Pereiti prie turinio

Aptarimas:Akropolis (prekybos ir pramogų centras)

Page contents not supported in other languages.
Pridėti temą
Iš Wikiquote.

Naudotojui Redagavimui siūlau nebetęsti seniai pradėtos verslininkų protegavimo akcijos (vienas tokio sumanymo pavyzdys, puslapis „T Market“, jau ištrintas) ir neužsiiminėti vandalizmu, be diskusijos šalinant „greitą trynimą ženklinančius šablonus“ (žr. „Vikicitatos:Vandalizmas“, skyrių „Vandalizmo rūšys“).

Kalbant apie esmę, būtina paliesti Redagavimo komentarą atmetant mano keitimą: „unikalus statinys Lietuvoje, vertas atskiro WP straipsnio“. Niekas šiame pasisakyme man neatrodo aišku. Pirma, nematau jokio unikalumo nei Lietuvoje, nei bet kurioje kitoje pasaulio šalyje – eilinis prekybos centras. Londono „Harrods“, Paryžiaus „La Samaritaine“ ar Niujorko „Lord & Taylor“ yra unikalūs, bet ne „Lietuvos Akropolis“. Aišku, tai nuomonės reikalas, ir dėl to nesiruošiu ginčytis. Antra, ką reiškia pasakymas „vertas atskiro WP straipsnio“? Aptariamas turinys priklauso Vikicitatų projektui, ir tai nėra straipsnis, o tiesiog vienas iš projekto puslapių. (Matyt, nereikia apibrėžti „straipsnio“ sąvokos?) Gali būti, kad turėjote omeny šiuo metu Vikipedijoje esantį puslapį, bet ir tai jau visai kas kita. Viena yra objektyviai aprašyti „unikalų objektą“ (šis išsireiškimas, beje, šiame kontekste irgi laikytinas reklama), visai kas kita – jį reklamuoti tokiais pasisakymais kaip „...aš myliu "Akropolį". Gyvenu jo idėja, kurią sukūriau, o ji mane užvaldė“ arba „Nieko nekopijavome. Išsirinkome tai, kas yra geriausia. Žiūrėjome, klausėme, pirkome konsultantus, ieškojome sprendimų. Darėme ir klaidų. Matyt, jų darėme mažiau nei teisingų sprendimų. Todėl pavyko“ ir panašiais populistiniais kapitalistiniais išsidarkymais. --Kellogg 19:22, 2009 birželio 12 (EEST)

Pritariu Kellogg. Nei Akropolis nei propagandinės/reklaminės Marcinkevičiaus frazės neturi būti propaguojamos Vikicitatose. Hugo.arg 20:17, 2009 birželio 12 (UTC)
Pateikti argumentai įtikino, kad aptariamas projekto puslapis yra reklama. Puslapį ištrinsiu, jeigu siūlančių trinti bus daugiau negu siūlančių jį palikti. Kviečiu savo nuomonę pareikšti ir kitus projekto dalyvius.
Dėl „greitą trynimą ženklinančio šablono“ pašalinimo be diskusijos. Iš tikrųjų nurodytame puslapyje toks veiksmas įvardijamas vandalizmu. Bet norėčiau atkreipti dėmesį, kad tam tikra painiava yra pačiame šablone. Cituoju: Jei nesutinkate su skubiu jo ištrynimu, prašome argumentuoti tai diskusijų puslapyje. Jei puslapis nėra trintinas arba jūs planuojate jį taisyti, ištrinkite šį pranešimą. Netrinkite pranešimo iš savo sukurtų straipsnių. Manau, kad administratorius Redagavimas ištrynė pranešimą vadovaudamasis cituojamo šablono teksto antruoju sakiniu, manydamas, kad puslapis nėra trintinas, be to pateikė ir argumentus, kodėl taip mano (tik komentaruose, o ne diskusijų puslapyje). Manau, kad šioje situacijoje vadinti administratoriaus Redagavimo veiksmus vandalizmu tikrai nereikėtų, o atsižvelgiant į šio asmens nuopelnus projektui, taip daryti yra, manau, mažiausiai neetiška.
Prašau pateikti pasiūlymų dėl minėto šablono ir vandalizmo apibrėžimų suderinimo (vandalizmo diskusijų puslapyje). --Kurmis 20:23, 2009 birželio 13 (UTC)

Gerbiu taktiškus ir mandagius žmones, tačiau negaliu suprasti pacifistų. Pasakysiu atvirai: man pradeda nepatikti tokia jūsų politika. Ne tam už jus balsavau, kad matyčiau vidinių procedūrų vilkinimą tuomet, kai to visai nereikia, o tokią tendenciją pastebiu jau ir Vikišaltiniuose. Pagarbus bendravimas su projekto dalyviais ir nešališkas vaidmuo administratoriui yra būtinas – nesvarbu, kokį jis bespręstų klausimą. Bet biurokratija (ir dar pacifistinė) ten, kur jos nereikia, ir dar virtualiame projekte, kur nei jūs, nei aš vienas kito nematome, yra visiškai netinkama bendravimo ir koordinavimo priemonė.

Aptarsiu konkretų (šį) atvejį. Visų pirma, nelabai suprantu pasakymo „Puslapį ištrinsiu, jeigu siūlančių trinti bus daugiau negu siūlančių jį palikti“. Remiantis pagrindinio projekto praktika, jūsų teiginys skamba absurdiškai ir visai „neadministratoriškai“. Matote, aš tikėjausi, kad jūs pakankamai susipažinęs ir su Vikipedijos vidaus politika, todėl žinote skubaus trynimo kriterijus. Ką gi, klydau – įkėliau skubaus trynimo politikos ir jos kriterijų aprašymą, kad viskas būtų aiškiau. Bet net ir žinant šiuos kriterijus, man jūsų veiksmai atrodo netikėti ir absurdiški – juk pastebėjęs akivaizdų projekto turinio trūkumą, administratorius privalo jį pašalinti, ir nebūtinai pasitaręs su kitais. Manyčiau, kad šiuokart tas trūkumas daugiau nei akivaizdus – trys dalyviai (kaip suprantu, jūsų balsą irgi galiu įskaičiuoti) pasisako už aptariamo turinio ištrynimą. Nelabai suprantu, ko dar laukti? Redagavimo komentaro, kuris negali būti nešališkas šiuo klausimu, ar, tarkim, Žiedo – nežinia kiek kartų blokuoto ir iš esmės nekonstruktyvaus naudotojo, kuris nė savo veiksmų negali deramai paaiškinti. Tai visai analogiška situacija tokiam atvejui, kaip kad teismo metu už atitinkamo nuosprendžio paskelbimą balsuotų visa salė nuo nesuinteresuotų iki visai suinteresuotų asmenų, tarp jų ir kaltinamasis (šiame kontekste Redagavimas neturi nieko bendra – tai tik pavyzdys). O vėliau jums dar tenka apgailestauti, kad projekto turinys ilgainiui blogėja (kalbama apie „Aptarimas:Žemė“). Nematau jokios logikos ir ne tam už jus balsavau. Galų gale, tampant dukterinio projekto administratoriumi, prisiimama dar didesnė atsakomybė nei pagrindinio. Vienas iš didesnės atsakomybės veiksnių – projektų nuostatų suderinamumas. Nematau jokio reikalo kelti tokį klausimą: jeigu nuostatoms netaikytini drastiški pakeitimai, už jas nebūtina balsuoti iš naujo, nes visų VF projektų esmė ir vidaus santykių reguliavimas yra panašūs, skiriasi tik jų veiklos kryptys.

Jūs teigiate, kad vandalizmo aprašyme puslapyje „Vikicitatos:Vandalizmas“ skyriuje „Vandalizmo rūšys“ išdėstytas punktas „Vengiantis vandalizmas“ tam tikru atžvilgiu yra nesuderinamas su greitą trynimą žyminčiu šablonu. Aš su tuo nesutinku. Nematau jokio nesuderinamumo, ir tikrai ne dėl to, jog Vikipedijoje tokia praktika vadovaujamasi jau dveji metai, o prieštaravimų dar nekilo. Kiekviena sistema turi klaidų, ir jos kartais atrandamos tikrai ne iš karto, ne po metų ar penkių, o tik pasireiškus atitinkamiems supriešinamiesiems požymiams. Čia aš tų požymių nematau. Natūralu, kad didesniems nesutarimams išspręsti yra pasitelkiami aptarimų puslapiai, – diskusijai negali būti naudojamos pakeitimų komentavimo eilutės, – šablono aprašyme tai ir siūloma: „Jei nesutinkate su skubiu jo [puslapio] ištrynimu, prašome argumentuoti tai diskusijų puslapyje“. Toliau siūlomos alternatyvos tiems atvejams, jeigu: „<...> puslapis nėra trintinas“, t. y. jeigu jis neatitinka skubaus trynimo kriterijų, arba „ <...> jūs planuojate jį taisyti“, t. y. jeigu ketinama jį tobulinti. Vienas svarbiausių dalykų, pažymėtų šablone, yra paskutinis sakinys, dėl kurio jūsų teiginys, kad „administratorius Redagavimas ištrynė pranešimą vadovaudamasis cituojamo šablono teksto antruoju sakiniu, manydamas, kad puslapis nėra trintinas“, tampa beverčiu. Jame aiškiai nurodyta: „Netrinkite pranešimo iš savo sukurtų puslapių“ (tai reiškia, kad puslapį sukūręs naudotojas nelaikytinas pakankamai šališku esamai situacijai išspręsti tuo atveju, jeigu jis nepasitaria su kitais bendruomenės ar galimai kilsiančios diskusijos dėl aptariamo puslapio dalyviais). Žinoma, kad aptariamo puslapio kūrėjas yra Redagavimas. Vadinasi, jis neturėjo teisės pašalinti skubų trynimą žymintį šabloną „Trinti“, o toks poelgis kertasi su vandalizmo aprašyme nurodytu punktu „Vengiantis vandalizmas“ ir vienašališkai yra traktuojamas kaip vandalizmas. Visiškai nebesvarbiu tampa tas faktas, kad minėtasis administratorius nurodė šablono pašalinimo priežastį pakeitimo komentaro laukelyje; dargi, jo komentaras nebuvo tinkamai argumentuotas, ką pripažinote ir jūs pats.

Tariamas nesuderinamumas, mielas administratoriau, atsiranda tada, kai vienas asmuo arba interesų grupė sumano dangstyti kitą asmenį ar interesų grupę. Nemanau, kad vandalizmo aprašo aptarime esantį komentarą rašėte blogos valios lydimas, tačiau reikėtų atsakingiau žiūrėti į galimas tokių pasisakymų interpretacijas. Kalbu apie tokius kartus, kai teikiamas pasiūlymas yra nepriimtinas. Jūsų pasiūlymas yra nepriimtinas. Šablonu „Trinti“ dažniausiai žymimi tokie puslapiai, kurie atitinka skubaus trynimo kriterijus. Kaip jūs ir minėjote, tokiu atveju žymėjimo priežasties įvardinti nebūtina – to neprašoma nei originaliame aprašyme, pateiktame Vikipedijoje, nei atkeltame į Vikicitatas. Jeigu pažymėtas puslapis neatitinka skubaus trynimo kriterijų, tokį žymėjimą galima užkomentuoti to puslapio aptarime. Bent jau taip elgiamasi Vikipedijoje – arba rašoma diskusijoje, arba kreipiamasi į tą dalyvį, kuris uždėjo skubų trynimą žymintį šabloną. Juk suinteresuoti puslapio statusu dalyviai visada ras laiko diskusijai, todėl užtenka ir dabartinės formuluotės. Jūsų siūloma nauja sąlyga iš esmės leis piktnaudžiavimą, nes taip pat niekur neapibrėžta, kiek kartų galimas toks skubų trynimą žyminčio šablono pašalinimas (remiuosi jūsų teiginiu „To paties [po žodžio „diskusijos“ įrašyti žodžius „ar komentaruose nenurodant šablono šalinimo priežasties“] turėtų užtekti bent jau pirmą kartą šalinant trynimo šabloną“) ir kokiu atveju tai jau laikoma vandalizmu. Žodžiu, jūsų siūlomas sakinys sukels daugiau sumaišties nei naudos, o Vikipedijoje priimta ir per kelerius metus nusistovėjusi praktika yra visiškai tinkama pastarajai ir naudinga Vikicitatų projektui.

Na, ir paskutinis dalykas. Klaidinga teigti, jog aš elgiuosi neetiškai administratoriaus Redagavimo veiksmus vadindamas vandalizmu. Būtų tikrai neetiška, jeigu aš atvirai pasakyčiau, ką manau apie tokią veiklą kaip verslo struktūrų protegavimas viešuosiuose mokslo projektuose. Pažeisdamas projekto nuostatas ir bendruomenės etiką, neatsižvelgdamas į objektyvumo sampratą, bendrą visiems VF projektuose, Redagavimas tiesiog ambicingai ir akiplėšiškai užsiiminėjo vandalizmu. Taip pat nedera apeliuoti į jo indėlį, nes remiantis jau vien bendruoju principu tokiuose pasisakymuose nerandu logikos (kita analogija: viešas garbus asmuo padaro nusikaltimą. Tarkime, net patį lengviausią. Ar dėl jo nuopelnų jis neturėtų būti baudžiamas? O štai jūs mane suniekinote netgi dėl išsakyto smerktino požiūrio – aš juk nesiruošiau dėl aptariamo reikalo surengti balsavimą dėl administravimo teisių panaikinimo). Tuo tarpu Redagavimo indėlis iš esmės yra labai jau abejotinas: daugybė straipsnių apie statytinius lietuvių verslininkus (geriau neminėsiu, kaip jie vadinami protingų žmonių užkulisiuose), tokius, kaip Martynas Kačiulis ar Nerijus Dagilis, tariamai neaiškiomis aplinkybėmis milijoninį kapitalą susikrovusius „vadybininkus“ (šių pavardžių neminėsiu) ir dar nežinia apie ką, – viską, kas lietuviškas Vikicitatas pavertė turgaus bobelių apkalbų lygmens abejotinos „kultūros“ platintoju. Nekalbu apie kitus panašaus pobūdžio labai prastai suformatuotus puslapius, kurių turinio meninė vertė šiam projektui beveik lygi nuliui. Išskyrus gal kelis pakankamai priimtinus puslapius; „Andrė Kostolanis“, „Džordžas Sorosas“, kuriuose galima įžvelgti realų Redagavimo indėlį. Apžvelgus daugelį šio naudotojo sukurtų puslapių istorijų, nesunkiai galima suprasti, jog tariamai didelis indėlis – šnipštas. Atkreiptinas dėmesys ir į to indėlio sukurpimą – penktadalį (iš 3531 keitimo) sudaro „žaidimai“ su kategorijomis, nereikalingas puslapių atrakinimas ir užrakinimas, nereikalingų šaltinių (su komercinėmis nuorodomis) dėliojimas, klaidingai išverstos citatos ir t. t. Man pernelyg žema ir tikrai nebeetiška skaičiuoti, vertinti ir kritikuoti kito dalyvio įnašą į projektą, bet turiu tai daryti, nes nesiruošiu leisti, kad kažkoks įtartinas veikėjas (kuris, beje, yra Vikipedijoje pagarsėjęs naudotojas Ooom, sugebėjęs gauti „pasaulio teisuolio“ vardą ir gėdingai pasišalinęs iš projekto dėl niekam nesuprantamos jo logikos, kurią nori „prakišti“ ir čia), nors ir būdamas administratorius, dorai nesuvokiantis visų Vikimedijos fondo projektų esmės ir egzistuojančios praktikos klausimais nuo A iki Z, nesugebantis objektyviai ir efektyviai spręsti projekte iškylančių problemų (kad ir šio), – vietoje to, pasirodo keliskart per mėnesį, pavograuja neteisingai argumentuotus atsakymus ir pasišalina, nevystydamas jokios aktyvios diskusijos, – ir toliau „vykdytų“ minėtą ir panašią veiklą. Kurį laiką su tuo taiksčiausi, tačiau dabar tampa aišku, kad dangstomi dalykai projektui tikrai ne į gera.

Atrodo, kad paskutinis Redagavimo akibrokštas, nepripažįstant aptariamo puslapio turinio akivaizdžiai reklaminiu, buvo galutinis. Keletą dienų laukiau jo reakcijos, ir tai, ko sulaukiau, man nepatiko dar labiau nei ankstesnis šio dalyvio elgesys. Tikėjausi mus surasiant kompromisą, tačiau klydau. Iš tiesų pasielgiau gan neetiškai prabildamas apie Redagavimo veiksmus, bet pastarieji šiam kontekstui labai svarbūs, o aš, antra vertus, turiu teisę kritikuoti kito dalyvio indėlį (nes indėlis, kaip ir pats projektas, yra viešas), tuo labiau, kad tas dalyvis – administratorius.

Jums, Kurmi, aš siūlau žiūrėti savo indėlio, kuriuo jūs tikrai turėtumėte didžiuotis (ir aš didžiuojuosi projekto atžvilgiu) ir kuris iš tiesų yra milžiniškas gyvybės įkvėpis šiam projektui, ir mažiau dairytis į svetimus, kurie į jūsiškį tiesiog morališkai neturi teisės lygiuotis. Tuo pačiu linkiu palankiau žiūrėti į naujoves: šiais laikais atgyvenos neturi trukdyti judėti į priekį, tai per didelė prabanga tokiems projektams, kokius leidžia Vikimedijos fondas; išsaugokime tai, ką verta išsaugoti, ir pašalinkime tai, ką būtina pašalinti.

Dar kalbant apie bendrą jūsų kompetenciją visuose projektuose: matau, kad jums visgi aiškiai trūksta patirties interpretuojant tarpprojektinius santykius ir atskirų projektų bendruomenių kaip visumos politiką. Kitaip turėtų būti aišku, kad pagrindinio projekto administratoriaus (ir, mano galva, vieno labiausiai pripažįstamų ir gerbiamų) įsikišimas lemia daugiau nei formaliai gali atrodyti, nes jis turi daugiau patirties, jo koordinuojama Vikipedija yra daug labiau išplėtota nei bet kuris iš dukterinių projektų. Jo pasisakymų nereikėtų priimti tik kaip rekomendacijų. --Kellogg 21:52, 2009 birželio 20 (EEST)

Kellogg, nesikarščiuokite. User:Kurmis yra puikus naudotojas ir administratorius, nėra ko jo užsipulti. Šis straipsnis nėra toks 100% aiškiai trintinas, todėl nekeista, kad administratorius neskuba šio straipsnio trinti. Tačiau, kadangi user:Redagavimas nepateikia jokių įtikinamų įrodymų dėl straipsnio palikimo, o toliau gina stambiuosius kapitalistus ir kitus nusikaltėlius, šį straipsnį ko gero jau verta trinti. Taip pat sutinku dėl išvestos paralelės su user:Ooom, tačiau, deja, tam neturime tiesioginių įrodymų. Hugo.arg 07:26, 2009 birželio 21 (UTC)
Dėkoju gerb. Kellog už nuomonę. Visada maloniau apie save skaityti gerus atsiliepimus, tačiau vertinu ir kritišką nuomonę, nes be jos, ko gero, neįmanomas tobulėjimas. Niekada nemaniau, kad esu neklystantis. Bet kokią kritiką savo veiksmų atžvilgiu priimu, žadu ir ateityje priimti geranoriškai, svarbu, kad ji būtų dalykiška ir kiek įmanoma labiau argumentuota. Atsižvelgdamas į kritines pastabas bandysiu tobulinti savo veiklą, tačiau tikrai nesieksiu įtikti visiems. Pacifistas nesu, dėl biurokratizmo bandysiu pasiaiškinti vėliau.
Vieną apmaudžią klaidą pripažįstu. Nepasižiūrėjau, kad puslapio apie Akropolį kūrėjas buvo pats Redagavimas. Tai keičia situaciją. Tada tikrai jis negalėjo nepaaiškindamas savo veiksmų diskusijų puslapyje ištrinti greito trynimo šabloną. Suklydau neturėdamas jokių blogų ketinimų ir dėl to atsiprašau.
Dėl delsimo ar šališkumo. Jeigu būčiau 100 procentų įsitikinęs, kad aptariamą puslapį reikia ištrinti, tikrai tai būčiau padaręs nedelsdamas. Delsiau dėl to, kad norėjau labiau įsigilinti į kiekvienos pusės argumentus, tame tarpe ir administratoriaus Redagavimo. Ne visada skubėjimas yra pats geriausias problemų sprendimo būdas. Kai kai kurias citatas administratorius Redagavimas ištrynė, naujoji puslapio redakcija dar labiau vertė abejoti, ar likusios citatos yra reklama. Ištrinti bet kurį puslapį galima labai greitai, tačiau galite iš karto mane vadinti biurokratu, pacifistu ar dar kuo nors, tačiau skubiai trinsiu tik tada, kai būsiu įsitikinęs skubaus ištrynimo būtinumu. Visais kitais atvejais (ypač kai kas nors kaltinamas) – tik išklausęs kiek galima daugiau projekto dalyvių argumentuotų nuomonių. Jūs rašote, kad nešališkas administratoriaus vaidmuo yra būtinas. Visiškai su Jumis sutinku. Būtent, nešališkumo ir siekiau tuo, ką jūs vadinate biurokratija. Pavyzdžiui, Jūs manote, kad Redagavimo komentaro laukti nereikėjo, nes jo nuomonė šališka. Šioje vietoje Jūsų nesuprantu, manau, kad jos laukti reikėjo. Nuomonės nebuvo, bet puslapį bent jau buvo bandoma pataisyti. Pakankamai jis pataisytas ar nepakankamai – kitas klausimas.
Šiek tiek savaip interpretuojate mano žodžius „Aptarime:Žemė“. Ne viso projekto turinys blogėja. Reikėtų peržiūrėti teminius puslapius, nes kai kuriuose teminiuose puslapiuose yra netinkančių tai temai sentencijų. Tai labai didelis darbas. Vien administratoriai to nepadarys. Šiame darbe pripažįstu labai didelį Jūsų indėlį ir nuoširdžiai Jums už tai dėkoju.
Apie dabartinių verslininkų citatas ir sentencijas, jų vietą šiame projekte mano ir Jūsų nuomonės yra panašios, bet turime toleruoti ir kitą nuomonę. Tikrai nemanau, kad visus tuos puslapius taip pat reikia ištrinti.
Dėl mano pasiūlymo vandalizmo aptarime. Tai ir buvo tik pasiūlymas. Vienas iš galimų sprendimo variantų. Jeigu pasiūlymas nepriimtinas, aš jį paprasčiausiai atsiimu ir jokios problemos čia nematau. Dėl rėmimosi kitais viki projektais. Nesutinku su nuomone, kad visada ir visur aklai turime sekti Vikipedija. Ten dirba tikrai daug labai protingų ir pagarbos vertų žmonių. Labai norėčiau, kad kiek galima daugiau jų įsijungtų ir į Vikicitatų projekto veiklą. Mums jų labai reikėtų. Labai klystate, jeigu manote, kad aš neskaitau Vikipedijos, nežinau, kas ten vyksta, ir kt. Tuo domiuosi. Esu priverstas tai daryti. Ypač ten esančia tvarka, taisyklėmis ir pan. Manau, kad galime ir stengsimės iš Vikipedijos paimti viską, kas ten yra geriausio, bet ne viską absoliučiai.
Šį kartą susilaikysiu nuo administratoriaus Redagavimo indėlio į projektą vertinimo. Dar nesuspėjau Jūsų minčių šiuo klausimu išanalizuoti. Be to kas nors ir taip jau gali kritikuoti, kad į konkretaus puslapio aptarimą mes abu prirašėme ir to, apie ką reikėjo rašyti naudotojo aptarimo puslapyje.
Baigiu tuo, kuo pradėjau. Sukritikuoti bet kurį žmogų yra ne taip jau sunku. Niekada nemaniau, kad esu neklystantis. Mano, kaip šio projekto administratoriaus, patirtis dar menka. Ji atsiras dirbant. Aš mokausi. Taip pat ir iš klaidų. --Kurmis 21:12, 2009 birželio 21 (UTC)
Nors pats ir esu prieš verslininkų protegavimą Vikicitatose, nemanau, kad likusios citatos yra kažkokia propaganda ar reklama. Vis dėlto, kad puslapis neatrodytų vien kaip Akropolio liaupsinimas, būtų ne pro šalį paieškoti citatų, kuriose atsispindėtų kritiškesnis (neigiamas) požiūris į „Akropolį“. Bet kokiu atveju reikėtų būti objektyviems ir nesiremti vien savo subjektyvia nuomone.
Visi yra žmonės, visi klysta, todėl nepagrįstai kaltinti ir įžeidinėti kitų projekto dalyvių nereikia. Kritika nėra blogai, bet šiuo atveju ji peraugo į įžeidinėjimus ir nepagrįstus kaltinimus.
Sutinku, kad kai kurie naudotojo Redagavimo veiksmai kiek abejotini. Galima paminėti puslapius su Lietuvos verslininkų citatomis, puslapių užrakinimą, kai tai nebuvo būtina. Tačiau visai tai nesunkiai pataisoma, projekto dalyvių nuomones, manyčiau, pavyks suderinti. --Homo 09:38, 2009 birželio 24 (UTC)
Pritariu naudotojo Homo nuomonei. Manau, kad diskusijoje aptarti visi kilę klausimai ir ją tęsti nebėra prasmės. Puslapis apie Akropolį lieka, papildyti jį savomis citatomis galima bendra tvarka. Siūlyčiau taip ir padaryti. --Kurmis 14:41, 2009 birželio 24 (UTC)

Objekto reikšmingumas, citatų tinkamumas

[keisti]

Objekto reikšmingumas

[keisti]

Vikicitatose egzistuoja nerašyta taisyklė, kad jei objektas ar subjektas atitinka Vikipedijos reikšmingumo kriterijus, tuomet galimi ir atitinkami puslapiai kituose Vikimedijos projektuose (gali būti įkeliamos citatos, naujienos, nurodomi šaltiniai). „Akropolis grupė“ turtas - 940 mln. eurų), be to atitinkami prekybos centrai - pakankamai dideli statiniai, kad apie juos būtų kuriami atskiri Vikipedijos sraipsniai. --Redagavimas 07:15, 2009 birželio 18 (UTC)

Citatų tinkamumas

[keisti]

Citatų tinkamumas - Projekto taisyklių dalykas. Natūralu, kad kyla diskusijų, kas tinka, kas ne. Projekte taip pat neturime aiškios reklamos ir propagandos sąvokos. Viską galima kartu sukurti. Kviečiu konstruktyviai veiklai bei diskusijoms. --Redagavimas 07:15, 2009 birželio 18 (UTC)