfas Ramanauskas-Vanagas, kurio gimimo šimtmetį minime šią dieną.
 3. Kiekvienam vaikui reikia tėvo rankų – kad tvirtai laikytų, tėvo pečių – kad nuo jų pasaulis atsivertų, tėvo balso – kad pagirtų ir padrąsintų. Pasveikinkime savo tėčius su Tėvo diena!
 4. Kiekvienas vaikas - ypatingas ir brangus Lietuvai. Pasirūpinkime, kad jie augtų saugioje aplinkoje, ir padėkime jiems siekti savo svajonių!
 5. Kiek meilės atiduosime, kokiu rūpesčiu apglobsime, kokią atsakomybę jausime dėl mūsų vaikų nuo jų pirmųjų dienų, tokią Lietuvą matysime, kai jie taps šios šalies šeimininkais.
 6. Konstitucija - valstybės ir jos žmonių gerovės bei demokratijos garantas ir realus instrumentas, padedantis kurti teisinę valstybę. Tik būdami ištikimi Konstitucijai galėsime susikalbėti tarpusavyje ir spręsti tas sudėtingas problemas, kurių negailėdamas pažeria nuolat kintantis gyvenimas. Tik stipri Konstitucija ir tvirtas mūsų ryžtas laikytis jos nuostatų bus tinkama atsvara mūsų laukiantiems iššūkiams.
 7. Kovo 11-oji prieš beveik trisdešimt metų visam pasauliui paskelbė, kad mūsų tautos dvasia gyva. Ji išsiveržė kaip galinga jėga, pasirengusi ne tik susigrąžinti laisvę, bet ir niekada jos neprarasti, saugoti ir ginti atkovotą nepriklausomą Lietuvos valstybę.
 8. Kovo 25 diena žymi ypatingą sukaktį – 60 metų, kai Romoje pasirašyta sutartis lėmė pirmą žingsnį į Europos valstybes vienijančią sąjungą. Lietuvai narystė šioje išskirtinėje bendrijoje yra vienas didžiausių laimėjimų Nepriklausomybės kelyje, atvėrusių naujas galimybes.
 9. Kovo 11-osios pamokos visiems laikams liks įrašytos tautos atmintyje ir širdyje: lemtingu metu mes mokame ir galime susitelkti, būti ryžtingi ir drąsūs, prisiimti atsakomybę už savo valstybę ir savo vaikų ateitį.
 10. Kovo 11-ąją beginklė Lietuva išnaudojo savo istorinę galimybę – laimėjo didžiąją laisvės pergalę ir įgijo neįkainojamą patirtį, kiek daug gali tauta, kai susitelkia dėl Tėvynės, gindama teisę gyventi nepriklausomoje, demokratiškoje ir teisingoje valstybėje.

L[keisti]

 1. Laisvė brangesnė už gyvybę. Tai - Romo Kalantos žinia, kuri jau 40 metų yra gyva mūsų atmintyje. Jo meilė Tėvynei ir jaunatviškas idealizmas įkvepia mus ir šiandien.
 2. Lietuvą į Kovo 11-ąją vedė visos tautos pasiryžimas atkovoti nepriklausomą valstybę ir atgauti tūkstantmetę savigarbą. Vasario 16-osios atmintis ir patirtis įkvėpė drąsos ir naujų jėgų vėl sugrįžti į demokratišką pasaulį, kuriame viską lemia laisvos valstybės laisvų piliečių valia.
 3. Lietuvos ateitis žvelgia vaikiškomis akimis. Todėl nėra mažų klausimų ir sprendimų, kai galvojame apie vaikus. Padarykime, ką galime ir dar daugiau, kad jie augtų geros širdies, sąžiningais, išsilavinusiais ir Tėvynę mylinčiais žmonėmis.
 4. Lietuvos valstybė – šiuose dviejuose žodžiuose telpa visa mūsų šalies istorija ir dabartis. Tai, kas atkovota, atkurta ir toliau kuriama. Kas artima ir brangu, kas šią dieną – Liepos 6-ąją – mus sutelkia ir vienija.
 5. Lietuvių vienybės dieną raginu viso pasaulio lietuvius nutiesti draugystės tiltus vieni kitiems, puoselėti lietuvybę ir išsaugoti mus vienijančius tarpusavio saitus, meilę ir pagarbą Lietuvai. Juk buvimas kartu vieningiems - mūsų stiprybė!
 6. Lietuvos istorijoje taip dažnai greta eina Gedulas ir Viltis. Gedulas dėl žuvusiųjų, Viltis dėl pasiryžusių save aukoti už Tėvynę. Birželio 14-oji įėjo į istoriją kaip siaubo ir skausmo naktis. Be kaltės pasmerkti lietuviai gyvuliniuose vagonuose buvo išgabenti į nežinią. Tačiau ši tragedija šiandien mus įkvepia niekada neprarasti Vilties. Net juodžiausią naktį likti ištikimiems sau, pagrindinėms vertybėms ir, svarbiausia, Lietuvai.
 7. Liepos 17-oji – Pasaulio lietuvių vienybės diena. Tegul ji sutelkia milijonus širdžių, nes Lietuva – brangiausia, ką turime. Kad ir kur gyventumėme, didžiuokimės savo Tėvyne, branginkime lietuvišką žodį ir tradicijas.
 8. Liepos 6-oji – Valstybės diena – yra šventė, įprasminanti tautos vienybę ir jos gyvastį, dovanojanti ypatingą bendrumo jausmą. Iš naujo pajuskime, kad Lietuva – pati brangiausi, nes ji mums – vienintelė.

M[keisti]

 1. Maironis - Lietuvos laisvės dainius. Jo kūryba gyvai kalba apie kertines tautos vertybes, žadina savimonę ir uždega gražiausius jausmus Tėvynei. Maironis buvo ir visada bus tautos dvasinis vedlys!
 2. Mama – tai pirmasis mūsų ryšys su pasauliu, kurį jaučiame visą gyvenimą, kuris išlieka širdyje kaip atrama ir užuovėja. Tegul vaikų meilė ir dėkingumas Motinos dieną įprasmina visus motiniškus rūpesčius. Su švente, mielosios mamos!
 3. Man „sau“ neegzistuoja. Lietuva į mane investavo labai daug, tad mano pilietinė pareiga jai atsilyginti darbu.
 4. Medininkų žudynių 25-metis primena, kad už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę buvo sumokėta aukščiausia kaina. Pasienio kontrolės poste žuvusių pareigūnų auka mus įpareigoja būti budriems – visada pasirengusiems apginti Lietuvos ir Europos Sąjungos sieną.
 5. Mielosios mamos, nuoširdžiai sveikinu su gražiausia pavasario švente – Motinos diena. Būkite laimingos, jausdamos vaikų meilę ir dėkingumą. Tegul šis sekmadienis pripildo Jūsų širdis didžiausio prasmės pajautimo ir gyvenimo džiaugsmo.
 6. Mielosios mamos, Jūsų meilę ir šilumą nešamės per visą gyvenimą. Jūsų tikėjimas savo vaikais įkvepia ir gelbsti, drąsina ir neleidžia paklysti. Motinos dienos proga nuoširdžiai sveikinu visas Lietuvos mamas, linkiu daug džiaugsmo, vaikų dėkingumo ir laimės.
 7. Mielos mamos, gerumu, kantrybe ir dėmesiu Jūs mokote savo vaikus būti atsakingus ir padėti vienas kitam. Nuoširdumas ir pagalba artimui - stiprios visuomenės pagrindas. Ačiū Jums, brangios mamos, už suteiktą gyvybę, skleidžiamą meilę ir šviesą. Už viską, ko pasiekiame, esame dėkingi Jums. Nuoširdžiai sveikinu Motinos dienos proga!
 8. Mūsų Konstitucija – tai šių laikų gynybinė valstybės siena, sauganti demokratinių vertybių principus, kiekvieno žmogaus teises ir laisves. Tai – patikima atrama, kai gyvenimas kelia naujus iššūkius. Sveikinu visus piliečius Konstitucijos dienos proga!
 9. Mūsų Konstitucijai – 25 metai! Branginkime ją kaip mūsų valstybės demokratinių pamatų, stabilumo ir pažangos garantiją. Kartu su Konstitucija atlaikę visus iššūkius galime drąsiai žengti į naują Lietuvos valstybingumo šimtmetį.
 10. Minėdami pirmosios Europoje rašytinės Lietuvos ir Lenkijos Konstitucijos 225-metį, galime įvertinti, kokį ilgą kelią nuėjome nuo pirmųjų šiame teisės paminkle įrašytų idėjų apie valstybės valdymo principus, tarpusavio įsipareigojimų solidarumą ir reformas, kurioms buvo lemta atverti būsimus Lietuvos ir Lenkijos valstybių horizontus.
 11. Lietuvių vienybės dieną raginu viso pasaulio lietuvius nutiesti draugystės tiltus vieni kitiems, puoselėti lietuvybę ir išsaugoti mus vienijančius tarpusavio saitus, meilę ir pagarbą Lietuvai. Juk buvimas kartu vieningiems - mūsų stiprybė!
 12. Minėdami lietuviškos spaudos atgavimo 110-ąsias metines, didžiuokimės, kad esame laisvi ir galime reikšti mintis gimtąja kalba. Mylėkime ir puoselėkime lietuvišką žodį!
 13. Minėdami savo Konstitucijos dvidešimtmetį, galime didžiuotis, kad esame stabili, demokratinė ir tarptautinės bendruomenės gerbiama valstybė. Tik gyvendami pagal Konstituciją, galime pasitikėti vieni kitais. Pagarba Konstitucijai yra pagarba valstybei ir jos žmonėms.
 14. Minėdami Tarptautinę Holokausto aukų atminimo dieną, prisimindami Holokausto aukas, kurių ir Lietuvoje buvo šimtai tūkstančių, privalome savo darbais ir žodžiais tvirtinti toleranciją, pagarbą kiekvienai tautai ir žmogaus orumui.

