Lietuvių skaičiuotės

Iš Wikiquote.
(Nukreipta iš Skaičiuotės)
Jump to navigation Jump to search
 1. Ana, vana, tatanija.
  Sija, vija, kompanija.
  Šlekum šlakum,
  Tikum takum,
  Ėjo, vėjo, van.
 2. Aus baus bus medaus
  Seną vilką bitės pjaus.
 3. Barbė, Barbytė septyntaškė.
  Nuo lapo ant lapo šoka dainuoja ir gražiai prie tavęs atšokuoja.
  Kas paims ją, tas vadins ją pintele. Ir tai būsi tu!
 4. Barė ponas katinėlį
  Kam sudaužė ąsotėlį
  Katinėli nu nu nu,
  Tave mušti ketinu!
 5. Bėgo briedis pro vartus,
  Nusilaužė du ragus.
  Kas ragus tuos pasiims,
  Į žaidimą tą priims.
 6. Bėgo lapė per miškelį
  Ir sutiko storą pelę.
  Ta laputė pelę AM!
 7. Bitė Ritė darbštuolytė,
  Vos pašildo ją saulytė,
  Dirba renka medų uoliai,
  Kad iškeptų jums meduolių.
 8. Do, re, mi, fa, sol, la, si,
  Ar dainuojate visi?
  Kas neuždainuos kartu
  Tas išeis. Išeiki tu!
 9. Drum drum drumbacelė,
  Micė a cė kumpacelė.
  Micė a micė bė,
  Micė a cė kumpacė.
 10. Drum drum drumbacelę
  Virė ragana burokėlį,
  Dėjo paltį lašinių,
  Maišė sriubą samteliu.
  Jei pritrūks kažko tam virale,
  Ragana pagaus tave.
 11. Du burokai, du ridikai,
  Du arbūzai kaip didikai.
  Du agurkai ir pupa,
  Šok per lysvę opa pa.
 12. Eni, beni, riki taki,
  Urbu, šurbu, šmiki šmaki,
  Aus, baus, bus lietaus,
  Stora boba kiaulę pjaus.
  Pjovė, pjovė, nepapjovė,
  Į pirštelį įsipjovė.
  Atvažiavo daktarėlis
  Su raudonu kryželiu
  Ir išsivežė bobutę su
  Įpjautu piršteliu.
 13. Ėjo Barbė į mokyklą,
  Pasiėmusi taupyklę.
  Kol ji varnas suskaičiavo,
  Pinigėliai išgaravo.
  Kiek ten buvo pinigų,
  pasakysi tu!
 14. Ėjo katins į bankietą,
  Ėjo, nešės pištalietą.
  Šautuvėlis tas – pykš pokš
  Katins medin – ropš ropš ropš...
 15. Ėjo senis per miškelį
  Ir pamatė juodą pelę.
  Kas pelytę tą pagaus,
  Tas saldainių saują gaus.
 16. Ėjo višta per darželį,
  sukapojo ji šaukštelį.
  Užsimerkė ji tuoj pat,
  viens du trys – jos nebėra.
 17. Ėjo zuikis per kemsyną
  ir įklimpo į pelkynę.
  Duokit zuikiui letenėlę
  ir ištraukit padarėlį.
  Viens, du, trys –
  zuikis „ačiū“ jums sakys.
 18. Gaspadinė Elena
  Pjovė gaidį balana.
  Ne tiek pjovė, kiek džyravo,
  Kol gaidelis galą gavo.
 19. Graužė kiškis kopūstus
  Ir išsitepė ūsus.
  Ėjo praustis į upelį
  Ir sutiko ten vilkelį.
  Kiškis bėgt, vilkas vytis,
  Ir sutiko juos Kastytis.
  Ar pagaus jisai vilkelį,
  Pasakyki, tu, vaikeli.
 20. Lipo ragana per tvorą
  Ir užmynė pomidorą.
  Pomidoras sprogo,
  Ragana – ant stogo.
 21. Nori vaikai išvažiuoti,
  Bet nemoka suskaičiuoti.
  Viens, du, trys –
  Ir išeina traukinys.
 22. Pakely berželiai auga,
  Ant šakos gaideliai snaudžia.
  Tik staiga šakelė triokšt!
  Gaidžiai žemėn keberiokšt!
 23. Parskrenda paukščiukai
  Iš šiltų kraštų,
  Džiaugiasi vaikučiai
  Tarp gražių gėlių.
  Vasara atėjo
  Jau pas mus laukta,
  Ką pašauks saulutė
  Pasidžiaugt su ja?
  Tave!
 24. Rida rida, rida da
  Eina senis su lazda.
  Kai nulūžo jo lazda,
  Senis griuvo rida da.
 25. Rieda bilda traukinys,
  Mašinistas jo – vėžys].
  Būtų viskas neblogai,
  Bet važiavo atbulai.
  Nuvažiavo į Paryžių
  Ir pamatė puodą ryžių.
  Šaukštą jam,
  Šaukštą man,
  Nebeliko nė vienam.
 26. Rieda mažas traukinukas,
  Prieky jo – toks garvežiukas.
  Trys vagonai prisegti,
  Ar suskaičiuoti juos gali?
  1,2,3!
 27. Sėdėjo senis ant šakos,
  Laukė karo pabaigos.
  Triokšt nulūžo ta šaka,
  Štai ir karo pabaiga.
 28. Sėdi boba ant grindų,
  Turi maišą obuolių.
  Kas tą bobą pabučiuos,
  Maišą obuolių tam duos.
 29. Sėdi senis, kraipo ūsą
  Ant grindų jis mato blusą.
  Blusa guli išsitiesus,
  Senis manė, kad padvėsus.
  Žiogas šoka per pievelę,
  O katytė gaudo pelę.
  Kas to žiogo nepagaus,
  Sprigtą jis į kaktą gaus!
 30. Sėdi senis obely,
  O senutė – uosy.
  Senis senę klausinėja:
  – Kada blynų duosi?
 31. Sėdi senis trobelėj,
  Turi pupų terbelėj.
  Lįsk tu, seni, iš trobelės,
  Duok man pupų iš terbelės.
 32. Skrido oro lėktuvėlis!
  Jam sugedo motorėlis.
  Kiek prireiks vinių?
  Pasakysi – tu!
 33. Strykt pastrykt,
  Tra lia lia!
  Kuris liks –
  Tas gale.
 34. Šiaip ar taip,
  Bus visaip.
  Bus ir taip,
  Bus ir šiaip.
  Kas atspės,
  Šiaip ir taip,
  Tas išeis.
  Taip!
 35. Šliumpu pumpu meškinai,
  Laižo medų dovanai.
  Kas tuos meškinus nuvys,
  Tas ir medų išlaižys.
 36. Šoko varlė per pelkelę
  Ir sušlapo ji kojelę.
  Gandras čiupo ją snapu
  Ir prarijo tuo pačiu.
 37. Vaikai, vaikai,
  Vanagai,
  Šokit, grokit
  Kaip žiogai.
  Tam, kas šokti nemokės,
  Varnas gaudyti reikės.
 38. Vampi pampi vabalai,
  Neskaičiuoti pinigai.
  Tabalai makalai,
  Tau per delną lapatai.
 39. Vyrai mūrai, ąžuolai!
  Po pečiuku pinigai.
  Kas tuos pinigus ištrauks,
  Tas riestainio skylę gaus.

Nuorodos[keisti]

Wikipedia
Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –