Pereiti prie turinio

Chalilis Džibranas

Iš Wikiquote.
Kahlilis Džibranas

Khalil Gibran (1883-1931) – libaniečių kilmės poetas, rašytojas, dailininkas ir filosofas, gyvenęs JAV.

Aforizmai ir sentencijos[keisti]

Apie darbą[keisti]

 1. Darbas yra kasdieninė mūsų gyvenimo giesmė.
 2. Darbas – tai meilė, kuri visiems matoma. Ir jeigu jūs negalite dirbti su meile, būtų geriau, kad paliktumėte savo darbą ir, sėdėdami prie šventyklos vartų, prašytumėte išmaldos tų, kurie dirba su džiaugsmu.
 3. Kai dirbate, jūs esat fleita, kurios širdyje valandų šnabždesys virsta muzika.
 4. Nuolat plušėdami jūs iš tiesų mylit gyvenimą.

Apie meilę[keisti]

 1. Kai myli, nesakyk: „Dievas – mano širdyje“, bet geriau sakyk: „Aš esu Dievo širdyje“. Ir negalvok, tu gali pakeisk meilės kelią, nes meilė, jei pripažįsta tave vertu, pati parodo tau kelią.
 2. Meilė atsiduoda tiktai save ir ima tik iš savęs.
 3. Meilė ir dvejonė niekad nesusikalba. – Smėlis ir puta.
 4. Meilė yra šydas tarp dviejų mylimųjų. – Smėlis ir puta.
 5. Meilė, kuri kasdien neatgimsta, kasdien numiršta.
 6. Meilė, kuri neatsinaujina kas dieną, tampa įpročiu, taigi ir vergija. – Smėlis ir puta.
 7. Meilė nesisavina nieko, ir neįmanoma jos pasisavinti. Nes meilei pakanka meilės.
 8. Meilė neturi kito troškimo, tik save išreikšti.
  Bet jeigu tu myli ir neatsisakai troškimų, tegul šitie troškimai būna tavieji:
  Pajusti per didelio švelnumo skausmą.
  Būt pažeidžiamam savo paties supratimo apie meilę;
  Ir plūsti krauju noriai ir džiaugsmingai.
 9. Meilėšviesos žodis parašytas šviesos ranka šviesos puslapyje. – Smėlis ir puta.
 10. Mylintieji apglėbia tai, kas yra tarp jų, o ne viens kitą. – Smėlis ir puta.

Apie moterį[keisti]

 1. Kai vyro ranka paliečia moters ranką, jie abu paliečia amžinybės širdį. – Smėlis ir puta.
 2. Kiekvienas vyras myli dvi moteris; viena yra jo vaizduotės kūrinys, o kita dar negimusi. – Smėlis ir puta.
 3. Vyrai, neatleidžiantys moterims mažų jų nuodėmių, niekad nesidžiaugs jų didžiom dorybėm. – Smėlis ir puta.

Apie širdį[keisti]

 1. Kai džiaugiatės, pažvelkit gilyn sau į širdį ir suvoksit, jog dabar jus džiugina tai, kas anksčiau jus liūdino. Kai liūdite, vėl pažvelkit sau į širdį ir pamatysit, kad iš tikrųjų verkiate dėl to, kas anksčiau jus linksmino. – Pranašas.
 2. Kaip man nuimti nuo savo širdies antspaudą, nesulaužius jos? – Smėlis ir puta.
 3. Pasitikėjimasširdies oazė, kurios niekada nepasiekia proto karavanas.
 4. Tavo protas ir mano širdis nesutars, kol tavo protas gyvens skaičiuose, o mano širdis – migloje. – Smėlis ir puta.

Kiti[keisti]

 1. Būti dosniam reiškia duoti daugiau nei gali. Būti išdidžiam – imti mažiau, negu tau reikia.
 2. Dykaduoniauti – tai tapti svetimam metų laikams, išlįsti iš gyvenimo eisenos, kuri didingai ir didžiai paklusniai žengia į amžinybę.
 3. Galbūt žmonių mirtis yra vestuvių puota angelams. – Smėlis ir puta.
 4. Grožis ryškiau šviečia širdyje to, kuris jo trokšta, o ne akyse to, kuris į jį žiūri.
 5. Jeigu nesuprantat draugo visomis aplinkybėmis, niekad jo nesuprasite. – Smėlis ir puta.
 6. Mes nesuprasime viens kito, kol nesupaprastinsim kalbos iki septynių žodžių. – Smėlis ir puta.
 7. Nesakykit: „Aš radau tiesą“, verčiau tarkit: „Radau vieną iš tiesų“.
 8. Vien savo šešėlį tematai, kai atsuki nugarą saulei. – Smėlis ir puta.
 9. Vieni esame lyg rašalas. Kiti – lyg popierius. Ir jei ne vienų juodumas, kiti būtume nebyliai. Ir jei ne vienų baltumas, kiti būtume akli.