N[keisti]

 1. Nuoširdžiai sveikinu visas Lietuvos Mamas! Jūsų meilė ir šiluma, vidinė stiprybė ir tiesus žodis yra brangiausia dovana. Būkite mylimos ir laimingos!
 2. Nekrikščioniška, bet norėčiau, kad jis kuo greičiau nusprogtų. – Apie R. Paksą. [1]

P[keisti]

 1. Pateisindami korupciją kenkiate patys sau ir savo valstybei. Kreipiuosi į kiekvieną Lietuvos žmogų - nuo studento iki teisėjo - ar tikrai mes norime gyventi išvogtoje valstybėje? Ką kiekvienas iš mūsų padarėme, kad to nebūtų? Geriausias antikorupcinės dienos paminėjimas - tapti asmeniniu gyvenimo be korupcijos pavyzdžiu."
 2. Pažanga lyčių lygybės srityje akivaizdi, tačiau nepakankama. Kol gyvi lyčių stereotipai, kol moterys nesijaučia saugios darbe ir šeimose - Tarptautinės moters dienos minėjimas nepraranda prasmės.
 3. Pirmasis gegužės sekmadienis – dar viena proga padėkoti Mamoms už jų meilę, už motinystės stebuklą ir pasiaukojimą. Esate mūsų stiprybės šaltinis. Be Jūsų, mielosios Mamos, neįsivaizduojame Lietuvos ir savo namų. Su Motinos diena
 4. Pasaulio lietuvių vienybės dieną tegul visų tautiečių širdys plaka vienu ritmu. Išgirskime jame ir Žalgirio mūšį, ir „Lituanicos“ skrydį, ir šiuolaikinės Lietuvos – mūsų Tėvynės skambesį.
 5. Pasirašinėjame draugystes su „ubagais“, o su sprendimus priimančiomis šalimis konfrontuojame. – Apie Lietuvos užsienio politiką.
 6. Po ilgo pasirengimo dirbti jau pats laikas pradėti dirbti. – (Metiniame pranešime pasiūlė Vyriausybei).
 7. Policijai patikėta labai daug - Lietuvos žmonių saugumas, ramybė, orumas. Angelų sargų vardas - ne tik kilni ir garbinga misija, bet didelis įpareigojimas ir atsakomybė. Tegul visada jums užtenka ištvermės ir ryžto tarnauti žmogui ir Lietuvai
 8. Priėjome tašką, kuriame reikia esminio lūžio. Lietuva jau subrendo permainoms. Pakviesiu įkvėpti pilietinės valios ir politinės drąsos. Ir pripažinti: įstrigome, nes – praradome kryptį. Prirašę dešimtis tomų strategijų ir programų, kuriose puikuojasi šimtai kilnių prioritetų, pametėme svarbiausiąjį. Paniekinome vienintelį veiksmų vertinimo matą. Pamiršome žmogų.
 9. Prieš 100 metų įsteigtos Prezidento institucijos istorija atspindi nelengvą atkurtos valstybės kelią. Jis nueitas kartu su tauta, ginant ir saugant Tėvynės nepriklausomybę, įtvirtinant pasaulyje stiprios ir savarankiškos Lietuvos vardą.
 10. Prieš 220 metų pirmi Europoje ir antri pasaulyje priėmę rašytinę Konstituciją pademonstravome ypatingą demokratinį sąmoningumą. Gegužės 3-osios Konstitucijoje įtvirtintos vertybės įkūnijo apsisprendimą siekti įstatymo viršenybės, laisvės ir teisingumo idealų, kuriais vadovaudamiesi mes kuriame savo valstybę ir šiandien.
 11. Prieš 25-erius metus prie A. Mickevičiaus paminklo susirinkusių žmonių drąsa mus visus įkvėpė laisvės siekiui. Šiandien Juodojo kaspino ir Baltijos kelio diena simbolizuoja galimybes patiems spręsti savo Valstybės likimą. Branginkime ir gerbkime savo laisvę aktyviai ir vieningai dalyvaudami savo šalies gyvenime.
 12. Prieš 85 metus į transatlantinį skrydį pakilo Stepono Dariaus ir Stasio Girėno „Lituanica“, mūsų tautai įkūnijusi svaiginančių tikslų siekį ir laisvą dvasią, o lakūnų vardai visiems laikams tapo didvyriškumo ir pasiaukojimo dėl Lietuvos simboliu.
 13. Prieš 26-erius metus milijonus širdžių sujungęs Baltijos kelias tapo mūsų vilties, vienybės ir drąsos simboliu. Šiandien kaip niekada anksčiau suvokiame, kokia brangi yra laisvė. Todėl kiekvienas saugokime ją.
 14. Prieš 25 metus vieninga Lietuva įrodė, kad mūsų Laisvės troškimo neįmanoma nutildyti. Esame viena Lietuva. Kartu dainuojanti ir kelianti Trispalvę. Kartu sauganti brangiausią, ką turime – Lietuvą kaip savo namus. Tegul Lietuva kiekvieną iš mūsų įkvepia taikai, kūrybai ir pasididžiavimo jausmui!
 15. Prieš 40 metų užgimusi Lietuvos laisvės lyga, vedama laisvės ir teisingumo troškimo, nutiesė kelius į Sąjūdį ir Kovo 11-ąją. Nepriklausomybės šauklių balsas rado atgarsį žmonių širdyse ir demokratiją branginančioje tarptautinėje bendruomenėje. Mūsų atmintis saugos jų tikėjimo ir drąsos pavyzdį.
 16. Prieš trylika metų Lietuva tapo NATO nare, patikimai saugoma Aljanso skydo. Esame tvirtai įsipareigoję kartu su kitomis 27 šalimis narėmis drauge ginti laisvę, Nepriklausomybę ir mūsų žmones.
 17. Prieš 75 metus prasidėjęs masinis žydų genocidas primena, kad istorines žaizdas gydo tik tiesos paieškos, gyva atmintis ir žmogiškumo pamokos, kurios privalo užtikrinti, kad niekada daugiau nepasikartotų joks genocidas.
 18. Prieš 25 metus išėję į Baltijos kelią buvome suvienyti vilties ir laisvės jausmo. Bundančios Lietuva, Latvija, Estija visam pasauliui paskelbė pasiryžusios siekti nepriklausomybės. Didžiuokimės mūsų Dainuojančiąja revoliucija, aukštai kelkime Trispalvę ir visada branginkime laisvę.
 19. Prievarta ir kraujas Kijeve peržengia visas ribas. Jėgos naudojimas nėra išeitis. Valdžios ir opozicijos susitarimas reikalingas nedelsiant. Tai, kas vyksta Maidane, nesuderinama su jokiais demokratijos, pagarbos žmogaus teisėms ir laisvės principais. Tarptautinė bendruomenė turi imtis visų galimų priemonių ir padėti Ukrainai sustabdyti konflikto aštrinimą bei rasti taikų sprendimo kelią. Reiškiu užuojautą žuvusiųjų artimiesiems bei tikiuosi, kad sužeistaisiais bus skubiai ir tinkamai pasirūpinta

