Sigitas Tamkevičius

Iš Wikiquote.

Sigitas Tamkevičius SJ (g. 1938) – Lietuvos Katalikų Bažnyčios dvasininkas, Kauno arkivyskupas metropolitas, jėzuitas, disidentas, visuomenės veikėjas.

Citatos[keisti]

 1. Ateityje vieni liks įšalę savo klaidose, tarsi mamutai kur nors Arktikoje, kiti šiek tiek pasikeis, o treti išmirs ir jų vietą užims protingesni žurnalistai, redaktoriai ir leidėjai. – 2007-06-29.
 2. Beveik stebuklas yra dabartinė Lietuva, atgimusi laisvei ant sovietinės sistemos griuvėsių. Mes nestovime eilėse prie duonos, kaip tai priversti daryti mūsų artimiausi kaimynai, o juk taip galėjo būti ir Lietuvoje. Jei mūsų žmonės mažiau girtautų, jei paskubėtų palaidoti giliai širdyje tūnantį vergą, mūsų prisikėlimo žingsniai būtų dar spartesni ir tvirtesni. – Arkivyskupo pamokslai. Sausio 13-oji. 1999 01 13, Vilniaus arkikatedra.
 3. Didžiausia praraja yra tarp organizacijų, kurios siekia diegti krikščioniškąsias vertybes, ir verslo pasaulio, kuriame vyksta arši kova už būvį, stengiamasi kitus suniekinti. – 2007-03-23 [1].
 4. Geras ir sąžiningas tikybos mokytojas, pedagogas ar kunigas jaunam žmogui įdiegia ką nors pozityvaus, o kokia netikusi TV laida ar šou valanda gali viską sugriauti. Aš šiandien dar nežinau, kaip tuos šou žmones laimėti, kad jie atsigręžtų į tikrąsias vertybes. – 2007-03-23 [2].
 5. Jei šiandien nuvyktumėte į Izraelį, ekskursijų vadovai mums mielai parodytų prie Negyvosios jūros aukštai iškilusią Masados tvirtovę ir papasakotų, kaip žydai ją gynė ir mirė. Panašiai Lietuvos istorija pasakos apie nenumarintą laisvės troškimą lietuvio širdyje, apie Sausio 13 - osios įvykius ir už laisvę paaukotas gyvybes. Tomis tragiškomis dienomis mes tarsi surinkome ir sukoncentravome savyje visą iš savo protėvių ir krikščioniškosios tradicijos paveldėtą gėrį. – 1999 01 13, Vilniaus arkikatedra.
 6. Jeigu žmonės gerai suvoktų savo atsakomybę ir sąžiningai dirbtų, neatpažintume Lietuvos – gyventume ir gražiau, ir turtingiau. – 2007-03-23 [3].
 7. Kai vyskupai buvo susirinkę pas Prezidentą, aš pasiūliau tokią mintį: sukvieskime visus televizijos šou vedėjus, žvaigždes ir pasakykime, kad į juos žiūri jaunimas, paaugliai ir jie galėtų tam jaunimui labai daug duoti. – 2007-03-23 [4].
 8. Labai akivaizdus alkoholio gamintojų lobizmas ir jų keliamas aliarmas – jei bus uždrausta reklama, tai žlugs krepšinis, kultūra ir, žinoma, Lietuva. – Portalas "Bernardinai"; Visuomenė: komentarai. Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ: Svarbiausia – neįšalti savo klaidose. 2007-06-29.
 9. Lietuvoje tik tada pasidarys šviesiau, kai kiekvienas pajusime savo kaltę dėl šalia mūsų tarpstančio blogio ir atsakomybę už mūsų visų ateitį. O kol kaltinsime ne save, o tik kitus, būsime laisvei nepasirengę, sovietiškai mąstantys žmonės. – 1999 01 13, Vilniaus arkikatedra.
 10. Mes, europiečiai, ignoruodami savo krikščioniškąsias šaknis, iš tiesų padedame karingajam islamo sparnui, sustiprindami islamistų ryžtą išgelbėti pasaulį nesiskaitant su priemonėmis. – Portalas Bernardinai. Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, dailininkas Virginijus Kašinskas. Krikščionybė yra prisikėlimas, 2007-03-23 [5].
 11. Nors laisvė yra gana sunki, bet privalome rinktis sąžiningą kelią, žmogaus jėgoms jis yra tikrai įmanomas. – 2007-03-23 [6].
 12. Per visą nepriklausomybės laikotarpį žmonės dažniausiai buvo maitinami skaitalais apie nusikaltimus, erotiką ir niekingas sensacijas, todėl šiandien turime, ką turime. – 2007-06-29.
 13. Sakraliniame mene neturėtų dominuoti nei pesimizmas, nei desperacija. – 2007-03-23 [7].
 14. Šiandien visi supranta, kad trispalvės išniekinimas yra nusikaltimas, tačiau, kai per komercinius TV kanalus niekinama tėvynė ir labiausiai jai pasitarnavę žmonės, visi bejėgiškai aikčioja, o kai kurie, pataikaudami ketvirtajai valdžiai, net sako, kad negalima varžyti žiniasklaidos laisvės! Dėl šios priežasties būsimos Lietuvos piliečius ir būsimus valdžios vyrus šiandien formuoja televizijos ir radijo laidų vedėjai, pasivadinę demonais. – 1999 01 13, Vilniaus arkikatedra.
 15. Tinginiai ir pilstuko mėgėjai kaltina laisvę Lietuvai iškovojusius žmones dėl pinigų trūkumo, nedarbo ar šiaip jau sunkaus gyvenimo, tarsi laisvė turėtų atpalaiduoti nuo darbo, atsakomybės ir būtinai visiems garantuoti gerovę. – 1999 01 13, Vilniaus arkikatedra.

Nuorodos[keisti]

Wikipedia
Wikipedia
Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –