Tomas Hardis

Iš Wikiquote.

Tomas Hardis (angl. Thomas Hardy, (1840-1928) – anglų rašytojas, prozininkas, poetas ir dramaturgas.

Tomas Hardis

Sentencijos ir aforizmai[keisti]

  1. Baimė yra įžvalgumo motina.
  2. Jūs galite padaryti daug ką su durtuvais, išskyrus sėdėt ant jų.
  3. Kai kurie žmonės nori, kad jų sėkmė jiems pataikautų.
  4. Mano argumentas yra, kad karas daro triukšmingai gerą istoriją, bet taika yra blogas skaitymas.
  5. Meilužis be neapdairumo nėra joks meilužis.
  6. Moteris mieliau aplankytų savo kapą, negu vietą, kur ji buvo jauna ir graži, kai ji tapo sena ir bjauri.
  7. Nedarykite amoralaus dalyko dėl moralinių priežasčių.
  8. Tikėjimo esmė ne ta, kad apsigyventum danguje, o ta, kad dangų apgyvendintum savyje.