R[keisti]

 1. Rudens lygiadienį minime Baltų vienybės dieną. Mes turime dėl ko vienytis su mūsų vieninteliais baltiškais broliais ir sesėmis – kaimynais latviais. Dėl mūsų panašaus likimo, dėl artimų kalbų ir kultūros, dėl mūsų valstybių dabarties ir ateities.
 2. Rugpjūčio 23-iąją širdimi prisiminkime Baltijos kelio vienybę su visais į laisvę pakilusiais šviesiais bei drąsiais žmonėmis. Ir kartu su Europa pagerbkime stalinizmo ir nacizmo aukų, nesulaukusių išsivadavimo valandos, atminimą.
 3. Rugsėjo 11-osios tragediją jaučiame taip pat skaudžiai, kaip ir prieš penkiolika metų. Aukų atminimas mus įpareigoja padaryti viską, kad terorizmas būtų sustabdytas, kad būtume už jį stipresni​.
 4. Rugsėjo 1-ąją mokslo metus pradėkime Laisvės dienos pamoka. Prieš 75 metus pasaulį užgriuvęs Antrasis pasaulinis karas Lietuvai pasibaigė tą rugsėjo 1-osios rytą, kai mūsų žemėje nebeliko okupantų kariuomenės. Linkiu mokslo ir žinių siekti kasdien kvėpuojant laisvės oru.
 5. Rugsėjo 1-oji - mokslo ir žinių diena, kurią siejame su nauja pradžia ir naujais iššūkiais. Tai - kuriančios Laisvos Lietuvos šventė. Tokios Lietuvos, kuria džiaugtumėmės ir didžiuotumėmės. Kuriai skirtumėm savo rankas, širdis ir protus. Kuriai būtumėm geranoriški, ištikimi ir pasiaukojantys. Todėl kurkime Lietuvą ir jos Laisvę mokyklos suoluose, universiteto auditorijose ir kiekvienuose namuose. Kurkime Lietuvą ir niekada nepamirškime, kad Ji kuria mus. Su rugsėjo 1-ąja!

S[keisti]

 1. Su Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena sveikinu visus kalbos puoselėtojus, rašytojus, žurnalistus, bibliotekininkus ir kiekvieną, kuris brangina lietuvišką žodį. Didžiuokimės savo kalba ir saugokime ją, kaip didžiausią tautos turtą. O žiniasklaidos laisvę – kaip neginčijamą demokratijos vertybę.
 2. Su Rugsėjo 1-ąja, pradedančia nepaprastus mūsų atkurtos valstybės 100-mečio mokslo metus! Tegul jie bus pripildyti žinių apie Lietuvos laisvės kelią, kad labai aiškiai matytume savo šalies ateitį, kuri priklausys šių dienų moksleiviams ir studentams – būsimiems jos kūrėjams.
 3. Sukanka dešimt metų, kaip minima Tarptautinė antikorupcijos diena. Ji ragina nepaliaujamai kovoti su korupcija. Tai – ir valstybės, ir kiekvieno asmeninis priešas. Prieš piktnaudžiavimą nėra geresnių ginklų kaip skaidrumas ir visuomenės principingumas, pilietinė ir politinė valia
 4. Sveikinu visus, mokytojo profesijoje atradusius pašaukimą. Visus, kuriems patikėjome jaunąją kartą mokyti, auginti mąstančiais žmonėmis ir visam gyvenimui išugdyti nepaliaujamą žinių troškimą. Su Tarptautine mokytojų diena!
 5. Sveikinu visus jaunus žmones su tarptautine jaunimo diena! Jūs esate pati svarbiausia mūsų investicija į ateitį. Džiaugiuosi, kad jaunoji karta vis labiau įsitraukia į visuomenės ir valstybės gyvenimą, jaunieji sportininkai mus džiugina aukščiausiais apdovanojimais. Linkiu Jums būti aktyviems, siekti žinių, visiems kartu kurti ir garsinti Lietuvą!
 6. Sveikinu visus su Europos diena! Tos Europos, kuri visomis išgalėmis siekia taikos ir saugumo, kurioje tautų vienybė ir šalių bendradarbiavimas – aukščiau už priešiškumą ir susiskaldymą. O pagarba žmogui, tikėjimas jo laisve yra didžiausia vertybė.
 7. Sveikinu visus su Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena! Lietuviško žodžio vedami atkūrėme valstybę ir iškovojome teisę kalbėti laisvai. Kalba, dėl kurios kovojo mūsų tėvai ir seneliai, šiandien yra gyva. Tai mūsų tautos vienybės ir tapatybės pamatas. Saugokime ir gerbkime ją!
 8. Sveikinu visus su Europos dieną! Šiemet ją švenčiame kartu su kitomis šalims minėdami modernios valstybės atkūrimo šimtmetį ir didžiuojamės, kad Lietuva – neatsiejama Europos dalis. Mes branginame šią bendrystę ir kartu su visa europine šeima siekiame, kad senajame mūsų žemyne visada vyrautų laisvės dvasia ir taika
 9. Sveikinu visus Lietuvos narystės Europos Sąjungoje 15-ųjų metinių proga! Ši svarbi diena atvėrė naujus horizontus tiek valstybei, tiek kiekvienam žmogui. ES mums tapo bendrais namais, kurie suteikė daug saugumo ir demokratijos, teisingumo ir pasitikėjimo savo jėgomis.
 10. Sveikinu visus su Vasario 16-ąja – atkurtos valstybės gimtadieniu! Iki šios dienos Lietuva nuėjo garbingą 99 metų kelią, atlaikė visus išmėginimus, nepalūžo, atsitiesė ir sustiprėjo. Tai – didžiausias mūsų tautos laimėjimas.
 11. Sveikinu visus Lietuvos žmones su mūsų valstybės atkūrimo švente! Kviečiu šią dieną išdidžiai švęsti Lietuvos nepriklausomybę. Prisimindami Tautos kelią į laisvę, visi kartu stiprinkime savo šalį ir dirbkime jos labui. Mūsų valstybei svarbios kiekvieno piliečio pastangos, kad ir kur būtume. Kurkime Lietuvos ateitį kartu!
 12. Sveikinu visus su Lietuvos kariuomenės diena! Mūsų kariuomenė visada buvo tokia, kokia buvo ir Lietuva. Jauna, veržli, pasiaukojanti, idealistinė ir stiprios dvasios. Tokia ji turi išlikti ir šiandien - susitelkusi, aukštos parengties ir pasiruošusi atsakyti į visus iššūkius. Didžiuojamės ir pasitikime savo valstybės kariuomene!
 13. Sveiki žmonės yra šalies gerovės pamatas. Tik sveika tauta gali kurti stiprią valstybę. Nuo kiekvieno žmogaus požiūrio į savo ir savo šeimos sveikatą priklauso visos tautos ateitis. Pasaulinė sveikatos diena - gera proga susimąstyti, ar tinkamai prižiūrime savo brangiausią turtą, ir pradėti gyventi sveikiau.
 14. Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena primena, kad prieš 115 metų buvo panaikintas lietuviško žodžio draudimas, prieš kurį kovojo šviesiausi tautos žmonės. Šiandien laisvas žodis yra ginklas, kuriuo giname ir saugome mūsų visų demokratines teises.
 15. Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną įvertinkime, kokia didelė yra žodžio galia ir kokia svarbi žiniasklaidos laisvė, kokia visapusiška mokytoja yra knyga ir kokia unikali lietuvių kalba. Sveikinu su šia diena kiekvieną žodžio meistrą, mūsų kalbos puoselėtojus ir saugotojus bei visus knygų bičiulius!
 16. Sukanka 100 metų, kai Lietuvos moterys, vienos pirmųjų Europoje, išsikovojo balsavimo teisę. Šiuo demokratijos laimėjimu mūsų šalis stojo į pirmąsias modernių valstybių gretas. Saugokime ir ginkime iškovotas pergales.
 17. Sausio 13-oji kasmet įsiliepsnoja atminties laužais ir primena tą metą, kai visa tauta gyveno begaline meile Lietuvai. Kai nebuvo likę nė menkiausių abejonių, tik drąsa ir ryžtas apginti atkovotą nepriklausomybę. Tik tvirtas žinojimas, kad po juodžiausios nakties, kaip 1991-ųjų sausį, išaušta laisvės diena.

Š[keisti]

 1. Šalyje vis dar galima nusipirkti infarktą. – (Pasakė apie korupciją sveikatos apsaugos sistemoje).
 2. Šią rugpjūčio 31-ąją sukanka 25-eri metai, kai iš Lietuvos pasitraukė paskutiniai okupacinės kariuomenės likučiai. Tai – dar viena pasididžiavimo verta data atkurto valstybingumo šimtmetyje. Tai – laikas, per kurį taikos sąlygomis išaugo nauja laisvės karta.
 3. Šiandien minime Europos dieną – šventę mūsų bendruose namuose, kuriuose jau penkiolika metų kartu su kitomis Europos Sąjungos narėmis džiaugiamės bendradarbiavimu, draugyste ir palaikymu, saugant mūsų žemyno laisvę, taiką ir demokratiją.
 4. Šiandien – dar viena taiki Lietuvos diena ir jau penkiolika metų, kai mūsų valstybė yra NATO narė, drauge su dar 28 šalimis narėmis sauganti Nepriklausomybės iškovojimus. Kitą savaitę visi minėsime Aljanso 70-metį, linkėdami ir toliau ištikimai ginti savo narių ir viso pasaulio taiką.
 5. Šiandien, Konstitucijos dieną, prisiminkime, jog ji yra Lietuvos valstybės pamatas ir asmens laisvės sargas. Kaip ji veiks, priklausys nuo kiekvieno iš mūsų pastangų vykdant savo pareigas: gerbti žmogų, jo teises, ginti šalį ir pamatines jos vertybes.
 6. Šiandien Simono Daukanto 225-osios gimimo metinės. Prisiminkime šį nepaprastą žmogų, kuris carinės Rusijos pavergtoje Lietuvoje žadino tautos savimonę, pirmasis lietuvių kalba parašė mūsų istoriją ir kurio sukurtus žodžius vartojame iki šiol.
 7. Šiandien keliame trispalves mūsų kariuomenės garbei! Atkurta prieš 99 metus ji šiandien kaip niekada stipri ir pasirengusi apginti šalies dabartį ir ateitį – mūsų teisę gyventi, dirbti ir kurti laisviems bei nepriklausomiems. Sveikinu visus su Lietuvos kariuomenės diena!
 8. Šiandien minime pasaulinio garso mokslininko semiotiko, lietuvių mitologijos tyrinėtojo Algirdo Juliaus Greimo gimimo 100 metų sukaktį ir didžiuojamės, kad savo intelektualinio kelio pradžią įžymusis mąstytojas visada siejo su lietuviška kilme ir jaunystės Lietuva.
 9. Šiandien, rugpjūčio 23-iąją, minime Europos dieną stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir Baltijos kelio dieną. Tai – tikrasis mūsų kelias, kuriuo einame jau beveik tris dešimtmečius, brangindami atkovotą Lietuvos laisvę, susigrąžintas europietiškas vertybes ir trokšdami jas išsaugoti būsimoms kartoms.
 10. Šiandien, Pasaulio lietuvių vienybės dieną, mintyse ištieskime ranką kiekvienam tautiečiui šioje planetoje. Kad ir kur šiuo metu esame, mus visus jungia ir vienija Lietuva – mūsų bendra Tėvynė.
 11. Šiandien prisimename pirmąjį Lietuvos prezidentą Antaną Smetoną – modernaus lietuviško valstybingumo tėvą, ilgiausiai dirbusį prezidento poste. Ši išskirtinė asmenybė gimė lygiai prieš 140 metų. Šiemet taip pat sukanka 95-eri, kai A. Smetona buvo išrinktas prezidentu ir 70-imt metų nuo jo tragiškos žūties
 12. Šiandien sveikiname tuos, kurių dėka Lietuvoje ugdomas atsakingas, kūrybiškas ir patriotiškas Lietuvos jaunimas. Tarptautinę mokytojų dieną palinkėkime visiems mokytojams išlikti novatoriškiems, iniciatyviems ir nuolat tobulėjantiems.
 13. Šiandien minime tragiškiausių mūsų tautai įvykių – masinių trėmimų 75-metį. Visada jausime, kiek daug iš Lietuvos buvo atimta ir kokie tvirti, nepalaužiami turime būti, saugodami savo Tėvynę.
 14. Šią dieną kiekvienas prisimename didžiausios pagarbos vertą žmogų - savo Mamą. Negailėkime joms šilčiausių padėkos žodžių! Kartu su Motinų iš kartos į kartą perduodama išmintimi ir kantrybe gaunamos gerumo ir atjautos pamokos. Jų nuoširdi meilė - šeimų stiprybės ir valstybės pagrindas.
 15. Šiandien - Medininkų žudynių metinės. Mes visada turime prisiminti Nepriklausomą Lietuvą kūrusius ir už ją gyvybę paaukojusios žmones. Jų dėka šiandien yra Lietuva, yra Lietuvos vaikai ir yra Lietuvos pergalės.
 16. Šiandien pasaulis prisimena rugsėjo 11-osios aukas. Jų atminimas įpareigoja mus dėti visas pastangas, kad būtų užkirstas kelias terorizmui, užtikrinta taika ir saugumas mūsų žmonėms
 17. Šv. Velykos mums dovanoja džiaugsmo ir šviesos – kad būtume stipresni ir aiškiau matytume tolesnį kelią, kad jame būtų mažiau abejonių, silpnumo ir kuo daugiau vilties, drąsos, pasitikėjimo ir teisingumo.

