Pereiti prie turinio

Vytautas Augustauskas

Iš Wikiquote.

Vytautas Augustauskas (1904–1958) – lietuvių pedagogas, mokslininkas, sporto mecenatas.

Citatos[keisti]

  1. Asmenybei ugdyti maža yra pamokslinių pamokymų, maža keletos patarimų o reikia ir tam tikros aplinkos, tam tikros bendruomenės, kurioje galėtų bręsti būsimosios asmenybės sąmonė.
  2. Ydos ir blogi įpročiai jaunimo atsinešamos į mokyklą. Bet mokykla ir visas auklėjamasis joje darbas yra tam, kad nustelbtų blogumus, kad diegtų gražius įpročius – bloga naikintų geru. Tada ji bus auklėjamoji mokykla.
  3. Jaunimo keliavimas yra tautinio auklėjimo veiksnys.
  4. Jeigu siekiame mokinius auklėti, reikia jiems sudaryti aplinkybes, kuriose jie pasirodytų, kokie jie yra, atidengtų auklėtinio slaptuosius dvasios užkampius ir jų ydas, panaudojus pedagoginę išmonę galima ugdyti, lavinti, pratinti ir auklėti.
  5. Kūno kultūra – išlavinto, stipraus ir sveiko kūno, jo judesių grožio keliamas džiaugsmas. Tai fizinis ir dvasinis žmogaus raidos vyksmas ir rezultatas.
  6. Mūsų mokyklų vienas svarbiųjų uždavinių yra išauklėti jaunuomenę, mylinčią savo kraštą, gebančią aukotis už savo krašto nepriklausomybę.
  7. Visuomeninių bei tautinių vertybių iškėlimas sustiprina tautinio auklėjimo vyksmą.