Pereiti prie turinio

Teodoras Ruzveltas

Iš Wikiquote.

Teodoras Ruzveltas (angl.Theodore Roosevelt, (1858-1919) – 26-asis JAV prezidentas, istorikas.

Teodoras Ruzveltas

Sentencijos[keisti]

 1. Asmenybė yra žmogaus ir tautos gyvenimą lemiantis veiksnys.
 2. Aš manau, kad šiame krašte bažnyčia ir valstybė turėtų būti visiškai atskirtos. Visuomenės pinigai neturėtų būti naudojami konkrečios religijos propagavimui, visuomeninės mokyklos turėtų būti nesusijusios su religija, o visuomenės pinigai neturėtų būti naudojami remti religinėms mokykloms.
 3. Baimė – štai vienintelis dalykas, kurio turime bijoti.
 4. Daryk, ką gali, su tuo, ką turi, ir ten, kur esi.
 5. Daug geriau siekti didžių dalykų, laimėti šlovingas pergales, net jei bus ir nesėkmių, negu priklausyti tiems mažadvasiams, kurie niekada nei labai džiaugiasi, nei labai kenčia, nes jie gyvena pilkoje prieblandoje, kurioje nebūna nei pergalės, nei pralaimėjimo.
 6. Diskriminuoti pilietį vien todėl, kad jis priklauso kažkuriai konkrečiai bažnyčiai ar, kaip Abraomas Linkolnas, nepriklauso jokiai – yra grubus išpuolis prieš tikėjimo laisvę, kuri yra vienas iš amerikietiško gyvenimo pamatų.
 7. Geriausias vadovas yra tas, kas turi pakankamai gabumų parinkti gerus žmones daryti tą, ką jis norėtų įgyvendinti, ir santūrumo nesikišti kol jie tą daro.
 8. Jums skirta tiek daug – tik turėkite akis tai pamatyti, širdį – pamilti ir rankas – viską apglėbti. Darykite ką galite priemonėmis, kurias turite ir ten, kur esate.
 9. Kas nedaro klaidų, tas nedaro pažangos.
 10. Karas užkrečiamas. Izoliuokite agresorius.
 11. Kiekvienąkart, kai tavęs klausia, ar gali padaryt vieną ar kitą dalyką, visuomet sakyk: „Žinoma, galiu“. Tuomet pasiraitok rankoves ir žiūrėk, kaip tai padaryti.
 12. Konservatorius – tai žmogus, turintis porą visiškai sveikų kojų, bet taip ir neišmokęs vaikščioti.
 13. Mūsų progresas vertinamas ne pagal tų, kurie turi daug, pertekliaus didėjimą, o pagal tai, ar mes sugebame pakankamai aprūpinti tuos, kurie turi per mažai.
 14. Pagarbos nusipelno ne kritikas, ne tas, kuris atskleidžia stipraus žmogaus klaidą arba pamoko, kaip buvo galima padaryti geriau – pagarbos nusipelno narsiai į areną einantis žmogus, kurio veidą dengia dulkės, prakaitas ir kraujas... Kam pažįstami didieji užmojai, didieji idealai, tie aukojasi dėl garbingo reikalo... Ir jeigu jiems pasiseks, jie pažins didelių laimėjimų triumfą, o jei pralaimės, tai mes sakysime, kad tai tikro ir pasiryžusio narsiai kautis kario pralaimėjimas... Tikras karys niekada nebus priskirtas prie tų abejingų ir bailių sielų, kurios nepažįsta nei pergalės skonio, nei pralaimėjimo kartėlio!
 15. Pats svarbiausias sėkmės formulės komponentas – sugebėjimas sutarti su žmonėmis.
 16. Politikoje niekas neįvyksta atsitiktinai. Jei tai įvyko, gali lažintis, kad tai buvo suplanuota iš anksto.
 17. Sprendimo priėmimo metu geriausia, ką galite padaryti, – tai padaryti teisingą dalyką. Blogiausia, ką galite padaryti – tai nieko.
 18. Svarbiausioji sėkmės formulė – žinios, kaip elgtis su žmonėmis.
 19. Tautai nereikia žiaurumo, kad būtų tvirta.
 20. Vagis be aukštojo išsilavinimo gali nudžiauti ką nors iš prekybinio traukinio, o jeigu baigė universitetą, sugeba visą geležinkelį.
 21. Veik čia ir dabar taip, kaip leidžia tavo sugebėjimai.
 22. Vienintelė kliūtis mūsų rytdienos planams įgyvendinti gali būti šiandieninės mūsų abejonės.
 23. Visi mums reikalingi ištekliai yra mūsų smegenyse.