T[keisti]

 1. Tarptautinė žmonių su negalia diena kiekvienam primena pareigą padėti likimo išbandymus patiriantiems žmonėms atrasti naujas galimybes, atskleisti savo gebėjimus ir būti aktyviais visuomenės gyvenimo dalyviais.
 2. Tarptautinės mokytojų dienos proga pasveikinkime visus Lietuvos mokytojus, gerbiančius ir vertinančius savąjį darbą. Padėkokime savo Mokytojams už tai, kas esame, kaip mąstome, ko siekiame
 3. Tarptautinę neįgalių žmonių dieną dar kartą prisiminkime, kad vieni kitiems esame reikalingi. Visi drauge privalome pasirūpinti, kad žmonės su negalia neliktų uždaryti tarp keturių sienų. Vienybei reikia mūsų visų
 4. Tarptautinė neįgalių žmonių diena mums primena, kiek dar daug turime nuveikti, kad taptume bendruomeniška ir visiems pagarbia visuomene, kurioje kiekvienas negalios paliestas žmogus būtų išgirstas ir suprastas.
 5. Tarptautinė antikorupcijos diena yra svarbi kiekvienam sąžiningam žmogui. Mes privalome taip aukštai iškelti skaidrumo kartelę, kad nepakantumas korupcijai Lietuvoje būtų mūsų visų bendra pilietinė pozicija.
 6. Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną iš naujo įvertinkime mūsų senjorų patirtį ir išmintį. Jų pasiryžimą būti pavyzdžiu jaunajai kartai ir padėti pažinti savo Tėvynę, jos kalbą, istoriją ir kultūrą
 7. Tarptautinė antikorupcijos diena – tai priminimas, kad kompromisai su sąžine kainuoja milijonus. Neleiskime korupcijai apvogti valstybės ir žeminti visuomenės pastangų gyventi garbingai ir oriai.
 8. Tarptautinė antikorupcijos diena – priminimas kiekvienam gyventi sąžiningai. Tarptautiniai tyrimai rodo, kad Lietuvos žmonės vis aiškiau suvokia korupcijos daromą žalą. Šį blogį gali įveikti tik bendras mūsų visų nepakantumas ir sutelktos pastangos.
 9. Tarptautinė žmogaus teisių diena ir Visuotinė Žmogaus Teisių Deklaracija, kuriai sukanka 70 metų, mus ragina nuolat, bet kokiomis aplinkybėmis ginti žmogiškumą ir saugoti žmogaus laisves bei teises, kaip didžiausią mūsų demokratinės visuomenės vertybę.
 10. Tarptautinė žmogaus teisių diena – kiekvieno mūsų diena. Žmogaus teisių gynimas yra esminė vertybė demokratinėje valstybėje ir pilietinė pareiga, leidžianti tikėtis, kad be išlygų bus gerbiamos ir ginamos visų mūsų teisės.
 11. Tarptautinę vaikų gynimo dieną pagalvokime, ką kiekvienas galime padaryti, kad Lietuvos vaikai augtų laimingi. Visus mylėkime ir saugokime, nepamiršdami Konstitucijos priesako auklėti juos dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais.
 12. Tarptautinės muziejų dienos proga sveikinu visus Lietuvos muziejų darbuotojus, muziejininkystės entuziastus – mūsų istorijos saugotojus, apšviečiančius praeities lobyną, mokančius mus domėtis ir didžiuotis tuo, kas buvome ir esame.
 13. Tarptautinė žmogaus teisių diena mums primena, kad kiekvieno mūsų teisių, orumo ir laisvių gynimas yra esminis demokratijos principas, įtvirtintas Konstitucijoje. Tai – pažangios visuomenės gyvenimo norma, kurią turime saugoti, ginti ir branginti.
 14. Tėvas ir Tėvynė – giminingi ir brangūs žodžiai apie tai, ką mylime, ką nuolat saugome širdyje. Tai – mūsų pradžia, glėbys vaikystėje ir atrama visą gyvenimą. Sveikinu mielus Lietuvos tėčius su Tėvo diena!
 15. Tėtis – tai mylinti širdis, rūpestingas delnas, laikantis mažą ranką, žodis ir žvilgsnis, neleidžiantys vaikui paklysti. Sveikinu visus Lietuvos tėčius su Tėvo diena.
 16. Tegul visiems vaikams jų tėčiai bus gerumo, tvirtumo ir vyriškumo pavyzdys, lydintis per gyvenimą kaip patikimas orientyras. Sveikinu visus Lietuvos tėčius su Tėvo diena!
 17. Tegul Rugpjūčio 23-ioji suskamba atminimo varpais visoms stalinizmo ir nacizmo aukoms Europoje, primena istorinį bebaimių disidentų mitingą Vilniuje prie A. Mickevičiaus paminklo, prieš 30 metų pakylėjusį Lietuvą į būsimą Sąjūdį, į Nepriklausomybę ir Baltijos kelią.
 18. Tegul mūsų vaikų pasaulis bus besišypsantis ir spalvingas, pripildytas meilės ir globos. Būkime kartu su jais, aukime drauge, mokykime, atsakykime į visus jų klausimus, kad užaugintume naują, protingą ir gražią Lietuvos ateitį.
 19. Tėvo dienos proga nuoširdžiai sveikinu visus Lietuvos tėčius! Jūsų stiprybė ir rūpestis padeda užaugti. Jūs įkvepiate mylėti Laisvę ir Tėvynę.

