Siela (grupė)

Iš Wikiquote.

Siela, Lietuvos gotikinio roko grupė, įkurta 1990 m. ir gyvuojanti iki šių dienų.


  • Radau tikrus žodžius... Kažkam jų nebereikia... Tik varnos neš, tuščius veiksmus, aklas akis, kvailas kliūtis... Tik verks dangus ir baus už tai, Už tai, už ką - nežino nieks. - Pasaulio kraštas
  • Viskas būtų taip, jei būtų kitaip, bet tada kažkas tai būtų netaip. Visada pritrūksta lig laimės pilnos tik vienui vienos dienos... - Be vienos dienos pilnatis
  • Jei tavyje kažko tai trūksta, tai tavyje perdaug kažko. Aukų laužai liepsnoja, rūksta, ateina laikas kažką aukot. - Tavo dievai
  • Tik kad kaip dievas begalybėj asmenų egzistuočiau, po visą pasaulį vienu metu klajočiau. Kad galėčiau kiekviename važiuot autobuse, kad galėčiau kiekvienoje dairytis minioje. Kada į plaukiančią rudenio sapno valtelę, įlipsi tu, pilkoj, nykioj stotelėj! - Rudenio dievas
  • Tu nebijok, ir per audrą aš su tavim. Per audrą mano akis tu prisimink. Mano akys - tai mano sielos veidas, būk rami mano sielos saloj. - Sielos sala
  • Ne iš liepsnos, ne iš jūrų bangos, ne iš debesų, ne iš žemės gelmių... Meilė išties, meilė išties, meilė išties - tiktai iš širdies. - M.P.L.