V[keisti]

 1. Vasario 16-oji – demokratinės Lietuvos gimtadienis. Prieš 97-erius metus valstybės kūrėjai įtvirtino mūsų teisę būti laisviems. Būkime verti iškovotos Nepriklausomybės, mylėkime ir saugokime Tėvynę. Tegul mūsų laisvė skamba, suvienydama lietuvius visame pasaulyje!
 2. Vertybės, įtvirtintos mūsų Konstitucijoje, jau trečią dešimtmetį veda Lietuvą demokratijos keliu. Principų stabilumas ir piliečių atsakomybė, permainos ir pažanga turi tvirtą konstitucinį pagrindą, suteikiantį mums orumo ir tikrumo dėl valstybės ateities.
 3. Vienas gražiausių istorinių sutapimų – valstybės atkūrimo šimtmetis ir Sąjūdžio 30-metis, kurį minime šiandien. Tai mūsų dainuojančios revoliucijos gimtadienis – šventė visiems Lietuvos piliečiams, branginantiems iškovotą Nepriklausomybę.
 4. Visi vaikai į šį pasaulį ateina nuostabūs ir unikalūs. Auginkime juos su meile ir šiluma, padėkime atsiskleisti gražiausioms jų savybėms, geriausiems gebėjimams bei talentams ir kiekvieną išmokykime mylėti Lietuvą.
 5. Valstybė, Tėvynė, Lietuva – tai mūsų namai prie Baltijos, mūsų kalba ir istorija. Tai nepaprastas daugybės kartų kūrinys, dabar patikėtas mums toliau kurti, saugoti ir ginti. Su Liepos 6-ąja – Valstybės diena!
 6. Vaikystė - visa ko pradžia. Meilė ir nuoširdus rūpestis yra svarbiausia vaikui. Pasistenkime, kad mūsų vaikai sulauktų dėmesio, pasitikėtų savimi ir jaustųsi laimingi ne tik minint Tarptautinę vaikų gynimo dieną.
 7. Velykos - atbundančio pasaulio šventė. Kartu su ja iš naujo atrasdami susitelkimo ir vilties prasmę, keičiamės patys. Pasisemkime stiprybės, džiaugsmo, gerumo ir pasitikėjimo vieni kitais. Tegul viltinga Velykų diena suburia visus pabūti drauge, suteikia jėgų eiti pirmyn, stiprina vienybę ir artimo meilę!

Ž[keisti]

 1. Žinių pasaulio labirinte mokytojas išlieka niekuo nepakeičiamu vedliu savo mokiniams. Tarptautinės mokytojų dienos proga sveikinu visus mokytojus, ištikimus profesinei misijai, ir dėkoju už jų darbą Lietuvai.
 2. Žmogaus teisių ir laisvių apsauga atspindi demokratijos kokybę ir pilietinės visuomenės pažangą. Tai – laisvos ir demokratinės valstybės pagrindas. Todėl Tarptautinė žmogaus teisių diena yra svarbi kiekvienam Lietuvos žmogui.

Apie Grybauskaitę[keisti]

 1. Į prezidentę reikia kreiptis Jūsų E. Grybašenka. – A. Valinskas.
 2. Mums reikalinga ne įžeistos bobos pozicija, ne įžeistos bobos nuomonė, o oficiali valstybės vadovės pozicija argumentuota. – A. Valinskas. [2]

Nuorodos[keisti]

Wikipedia
Wikipedia
Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –